Základní škola a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny27.06.2019

27.6.2019 se hned ráno vydaly na městký úřad v HSK dvě třídy se svými třídními učiteli a také předškoláci z MŠ. Tak jak je již zavedeným zvykem, s vycházejícími žáky se rozloučil pan starosta Jindřich Zetek. Všem žákům popřál do dalších studií hodně úspěchů a také přání, aby se rádi vraceli do školy, kde strávili své školní povinnosti. Jako poděkování za jejich dosavadní studia jim předal malý dár…

Zobrazit celý článek


25.06.2019

V posledním týdnu tohoto školního roku jsme vyjeli již tradičně do kempu Hradec u Kadaně. Do kempu jsme kvůli zpožděnému vlaku dojeli o dvě hodiny později. To nám ale na dobré náladě neubralo, protože téměř celé odpoledne jsme dováděli v rybníku. Večer jsme koukali na film, který byl promítán přes projektor na chatku. Druhý den jsme byli na výletě v Kadani, kde nás čekala hra. Dostali jsme seznam …

Zobrazit celý článek


O školce

  Nabízíme pracovní místo - Učitelka v MŠ 

podrobnější informace naleznete po kliknutí na tento odkaz

___________________________________________________________________________


Kliknutím na obrázek níže si můžete stáhnout podrobné informace. 

Základní informace o provozu Mateřské školy

 Provozní doba:         6:00 – 16:00 h 
 Přivádění dětí:          max. do 8:00 h

  Organizace MŠ:

 Ranní svačina:             8:45 – 9:00h
 Oběd:                        11:20 – 11:50h

 Spaní, odpočinek:        12:15 – 13:45h
 Odpolední svačina:      14:00 – 14:15h

 
Odchod dětí s polodenní docházkou: 11:50 – 12:30h

Zaměstnanci MŠ:

Vedoucí učitelka:        Helena Fenclová
Pedagogové:               Raduše Machová, Bc. Jana Mikulová
Asistentka pedagoga: Bc. Jana Mikulová
Uklízečka:                   Lenka Vejražková      
Informace pro rodiče:
  • Absenci dětí omlouvá zákonný zástupce osobně či telefonicky max. do 8:00h.
  • V případě absence dítěte v MŠ odhlašuje zákonný zástupce dítě ze školního stravování a to buď osobně ve školní jídelně, popř. telefonicky na telefonním čísle 417 633 247 
  • Zákonný zástupce je povinen hlásit MŠ veškeré změny v zásadních údajích dítěte a rodiny (adresa, tel. kontakt atd.), rovněž změny ve zdravotním stavu dítěte.
  • Vydat dítě smí učitelka pouze osobě k tomu písemně oprávněné (osobě starší 10 let)
  • Veškeré informace týkající se chodu MŠ budou zveřejňovány na informační nástěnce u vchodu do MŠ, zákonný zástupce je povinen tyto informace sledovat.
  • Zákonní zástupci jsou povinní se alespoň jednou týdně dostavit do MŠ (např. při přivádění či vyzvedávání dítěte), aby byl umožněn kontakt pedagogů a zákonných zástupců.
  • Zákonný zástupce má kdykoli, po dohodě s učitelkou, přístup do MŠ, aby mohl konzultovat výchovné momenty a další záležitosti související s provozem MŠ.

foto

Mateřská škola je součástí základní školy, v letošním roce ji navštěvuje  32 žáků.

Děti se zúčastňují akcí společně s žáky ZŠ.

Mateřská škola spolupracuje s mateřskou školou v sousedním Německu. 1x za měsíc se setkávají děti i učitelky a mají společná zaměstnání (hudební, výtvarná, pracovní).

 

Fotogalerie:

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu