Základní škola a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny17.02.2019

Netradiční třídní schůzky v 3.třídě se konaly 8. 2. 2019 od 15. 30hod. Byly opravdu netradiční, protože jsme přišli všichni v maskách. Maminky nám upekly něco dobrého, tak jsme se hned do toho pustili. Pak jsme šli do tělocvičny, kde jsme měli připravené soutěže od M. Kádnerové a N. Hrubé. Bylo to bezva, protože jsme soutěžili s rodiči. Pak si pro nás p. uč. připravila malování do sněhu. Protože …

Zobrazit celý článek


01.02.2019

Ve čtvrtek 17.1.2019 jsme navštívili psí útulek v Litvínově.Čekal nás pán z útulku, který nás přivítal, provedl prostory útulku a hlavně nás seznámil s umístěnými pejsky v současné době v útulku a jejich osudy. Vysvětlil nám, jak se o pejsky starat a také jak se k nim chovat.Sbírku, kterou ŠD vyhlásila jsme odvezli již před vánoci a ted jsme dovezli ještě pár dobrot, které opuštěným pejskům zpříje…

Zobrazit celý článek


O školce

Základní informace o provozu Mateřské školy

 Provozní doba:         6:00 – 16:00 h 
 Přivádění dětí:          max. do 8:00 h

  Organizace MŠ:

 Ranní svačina:             8:45 – 9:00h
 Oběd:                        11:20 – 11:50h

 Spaní, odpočinek:        12:15 – 13:45h
 Odpolední svačina:      14:00 – 14:15h

 
Odchod dětí s polodenní docházkou: 11:50 – 12:30h

Zaměstnanci MŠ:

Vedoucí učitelka:        Helena Fenclová
Pedagogové:               Raduše Machová, Bc. Jana Mikulová
Asistentka pedagoga: Bc. Jana Mikulová
Uklízečka:                   Lenka Vejražková      
Informace pro rodiče:
  • Absenci dětí omlouvá zákonný zástupce osobně či telefonicky max. do 8:00h.
  • V případě absence dítěte v MŠ odhlašuje zákonný zástupce dítě ze školního stravování a to buď osobně ve školní jídelně, popř. telefonicky na telefonním čísle 417 633 247 
  • Zákonný zástupce je povinen hlásit MŠ veškeré změny v zásadních údajích dítěte a rodiny (adresa, tel. kontakt atd.), rovněž změny ve zdravotním stavu dítěte.
  • Vydat dítě smí učitelka pouze osobě k tomu písemně oprávněné (osobě starší 10 let)
  • Veškeré informace týkající se chodu MŠ budou zveřejňovány na informační nástěnce u vchodu do MŠ, zákonný zástupce je povinen tyto informace sledovat.
  • Zákonní zástupci jsou povinní se alespoň jednou týdně dostavit do MŠ (např. při přivádění či vyzvedávání dítěte), aby byl umožněn kontakt pedagogů a zákonných zástupců.
  • Zákonný zástupce má kdykoli, po dohodě s učitelkou, přístup do MŠ, aby mohl konzultovat výchovné momenty a další záležitosti související s provozem MŠ.

foto

Mateřská škola je součástí základní školy, v letošním roce ji navštěvuje  32 žáků.

Děti se zúčastňují akcí společně s žáky ZŠ.

Mateřská škola spolupracuje s mateřskou školou v sousedním Německu. 1x za měsíc se setkávají děti i učitelky a mají společná zaměstnání (hudební, výtvarná, pracovní).

 

Fotogalerie:

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu