Základní škola a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny16.04.2019

Dne 16. 4. jsme se vydali na Vlaštovkiádu, pořádanou Scholou Humanitas. Ve skupinách o třech členech jsme plnili různé úkoly týkající se toho, co jsme ze školy měli umět.  Hádali jsme tak jména a stáří různých živočichů, vlajky zemí, nechyběla zde ani zdravověda či třídění odpadů, a taktéž nás nepřipravili i o fyzické disciplínu sportovního typu, jako třeba hod granátem, hod na koš, atd…  stanoviš…

Zobrazit celý článek


16.04.2019

V úterý 16. 4.2019 se výběr žáků z pátého a šestého ročníku zúčastnil vědomostní soutěže z anglického jazyka Cross School Running, pořádaný Základní školou s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově. Žáci si tak mohli vyzkoušet řešení úloh v anglickém jazyce, podívat se do prostředí jiné školy a poměřit své síly s kamarády z jiných škol. I když jsme nevyhráli, byla to cenná zkušenost a prima zážitek, …

Zobrazit celý článek


O školce


Kliknutím na obrázek níže si můžete stáhnout podrobné informace. 

Základní informace o provozu Mateřské školy

 Provozní doba:         6:00 – 16:00 h 
 Přivádění dětí:          max. do 8:00 h

  Organizace MŠ:

 Ranní svačina:             8:45 – 9:00h
 Oběd:                        11:20 – 11:50h

 Spaní, odpočinek:        12:15 – 13:45h
 Odpolední svačina:      14:00 – 14:15h

 
Odchod dětí s polodenní docházkou: 11:50 – 12:30h

Zaměstnanci MŠ:

Vedoucí učitelka:        Helena Fenclová
Pedagogové:               Raduše Machová, Bc. Jana Mikulová
Asistentka pedagoga: Bc. Jana Mikulová
Uklízečka:                   Lenka Vejražková      
Informace pro rodiče:
  • Absenci dětí omlouvá zákonný zástupce osobně či telefonicky max. do 8:00h.
  • V případě absence dítěte v MŠ odhlašuje zákonný zástupce dítě ze školního stravování a to buď osobně ve školní jídelně, popř. telefonicky na telefonním čísle 417 633 247 
  • Zákonný zástupce je povinen hlásit MŠ veškeré změny v zásadních údajích dítěte a rodiny (adresa, tel. kontakt atd.), rovněž změny ve zdravotním stavu dítěte.
  • Vydat dítě smí učitelka pouze osobě k tomu písemně oprávněné (osobě starší 10 let)
  • Veškeré informace týkající se chodu MŠ budou zveřejňovány na informační nástěnce u vchodu do MŠ, zákonný zástupce je povinen tyto informace sledovat.
  • Zákonní zástupci jsou povinní se alespoň jednou týdně dostavit do MŠ (např. při přivádění či vyzvedávání dítěte), aby byl umožněn kontakt pedagogů a zákonných zástupců.
  • Zákonný zástupce má kdykoli, po dohodě s učitelkou, přístup do MŠ, aby mohl konzultovat výchovné momenty a další záležitosti související s provozem MŠ.

foto

Mateřská škola je součástí základní školy, v letošním roce ji navštěvuje  32 žáků.

Děti se zúčastňují akcí společně s žáky ZŠ.

Mateřská škola spolupracuje s mateřskou školou v sousedním Německu. 1x za měsíc se setkávají děti i učitelky a mají společná zaměstnání (hudební, výtvarná, pracovní).

 

Fotogalerie:

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu