Novinky

     • Odhlašování obědů

     • Připomínáme všem rodičům, že konají-li se celodenní školní výlety, je třeba žákům odhlásit na ten den oběd. Jídelna nemůže zjišťovat, zda se to které dítě účastní či neúčastní toho kterého výletu. Obědy se paušálně celým třídám neodhlašují (ne všichni žáci se vždy výletu účastní). Děkujeme za pochopení a spolupráci.  

     • Projektové dny bavily a vzdělávaly

     • V měsíci červnu se konalo několik projektových dnů, které byly zaměřeny na vzdělávání žáků v oblasti mediální výchovy, zdravovědy, chemie, fyziky, pracovní výchovy, kultury/divadla/loutkoherectví aj. Krátký fotoreport v galerii tohoto článku.

     • CO2 liga vrcholí

     • A je to tu!

      Už v květnu jsme splnili poslední misi CO2 ligy v letošním roce. Bylo to náročné, ale zajímavé a věříme, že i přínosné. Na minulém setkání jsme konstatovali, že stále více lidí a podniků bere v úvahu současný stav ohledně životních podmínek a klimatické změny. V diskusi zazněly i konkrétní příklady, a to je moc dobře.

      Čtvrtá  mise s názvem Zasaď se o změnu je uzavřena a my dosáhli opět kategorie Paříž. Tady je zpětná vazba:

      Kategorie: Paříž. Plnění mise jste se ujali velmi dobře. Udělali jste velké množství práce a splnili důležité úkoly. Vaše opatření pomáhají udržet oteplení planety na maximálně 2 °C a máte nakročeno k ještě lepším výsledkům!

      Komentář:
      Kateřiny,
      je skvělé, že jste to i přes nelehké podmínky nevzdali - vydrželi do konce a úspěšně absolvovali všechny mise na záchranu naší planety!
      Oceňujeme vaše nápady a výdrž při  šíření myšlenek i jejich realizaci.
      Věříme, že se váš záměr podaří, kvalitně zpracovaný dopis starostovi nezapadne a zaseje semínko spolupráce.
      Jistě i vaším dopisem ministrovi jste přispěli k tomu, že se ministři rozhodli neschválit pozdější termín "konce uhlí", ale naopak rozhodli vrátit návrh k dopracování možnosti ukončení těžby v dřívějším termínu.
      Držíme vám palce, ať se vám i dál daří!
      :-)“

      Děkujeme všem, kteří nás podporovali.

      Tým CO2 ligy Kateřina

     • 14. 6. 2021 - ČTENÍ ŽÁKŮ Z DEVÁTÉ TŘÍDY V MŠ KATEŘINKA

     • V pondělí k nám do školky přišli žáci z naší základní školy a připravili si čtení pro malé děti.

      Většina žáků do naší mateřské školy docházela, a tak si zavzpomínali na svoje dětství. Nechybělo

      ani pohlazení na dobrou noc. Dětem se čtení líbilo, a proto jsme se domluvili, že deváťáci se k nám na čtení ještě vrátí, a to následující pondělí.

      Za MŠ Fenclová Helena

     • Opakované volby do školské rady

     • Na základě doporučení zřizovatele opakujeme volby do školské rady v části „zákonní zástupci“. Máte-li zájem kandidovat do školské rady za zákonné zástupce našich žáků, pošlete prosím svůj souhlas s kandidaturou mailem na adresu reditelna@zskaterina.cz. Můžete také navrhnout kandidáta, který následně bude požádán o souhlas s kandidaturou. Termín – do 22. 6. 2021

     • Letní kempy nejnovější informace

     • Na základě minulé zprávy, že Letní kempy nevyšly, se otevřely nové možnosti a nakonec to vypadá, že Letní kempy nakonec vyjdou! Tzn. i s finanční podporou a tudíž pro děti zdarma! V tuto chvíli máme přihlášeno 17 dětí, což představuje jeden kemp a dvě děti.(Letos je striktní omezení 15 dětí na skupinu- nelze více ani míň). Abychom mohli rozjet dvě skupiny (jako loni), potřebujeme ještě 13 dětí. Hlašte se tedy do 18. 6., vy přihlášení pozvěte kamarády! Vy, co už jste se přihlásili v minulé zprávě, nemusíte se hlásit znovu, jste přihlášení. Přihlašování stále ZDE

     • Letní kemp- nové informace!!!

     • Vážení rodiče, milé děti, milí žáci, 

      nenesu dobrou zprávu. Ačkoli ministerstvo vyhlásilo, že podpoří všechny žadatele, obdržela jsem včera zprávu od Asociace školních sportovních klubů, že "Vaše škola bohužel nedosáhla na pořadí mezi školami, které budou finančně podpořeny v projektu Letní kempy AŠSK." 

      Vše jsme probrali v přípravném týmu a rozhodli se kemp zorganizovat i bez finanční pomoci. V praxi to ale znamená, že stravu si děti přinesou vždy vlastní a pokud pojedou na výlet, budou si ho hradit ze své kapsy. Rozhodli jsme se vybrat symbolických 500 Kč na žáka. Akce tedy letos není zdarma a je hrazená. Program zůstává cca stejný jako jsme plánovali. Tzn. začátek každý den od 8h, konec 16h. Lektoři Lukáš a Anička budou také i paní učitelky. Nejsme nyní vázáni pravidly AŠSK, takže počtem  dětí se nemusíme trefovat do žádného čísla. Musíme ale znovu spustit hlasování, protože se změnily podmínky. Termín akce trvá 19. - 23. 7. 2021 a nazveme ji Příměstský tábor ZŠ HSK. Chcete-li své dítě přihlásit, prosím klikněte ZDE. Samozřejmě uvítáme sponzory, ?:)

      Jana Kubičinová

      ředitelka školy

     • Vzhůru do vesmíru

     • Minulý týden létaly rakety mezinárodních kosmických agentur ESA, NASA, CNSA a JAXA do vesmíru přímo ze základny HSK.  

      Vybraní žáci se nejprve zúčastnili výcviku, kde se dozvěděli, jaké jsou podmínky života ve vesmíru a v ISS, které mise a objevitelské lety do vesmíru proběhly a kdy, které kosmické agentury existují, které prostředky vynášejí člověka a techniku do vesmíru, jaký je rozdíl mezi raketou a raketoplánem, seznámili se s principy raketového pohonu apod. Poté se rozdělili do skupin na jednotlivé kosmické agentury a proměnili se na konstruktéry. Podle detailního návodu každá z kosmických agentur vyrobila z PET lahví a papíru svoji raketu a pojmenovala ji. V roli operátorů kosmického řídícího centra pak žáci svou raketu odpálili. Start všech raket se zdařil.  

      Po celou dobu skupinku sledoval reportér a natáčel všechny důležité okamžiky, a tak bylo potřeba z veškerého natočeného hrubého materiálu sestříhat krátké video. Všichni byli proškoleni, jak pracovat s programem Windows Editor videa. Pak už jen zbývalo proměnit se na střihače a krásná videa byla na světě.

       

      Projekty „Vzhůru do vesmíru“ realizované pod vedením pana Šindlera (Learniga Pro s.r.o.) v rámci projektu Šablony II. propojily znalosti a dovednosti žáků z oblasti zeměpisu, fyziky, chemie, pracovní činnosti, výtvarné výchovy a informatiky.

     • Vzdělávací dny podruhé, letos pod názvem Letní kempy

     • Se zatajeným dechem jsme sledovali rozhodování vlády, jestli navýší prostředky pro školy tak, aby se mohly znovu konat Vzdělávací dny a i naše škola se mohla zapojit. Letos se akce přejmenovala na Letní kemp.

      Loni se akce velmi podařila, žáci nejen leccos krásného vyrobili, ale také se smysluplně hýbali v rytmu letních písní a karatistických kat, navštívili koupaliště, ZOO a lanové centrum. Letos nás tedy akce čeká podruhé a rovnou na 5 dní! Dopoledne hravé aktivity, odpoledne hry a soutěže, vyrábění a sport, nebudou chybět 2 výlety. Už se na Vás těší Lukáš i Anička i paní učitelky. Celá akce je zdarma a koná se tentokrát v termínu od 19. do 23. 7. 2021, takže už v ČERVENCI!. Přihlašování je možné přes třídní učitele nebo přes Edupage. Pozor! Máme jen 30 volných míst. Tak to nepropásněte.

     • ZTRÁTY & NÁLEZY

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      v prostrou školních šaten jsou - přehledně - pověšené a umístěné nalezené věci, které nemají v tuto chvíli svého majitele. Podívejte se, prosím, zda něco nepostrádáte. ZZ mohou od 31. 5. 2021 za dodržení epidemických opatření vstoupit do prostor školy a se žákem příp. tyto věci projít.

      Děkujeme vám za spolupráci.

      S úctou

      vedení školy

     • PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY od pondělí 24. 5. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od pondělí 24. 5. 2021 se vrací:

      • k PREZENČNÍ VÝUCE VŠICHNI ŽÁCI - STANDARDNÍ ROZVRHY DLE EDUPAGE: ZDE
      • frekvence preventivního antigenního testování bude jedenkrát týdně (pondělí)
      • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech
      • prezenční výuka probíhá každý všední den od pondělí do pátku s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními (respirátory/roušky)
      • všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky (žáci) nebo respirátory (všechny osoby starší 15 let) - vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr 
      • Pokud je výsledek NEGATIVNÍ = žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
      • Pokud je výsledek POZITIVNÍ = žák poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.
      • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.
      • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

       S úctou

       vedení školy

     • Bezpečnostní hrozba podruhé

     • Vážení rodiče, opakuje se bezpečnostní hrozba ze 7. 5. 2021. Pokud útočník nedostane požadovanou částku, hrozí útoky na školská zařízení.  Hrozí ale také útoky na obchodní centra a pozemní komunikace. Cílem těchto hrozeb je vyvolat paniku. Hrozba není směřována konkrétně na školu v Hoře Sv. Kateřiny či Ústeckém kraji, ale potencionálně kdekoli v republice. Z tohoto důvodu budou ve školách a školkách po celé republice zvýšená bezpečnostní opatření. V minulosti  hrozby zatím nikdy nebyly realizovány, to ale neznamená, že je můžeme zcela ignorovat. V rámci našich zařízení (ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD) jsme přijali bezpečnostní opatření, předpokládáme opět součinnost novoveské policie. Dbejte i vy zvýšené opatrnosti, neobvyklý pohyb hlaste příslušným orgánům. 

      ředitelka školy

      Jana Kubičinová

       

     • Vrácení půjčené techniky

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      žádáme vás o spolupráci ve věci vrácení zapůjčené školní techniky (tablety, notebooky) pro distanční vzdělávání. Termín pro vrácení je nejpozději 1. 6. 2021

      Děkujeme ze spolupráci.

      S úctou

      vedení školy

     • PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY od pondělí 17. 5. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od pondělí 17. 5. 2021 se vrací:

      • k PREZENČNÍ VÝUCE žáci 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A a 8.A - tyto třídy budou osobně přítomny ve vzdělávání v budově školy (nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny) - STANDARDNÍ ROZVRHY DLE EDUPAGE: ZDE
      • ostatní třídy (7.A a 9.A) mají DISTANČNÍ (ONLINE) VÝUKU - ROZVRH ZDE (!)

      Informace k testování žáků na PREZENČNÍ VÝUCE:

      • viz článek Informace k testování od pondělí 26. 4. 2021 v ZŠ a MŠ
       • ŽÁCI PRVNÍHO STUPNĚ VŽDY V PONDĚLÍ
       • ŽÁCI DRUHÉHO STUPNĚ VŽDY V PONDĚLÍ A ČTVRTEK
      • prezenční výuka probíhá každý všední den od pondělí do pátku s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními (respirátory/roušky)
      • všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky (žáci) nebo respirátory (všechny osoby starší 15 let) - vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr 
      • Pokud je výsledek NEGATIVNÍ = žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
      • Pokud je výsledek POZITIVNÍ = žák poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.
      • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

      Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

      S úctou

      vedení školy

     • SBĚROVÝ TÝDEN

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      v termínu 17. 5. - 23. 5. 2021 proběhne sběrový týden. Své "zásoby" (papír/plastová víčka) můžete odevzdat ve všední dny mezi 8 a 10 hodinou dopoledne a mezi 15 a 17 hodinou odpoledne - vždy za budovou školy (přebírají a váží: p. Kohout, pí Hlinková popř. pí Klármanová). V sobotu a neděli je k dispozici u odběrného místa Mgr. Zlatuše Meissnerová v čase od 13 do 14 hodin.

      Děkujeme všem za spolupráci a snížení negativní ekologické stopy.

      S úctou

      vedení školy

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • reditelna@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • Ing. Petra Prosná - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz