Novinky

    • 27. 2. 2020 : Tandem aneb karneval v MŠ
     • 27. 2. 2020 : Tandem aneb karneval v MŠ

     • Dnes bylo ve školce hodně veselo. Přijeli němečtí kamarádi i Klaun Ála a společně jsme si užili karneval. Nejdříve jsme se přivítali společnou vítací písničkou, jak česky, tak německy. Děti přišly v nádherných maskách. Děkujeme mamince Aničky a Boříka za vynikající lízátka. To byla krásná sladká tečka za tancováním a karnevalovým rejem, který jsme si společně všichni  užili. Radost a veselení dnes nemělo hranic. Těšíme se na další společnou akci s našimi německými kamarády.

      Za MŠ Bc. Jana Mikulová

       

       

     • Divadelní představení Memento

     • Dne 26.2.2020 jsme se společně s žáky z Horního Jiřetína a Janova vypravili do Kulturního domu v Horním Jiřetíně na divadelní představení Memento od Radka Johna. Toto divadelní představení se týkalo nepříjemného ale pravdivého příběhu týkajícího se drogové problematiky. Myslíme, že nejen nás, ale všechny naše spolužáky příběh ponaučil o návykových látkách. Doufáme, že příběh Michala a Evy všechny zaujal a přivedl žáky k zamyšlení. Proto chceme poděkovat paní učitelce Věře Sehnalové a paní asistentce Evě Śpakové za celou 8. a 9. třídu, že jste pro nás zařídily toto skvělé divadelní představení.

      Nikolas Gojdič a Matouš Vokřál. 

      žáci 8 třídy.

    • Nové vedení
     • Nové vedení

     • Dne 17. 2. nastala změna ve vedení školy, ředitelkou školy byla jmenovaná Mgr. Bc. Jana Kubičinová. Škola vstoupila do nového období, některé věci se budou měnit, např. pedagogický sbor obohatí dva mladí učitelé. Do konce školního roku jsou ještě možná provizoria, také rozvrh se ještě musí změnit, do budoucna ale plánujeme stabilizaci a postupný rozvoj školy. Chystáme se vstoupit do projektů, školit pedagogy v nových metodách a postupně zlepšit fyzické prostředí školy.

    • Stání v tělocvičně – 30.1.2020 – zhodnocení 2.čt.
     • Stání v tělocvičně – 30.1.2020 – zhodnocení 2.čt.

      • poděkování za proběhlé akce:

      – program Lesná – 4. + 6. třída, Aquasvět Chomutov – plníme rekordy školy, Den Zdraví – 7. – 8. třída, Čert a Mikuláš – 9. třída, Choroš – Litvínov – žáci 8. třídy, Muzeum Most –Krušnohorské Vánoce  - 2. + 3. třída, beseda ÚP – 9. třída, 1. – 5. třída – Ježíškova vnoučata, 6. třída  - výstava ván. stromků, muzeum Praha – 1. + 5. třída, exkurze – paní Vydrová – 6. třída, NTSCH, pyžamový den – akce ŠP, vystoupení Mníšek – vánoční pásmo, projektový den – etická výchova