Novinky

     • Nové informace z ministerstva – žáci 1. stupně

     • Dle nového manuálu, kterým ministerstvo mění některá nařízení v souvislosti s postupným uvolňováním opatření, lze zařadit žáka 1. stupně, jenž se doposud nepřihlásil, do prezenčního vzdělávání, a to od 1. 6. 2020.

       Žáci budou doplněni do stávajících skupin, jejichž početnost ovšem nesmí překročit 15 žáků ve skupině. Dále musí být dodržena neměnnost skupiny. Pakliže jste svoje dítě doposud nepřihlásili a máte o prezenční vzdělávání zájem, přihlašte své dítě přes Edupage (zprávou třídnímu učiteli) do 29 .5. do 17h. Vaše dítě bude zařazeno do skupiny a při nástupu do prezenční výuky nesmí zapomenout doložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Ke stažení ZDE.

    • V koronouzi poznáš přítele
     • V koronouzi poznáš přítele

     • Kde by nám byl konec, kdyby okolo nás nebyli štědří dárci a mecenášové?

      Není třeba nikomu popisovat astronomické částky, za něž lze v době koronavirové sehnat roušky, respirátory, teploměry či dezinfekci.

      Ale my máme! A školní rozpočet zruinován nebyl! A to vše díky štědrým sponzorům, kterým nyní patří naše díky. Děkujeme tedy:

      • našemu zřizovateli zastoupenému p. Jindřichem Zetkem za štíty a respirátory
      • p. Davidu Kádnerovi za dezinfekci
      • za velký příval dezinfekce a stříkací nádobky Nadaci Unipetrol (jen je jsme duchapřítomně ulovili k fotografii).

      D*Ě*K*U*J*E*M*E

     • Účast žáků 1. stupně ve vzdělávání - od 25. 5. 2020

     • Vážení rodiče,

      věnujte, prosím, pozornost níže uvedeným informacím. Škola zahájí 25. 5. 2020 náhradní vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně. Provoz bude zahájen v souladu s dokumentem Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

      Účast na uvedených aktivitách je dobrovolná. O účasti rozhoduje zákonný zástupce. Žákům, kteří se nezapojí, bude nadále poskytována výuka distanční formou.

       

      Zákonný zástupce žáka 1. stupně, který se rozhodne, že se jeho syn/dcera bude účastni vzdělávacích aktivit, je povinen vyjádřit zájem o účast do 15. 5. 2020 (hlasováním v Edupage).  Dle přihlášeného počtu žáků budou vytvořeny max.15 členné neměnné skupiny. Složení skupiny   nemusí korespondovat s třídními kmenovými kolektivy. Škola bude poskytovat aktivity od 7,45 - 15,30 hod. V dopolední části (7,45 – 11,20 hod. + oběd) budou aktivity zaměřeny na vzdělávání žáků. Skupina bude přidělena jednomu pedagogickému pracovníkovi, který nemusí být kmenovým třídním učitelem žáků ve skupině. Odpolední část (12,30 – 15,30 hod., žák se nemusí účastnit) bude zaměřena na volnočasové aktivity. Žáci v odpolední části budou pokračovat po obědě. Odpolední skupina musí být složena ze stejných žáků, i když nebudou všichni. Po 25. 5. 2020 nelze do skupiny přijmout další žáky. Obědy budou vydávány skupinám žáků se zachováním předepsaných hygienických norem. Provoz školní družiny je zrušen, veškeré aktivity budou poskytovány bezúplatně.

      Důležitou informací je zvážení, zda vaše dcera/syn nespadá do tzv. rizikové skupiny. Přihláška bude doložena Čestným prohlášením (ke stažení ZDE).

      Žáci bez přihlášení na Edupage nebudou do skupiny zařazeni.

      Bližší informace k organizaci vzdělávání, rozdělení skupin, vstupu do školy a pobytu ve škole, budou sděleny po uzavření počtu přihlášek.

      Podrobné informace a pravidla pro účast žáků ve vzdělávání ke stažení ZDE.

      Děkujeme za spolupráci.

     • Otevření MŠ od 11. 5. 2020

     • Na základě manuálu, který vydalo MŠMT se otevírá MŠ v Hoře Svaté Kateřiny dne 11.5.2020. Rodiče při nástupu dítěte vyplní čestné prohlášení a budou se řídit pokyny, které obdrží emailem či osobně. Je na zvážení rodiče, jestli dítě do MŠ nastoupí či ne. Info pro rodiče:infoprorodice.pdf, Čestné prohlášení: cestneprohlaseniprorodice.pdf. V souvislosti s otevřením MŠ bude obnovena činnost školní jídelny, a to i pro cizí strávníky (pouze do jídlonosičů). 

      Bližší informace na telefonu:417 633 247

      Děkujeme za pochopení

     • Výsledky zápisu do 1. třídy 2020/2021

     • Výsledky zápisu jsou vyvěšeny na vývěsce školy a elektronicky ZDE: Vysledekzapisu.pdf

      Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení, k škole ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, Náměstí Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny, okres Most, a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

     • Hodnocení za 2. pololetí šk. roku 2019/2020

     • Vážení žáci, vážení zákonní zástupci,

      v souladu s aktuální vyhláškou MŠMT Vás informuji o tom, jak bude probíhat hodnocení za druhé pololetí tohoto školního roku. Při hodnocení se vezme v potaz zejména:

       

      1) hodnocení z druhého pololetí, které žák získal do 11. 3.,

      2) podpůrně hodnocení z druhého pololetí ze vzdělávání na dálku,

      3) podpůrně hodnocení z prvního pololetí.

       

      Jelikož někteří žáci opakovaně neodevzdávají zadanou práci, je možné, že vzhledem k nedostatku podkladů pro hodnocení, budou tito muset konat doklasifikační zkoušku v srpnu 2020. Apelujeme tímto na žáky, aby odevzdávali zadanou práci včas.