Novinky

     • Online/distanční výuka od 2. 11. 2020

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      rozhodnutí Vlády ČR o způsobu vzdělávání od 2. 11. 2020 – nouzový stav v ČR je prodloužen do 20. 11. 2020 – MŠMT i MZČR připravuje návrhy ohledně vývoje epidemie v ČR – přesné termíny návratu k prezenční výuce NEJSOU v tuto chvíli známy – prioritu MŠMT mají mít první a druhé třídy a devátý ročník.

      Od pondělí 2. 11. 2020 tedy POKRAČUJE ONLINE/DISTANČNÍ VÝUKA dle pozměněných rozvrhů ZDE-  a také v obrázkové příloze této zprávy.

      S úctou a hlavně hodně zdraví vám všem

      vedení školy

     • Den vzniku samostatného čsl. státu (1918)

     • 28. října - léta Páně 1918 - se v novinách četla Andrássyho nóta, která víceméně potvrzovala autonomii pro státy Rakousko-Uherského mocnářství. Pro Čechy, Slováky, Moravany, Slezany a později také Rusíny to znamenalo jediné - vznik samostatného státu. Dnes - 102 let od této události - slavíme v neklidné době toto významné výročí.

      Příjemný sváteční den vám všem!

     • Sběrový týden - vyhodnocení

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci a ostatní přátelé a známí,​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

      v letošním ročníku sběrového týdne jste se činili a společnými silami odevzdali úctyhodné množství surovin k recyklaci. Vám všem, kteří jste byť jedním víčkem či jedním letákem přispěli, děkujeme!

      Stejně tak patří poděkování týmu organizátorů: Mgr. Zlatuši Meissnerové, pí. Hlinkové a Primasové a v neposlední řadě také p. Kohoutovi - školníkovi. Za odvoz a likvidaci Surovinám Švarc, s. r. o.

      Kompletní tabulky ke stažení ZDE

      Výsledky jednotlivců  ZŠ (1. - 9. tř.) - v kilogramech

      Papír

      1. Nguyen Karel 625

      2. Sedláček David 272

      3. Šebková Ella 271

      4. Vigová Stela 197

      5. Slavík M. 182

      6. Kucharczyková K. 180

      7. Pastyříková N. 121
       

      Víčka 

      1. Meissnerová M. 9,5

      2. Berousková E. 8,9

      3. Šebková Ella 8

      4. Lahovská A. 7,9

       

       

      Výsledky jednotlivců - MŠ - v kilogramech

      Papír

      1. - 2. Kondr B. 150

      1. - 2. Erlitz P. 150

      3. Horn Š. 67

        

      Víčka

      1. Šecová E. 9,5

      2. Berousková E. 7,4

      3. Horn Š. 5

       

      Výsledky celkové ZŠ:

      třída - papír(kg) - víčka(kg)

      1. - 710 - 11,5

      2. - 332 - 11,8

      3. - 218 - 1,1

      4. - 894 - 8,9

      5. - 343 - 14,5

      6. - 654 - 11

      7. - 222 - 11,8

      8. - 42 - 2,9

      9. - 0 - 0

      MŠ - 615 - 20,4

      sborovna - 170 - 0

      úklid - 56 - 21

      vedení - 69 - 1,7

     • VOLNO MINISTRA & PODZIMNÍ PRÁZDNINY

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      v následujícím týdnu (26. 10. 2020 - 30. 10. 2020) je v pondělí a úterý volno ministra školství, ve středu státní svátek a navazují podzimní prázdniny - v tomto období nebude žákům zadávána žádná pracovní činnost ani nebude probíhat distanční výuka.

      Jaká bude situace od 2. 11. 2020 budeme společně s vámi očekávat v průběhu týdne po jednání Vlády ČR (zejm. MZČR/MŠMT).

      S úctou a pevné zdraví vám všem

      vedení školy

      odkazy MŠMT pro žáky - LETÁK PRO PRVNÍ STUPEŇ - LETÁK PRO DRUHÝ STUPEŇ

     • HODNOCENÍ (DOTAZNÍK) - DISTANČNÍ VÝUKA

     • Vážení zákonní zástupci,


      prosíme vás o hodnocení dosavadní výuky "na dálku" a zpětnou vazbu.

      Dotazník vám nezabere více jak 5 minut a nám velmi pomůže při plánování další distanční výuky. Jeho odkaz máte přímo v EDUPAGi.


      Děkujeme

      vedení školy

     • Omezení vstupu rodičů do budovy MŠ (!)

     • Vážení zákonní zástupci,

      od čtvrtka (22. 10. 2020) je omezen vstup rodičů do budovy MŠ.

      Vaše děti od vás budou přebírat pedagogové MŠ u vchodových dveří a stejným způsobem vám budou děti zase vydávány. Prosíme vás proto o trpělivost, jelikož předávání dětí může chvíli trvat. Dále také prosíme o dodržování dvoumetrových rozestupů a při jakékoliv komunikaci s našimi pracovníky noste roušky.

      Bude opět prováděn ranní filtr u dítěte, žádáme rodiče, aby vyčkali výzvy pedagoga, že je dítě v pořádku a mohou odejít.

      Při výskytu onemocnění Covid-19 či nařízené karanténě nás neprodleně informujte!

      Nezapomeňte, že pokud je vaše dítě nemocné, má zvýšenou teplotu nebo kašel, nesmí přijít do školky. Děti nesmíte přivést do školky, pokud je vaší rodině nařízena karanténa nebo pokud dítě přišlo do styku s nakaženou osobou.

      Děkujeme vám za pochopení a přejeme vám pevné zdraví.

     • Hodnocení online výuky...

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      po zhodnocení úvodního týdne distanční výuky (12. 10. – 16. 10. 2020) doplňujeme několik zásadních informací k jejímu průběhu.

      • Distanční/online vzdělávání je pro všechny žáky povinné a nahrazuje prezenční formu výuky s upravenými parametry (změny v rozvrhu hodin, hodinová dotace jednotlivých předmětů, změna časů výuky apod.).
      • Absenci žáka/yně je ZZ povinen omluvit dle standardních podmínek školního řádu.
      • Pravidla hodnocení v průběhu distančního vzdělávání jsou dle školského zákona součástí školního řádu viz bod VIII. Pravidla hodnocení žáků – klasifikační řád.
      • Všechny zadané práce/testy/pracovní listy aj. jsou žáci povinni odevzdat do stanoveného termínu. Návod, jak odevzdávat úlohy v prostředí TEAMS
      • PRODLUŽUJEME termín pro odevzdání VŠECH dosavadních prací/testů apod. u všech předmětů do PÁTKU 23. 10. 2020 - 12 hodin.

      UPOZORNĚNÍ: průběžně vyhodnocujeme práci jednotlivých žáků a ti, kteří neodevzdávají úlohy a nepracují v online výuce standardním způsobem, budou mít v následujícím období o hodinu výuky navíc, přičemž v této extra hodině bude žákům poskytována technická podpora. Účast na takové hodině bude povinná!

      Věříme, že své děti v dálkové výuce podpoříte a umožníte jim v této nelehké době obstát.

      Děkujeme všem za spolupráci.

      vedení školy

     • Karolína boduje

     • Máme milou povinnost informovat, že Karolína Kucharczyková obsadila v krajském kole POODM (Požární ochrana očima dětí a mládeže) v kategorii ZŠ2 PRVNÍ místo a tím postoupila do republikového kola - blahopřejeme!

      Pokud to situace dovolí, tak vyhlášení výsledků republikového kola by se mělo uskutečnit dne 27.11.2020 v Přibyslavi.

      Držíme palce!

     • Akční plán MAP II pro ORP Litvínov

     • Vážení zákonní zástupci,

      sdílíme zprávu MAS NADĚJE, o. p. s. - v současné době probíhá proces sběru připomínek k aktuálně řešeným dokumentům v rámci MAP II. Pokud je to možné, prosím Vás o sdílení zprávy na Vašich webových stránkách. Zpráva je dostupná na níže uvedeném odkazu a jsou v ní veškeré informace pro veřejnost k možnosti zaslání připomínek.

      Připomínky sbíráme do 23. 10. 2020 na e-mail paní Zavázalové. Všechny informace jsou uvedeny ve zmiňované zprávě dostupné na odkazu níže.

      Odkaz ZDE

      Děkuji Vám, přeji pěkný den a mnoho sil.

      S pozdravem

      Bc. Tomáš Harant

      Manažer

      Administrátor projektu

     • SBĚROVÝ TÝDEN & PROVOZ JÍDELNY

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      • sběrový týden POKRAČUJE (!)
      • školní jídelna pokračuje v provozu - obědy je nutné si v případě zájmu přihlásit a jejich odběr je možný denně, a to ve 12:30 hod. - pouze s sebou (jídlonosič - ten je třeba do 8 hod. jídelně doručit)

      Děkujeme za pochopení a spolupráci.

       

     • DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ pro celou ZŠ (!)

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od zítřka, tj. 14. 10. 2020 dochází k plošnému uzavření škol - 1. i 2. stupně. Výuku budeme organizovat následovně:

      • 1. – 2. třída – zadávání látky přes Padlet - odkaz bude zaslán zákonným zástupcům přes Edupage
      • 3. – 5. třída – online výuka přes Microsoft Teams denně od 8:00 do 9:30 (přihlášení: portal.office.com - přihlášení mail + heslo - Office 365 je žákům kompletně k dispozici)
      • 6. – 9. třída – online výuka od 8:00 hod. (3 vyučovací hodiny) 8:00 – 8:45; 8:55 – 9:40 a 9:50 –10:35; ostatní předměty budou mít zadané úkoly v TEAMS (přihlášení: portal.office.com - přihlášení mail + heslo - Office 365 je žákům kompletně k dispozici) – ve skupině třídy a v příslušném předmětu
      • rozvrhy hodin VŠECH tříd budou aktualizovány a na dobu distanční výuky pozměněny - budou zveřejněny na webu i sociálních sítích + zaslány přes Edupage
      • zákonným zástupcům, kteří nemají notebook/tablet/pevný počítač, ale mají možnost připojení k internetu můžeme jako škola zapůjčit tablet, a to na základě smlouvy o výpůjčce - pokud chcete tuto službu využít kontaktujte nás v nejbližší době

      Děkujeme všem za spolupráci.

      S úctou
      vedení školy

     • Sběrový týden - INFORMACE

     • Vážení rodiče, vážení žáci,

      v termínu 12. 10. - 18. 10. 2020 proběhne sběrový týden. Své "zásoby" (papír/plastová víčka) můžete odevzdat ve všední dny mezi 8 a 10 hodinou dopoledne a mezi 15 a 17 hodinou odpoledne - vždy za budovou školy (přebírají a váží: p. Kohout, pí. Primasová popř. pí. Hlinková). V sobotu a neděli je k dispozici u odběrného místa Mgr. Zlatuše Meissnerová v čase od 13 do 14 hodin.

      Děkujeme všem za spolupráci a snížení negativní ekologické stopy.

      S úctou

      vedení školy

     • Divadélko pro žáky

     • V pátek 2. 10. 2020 proběhla dvě představení „Poklad kapitána Baltazara“ a „Romantismus není jen romantika“. Akce žáky napříč ročníky pobavila a přinesla všem v neklidné době zpestření výuky.

     • Gratulujeme oceněným děvčatům...

     • Ve čtvrtek 1. 10. 2020 proběhlo za přítomnosti Ing. Ladislava Langmajera slavnostní předání ocenění žákům za soutěž POODM (požární ochrana) 2020. Oceněny byly Michaela Meissnerová, Aneta Lahovská a Karolína Kucharczyková.

   • Kontakty

    • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
    • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546 Czech Republic
    • IČ: 70882762
    • REDIZO 600083659
    • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
    • reditelna@zskaterina.cz
    • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
    • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
    • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
    • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
    • Datová schránka: n8mqt2q
    • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz