Novinky

     • Organizace výuky od 4. 1. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,


      s účinností od 27. prosince 2020 do 28. ledna 2021 (!) platí následující nařízení:
       

      ROZVRH

      Je povolena osobní přítomnost:

      • žáků 1. a 2. ročníků základních škol
      • pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem
      • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají)
      • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
       • za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení
       • dporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy
      • za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky
      • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetí
       ch osob s osobami v prostorách školy.


      zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, a to po celou dobu pobytu ve škole – „rouška“ pod nosem či jinak „netěsnící“ neplní efekt protiepidemického prostředku, dbejte prosím na správné upevnění ochrany nosu a úst

       

      kompletní PES pro školství: ZDE

      S úctou

      vedení školy

     • CO2 liga frčí dál

     • Je tady druhá mise!

                                                 

      Chceme vám oznámit, že se pouštíme do druhé mise, ve které se budeme zabývat uhlíkovou stopou. 

      V minulé misi jsme se seznámili s globální  klimatickou změnou. V této druhé misi se budeme zabývat CO2 oxidem uhličitým. Budeme měřit vlastní uhlíkovou stopu, kterou se budeme následně snažit snížit.

      Máme tři úkoly: spočítat svoji uhlíkovou stopu, snížit naší uhlíkovou stopu a seznámit s tím naše okolí.

      Věříme, že se nám všechny tři úkoly podaří, držte nám palce.

                                                                             

      Michaela Meissnerová a Matyáš Džula

       

      KOMPLETNÍ ZPRÁVY A ODBĚR NOVINEK: ZDE

     • Poslední den výuky v letošním kalendářním roce je pátek 18. 12. 2020

     • USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. prosince 2020 č. 1335 o přijetí krizového opatření

      Vláda ČR:

      • zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a účastníků ve školní družině, ve školním klubu a ve středisku volného času podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním, základním uměleckém vzdělávání, jazykovém vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři, vzdělávání ve vyšší odborné škole a zájmovém vzdělávání, a poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízení s výjimkou ubytovaných, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a osobní přítomnost účastníků ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů...

      plné znění: ZDE

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

      Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje, nicméně i ve volných dnech může školní jídelna zajišťovat stravování pro zaměstnance a pro třetí osoby v souladu s krizovými opatřeními. Provoz stravovacích služeb se obecně řídí současným usnesením Vlády České republiky č. 1290, ve znění pozdějších usnesení, a dále od 18. prosince do 23. prosince 2020 nově usnesením Vlády České republiky č. 1332, které obsahuje zejména tato pravidla:

      • zákaz přítomnosti cizích strávníků (možný pouze výdej okénkem za dodržení rozestupů),
      • usazení strávníků tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru (s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu),
      • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jde-li o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 strávníků je rozestup alespoň 2 metry,
      • uvnitř provozovny nesmí být více strávníků, než je míst k sezení.

      Předpokládaný návrat žáků do školy je v pondělí 4. 1. 2021.

      S úctou
      vedení školy

     • Rozvrhy od 14. 12. 2020 do 18. 12. 2020

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od pondělí 14. 12. 2020 (pokud bude ČR ve stupni č. 3 příp. č. 4 protiepidemického systému) bude organizace výuky v následujícím režimu:

      • PREZENČNÍ VÝUKA - 1. až 5. třída; 8. a 9. třída
      • DISTANČNÍ VÝUKA - 6. a 7. třída
      • ROZVRH
       • začátek prezenční i distanční výuky je dle standardního časového rámce, a to od 07:45 (!)
      1. Je nadále zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (pobyt na čerstvém vzduchu a procházky povoleny jsou).
      2. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (!)
      3. Zařízení školního stravování je v provozu. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (jídlonosič přinést do 8 hod. daného dne).
      4. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
      • třídy se nestěhují (s výjimkou Inf, Tv – procházky) a zůstávají ve určených učebnách – přesouvají se pouze pedagogové a asistenti pedagoga
      • první stupeň přízemí – učebna č. 1 – 4
      • druhý stupeň (první patro) – 9.A: uč. 8; 8.A: uč. 7

      S úctou

      vedení školy

     • Rozvrhy od 7. 12. 2020 do 11. 12. 2020

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od pondělí 7. 12. 2020 (pokud bude ČR ve stupni č. 3 příp. č. 4 protiepidemického systému) bude organizace výuky v následujícím režimu:

      • PREZENČNÍ VÝUKA - 1. až 5. třída; 6., 7. a 9. třída
      • DISTANČNÍ VÝUKA - 8. třída
      • ROZVRH
       • začátek prezenční i distanční výuky je dle standardního časového rámce, a to od 07:45 (!)
      1. Je nadále zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (pobyt na čerstvém vzduchu a procházky povoleny jsou).
      2. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (!)
      3. Zařízení školního stravování je v provozu. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (jídlonosič přinést do 8 hod. daného dne).
      4. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
      • učebna pro online výuku – č. 6 (8.A)
      • třídy se nestěhují (s výjimkou Inf, Tv – procházky) a zůstávají ve určených učebnách – přesouvají se pouze pedagogové a asistenti pedagoga
      • první stupeň přízemí – učebna č. 1 – 4
      • druhý stupeň (první patro) – 9.A: uč. 8; 7.A: uč. 7; 6.A uč. 5

      S úctou

      vedení školy

     • CO2 liga na naší škole

     • Naše první mise

      V listopadu jsme začali plnit první misi, jmenuje se: POZNEJ SVÉHO PROTIVNÍKA. Náš tým se sešel v on-line prostředí, abychom prodiskutovali, jak budeme postupovat. Hned na začátku jsme zjistili, že úkolů je hodně a času málo. Ale je to mise a každá mise musí být pořádně náročná. Na první schůzce jsme si rozdělili úkoly, potom jsme vyplnili nezbytný dotazník a každý se sám podíval na doporučená videa. Ta byla dost zajímavá a zase jsme se dozvěděli něco víc o tom, v jakém prostředí na Zemi žijeme a chceme žít.

      Ta videa doporučujeme vidět všem, tady jsou odkazy:


      Video 1: co je klimatická změna a jaké jsou její příčiny

      https://www.youtube.com/watch?v=vM4ULyn9tKU

       Video 2: jaké jsou dopady a co můžeme čekat v ČR

      https://www.youtube.com/watch?v=xUpNfkRIIUg

       Video 3: jak se můžeme na dané dopady adaptovat a jak je můžeme zmírnit

      https://www.youtube.com/watch?v=JamRaMtikPo

      Video 4: Krátké shrnutí s aktuálními údaji:  https://www.youtube.com/watch?v=Jf5xIehQHoM

      Na druhé on-line schůzce jsme uskutečnili brainstorming, abychom shrnuli, co jsme se dozvěděli, jaký na to máme názor a rozhodli, jak budeme dál postupovat. Teď už víme, kdo je náš protivník a co umí, tak se můžeme pustit do boje!  

       

      Tým Kateřina

      Náš tým se jmenuje Kateřina a patří do něj: Eliška Primasová, Sára Michálková, Tereza Nedvědová, Michaela Meisnerová, Matyáš Džula a Alexandr Pešek. Saša s námi zatím nemůže spolupracovat, ale my to s ním všechno doženeme.

      A máme za sebou první společný počin. Na třídnické hodině jsme prezentovali svým spolužákům, co jsme se dozvěděli ve videích a jaký na to všechno máme názor. Překvapilo nás, kolik spolužáků se aktivně zapojilo do diskuse a co všechno věděli. Příští prezentaci uděláme pro šestou třídu.

   • Kontakty

    • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
    • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546 Czech Republic
    • IČ: 70882762
    • REDIZO 600083659
    • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
    • reditelna@zskaterina.cz
    • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
    • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
    • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
    • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
    • Datová schránka: n8mqt2q
    • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz