Novinky

     • Organizace výuky od 1. 2. 2021 (!)

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      organizace výuky od 1. 2. 2021 je následující:

      ROZVRH

      Je povolena osobní přítomnost:

      • žáků 1. a 2. ročníků základních škol
      • pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem
       • platforma MS TEAMS: přihlášení: portal.office.com - přihlášení mail + heslo - Office 365 je žákům kompletně k dispozici
      • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají)
      • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
       • za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení
       • doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy
      • za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky
      • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy
      • zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, a to po celou dobu pobytu ve škole – „rouška“ pod nosem či jinak „netěsnící“ neplní efekt protiepidemického prostředku, dbejte prosím na správné upevnění ochrany nosu a úst

      S úctou

      vedení školy

     • Informace školní jídelny k navýšení ceny za stravování

     • Oznamujeme všem našim strávníkům, že vzhledem k rostoucím cenám potravin a energií jsme nuceni zvýšit cenu  stravného s účinností od 1.2.2021 takto:

       

      Žáci ZŠ:

      •    7-10 let: 29 Kč/oběd
      •  11-14 let: 32 Kč/oběd
      •  15 a více let: 35 Kč/oběd

      Žáci MŠ:

      • do 6 let:
       • přesnídávka 9 Kč
       • oběd           25 Kč
       • svačina         8 Kč
      • do 7 let:
       • přesnídávka 10 Kč
       • oběd             27 Kč
       • svačina           9 Kč

      V souvislosti s tím dojde k navýšení měsíční zálohy již v únorové platbě. Změňte si, prosím, včas trvalé příkazy.

      Žáci prvního stupně 600,- Kč, žáci druhého stupně 650,- Kč, žáci MŠ 850,- Kč.

      Dále upozorňujeme, že odhlašování a přihlašování obědů je povinností rodičů. V době distanční výuky mají děti nárok na odebrání  oběda do jídlonosiče, proto i v tuto dobu dětem obědy přihlašujte či odhlašujte přes Edupage. Neodhlášené obědy budou započítány a účtovány.

      Dále školní jídelna nabízí stravování pro veřejnost

      • cizí strávníci – odběr jídla do jídlonosiče - 60 Kč


      V Hoře Svaté Kateřiny, 26.1.2021

      vedení ŠJ

     • CO2 liga, naše uhlíková stopa

     • Jak jsme již psali, tentokrát náš tým počítal uhlíkovou stopu. Zjistili jsme, že průměrná uhlíková stopa na jednoho občana ČR je 11 000 kg CO2. Na internetové kalkulačce si každý může svoji uhlíkovou stopu spočítat a k výsledku se pak připočítá 5 000 kg. To je oxid uhličitý vypuštěný do ovzduší ostatními činnostmi, jako je průmysl apod. Protože se nedá přesně spočítat na jednoho obyvatele, připočítává se každému tento průměr.  

      Náš tým se velmi zúžil a také obměnil, takže počítali jen Míša Meissnerová, Matyáš Džula a nově Vilém Gröeger a Jana Filová. Průměrně uhlíková stopa našeho týmu činí 9 410,25 kg. Nejnižší stopu měla Míša, která s připočtenými 5 000kg dosáhla na hodnotu pouhých 6 149 kg. Pokračovali jsme dál a naplánovali možná opatření ke snížení původních čísel.

      Naše opatření se nejčastěji týkala spotřeby mléčných výrobků a masa, spotřeby teplé vody a dopravy. Kdybychom opatření uplatňovali po celý rok, snížila by se naše uhlíková stopa průměrně o 96,25 kg za rok. A tak jsme zjistili, že kdyby každý žák naší školy, kde nás je 92, snížil svoji uhlíkovou stopu jako my, snížil by se objem oxidu uhličitého v ovzduší o 8 855 kg ročně.

      A to už stojí za to!

     • Organizace vydání výpisu vysvědčení

     • Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

      výpis z pololetního vysvědčení dostanou:

      • žáci 1. a 2. třídy prezenčně ve čtvrtek 28. 1. 2021 během 3. vyučovací hodiny
       • poté následuje program TU ve spolupráci se školní družinou (do 11:20)
      • ostatní žáci školy (3. - 9. tř.) dostanou papírový výpis do 3 dnů po fyzickém návratu žáků do školy, a to dle nařízení ministra ze dne 5. 1. 2021 ZDE; zároveň dne 28. 1. 2021 v 10:25 hod. budou výpisy uloženy do žákovské knížky - 3. vyučovací hodina je tento den třídnická, kdy třídní učitel s žáky zhodnotí online celé první pololetí (!)

      V pátek 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny - výuka NEPROBÍHÁ.

      S úctou

      vedení školy

     • Úspěch v CO2 lize

     • První mise byla úspěšná!

      O vánočních prázdninách jsme obdrželi zpětnou vazbu ke splnění úkolů první mise. I když práce nebyla v daných podmínkách jednoduchá, podařilo se nám úkoly splnit a dosáhli jsme kategorie Paříž ze stupnice: Neodevzdáno, Kousek od Paříže, Paříž, Paříž+.

      Zde citujeme zpětnou vazbu:

      Téma 1. Mise - poznej svého protivníka

      Kategorie: Paříž. Plnění mise jste se ujali velmi dobře. Udělali jste velké množství práce a splnili důležité úkoly. Vaše opatření pomáhají udržet oteplení planety na maximálně 2 °C a máte nakročeno k ještě lepším výsledkům!

      Držte nám palce, ať se druhou misi podaří splnit ještě lépe.

      Tým Kateřina

   • Kontakty

    • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
    • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546 Czech Republic
    • IČ: 70882762
    • REDIZO 600083659
    • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
    • reditelna@zskaterina.cz
    • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
    • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
    • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
    • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
    • Datová schránka: n8mqt2q
    • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz