Novinky

     • ZÁPIS do první třídy - INFORMACE

     • KOMPLETNÍ INFORMACE ke stažení: ​​​​​​ZDE

      EDIT: Chystáte-li se zanést dokumentaci osobně do školy v termínu 14. - 15. 4., je třeba se "objednat" na konkrétní čas na čísle 736 633 329 (ředitelka školy)

      Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022 (pro děti nar. do 31. 8. 2015)

      Počet tříd: 1; max. počet přijatých žáků: 25

      Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

      1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu Základní školy a Mateřské školy Hora Svaté Kateřiny, nám. Pionýrů 1, okr. Most
      2. Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy).

      Formulář Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je možné nahradit vyplněním elektronické přihlášky ZDE.

     • KRIZOVÁ OPATŘENÍ A PROVOZ ŠKOLY OD 1. 3. 2021

     • Vážení zákonní zástupci,

      v návaznosti na usnesení vlády ČR je od pondělí 1. 3. 2021 povinné vzdělávání distančním způsobem pro všechny ročníky (1. – 9. tř.) - ROZVRH

      Platforma určená k výuce je MS TEAMS:

      • přihlášení: portal.office.com - přihlášení mail + heslo - Office 365 je žákům kompletně k dispozici
        

      USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření…

      (výňatek)

      Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

      • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole
      • provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole
      • provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání

      V provozu od 1. 3. 2021 nebude ani školní jídelna.

       

      Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část ZDE. Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba. Narozdíl od jara 2020, škola formulář nepotvrzuje!

       

      S úctou

      vedení školy

     • Mimořádné opatření od čtvrtka 25. 2. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od čtvrtka 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání platí nové mimořádné opatření MZČR - Č. j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN

      Mj. toto opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:

      a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj)

      b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti...

      kompletní znění: ZDE

      Od čtvrtka tedy NENÍ MOŽNÉ používat podomácku vyrobené roušky z tkanin a látek, které nesplňují výše uvedené normy.

       

      S úctou

      vedení školy

     • ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od pondělí 15. 2. 2021 bude zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5, viz PES pro oblast školství ZDE.

      Zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.)

      § 69

      Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

      (1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou

      a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,

      b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu...

      (zdroj: MŠMT)

      ROZVRH HODIN je stejný viz organizace výuky od 1. 2. 2021...

      S úctou

      vedení školy

   • Kontakty

    • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
    • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546 Czech Republic
    • IČ: 70882762
    • REDIZO 600083659
    • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
    • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
    • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
    • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
    • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
    • Datová schránka: n8mqt2q
    • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz