Novinky

     • Volby do školního parlamentu - 20.11.2018

     • Do galerie Volby do školního parlamentu - 20.11.2018 byly přidány fotografie.

      Dne 20.11.2018 proběhly v průběhu 3. vyučovací hodiny volby do školního parlamentu. Jejich organizace a samotný způsob volby si příliš nezadal s těmi opravdovými volbami, které se odehrály nedávno. Nejprve byli žáci odškrtnuti na soupisce voličů p. uč. Sehnalovou a poté obdrželi volební lístky od členů volební komise, kterou tvořili starostové obcí pan Zetek a pan Kádner, paní ředitelka Nováková a dva zástupci z řad žáků. Svou volbu pak každý jednotlivě provedl za hlasovací plentou a své zaškrtnuté kandidáty na volebních lístcích vhodil do připravené volební urny. Po součtu všech hlasů vznikl ze zvolených žáků 2.stupně nový sedmičlenný školní parlament, který bude v nadcházejících 3 letech zastupovat žactvo při jednání s vedením školy či vedením obce. Přejeme všem zvoleným členům hodně dobrých nápadů k zlepšování žákovského života a mnoho sil k jejich prosazování.    Mgr. Kopecký Pavel

     • 2.setkání žáků v projektu Gramotnosti - Osek - 19.10.2018

     • Již podruhé se naši žáci měli možnost 19.10.2018 potkat v Oseku s dalšími žáky jiných škol zapojených do projektu POSILUJME GRAMOTNOSTI A DOVEDNOSTI INOVATIVNĚ.

      Tentokrát se zúčastnili akce žáci 4. a 5. ročníku a 7. a 8.ročníku. Byli rozděleni do skupinek po 5-6 žácích. Skupinky si pojmenovali (Passati, Horáčci, Žraloci, Průšviháři apod..) Tyto skupiny pak plnily různé úkoly a ve finální hře nazvané Město si zasoutěžili i proti sobě ve skupinkách. 

      1.aktivitou byla tvorba dráhy ve fiktivním městě, které žáci budovali na posledním setkání. Po cestách, které namalovali se pohybovali malí roboti. 2.aktivita byla zaměřena na rozvoj pozornosti, myšlení kdy žáci hráli různé deskové hry. 3.aktivita byla již zmiňovaná hra Město. Skupinky vyrazily do města Osek spolu s 1 pedagogem a 1 tabletem. Program v tabletu jim udával pokyny a směroval je po zajímavých místech Oseka, kde museli žáci plnit rozličné úkoly (najít místo, určit letopočet, namluvit příběh, najít sochy či správně určit odjezd autobusu ...) Hra byla zábavná a věřím, že si ji ještě někdy zahrajeme třeba u nás na Kateřině.  Naši žáci získali v soutěži v obou kategoriích 5 hlavních cen, což je velmi pěkný výsledek ! Gratulujeme všem.

      Mgr. Kopecký Pavel

     • 100.výročí založení Československa - Litoměřice - 26.10.2018

     • Také na naší škole jsme oslavovali 100 leté výročí vzniku samostatného Československa. Součástí těchto oslav byla návštěva výstavy k stoletému výročí v areálu Zahrady Čech v Litoměřicích. Na naše žáky tak čekal opravdu bohatý program. Viděli jsme prvorepublikovou nemocnici, kde právě lékař operoval pacienta. V dobové tělocvičně jsme shlédli zápas v boxu a  v kavárně jsme ochutnali Coca - Colu z dvacátých let minulého století. Na vlastní kůži jsme zažili prvorepublikovou výuku českého jazyka.  Opravdovým zážitkem však byla návštěva u prezidenta T. G. Masaryka, se kterým jsme se i vyfotili.  Celý program se nám moc líbil a získali jsme mnoho nových poznatků o životě našich předků.

       Mgr. Martina Kopecká

     • STÁNÍ V TĚLOCVIČNĚ – 25. 6. 2018 – zhodnocení 4.čtvrtletí 2017-18 - NOV

      • Výčet aktivity 4.čtvrtletí

      poslední utkání ve florbale – Meziboří
      Zdravá  - MŠ, zápis do ZŠ
      projektový den – výrobky na jarmark a výročí školy
      MŠ – Praha – Tandem
      Vlaštovkiáda
      Den země
      Ukliďme svět, ukliďme Česko
      soutěž v anglickém jazyce – 5. – 6. Třída
      aquasvět Chomutov – plnění rekordů školy
      MŠ – Muzikoterapie
      Dopravní soutěž mladých cyklistů
      div. představení Červený Hrádek
      přednáška Dravci a sovy
      cykloštafeta
      sbírka Český den proti rakovině – kytičky
      sběrový týden
      MŠ – Jezeří – Tandem
      vyhlášení soutěže PO očima dětí
      Švp Lubenec – plnění průřezových témat – úspěšné-pochvala všem – žáci + pedagogové
      Peer programy
      týden čtení- Celé Česko čte dětem – MŠ
      ŠD – legiovlak Most
      jarmark na Brandově
      soutěž Mladý záchranář
      Edubus – chemické pokusy
      MŠ – Zoopark Chomutov – Tandem
      Divadélko pro školy
      školní výlety 7., 2., 5. Třídy
      Olympijský běh…..

      • Sbírka pro Toničku – předáno Toničce a rodičům – částka 4. 727,- (balanční deska)
      • Soutěž v anglickém jazyce – Jakub Ingvort, Robin Gombár, Pavlína Čondlová, Matouš Vokřál,
      • Dopravní soutěž Most – 10. místo  - Adam Vaněk, Jakub Hrubý, Michaela Meissnerová, Sára Michálková
      • Cykloštafeta – předání diplomů od p.uč.Teplé
        
      • Sběrový týden – akce –  předání  poukázek  do Centrálu Most  a peněz do Třídního fondu
                                    p.uč.Meissnerová
      • OLYMPIJSKÝ BĚH – vítězové
       1. Filip Lukáš 
       2. Lukáš Krejčí 
       3. Radek Klouda 
       4. Natálie Rosembaumová
       5. Lukáš Matoušek,  Robin Gombár – absolutní vítěz
      • pasování prvňáčků na čtenáře – proběhlo na šk. výletě 1. třídy na Brandově, všichni žáci obdrželi knihy
      • Ocenění  Peer aktivistů – Nguyenová  Petra, Hlinka Matěj, Kádnerová Marie, Horáková Natálie, Dresslerová Natálie
      • OVOV – Předání diplomů a placek paní učitelkou Teplou
      • pasování 8. třídy třídou devátou – pod dohledem p.uč.Frnkové
      • Nejlepší žáci , kteří nezapomínají školní pomůcky v jednotlivých třídách:

      1. Filip Lukáš
      2. Jiří Chod
      3. Karolína Kucharczyková
      4. Matyáš Džula
      5. Adam Vaněk
      6. Pavlína Čondlová
      7. Natálie Dresslerová
      8. Marie Kádnerová
      9. Renata Říhová

      • Nejlepší žáci školy za 2.pololetí šk.roku 2017/2018 za jednotlivé třídy:

      1. Matěj Slavík
      2. Anna Kádnerová
      3. Veronika Vagašiová
      4. Matyáš Džula
      5. Eva Špaková
      6. Pavlína Čondlová
      7. Natálie Dresslerová
      8. Marie Kádnerová
      9. Petra Nguyenová

       

      • poděkování kolegům za přípravu a realizaci výročí školy
      • poděkování pedagogům za jejich práci během školního roku
      • Ztráty a nálezy - mobil, brýle + burza zapomenutého oblečení a obuvi – šatna
      • přání hezkých a pohodových prázdnin žákům a poklidné dovolené pedagogů
     • X.Ples žáků 8. a 9. třídy

     • Dne 16. března 2018 se konal už desátý ročník plesu 8. a 9. třídy, díky paní učitelce Sehnalové. Tělocvična byla nádherně vyzdobena, hosté si připadali jako v pohádce. Zásluhou našich sponzorů jsme měli bohatou tombolu a užasnou muziku pod vedením DJ Toma. Celým večerem nás provázely moderátorky Natálka Horáková a Natálka Dresslerová, sice se toho bály, ale jejich moderování bylo skvělé. Nejprve byl nástup 8. a 9. třídy na písničku I was here od Byonce, většina hostů byla ohromena tím, jak nám to všem sluší. Poté bylo šerpování deváťáku a osmáci si pro nás připravili pamětní list, ukápla nám i slzička. Já a Jakub jsme poděkovali našim rodičům, tetám z dětského domova, za podporu a lásku kterou nám neustále dávají, dále jsme poděkovali učitelům za trpělivost a za vše co nás naučili, poté jsme poděkovali paní Vigové a paní uč. Sehnalové za přípravu a uskutečnění tohoto plesu, předali jsme květiny a dárek. Naše mladší spolužačky si pro nás připravily krásné vystoupení v choreografii Marušky Kádnerové, byly odměněny velkým potleskem a Maruška od nás dostala krásnou kytičku růží. Dále byla už tombola a po zbytek večera volná zábava.Také pár hezkých a hřejivých slov pronesli paní ředitelka naší školy a starostové nebo zastupitelé našich obcí, kteří řekli, že tento ples je ,,miminkem“ paní učitelky Sehnalové a patří mezi nejlepší kulturní akce v Hoře Svaté Kateřiny, jak sdělila ve svém proslovu pani starostka Hana Řebíková. Přejeme budoucí deváté třídě, takové krásné zážitky, jako jsme měli my i díky nim.                                                          

                                                                                                         Petra Nguyenová. 9.třída

     • 2018-02-27 - Báječný den chemie

     • Do galerie 2018-02-27 - Báječný den chemie byly přidány fotografie.

      Žáci deváté, osmé a sedmé třídy naší školy se dne 27. 2. 2018 zúčastnili akce „Báječný den s chemií“ pořádané Nadací Unipetrol ve spolupráci s pražskou Vysokou školou chemicko-technologickou a městem Litvínov, v kulturním domě Citadela v Litvínově.

       Tři popularizátoři chemie Michael Londesborough, vědec anglického původu z Akademie věd, Jan Havlík a Jiří Dolanský, dokázali zábavnou formou přiblížit chemii a také fyziku žákům základních škol.

      Všechny děti si naprosto získal Michael Londesborough zajímavými pokusy o vzniku a šíření zvuku znázorněného pomocí plamene či kouře, nebo svým osobitým vyprávěním o „molekjul“  (molekulách).

      Zájem dětí vzbudili i studenti pražského gymnázia Nový PORG, kteří si z Prahy dovezli unikátního robota, kterého ve škole sestrojili a s kterým soutěžili v USA.

       Na závěr programu vybrané dvojice žáků z každé školy soutěžili v pokusu jak nejlépe a nejrychleji oddělit jednotlivé složky (železné piliny, písek a kuličky) ze směsi. Atraktivní výhru – 3D tiskárnu, se nám nepodařilo získat, možná příští rok.              
                                                                                                                                           Bc. Jarmila Frnková

     • ŠD - spaní ve škole a herna Bublinka

     • V pátek 23. 2. jsme se všichni sešli v 17:30 před školou. Již po několikáté jsme trávili noc ve škole a celkem se nás sešlo 19.  Zahráli jsme si hry ve skupinách, sportovali v tělocvičně a poté nás čekala večeře. K večeři jsme měli mít chleba s máslem, ale toho jsme se nedočkali a překvapením byla pizza. Po večeři jsme ulehli na svá místa a následovala pohádka, u které téměř všichni usnuli. Následující ráno jsme měli budíček v 7:00 hodin a čekala nás rozcvička v tělocvičně, která nás připravila na cestu a hru v herně. Pak nás čekala výtečná snídaně, kterou nám upekly naše maminky a kterou jsme dozdobili šlehačkou, pak už nás čekal úklid a odjezd do herny v Litvínově. Po deváté hodině jsme se vydali na autobus. V herně „Bublinka“ jsme si vyzkoušeli všechny různé atrakce, prolézačky a tečkou byl dobrý oběd. Před jednou hodinou si nás vyzvedli rodiče a my se nemohli dočkat, až budeme vyprávět zážitky. Některým se domu nechtělo, ale museli jsme :)

      Už teď se těšíme na další spaní a možná i na přislíbené spaní v herně.

                        Markéta Schandarová, Alena Studničková a děti ze ŠD

     • 6.2.2018 - Florbalová liga – školní turnaj (2. kolo)

     • S vybranými žáky z prvního stupně jsme se zúčastnili florbalového turnaje na Meziboří, je to pokračování zimní ligy. Žáci se snažili uhrát co nejlepší výsledky, a tentokrát se nám podařilo ze 7 týmů obsadit 4. místo. Výsledky jednotlivých zápasů nebyly vůbec špatné a jednoznačné, myslím si, že jsme mohli dopadnout ještě o kousek lépe. Z mé strany musím žáky pochválit, za jejich snažení.

      ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny         3:4    ZŠ Ruská

      ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny         1:7    ZŠ s RVJ Litvínov

      ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny         3:4    ZŠ Meziboří

      ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny         4:2    SSZŠ Litvínov

      ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny         2:1    ZŠ Janov

      ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny         3:3    ZŠ Lom u Mostu

                                                                                           Mgr. Veronika Teplá

     • 30.1.2018 - Stání v tělocvičně - hodnocení 2.čtvrtletí

     • STÁNÍ V TĚLOCVIČNĚ – 31. 1. 2018 –  NOV

       

      • poděkování za proběhlé akce: florbal 1. a 2. stupeň, výstava Terakotové armády-2. stupeň, film. představení – Síla lidskosti – 7. – 9. třída,1. + 3. třída – návštěva knihovny, Mikulášská nadílka, předvánoční dílny ve ŠD, 4. třída – Medové Vánoce, 3. třída + MŠ – výstava lega a obora Mstišov, 2. třída – adapt.pobyt + besídka, vánoční besídky, Litvínovský choroš, florbal – 1. supeň – turnaj Meziboří, preventivní program  – nástrahy internetu,hravě o hygieně, putování za zdravím, volba povolání – exkurze 8. + 9. třídy, plníme rekordy školy – Aguadrom, adapt. odpoledne 8. třídy, přetahování lanem – žáci 4. a 5. třídy, ŠD – planetárium Most, škopkiáda – netradiční vozidla…….
      • Fond Sidus – vybraná částka  1. 385,-
      • sbírka Život dětem – vybraná částka 2. 320,-
      • sbírka Sněhuláci pro Toničku – info žákům předají TU
      • práce Peer aktivistů – Nguyenová , Kádnerová, Hlinka, Horáková, Dresslerová
      • floorbal –  1.stupeň – 6. místo (Hrubý, Lukáš, Duna, Grünfeld, Vaněk, Brandner)
      • floorbal – 2. stupeň – 7. – 8. místo (Studnička, Fedor, Lukáš, Hesoun, Volšička, Hudák, Trnka)
      • Litvínovský choroš – reprezentace školy – Vokřál, Stawiarz, Trnka
      • přetahovaná lanem – chlapci a dívky ze 4. – 5. třídy
      • škopkiáda  – 11 žáků:  Krejčí +  - KRÁL
      • Nejlepší žáci z jednotlivých ročníků (zapomínání) : 1. celá třída2. Švanda Miroslav 3. Šebková Ela5. Vaněk Adam7. Dresslerová Natálie8. Kádnerová Marie9. Říhová Renata
      • žáci navržení na fotografii jako nejlepší žáci třídy:                1. Slavík Matěj2. Vigová Stela3. Vagašiová Veronika4. Vagaši Kristián5. Gergel Benjamin6. Čondlová Pavlína7. Dresslerová Natálie8. Kádnerová Marie     9. Nguyenová Petra
      • nezapomenout na další splátku za Švp – únor
      • bufet a jeho funkčnost od 2. pololetí – přesun do vstupní místnosti – prodej zdravé svačiny – ovoce – nákup
      • upozornění na nevhodné chování některých žáků naší školy – ničení majetku školy
    • Naše škola začíná využívat EŽK a ETK
     • Naše škola začíná využívat EŽK a ETK

     • Již ode dneška mohou začít naši učitelé využívat elektronickou TK a seznamovat se se všemi položkami, aby přestup v pololetí tohoto školního roku byl co nejplynulejší. Věříme, že se všem bude tato novinka líbit.yesheartwink

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • reditelna@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • Ing. Petra Prosná - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz