Novinky

     • Aquasvět Chomutov – 10.5.2019

     •  

      Půlrok utekl jako voda v bazénu a naši žáci se opět vydali prověřit své schopnosti do bazénu v Chomutově. Každý žák měl v limitu 2 minut uplavat pokud možno co nejdelší úsek. Některým se dařilo výborně a zvládli i více jak 3 bazény (75m), jiní budou muset na stylu pracovat, aby příští rok dokázali svůj rekord překonat. Jelikož na plávání byla pronajata pouze 1 plavecká dráha, kde čas měřila p.uč. Teplá, ostatní žáci se se svými TU věnovali zábavnějším činnostem. Tobogány, klouzačky, vodní víry a vířivky všem výborně zkrátily čas při čekání. Všichni se dobře bavili a také si hezky zaplavali. Mezi velmi oblíbenou zábavu patřila hra na babu ve vodním víru. Vystřídalo se zde několik tříd i vyučujících a všechny tato kratochvíle bavila. Všichni se sem budeme opět příště těšit.                                                                                           Mgr. Pavel Kopecký

       

     • STÁNÍ V TĚLOCVIČNĚ – 24. 6. 2019 – zhodnocení 4.čtvrtletí šk.roku 2018/19

      •   - projektový den – průřezová témata, netradiční sportovní hry pro 1. stupeň, soutěž v anglickém jazyce – 5. – 6. třída, Vlaštovkiáda, Den země, Ukliďme svět, ukliďme Česko,  Dny dětského čtení, 3. třída – bowling, literární soutěž pro 1. stupeň, knihovna Litvínov – program pro 1. – 9. třídu, aquasvět Chomutov – plnění rekordů školy, sběrový týden, M -olympiáda pro 1. stupeň, sbírka Český den proti rakovině – kytičky, program paní Kloučkové – 1. stupeň, vyhlášení soutěže PO očima dětí, divadlo Most – 8. a 9. třída, Osek – lanové centrum – 1. a 2. třída, exkurze paní Vydrová – chlapci 2. stupeň, výjezd do ZOO Praha – 4. a 5. třída, soutěž Mladý záchranář – 7. třída, Belantis – 8. +9. třída + vybraní žáci – akce za ples, jarmark -  Den dětí – Nová Ves v horách, 8. třída – protidrogový vlak Litvínov, finálové utkání ve florbalu – Meziboří, Dračí lodě Most – 2. stupeň, vystoupení dětí a žáků na hornických slavnostech, proj. den Ochrana člověka za běžných rizik a událostí, Ježíškova cesta – výjezd 1. stupeň, 3. setkání žáků – projekt Gramotnosti, výstup na horu ŘÍP + filmové představení – 2. stupeň, Olympijský běh, Dřevařské sympozium Nová Ves – 1. a 3. třída, školní výlety všech tříd,  – hledání zajíčka (německá MŠ – Velikonoce),proj.den travičkový, zvelebování zahrady MŠ ve spolupráci s rodiči, herna Bublinka - Litvínov , Den země s revírníkem, zápis do MŠ, besídka nejen pro maminky, týden čtení - Celé Česko čte dětem, proj. den srdíčkový, Tandem – naučná stezka – Na farmě, nízkoprahové centrum Jaklík – Litvínov, exkurze SOU Hamr, zahradní slavnost, , proj.den – Stůj, červená, Dřevařské sympozium Nová Ves, Tandem – celodenní výjezd do Braňan
       ŠD- bowling Litvínov, spaní ve škole, kempování s programem – Brandov

      Úspěchy žáků

      • Vlaštovkiáda – 1. místo – Klárman, Grünfeld, Volšička
      • Sbírka Fond Sidus – náramky – prodáno 17 ks za 502,- Kč
      • sbírka – Český den proti rakovině – příspěvek v částce 1.780,- za 89 kytiček, navíc 251,- Kč
      • florbalová liga – 4 x za rok, celkově 3. místo - pohár
      • Soutěž v anglickém jazyce – vybraní žáci 5. a 6. třídy – poděkování za účast ze strany pořadatele – účastnický list – kronika školy
      • soutěž Mladý záchranář – všichni žáci 7. třídy – 8 z 12
      • SCIO – Eliška Lochovská - ocenění za druhý nejlepší výsledek :  Ústecký kraj
      • Jarní matematická olympiáda  - MEIS – 1. třída – 1. Dittrich 2. Chod, Vagašiová, Mikač 3. Fila

                                                                            2. třída – 1. Lukáš 2. Nguyen, Postlová 3. Berousková

                                                                            3. třída – 1. Lahovská, Krejčí 2. Vigová 3. Chod

                                                                            4. třída – 1. Pastyříková, Vagašiová

                                                                            5. třída – 1. Vagaši 2. Nedvědová

      • Dračí lodě – 14.místo z 18 posádek
      • Sběrový týden – akce – MEIS – odměny pro nejlepší sběrače tříd + TF + společná věc pro žáky v částce 3.950,-
      • projektový den:  Ochrana člověka za běžných rizik a událostí
        1. místo – družstvo č. 10       2. místo – družstvo č. 3          3. místo – družstvo č. 8 a č. 9  
      • MŠ – vyhlášení výsledků projektu: Svět nekončí za vrátky aneb cvičíme se zvířátky -  FEN – všichni
      • projekt Gramotnosti – zapojena 4., 5., 7. a 8. třída – Osek 17. 6. spolupráce žáků (rodin) – 1. Datlovi, 2. Vránovi, 3. Poštolkovi, 5. Vlaštovkovi, 6. Bažantovi + diplom škole
      • OLYMPIJSKÝ BĚH – vítězové- 1. 2. 3. 4. 5.,  – absolutní vítěz
      • pasování prvňáčků na čtenáře – ŠEB, všichni žáci obdrží knihy
      • čtenáři 2. třídy – zhodnocení proběhne na šk. výletě 2. třídy na Brandově, všichni žáci obdrží knihy
      • vyhlášení nejlepších čtenářů tříd – NOV – všichni vybraná kniha TU a U – 1. Jakub Dittrich, 2. Evelína Postlová, 3. Anna Kádnerová, 4. Veronika Vagašiová, 5. Matyáš Džula, 6. Eva Špaková, 7. Pavlína Čondlová, 8. Šarlota Švandová, 9. Marie Kádnerová
      • navrhovaná odměna MEIS – 3. tř. – Stela Vigová – za psaní článků do kroniky (web) školy
      • OVOV – TEP – celoroční plnění sport. disciplín (předání diplomů a placek)
      • Nejlepší žáci –  zapomínání : 1. Nikola Ferková, Austin Wilson

                                                         2. Matěj Slavík

                                                         3. Noemi Vagašiová

                                                         4. Ela Šebková

                                                         5. Matyáš Džula

                                                         6. Eva Špaková

                                                         7. Pavlína Čondlová

                                                         8. Natálie Horáková

                                                        9. Marie Kádnerová

       

      • Focení nejlepších žáků:
                                       
       1. Eliška Vagašiová

                                                  2. Filip Lukáš

                                                  3. Aneta Lahovská

                                                  4. Veronika Vagašiová

                                                  5. Kristian Vagaši

                                                  6. Adam Vaněk

                                                  7. Pavlína Čondlová

                                                  8. Natálie Horáková

                                                  9. Marie Kádnerová

      • poděkování pedagogům a všem zaměstnancům školy za jejich práci během školního roku
      • burza oblečení a obuv – šatna
      • přání hezkých a pohodových prázdnin žákům a poklidné dovolené pedagogům
      • pasování 8. třídy - třídou devátou -KOP
     • Závody dračích lodí

     • Do galerie Závody dračích lodí byly přidány fotografie.

      Dne 7. 6. 2019 jsme celý druhý stupeň spolu s učiteli vyrazili do Mostu na Matyldu, kde se konaly Závody dračích lodí. Nejeli jsme tam jako diváci, ale jako soutěžící. Nikdy před tím jsme to nezkoušeli, a proto jsme nevěděli, co od toho očekávat a také jsme měli někteří i strach. Jeden z nás byl bubeník a dalších 20 lidí pádlovalo. Měli jsme tam také kormidelníka, který věděl co a jak a mohl nám radit a také byl mimochodem moc hezký a hodný. Dohromady tam bylo 18 škol a my skončili 14. Není to nejlepší výsledek, ale všichni jsme se snažili a na to, že jsme to jeli poprvé v životě, se nám to i podařilo. Den se moc vyvedl a jsme rádi, že nám naše škola umožnila se této akce zúčastnit.     Marie Kádnerová - 9.třída

      ​​​​​​​

     • Novinky měsíce

     •      Akce na červen 2019 

      1.6.   Mezinárodní den dětí

               Den dětí - Nová Ves v Horách - od 13:00, stánek školy

      3. - 7.6.MŠ - Celé Česko čte dětem - zapojení rodičů a prarodičů

      3.6.    Protidrogový vlak - litvínovské nádraží - 8. třída

      4.6.    Finále školní ligy florbalu - mladší žáci - Meziboří

      5.6.    Světový den životního prostředí

      6.6.    MŠ - Stůj červená - závody na odrážedlech a koloběžkách

                Fotografování tříd a zaměstnanců - podle časového rozpisu 

      7.6.    Dračí lodě - závod škol na lodích - 2. stupeň + předškoláci MŠ

      8.6.    Hornické slavnosti města - vystoupení dětí a žáků školy - 12:00 (cca 30 min.)

      10.6.  Den památky obětí vyhlazení obce Lidice

                Projektový den - Ochrana člověka za běžných rizik a událostí

      12.6.  MŠ - exkurze SOU Hamr - Čím budu, až budu velký

      13.6.  Ježíškova cesta - Boží Dar - 1.stupeň - autobus hrazen

                DD - zahradní slavnost od 16:00

      16.-18.6.Školní výlet- 3. třída - Osek (kemp)

      17.6.   3.Setkání žáků - projekt Gramotnosti - 4.,5.,7., 8. třída  DDM Osek - 7:45 - 14:00

                Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - v učebně 1.třídy od 15:30 hod.

      18.6.  MŠ - Zahradní slavnost - rozloučení s předškoláky od 15:30

                Výstup na horu Říp + - filmové představení - 2. stupeň + 5. třída 

      19.6.  Olympijský běh - 1.stupeň

      20.6.  Stockhausen - 2. třída + 1. a 3.třída (vybraní žáci)

      20.-21.6.   Školní výlet 9.tř. - Kadaň

      21.6.   Mezinárodní den trpaslíků

                 Dřevařské sympozium - Nová Ves v Horách - paní Vydrová - 1. a 3.tř. + MŠ

                 Ukončení činnosti kroužků +  ukončení činnosti školního bufetu 

      21.- 23.6. ŠD - kempování + program -  Brandov

      od 24.6. Týden bez odpoledního vyučování 

      25.6.  MŠ - Tandem - celodenní výlet do Braňan (s něměckou MŠ)

                Školní výlet - 6. + 7. třída - Laser game Most

                Školní výlet 8.třída - ZOO Ústí nad Labem

                Bowling Litvínov - 3. třída - odjezd po 2.vh.

                Školní výlet - 1.třída - Most - Hněvín, kostel

      25.-27.6. Školní výlet - 4. + 5. třída - Kadaň

      26.6.  Školní výlet - 6. + 7. třída - Litvínov Bowling

                Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi

      27.6.  Den památky obětí komunistického režimu

                Školní výlet Brandov - 2. třída, vyhlášení čtenářů, předání knížek

      28.6.  Ukončenčení školního roku + rozdávání vysvědčení - 1.vh

       

      Akce na květen 2019

      1.5.    Státní svátek - Svátek práce

      2.5.     MŠ - herna Bublinka

      3.5.     ŠD - Nová Ves v Horách - návštěva dílny - paní Vydrová

                 Světový den svobody tisku

      5.5.     Květnové povstání českého lidu

      6.5.     MŠ - Den Země – ve spolupráci s revírníkem
                                            – Tandem s německou MŠ + 2.třída

                 Literární soutěž pro 1. stupeň - 12:45

                Knihovna Litvínov
                 - od 8:00 hod (6.-7.třída) -  Děti a mládež v kyberprostoru
                 
        od 10:00 hod. (8. - 9.třída) - Válka očima dětí

      7.5.     Náhradní termín pro zápis do ZŠ od 12:00 do 15:00

      8.5.     Státní svátek - Den vítězství

      9.5.     Zápis do MŠ

      10.5.   Aquasvět Chomutov - plníme rekordy školy - 1. + 2. st.

      13. - 19.5.Sběrový týden (vyhlášen i pro širokou veřejnost)

      13.5.    MŠ - besídka nejen pro maminky - odpolední akce s rodiči

                  Den matek

      14. 5.   Vyhlášení soutěže POOD - 14:00 - Most - Magistrát

      15.5.    Český den proti rakovině - se zaměřením na prevenci nádorových onemocnění plic (nekouření)
                                                              - prodej žáci 9. třídy

                  Mezinárodní den rodiny

      20. - 24.5.MŠ - celé Česko čte dětem   - ,,Rodiče a prarodiče pojďte číst dětem do školky"

      21.5.   Divadelní představení - DR Most  - 10:00 - 8.+9. třída , 55 Kč - hrazeno ze SPŠ

                 MŠ - Zdravá pětka - zdravá výživa (lektorka)

      22.5.   Výlet Osek - lanové centrum - 1. a 2. třída - odjezd po 2.vh

      23.5.   MŠ - projektový den červený - srdíčkový

      24.5.   Knihovna Litvínov - 8:00 - 3. tř. - Čtyři roční období
                                                 
      10:00 - 4.-5. tř. - TvTupixx, koukáme na Youtube, ale s rozumem

      28.5.   MŠ - naučná stezka - Na farmě - Tandem s německou MŠ

      29.5.   MŠ - nízkoprahové centrum Jaklík (Litvínov) - preventivní program)

      30. 5.   Belantis - zábavný park - výjezd žáků 8. a 9. třídy (výdělek ples)

                 Den sousedů

      31.5.   Světový den bez tabáku

                 Den otvírání studánek

       

      Akce na duben 2019

      1.4.          Photodienst - fotografování žáků + skupin - (MŠ + 1. stupeň + zájemci 2. stupeň)

      1.4. - 5.4.Třídnická hodina - prevence osobní bezpečí, šikana, kyberšikana
                                    - pracovní návyky, plánování, vedení k samostatnosti

      2.4.           DVD Litvínov - představení Začarovaný les - pro MŠ a 1. stupeň
                             - zdarma - tělocvična 10:00 - 11:00

      3.4.           Mezinárodní den dětské knihy + Mezinárodní den spodního prádla

                       MŠ - VIANA- Rákosníčkův rybník- výukový program ve Schole Humanitas 

      4.4.          Školská rada - 15:30 

      5.4.           MŠ - Soutěž v pexesu se školní družinou od 13h. v MŠ 

      7.4.          Světový den zdraví + Den vzdělanosti

                      Spaní ve škole - 4. a 5.tř.

      8.4.          Jarní matematická olympiáda - 1. stupeň

                      ŠD - návštěva muzea v Nové Vsi v Horách

      9.4.          Netradiční sportovní hry pro 1. stupeň - 12:45

      11.4.        MŠ - Velikonoční dílny s rodiči v MŠ odpolední akce 15. 30h 

      11. - 12.4.  Zápis do ZŠ ( čtvrtek 12:00 - 17:00, pátek 8:00 - 12:00)

      12.4.        Stání v tělocvičně - zhodnocení 3.čtvrtletí - od 8:30

                      4. školní florbalová liga - mladší žáci - Meziboří

                      Přijímací zkoušky na SŠ - 1.termín

                     ŠD - Spaní v ŠD

                     ŠD - Bowling Litvínov

      15.4.        Projektový den - průřezová témata (8.třída bez odpoledního vyuč.)

                     Třídní schůzky od 15:30

                      Přijímací zkoušky na SŠ - 2.termín

      16.4.        Cross-School Running - soutěž v Aj - 12:00 - 15:00 - Litvínov  (vybraní žáci 5. a 6. třídy)

      17.4.        MŠ - Velikonoční zajíček v německé školce 

      18.-19.4.  Velikonoční prázdniny

      22.4.        Velikonoce +  Den Země

      23.4.        Enviromentální výchova - Ukliďme svět, ukliďme Česko - 2. stupeň

                      Den Země - 1.st.

                      Světový den knihy a autorských práv

      24.4.        MŠ - Projektový den – travičkový 

      25.4.        MŠ - „Pojd´si zasadit svoji kytičku na zahrádku“ aneb zvelebování zahrady – akce s rodiči spojená
                      s opékáním vuřtů 

                      MŠ - Den Země – ve spolupráci s revírníkem – Tandem s německou školkou
                      + 
      Vyhánění zimy - 2.třída 

      29.4.        Mezinárodní den tance

      1.5.          Státní svátek - Svátek práce

       

      Akce na březen 2019

      4.3. - 8.3. TH - prevence zdraví - význam preventivních prohlídek  
                         civilizační choroby - cukrovka, obezita, atd.  - základy  první pomoci

      4.3.    Nestle pro zdraví - přednášky dle rozpisu (zdarma)
                1. + 2. třída: Hygiena potravin /      3. + 4. třída: Pestrá strava
                5. třída: Rizika nevhodného stravování / 6. + 7. třída: Rizika nevhodného stravování / 8. + 9. třída:  Energie

      5.3.   3. školní florbalová liga - mladší žáci - Meziboří

      6.3.   MŠ - projektový den - žluto - sluníčkový

               DM - Veselé zoubky - 1.třída - PRV - 3.vh.

      8.3.   Mezinárodní den žen- MDŽ

      11. - 17.3.   Jarníprázdniny - pro žáky, MŠ v provozu

      19.3.  MŠ - návštěva 1. třídy (dle domluvy se ŠEB)

                MŠ - schůzka pro rodiče budoucích školáků - 16:00

      20.3.  MŠ - loučení se zimou - vynášení Morany

      21.3.  Světový den poezie  a  Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace

      22.3.  Ples žáků 8. - 9. třída - 17:30 - 23:00 hod.

               Světový den vody

      25.3. Lesná - Velikonoční výukový program - 1. a 3. třída
               (odjezd 8:30 - návrat 14:15)

      26.3. Den otevřených dveří - (15:30 - 17:00)

      27.3. Preventivní program - paní Milerová - 1. st. + 2.st.
               Hravě bez úrazu, Putování za zdravým pohybem, Reprodukční zdraví

      28.3. MŠ - Tandem - výjezd Klíny - farma u Kloučků
               (ve spolupráci s německou MŠ)

               Den narození J.A. Komenského - Den učitelů

      31.3. Přechod na letní čas

       

      Akce na únor 2019

      4.-8.2.  TH - prevence zneužívání návykových látek
                  
      (zejména cigarety, alkohol, marihuana) prevence záškoláctví (vše podle věku žáků)

      4.2.      Světový den boje proti rakovině

      6.2.       MŠ - Netradiční zimní olympiáda

      8.2.       - Návštěva knihovny - Litvínov

      8.2. - 9.2.    Netradiční třídní schůzky a spaní ve škole - 3.třída

      10.2. - 11.2.Spaní ve škole - 4. a 5.třída

      11.2.     Světový den nemocných

      12.2.      MŠ - projektový den - hračkový

                    Netradiční třídní schůzky - 9.třída od 15:30 

      14.2.      Svátek zamilovaných - (Valentýn)

      do 15.2. Odevzdat přihlášku na SŠ, SOŠ a SOU - 9.tř.

      20.2.      MŠ - projektový den - vitamínový

      21.2.      MŠ - návštěva 1. třídy - žabky

                    Mezinárodní den mateřského jazyka

      22.2.      Projektový den - etická výchova

      27.3.      MŠ - společný karneval s německou MŠ

       

      Akce na leden 2019

      1.1.2019  Nový rok - Den obnovy samostatného českého státu

      2.1.          Vánoční prázdniny

      3.-4.1.2019 Ředitelské volno - provozní důvody

      8.1.           Divadélko pro školy
                       1.st. - Z Devatera pohádek podle Karla Čapka           
                       2. st. - Fenomén Karel Čapek aneb Od Dášenky ke zkáze světa 

                       - Divadlo Šikulka - 60,- Kč

      11.1.         MŠ - fotbalový turnaj v Litvínově

      14.-18.1.   Netradiční třídní schůzky  (termín stanovuje třídní učitel)

      14.1.         MŠ - Sněhové hrátky (dle sněhové nadílky)

                       Škopkiáda  od 12:45 do 14:00 hod. (dle sněhové nadílky)

      15.1.         Exkurze SOŠ Hamr
                       8. třída - odjezd po 2.vh.- návrat na odpol. vyučování

      16.1.         OK - olympiáda dějepis - Gröblová, Hlinka - SVČ Most

                        2. školní florbalová liga - mladší žáci - Meziboří

                       Den památky Jana Palacha

      18.1.          - Divadlo Rozmanitostí - O zlaté rybce – 55,- Kč

      21.-25.1.   Sbírka "Život dětem" - 9.třída 

      23.1.         Pedagogická rada ukončení docházky a klasifikace za 1.pololetí

                       1. školní florbalová liga - starší žáci - Litvínov

      24.1.          Finanční gramotnost - fiktivní nákupy Litvínov 8.tř. - po 4.vh

      25.1.          MŠ - projektový den - bílý - Výprava na Severní pól

      27.1.         Den obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

      28.1.         Den ochrany osobních údajů

      29.1.         Knihovna Litvínov - Večerníček od 8:00 - 1. tř. ,
                                                          Na chvíli ilustrátorem od 10:00 - 2. tř.

      30.1.         Stání v tělocvičně - zhodnocení 1.pololetí v 9:00

      31.1.         Rozdání výpisu z vysvědčení – 1.vh
                       TH -
      hodnocení, sebehodnocení kolektivu za I. pololetí, analýza vlastních úspěchů a neúspěchů,
                        nastavení si cílů na 2. pololetí

                        Projektový den - průřezové téma - 2.vh.-5.vh. - zrušeno odpolední vyučování

      1.2.            Pololetní prázdniny

       

      Akce na prosinec 2018

      1.12.    Světový den AIDS

      3.-8.12.Třídnické hodiny - Vánoce, lidové zvyky, tradice, sounáležitost – třída, rodina

      4.12.     Přednáška Policie ČR - Kyberkriminalita - 8.+ 9. tř. - 1. a 2.vh.

                   MŠ - Ukázková hodina - projekt Sportuj ve škole - 3.vh. (9:40 - 10:25)

                  Ukázková hodina - projekt Sportuj ve škole -1. + 2. tř. - 4.vh.

      5.12.    Den Zdraví - SZŠ Most - 8:00 - 14:00 - 7. - 8. třída

                  Čert a Mikuláš - 9. třída - MŠ,1.,2.,3. třída - Mikulášská nadílka (8:45 - 10:00)

                  MŠ - čertování

      6.12.    MŠ - Čert a Mikuláš v německé MŠ - Tandem

                  Muzeum Most - výstava Židé mezi námi - 8. - 9. třída - odjezd po 4.vh.

      7.12.    MŠ - Vánoční tvořeníčko v německé MŠ

                 ŠD - vánoční dílny s rodiči - od 16:30

                 Vánoční besídka a spaní ve škole  - 9. třída + 7.třída

      10.12. MŠ - vystoupení dětí na OÚ Nová Ves v Horách

                 Den lidských práv

      11.12. Mezinárodní den hor

      12.12. Beseda ÚP - Riegerová (ZŠ Jiřetín) od 8:00 do 10:00 - 9.tř.

                 MŠ - muzikoterapie

      13.12. Vánoční vystoupení a vánoční jarmark - MŠ + ZŠ - tělocvična - 16:00 

      14.12. MŠ - pečení cukroví

      17.12. Poznáváme naši vlast - Praha - plnění Švp - celá škola výjezd

      18.12. MŠ - vánoční besídka a tvoření s rodiči - 16:00

      19.12. Výstava vánočních stromků - Litvínov - 3.třída - odjezd 11:15

                  MŠ - zpívání dětí - senioři v pečovatelském domě

      20.12.  MŠ - vystoupení dětí na OÚ Hora Svaté Kateřiny

      21.12  .MŠ - vánoční nadílka

      24.12.  Štědrý den

      25.12.  1.svátek vánoční

      26.12.   2.svátek vánoční

      27.12. -2.1.  Vánoční prázdniny

      3.-4.1.2019  Ředitelské volno - provozní důvody

       

      Akce na listopad 2018

      1. 11.   Přednáška Policie ČR - Dopravní výchova
                  1.+ 2. tř. - 1.vh.,    3.tř. - 2.vh.,    4. + 5. tř. - 3.vh.

      2. 11.   Památka zesnulých - dušičky

      5.11.    Veletrh vzdělávání SOKRATES - sport. hala Most - 7:12 - 10:45  hod.

      7.11.     MŠ - Projektový den:  oranžovo – hnědý den

                  Stmelovací výjezd 3. třídy - Aqudrom Chomutov - 11:45 - 14:30

      8.11.     MŠ - Divadlo Rozmanitostí  - O zlaté rybce – 9.00h v MŠ

      9.11.     Přednáška - Tonda Obal - 3.vh. - 1.+2. třída,
                                                               4.vh. - 3. - 5. třída,    5.vh. - 6. - 9. třída

                  SCIO - testování ČJ - 9. třída - 1.vh.

      12.11.   Návštěva SPŠ Most - 9. třída - návštěva školy - volba povolání

                   Školní turnaj ve vybíjené - 1.stupeň - 12:45

      14.11.   MŠ - Marienberg Kids Aréna (odjezd 8:30 - návrat 14:00) v rámci Tandemu

                   SCIO - testování MA - 9. třída - 1.vh.

                   Den bez aut

      15.11.   ŠD - herna Bublinka Litvínov

      17.11.   Den boje za svobodu a demokracii, Mezinárodní den studenstva

      19.-23.11.Fond Sidus - veřejná sbírka (organizuje 9.třída)

                      Volby do Školního parlamentu

      19.11.   ŠD - návštěva Mikulášské štoly v HSK

      21.11.   Stání v tělocvičně - zhodnocení 1. čtvrtletí - 2.vh.

                   Třídní schůzky 15:30 + 16:00 - 9.tř. - Schůzka k volbě SŠ

                   Světový den pozdravů

      22.11.   MŠ - Prevence Jaklík Janov - Téma - ochrana osobního bezpečí

                   Divadelní představení - Perštejni - 10:30 - 1. a 2. st. (MŠ předškoláci) 50 Kč

                   ŠD - návštěva planetária Most

      25.11.   Mezinárodní den bez nákupů

      28.11.   MŠ - Beseda s revírníkem Vokálem v MŠ

      29.11.   Aquasvět Chomutov - plníme rekordy školy - 1. + 2. st. - odpolední vyuč. zrušeno

                   MŠ - Vánoční tvořeníčko v německé školce (30.11. ?)

      30.11.   ŠD - vánoční dílny s rodiči - 16:30

       

      Akce na říjen 2018

      3.10.       MŠ - projektový den Hračkový

                     Spolek rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ - 1. členská schůze od 15:30

      5.10.       Světový den učitelů, Mezinárodní den úsměvu

      5. - 6. 10. Adaptační pobyt - 6. třída - HSK - spaní ve škole

      8.10.       Projektový den - průřezové téma - 5 skupin x 20 žáků
                     (zachována svačinová přestávka, ukončení cca 12:00), 8. tř. bez odpol. vyučování

      8. - 14.10.Sběrový týden - podle rozpisu

      10.10.      Světový den duševního zdraví

      11.10.      Školská rada - od 15:30 hod

                      ŠD - muzeun Most

                      MŠ - Drakiáda s rodiči pod rozhlednou - 16:00

      15.10.      Photodienst - fotografování žáků + skupin - 8:00 (MŠ+1. stupeň + zájemci 2. stupeň)

                      Podzimní matematická olympiáda pro 1.stupeň

      16.10.      Den jazyků - 9. tř. - SSŠ pro marketing a ekonomiku Most od 8:00

                      Světový den výživy

      17.10.      Mezinárodní den za odstranění chudoby

      18.10.      MŠ - Naučná stezka v Nové vsi v Horách - žabky, myšky po domluvě s rodiči

      19.10.     Setkání žáků - projekt gramotnost - 4. ,5. a 7., 8. třída - DDM Osek - 7:45 - 14:30

      19.-20.10.Adaptační pobyt (spaní ve škole) - 1. třída

      20.10.      Den stromů

      21.-22.10.Spaní ve škole - 4. + 5. třída

      23.10.      MŠ - Dýňování s německou školkou - u nás 

      26.10.      Litoměřice - soutěž - Zahrada Čech
                      - 100 let samostatného Československa - 6. - 9. třída

      28.10.      Den vzniku samostatného československého státu

      29.-30.10. Podzimní prázdniny (pro žáky)

      31.10.       Dušičkový den + Hallowennský rej pro MŠ a 1.stupeň - 5.vyuč.hodina 

       

      Akce na září 2018

      3.9.   Slavnostní zahájení školního roku ve třídách,
                v 8:10 přesun všichni do tělocvičny školy (kromě 1. třídy)

      10.9.   Zahájení provozu školního bufetu

      11.9.   MŠ -  schůzka pro rodiče - 16:00

      12.9.   Informační odpoledne - třídní schůzky - 15:30 hod

      13.9.   MŠ - Návštěva kina HSK od 10:00 hod.

      od 17. 9.  Zahájení činnosti kroužků

      19.9.   Ukliďme svět, ukliďme Česko - 2.st. - Enviromentální výchova

                  MŠ - Beseda s veterinářem - 9:30

      19. či 26.9.  Dopravní hřiště - Autodrom Most - 2. - 5. třída

      20.9.    MŠ - výstup na rozhlednu v 10:30 hod.

      24.9.    Po Evropě s úsměvem -  9. třída- soutěž - škola Interdakt Most 

      25.9    .MŠ - Cvičení v tělocvičně MŠ - 10:30 hod.

      26.9.    Adaptační výjezd - 2.třída - Osek

      28.9.    Den české státnosti - státní svátek

       

      Akce na červen 2018

      1.6.  Mezinárodní den dětí

              Ředitelské volno - provozní důvody

      2.6.  Brandov - Den dětí + jarmark od 13:00 (prodej výrobků školy)

              Mezinárodní den čistého ovzduší

      4.6.  MŠ - dětský den - soutěže

      5.6.  Soutěž Mladý záchranář - Most (4 - vybraní žáci)

               Světový den životního prostředí

      7.6.   Fotografování tříd a zaměstnanců - čas bude upřesněn

      8.6.   Edubus - progam pro 1. i 2. stupeň
               - chemické pokusy 4. - 5.tř - cca 1. - 2.vh., 6. - 8. tř. - cca3. - 4.vh.

      10.6. Den památky obětí vyhlazení obce Lidice

      11.6. Setkání žáků - projekt gramotnost - 4.,6.,7., 9. třída
               - DDM Osek - 7:45 - 14:30

      11.- 13.6.   Výstava + přednáška - romský holocaust
                       - Litvínov - 8. - 9. třída (zatím nepotvrzeno)

      11.- 15.6.   Celé Česko čte dětem

      15.6.  Divadélko pro školy  
                Pohádky z našeho statku - 1. st. v 8:30
                České divadlo 20. století - 2.st. v 9:40

                Školní výlet - 7. třída - Most, Kateřina- spaní ubytovna

      15.-16.6.Spaní v ŠD

      16.6.  MŠ - Tandem Německo - ZOOpark Chomutov - spolupráce dítě + rodič

      17.19.6. Školní výlet - 2., 5. třída - Perštejn

      18.6.  MŠ - fotbal Litvínov - čas bude upřesněn

      19.6.  Sportovní dopoledne - MŠ + německá MŠ

                Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
                - v učebně 1.třídy od 15:30 hod.

      20.6.  Výjezd 8. + 9. třídy - (za ples) - Německo

                Olympijský běh - 1.stupeň - 4. a 5.vh.

      21.6.  Školní výlet - 1. třída- Brandov

                 Mezinárodní den trpaslíků

      22.6.   Generální zkouška na akademii k výročí - 4. a 5.vh.

                 Ukončení činnosti kroužků a šablon

      23.6.    Výročí školy - ZŠ 110 let, ČŠ - 85 let, MŠ - 65 let, oslavy obce

      25.6.   Stání v tělocvičně - zhodnocení 2. pololetí - začátek 3. vh.
                  Pasování prvňáčků na čtenáře a poslední zvonění 9.tř ?

                  Pedagogická rada - od 12:45 hod.

                  Ukončení činnosti školního bufetu a odpoledního vyučování

      26.-27.6.Školní výlet - 8. třída - autokemp Osek, Rýzmburk, Ústí nad Labem - muzeum

      26.-28.6.Školní výlet - 3., 4., 6. třída - Kadaň

      27.-28.6.TU ve svých třídách - ( třídnické práce ) dopomoc KOM, SEH

      26.6.       MŠ - zahradní slavnost - rozloučení s předškoláky od 15:30

                     Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi

      27.6.  Den památky obětí komunistického režimu

      28.6.  Slavnostní přijetí žáků 1. třídy a vyřazení žáků 9. třídy + předškoláci z MŠ  na oÚ v 8:00 hod.

      29.6.    Rozdávání vysvědčení - 1.vh

       

      Akce na květen 2018

      1.5.  Státní svátek - Svátek práce

      2.5.  MŠ - Muzikoterapie - 9:30 - spolupráce s německou MŠ

      2.5. - 9.5.
             
      TH - prevence zaměřena na šikanu, kyberšikanu,
              nebezpečí sociální sítě a prevence závislostí

      3.5.  Dopravní soutěž mladých cyklistů - 4 žáci
              Dětské dopravní hřiště Most od 8:30

              Peer program ve 4.tř - 5.vh.

              Světový den svobody tisku

      4.5.   Peer program v 5.tř - 4.vh.

      5.5.  Květnové povstání českého lidu

      7.5.  Ředitelské volno - provozní důvody

      8.5.  Státní svátek - Den vítězství

      9.5.  Divadelní představení - Červený Hrádek
              1. + 2. stupeň (odjezd cca 10:00 - 16:00)  120 Kč/žák

      10.5. Zápis do MŠ

      13.5. Den matek

      14.5. Přednáška - Dravci a sovy
               MŠ + ZŠ - 40,- Kč/žák - 3. vh

      15. 5.Mezinárodní den rodiny

               Cykloštafeta - 4. a 5.vh. - jen soutěžící

      14. - 20.5.Sběrový týden (dle rozpisu)

      16. 5. Projektový den - výrobky jarmark, výročí školy

                MŠ - návštěva Jezeří - Tandem + Německo

               Český den proti rakovině - prodej kytiček - 20 Kč - ŠP

      do 21.5.Uhradit fotografie od Photodienst

      22. 5. Florbalový turnaj - Meziboří - vybraní žáci 1. stupně

      23. 5. Slavnostní vyhlášení - Vv soutěže PO očima dětí
               
      - Magistrát města Mostu - 14:00 - vítězové

      24.5. - 31.5. ŠvP - RS Lubenec

      30. 5. Den sousedů

      31.5.  Světový den bez tabáku

                Den otvírání studánek

      1.6.  Ředitelské volno - provozní důvody

       

      Akce na duben 2018

      2.4.  Velikonoční pondělí

      3.4.  Mezinárodní den dětské knihy 

      4.4.  Florbalový turnaj - Meziboří - vybraní žáci 1. stupně

              Zdravá pětka  - preventivní program pro MŠ

      6.4.  Knihovna Litvínov - od 8:00 - 8. -9. třída (Nepropadejte panice)

      7.4.  Světový den zdraví + Den vzdělanosti

      11.4. Fotografování - PhotoDienst od 10:00 hod. - MŠ + 1. stupeň

      12.4. Přijímací zkoušky na SŠ - 1.kolo

      12.-13.4.
      (čt-pá)     
      Zápis do ZŠ
                   
      ve čtvrtek 12. 4. 2018 od 12:00 do 17:00 hodin
                    a v pátek 13. 4. 2018 od 9:00 do 12:00 hodin

      17.4.  Projektový den - výrobky pro Toničku, jarmark, výročí školy

      18.4.  MŠ - Národní muzeum Praha - Tandem + Německo

                Stání v tělocvičně - zhodnocení 3.čtvrtketí - od 8:30

                Třídní schůzky od 15:30

      19.4. Přijímací zkoušky na SŠ - 2.kolo

               Vlaštovkiáda - Schola Humanitas
                                      
      -14:30 - 18:00 hod.  12 žáků (6. a 7.tř.)

      22.4. Den Země

      23.4. Den Země - 1.stupeň - po třídách - dle domluvy

                Enviromentální výchova - Ukliďme svět, ukliďme Česko
                                                          - 2. stupeň

                MŠ - Den Země - směr Brandov
                                            - spolupráce pan Vokál + německá MŠ

               Světový den knihy a autorských práv

      24.4.Soutěže v AJ pro žáky 5. a 6. ročníků CROSS SCHOOL RUNNING - Litvínov (12:00 - 15:00), 4 žáci

      29.4. Mezinárodní den tance

      30. 4. Aquasvět Chomutov - plníme rekordy školy

       

      Akce na březen 2018

      1.3.Divadlo Šikulka v MŠ
            (vzhledem k velké nemocnosti možná změna termínu)

      2.3.     MŠ - Exkurze na chovnou farmu býků v HSK - paní Loosová

      5. - 9.3. Jarníprázdniny - pro žáky, MŠ v provozu

      8.3.     Mezinárodní den žen

      12.3.   Lesná - 1.,6.,7. třída - velikonoční tradice a zvyky
                 - odjezd 8:30 od školy - program od 9:00 do 14:00

      12. - 16.3. TH - prevence v oblasti poruch příjmy potravy, dětské obezity,
                                zdravý pohyb,prevence kouření, alkohol

      14.3.     MŠ - Návštěva knihovny v HSK

      15.3.     Literární soutěž pro 1.stupeň

      16.3.     Ples žáků 8. - 9. třída

      19.3.     Návštěva předškoláků v ZŠ

      19.3.     OK recitační soutěže - Most

      19. - 28.3. Kalibro - testování žáků 3.třídy

      20.3.     Adapt.odpoledne - bowling Litvínov - 2. třída

      22.3.     Světový den vody

      23.3.     Spaní ve škole 3. a 4.třída

                   Peer program - MŠ u nás ve škole - 10:30

      27.3.     Den otevřených dveří - (15:00 - 17:00)

      28.3.     Velikonoce v německé MŠ

                   Školní turnaj ve stolním tenise

                  Den narození J.A. Komenského

      29.3.     Velikonoční prázdniny

      30.3.     Velký pátek

       

      Akce na únor 2018

      2.2.    Pololetní prázdniny  - zachován provoz ŠD

      4.2.    Světový den boje proti rakovině

      5.2.    Schůzka pro rodiče předškoláků v MŠ - 15:30

      6.2.    Florbalový turnaj - Meziboří - vybraní žáci 1. stupně

      8.2.    MŠ - Cesta na Severní pól - projektový den

      11.2.  Světový den nemocných

      12.2.  MŠ - zimní olympiáda

      14.2.  Svátek zamilovaných

      do 16.2.Odevzdat přihlášku na SŠ, SOŠ a SOU - 9.tř.

      16.2.  MŠ - 10:20 u nás ve škole perr program

                Veselé zoubky - 1. třída - v rámci hodiny prvouky - 2.vh.

      20.2.  MŠ - karneval

      21.2.  DVD Litvínov - Sněhová královna - 1., 2., 3. třída - odjezd 9:15

                 Mezinárodní den mateřského jazyka

      23.2.  Spaní ve ŠD

                Spaní ve škole - 8.tř.

      24.2.  ŠD - návštěva herny (Litvínov, Most)

      27. 2.  Báječný den s chemií - vybraní žáci 7. třída + 8. a 9. třída - odjezd 7:45- návrat cca 13:00 - Litvínov

      28.2.  Volba povolání - Škola Diplomacie Most - 7. + 8.třída - odjezd 7:15

       

     • Etická výchova - projektový den 22.2.2019

     • Do galerie Etická výchova - projektový den 22.2.2019 byly přidány fotografie.

      1.třída

      22.2. 2019 proběhl u nás v 1. třídě projektový den na téma: Etická výchova. Nejprve jsme si vysvětlili slovo etika, etická výchova. První aktivita se jmenovala „Moje vycházející hvězda“. Žáci měli za úkol se představit, zapamatovat si jména spolužáků a oslovovat je křestními jmény. Poté následovala další aktivita zvaná „Pozdrav“, naším úkolem bylo naučit se zdravit dospělé osoby a děti a uvědomit si důležitost pozdravu, význam zrakového kontaktu, úsměvu, podání ruky. Posledním tématem byla „Pravidla třídy.“ Žáci měli za úkol porozumět základním pravidlům pro společné soužití ve třídě, uvědomit si rozdíl mezi správným a nevhodným chováním v hodině a o přestávce a pochopit, proč jsou pravidla důležitá. Tento projektový den se nám velice líbil.   Mgr. Marie Šebková

      2.třída

      Projektový den byl zaměřen na poznávání emocí. Vysvětlili jsme si, jaké pocity můžeme prožívat, které jsou spíše kladné, které záporné, a to nejen nad pracovním listem, ale i nad výukovými kartami. Zkoušeli jsme pantomimou vyjádřit různé emoce, poté nalepovat obličeje dle připravených šablon. Žáci přišli na to, jak jiný je výraz při nesprávném užití obočí, nosu apod. Pracovali jsme s příběhem plným emocí Oskar a měsíční kočky. Výuku odlehčili hraním tematických pexes. Vrcholem dne bylo vytvoření nástěnky pro třídu, kam si denně budeme navěšovat „smajlíky“, a to nejen proto, abychom dokázali pojmenovat své rozpoložení, ale i proto, aby učitelé a ostatní žáci věděli, jak se ten den cítíme, a mohli tomu přizpůsobit své chování Mgr. Zdeňka Braumová

       3.třída
      téma: Oslovování klíčová slova: oslovování, slušné chováníŽáci pátrali po významu svých jmen. Pracovali s chybou a vyplňovali test slušného chování. Také si připravili scénky na daná témata.

      Když můžu, pomůžu.Klíčová slova: pomoc, ochota, nabídka, rozhodnutí

      Zde se žáci zamysleli nad různými druhy pomoci i nad tím, proč je dobré pomáhat. Z obrázků vybírali situace, při kterých by pomoc nabídli a při kterých nenabídli, a doplňovali důvod svého rozhodnutí. Dále se vyjadřovali na základě vlastních zkušeností, jaké mají vztahy mezi sebou. Opět si zopakovali dodržování pravidel ve třídě pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci.    Mgr. Zlatuše Meissnerová

       4.třída

      Projektový den proběhl ve čtvrté třídě poznáváním emocí. Téma emocí nás provázelo celým dnem. Nejprve jsem se seznámili co jednotlivé emoce znamenají, kdy a v jakých situacích se s nimi setkáme. Žáci nacvičili scénky, ve kterých jsme jednotlivé emoce poznávali. V každé scénce se negativní emoce proměnila v kladnou. Zhlédli jsme první díl seriálu Bylo nás pět, kde jsme poznávali jako se kdo choval a jak se kdo cítil. Na závěr jsme kreslením obličeje zhodnotili celý den. Projektový den se povedl.  Mgr. Pavla Zdeňková

       5.třída

      Při projektovém dni jsme se zaměřili na emoce. Rozdělili jsme se do skupin a každá skupina měla za úkol secvičit scénku, ve které se objeví určená emoce. Scénky jsme si navzájem předvedli a hádali, o jakou se jedná. Společně se žáky ze čtvrté třídy jsme zhlédli první díl seriálu Bylo nás pět. V seriálu byla vidět spousta emocí, o kterých jsme si mohli povídat. V závěru si každý nakreslil obličej, kterým si zhodnotil celý projektový den. Žákům se projektový den moc líbil.   Mgr. Veronika Teplá

       6.třída

      Projektový den Etická výchova byl v šesté třídě zaměřen na pozitivní hodnocení sebe a druhých. Děti si vyrobily lapbooky, ve kterých pomocí své kreativity představily sami sebe – jací jsou, v čem jsou dobří a co mají rády. Vznikla tak pozoruhodná dílka, která si děti mohly odnést domů a obdarovat jimi rodiče.    Mgr. Martina Kopecká

       7.třída

      V rámci projektového dne Etická výchova se 7. třída zabývala tématem "hrdinství", "jak překonávat překážky a strach". Na příkladu mnoha známých osobností a jejich odvážných a nesobeckých činů jsme si ukázali, že hrdinou nemusí být jen filmové postavy ve filmech, ale každý obyčejný člověk, který se rozhodne nemyslet jen na sebe a je ochoten někomu nezištně pomáhat. Naším hrdinou dne byl Nicolas Winton, který zachránil cca 1000 židovských dětí z Československé republiky. Obětoval svůj čas a peníze, aby jim zařídil "dočasné" domovy v Anglii, než skončí 2. světová válka. A naším vzorem dne se stal Abraham Lincoln, který prožil spoustu krachů a neúspěchů než se stal americkým prezidentem. Výstupem je mimo pracovních listů i nástěnka s názvem Nikdy se nevzdávej, abychom nezapomněli!    Ing. Zuzana Pechová

      8.třída

      Dne 22. února kolektiv 8. třídy se zúčastnil projektového dne „Etická výchova“.

      Zahájení projektu proběhlo v našem „kruhu důvěry“. Povídali jsme si o tom, jak se cítíme, co nás trápí, společně jsme hledali řešení třídních problémů.

      Následně jsme se snažili najít odpovědi na otázky: „Co je etika?“, „Je rozdíl mezi etiketou a etikou?“. V rámci individuální, skupinové a kolektivní- jako celá třída, práci jsme vytvořili tři „myšlenkové mapy“, které jsme použili jako navigaci v hledání „správné cesty“, odpovědi na otázky a hodnocení názorů.

      Natálka Horáková připravila pro nás odbornou definici etiky a vysvětlila jak vznikla etika, jako filozofický obor.

      Pokračovali jsme ve skupinové práci. Žáci zpracovali tematiku: etika ve třídě, ve zdravotnictví, etika a příroda.

      Našim dalším úkolem bylo vytvoření „cesty k židli dokonalostí“. Odpovídali jsme na připravené otázky a každá kladná odpověď znamenala jeden krok dopředu. Nikdo z nás k židli nedorazil..s úsměvem jsme ale došli k závěru, že také nikdo z nás není dokonalý.

      V druhé části projektu jsme se zaměřili na pojem „asertivita“. Pracovali jsme s textem a vytvořili tři scénáře dramatizaci „Kino“.

      Na závěr projektu žáci vytvořili plakát. Nakreslili a popsali naši fiktivní spolužákyni, která je vzorem pro všechny v dodržování etických norem.   Mgr. Bachurová Lidia

       9.třída

      V průběhu projektového dne jsme si s žáky vyzkoušeli různé techniky práce, při kterých jsme objevovali některá témata z etické výchovy. Nejprve jsme kreativně malovali z různých úhlů stejnou věc, abychom si uvědomili, že i lidi kolem nás je třeba vnímat z různé perspektivy a chovat se k nim stejně. Poté jsme zapojili brainstorming a snažili se vymyslet podněty, které nás naštvou a řadili je mezi oprávněnou či neoprávněnou kritiku a zkoušeli si, jak bychom měli správně kritiku přijímat ale také ostatním sdělovat. S pomocí tabletů jsme pak studovali své city a emoce ve vztahu k chování k ostatním.  Určitě se jednalo o zajímavé zpestření výuky a věřím, že někteří z deváťáků si uvědomili, že ne vždy je jejich chování správné a také pro své okolí přijatelné a pokusí se ho v budoucnu zlepšit.    Mgr. Pavel Kopecký

     • Fotbalový turnaj pro naše žáky - 19. a 20.2.2019

     • Do galerie Fotbalový turnaj pro naše žáky - 20.2.2019 byly přidány fotografie.

      Pan Štefko a Rameš zorganizovali na naší ZŠ fotbalový turnaj. Žáci 1. i 2. stupně byli rozděleni do týmů složených z chlapců i děvčat napříč ročníky. Trenéři zajistili, aby každý tým hrál s každým týmem. Během her týmy sbíraly body za góly, které se jim podařilo dát do prázdných branek bez brankářů. Hrálo se pokaždé poslední dvě vyučovací hodiny  19. 2.  2. stupeň  20. 2. 2019  1. stupeň. Žáci hráli usilovně a nadšeně. Moc nás potěšila pochvala trenérů za férovou hru a ohleduplné chování žáků. Odměny byly sladké.                                                                                                                                                                             Ing. Zuzana Pechová

      Krušnohoří na Mostecku pomalu ožívá mladým fotbalem Okresní fotbalový svaz a jeho Komise mládeže potažmo Grassroots trenéři mládeže chtějí v horských obcí v Krušnohoří na Mostecku restartovat fotbal. Proto se na ve fotbalovém areálu na Brandově už o loňských prázdninách konal příměstský fotbalový kemp, kterého se zúčastnily i děti z obcí na německé straně. Další aktivitou k oživení mládežnického fotbalu v tomto regionu je díky dobré spolupráci s vedením školy od září 2018 na Základní škole v Hoře Svaté Kateřiny založený kroužek pohybových aktivit zaměřený na fotbal, který vede grassroots trenér mládeže OFS Most Ladislav Rameš. Navštěvovat tento kroužek začalo 12 dětí z nižšího stupně a potěšitelné je to, že zájem začínají projevovat i děti z vyššího stupně a počet sportujících dětí se tak lehce navyšuje! Spolupráce s ředitelkou školy Mgr. Jitkou Novákovou je na velmi dobré úrovni, a tak se dohodlo, že se v rámci spojených hodin tělesné výchovy nejprve na vyšším a pak na nižším stupni uskuteční celoškolský turnaje v halové kopané! Nejprve v úterý 19. února 2019 se v místní tělocvičně utkalo 5 smíšených družstev z vyššího stupně, která hrála systémem každý s každým o vítězství v turnaji. V turnaji se prezentovaly cca 3 desítky dětí, který si fotbalový turnaj náramně užívaly, a hlavně se mezi chlapci i děvčaty hrálo fair play! Turnaje se hrál 4:4 na 2+2 malé branky bez brankářů, tudíž padalo hodně branek! Vítězem se stal tým ve složení: Volšička, Ingvort, Studnička, Badiová, Vokřál a Hlásková. O den později ve středu 19.2.2019 se pak konal turnaj na nižším stupni, kterého se zúčastnilo více než 50 dětí, které učitelky rozdělily do celkem 10 smíšených týmů. Hrálo se ve dvou skupinách po 5 týmech každý s každým na ½ tělocvičny v počtu 4:4 hráče bez brankářů na 2+2 branky. Podle umístění ve skupině pak hrály týmy na 2. místě o celkové 3. místo a vítězové skupin se střetly ve finálovém utkání o celkové prvenství v turnaji. To nakonec vybojoval tým ve složení: Michálková, Arutjunová Zuzana, Batík, Mikač a Chod Jiří. Na konci turnaje při vyhlášení výsledků byly všechny děti odměněni sladkostmi, fotbalovým náramkem a vítězové obdržely kartičky s českými fotbalovými reprezentanty. Zástupci OFS Most pochválili děti za jejich velké sportovní snažení a fair play hru! Poděkovali také pedagogům místní školy na čele s paní ředitelkou, kteří se výraznou měrou podíleli na dobře zorganizovaném turnaji a určitě příjemném zážitku všech zúčastněných dětí! Předběžně bylo s vedením školy dohodnuto, že se podobný turnaj uskuteční v červnu 2019 v závěru školního roku na místním multifunkčním hřišti! Další pohybovou aktivitou se zaměřením na fotbal, kterou pro děti v tomto regionu připravuje OFS Most, je organizace letního příměstského kempu dětí, který by se měl uskutečnit v termínu 8. až 12. července 2019.              

                                                                                 Jan Štefko - Grassroots trenér mládeže , FAČR- Ústecký KFS

     • Škola získala Certifikát - Bezpečně na internetu

     • Naše škola se chová odpovědně a zajistila tak bezpečný přístup k internetu, který neumožňuje žákům naší školy navštěvovat webové stránky s nevhodným či závadným obsahem. V rámci prevence též žáky seznamujeme s riziky na internetu, jakými jsou kupříkladu kyberšikana. V příloze této zprávy najdete též desatero bezpečného chování na internetu. Vřele všem doporučujeme, aby si tento materiál přečetli.

     • Netradiční TS v 3.třídě - 8.2.2019

     • Do galerie Netradiční TS v 3.třídě - 8.2.2019 byly přidány fotografie.

      Netradiční třídní schůzky - 3.třídy

      se konaly 8. 2. 2019 od 15. 30hod. Byly opravdu netradiční, protože jsme přišli všichni v maskách. Maminky nám upekly něco dobrého, tak jsme se hned do toho pustili. Pak jsme šli do tělocvičny, kde jsme měli připravené soutěže od M. Kádnerové a N. Hrubé. Bylo to bezva, protože jsme soutěžili s rodiči.

      Pak si pro nás p. uč. připravila malování do sněhu.

      Protože jsme měli do večeře ještě dost času, tak jsme šli ještě na hoďku do tělocvičny.

      Pak nám na sedmou přivezla maminka pizzu k večeři.  Také jsem dostala za nejvíce nasbíraných samolepek hru: 75 kouzel. Připravili jsme si s Ájou, Aničkou, Ráďou a Zuzkou pár kouzel, které jsme pak ostatním předvedli.

       Večer nám paní učitelka pustila     pohádku a pak už jsme šli spát.

      Za 3. třídu napsala  kronikářka Stela Vigová.       Fotografovala Kristýna Příbrská.

     • Vánoční výjezd do Prahy - poznáváme Česko - 17.12.2018

     • 1. a 2. třída  -  Žáci první a druhé třídy společně navštívili adventní Prahu. Prošli se po nejznámějších památkách jako např. Karlově mostě, Staroměstském či Václavském náměstí. Jedním z cílů byla výstava betlémů v Betlémské kapli, kde si žáci mohli prohlédnout nespočet  tradičních i netradičních betlémů. Vánoční atmosféra nás provázela po celou dobu, nejvíce se žákům líbil vánoční strom na Staroměstském náměstí. A jak bylo očekáváno, návštěva Mcdonalds nezklamala, žáci se zde zahřáli a posvačili před zpáteční cestou, která byla též zážitková - cestovali jsme metrem :-).   Mgr. Braumová Zdeňka

       

      3. a 6. třída  - Nejprve jsme navštívili Pražský hrad a katedrálu sv. Víta. Nerudovou ulicí jsme se dostali ke Karlovu mostu.  V „mekáči“ jsme poobjedvali a vydali se na Staroměstském náměstí, kde jsme shlédli Orloj a kochali se vánoční atmosférou. Koupili jsme si klasické trdelníky. Někteří i dárečky pro maminky. Zakoupením lístku jsme nastoupili do metra a směr Hradčanská jsme se dopravili zpět na určené místo odjezdu.Super výlet.        třeťáci a šesťáci

      4. a 5. třída se vydala nejprve směr Pražský hrad, kde jsme si zopakovali informace z vlastivědy. Dále jsme se vydali přes Karlův most, Staroměstské náměstí do Muzea čokolády a Muzea voskových figurín. Žáci viděli, jak se čokoláda vyrábí, mohli ochutnat neupravenou čokoládu, ale také belgickou pralinku. Byl to nevšední zážitek. Dále jsme přešli do nižšího patra, kde na nás čekaly hvězdy (filmové, hudební, sportovní ...) v podobě voskových figurín. Žáci byli neuvěřitelně nadšeni. Skoro všichni se chtěli s každým fotit, zda to byl americký prezident, hudební hvězda, sportovec. Tam jsme si to pořádně užili úplně všichni. Dále jsme se vydali zpět na Staroměstské náměstí, abychom viděli Orloj, jak odbíjí 14 hodin. Poté jsme ochutnali trdelník a vydali se zpět směr Hora Svaté Kateřiny. Výlet byl neskutečně vydařený. Žáci nadšení. Už hlásili, že by chtěli jet do muzea znova.      Mgr. Veronika Teplá a Mgr. Pavla Zdeňková

      7. a 8.třída se vydala, pod vedením paní učitelky Bachurové, nejprve cestou vědeckou a badatelskou. Navštívili jsme Národní muzeum – výstavu Světlo a život – kde si děti prohlídly spoustu exponátů a interaktivních prvků týkajících se živé přírody. Následně si žáci na daná témata vypracovali pracovní listy. Po návštěvě poznávací nesměla chybět chvíle občerstvující, takže jsme se na chvilku uchýlili do KFC a posilnili se na další cestu, tentokrát procházku centrem Prahy. Prohlídli jsme si Václavské a Staroměstské náměstí a obešli vánoční trhy.      Ing. Zuzana Pechová a Mgr. Lidia Bachurová

      9.třída se rozhodla, že navštíví znovu otevřené Národní muzeum, ale fronta u vchodu je hned v úvodu odradila. Prošli jsme si tedy spolu Václavské náměstí, navštívili kostel pany Marie Sněžné a Národní třídou šli k Národnímu divadlu. Poté jsme si z břehu Vltavy prohlédli siluetu Pražského hradu a vydali se přes Karlův most směr Kampa. Zde jsme na minitrhu koupili pár suvenýrů, pohladili si koníka a beránka a šli se podívat po dvou letech opět na Lennonovu zeď na Kampě. Pouliční umělec s písněmi od The Beatles na nás udělal dojem a tak jsme mu pár drobásků i dali. Prošli jsme se pak po opačném břehu Vltavy kolem muzea Franze Kafky na Klárov a po Mánesově mostě směřovali k Rudolfinu. Pak jsme ještě trochu zabrousili do historie staré Prahy a prohlédli si ve starém židovském městě na Josefově 3 synagogy a pak prokličkovali uličkami až k obchodnímu domu Palladium, kde jsme si na hodinku udělali pauzu, abychom se najedli a případně nakoupili maličkosti pro své blízké. Nakonec nás čekala cesta na Staroměstské náměstí, kde jsme tento den zakončili na vánočních trzích. Viděli jsme toho skutečně hodně, zima nám nebyla a zážitky i poznatky jsme si odvezli. Byl to krásný den.           Mgr.Kopecký Pavel

     • Vánoční jarmark a vystoupení žáků - 13.12.2018

     • Do galerie Vánoční jarmark a vystoupení žáků - 13.12.2018 byly přidány fotografie.

      13. 12. od 16:00 škola přivítala rodiče, prarodiče a přátele školy, kteří přišli zhlédnout vánoční vystoupení našich dětí a žáků.

      Ve vestibulu školy byl pro všechny připraven vánoční jarmark, kde se prodávaly výtvory a výrobky našich dětí. Zakoupit jste si mohli vánoční stromečky z těstovin, dekorace, svícny, anděly, skřítky, vizovické ozdoby z těsta, pečený čaj a spoustu dalších dárečků. Pro zahřátí byl pak pro děti připravený čaj a pro dospělé pak káva a svařené víno.

      Chvíli po čtvrté uvítala ředitelka školy spolu se starosty obcí všechny přítomné, popřáli všem hezkou zábavu a pohodové vánoční svátky. Vystoupením nás po celou dobu provázel pan učitel Kopecký.

      V úvodu vystoupily s Čertím tanečkem BuBu a pásmem koled ti nejmenší, a to děti z mateřské školy. S hrou na ozvučné trubky – boomwhackers vystoupili žáci 1. a 2. třídy. Následovalo taneční vystoupení žáků 3. třídy s písní -  Vánoce na míru. Velký úspěch pak měly akvabely žáků 4. třídy, které se houpaly na vlnách vodní plochy a spartakiáda v podání žáků 5. třídy.      6. třída se představila v krátkém parkurovém cvičení, sedmáci nás oslovili scénkou - Vánoce  v bohaté a chudé rodině, osmáci nachystali vánoční mix koled, scének a tance a 9. třída pak ve své scénce hledala Ježíška. Vystoupení bylo doplněno hrou na klávesy, hrou na flétnu a tanečním vystoupením dvojice děvčat ze 4. třídy.

      Na závěr se tělocvičnou rozezněly vánoční koledy, kdy zpívali všichni žáci i jejich rodiče.

      Všichni odcházeli ze školy spokojeni a s úsměvem na tváři. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci vystoupení.

                                                                                                                   Mgr. Jitka Nováková, ředitelka školy

     • Mikulášská nadílka - 5.12.2018

     • Do galerie Mikulášská nadílka - 5.12.2018 byly přidány fotografie.

      Ve středu 5. 12. se u nás ve školce děly věci. Místo dětí do školky přišli jen samí čertíci a andílci. Celé dopoledne se zpívalo, tancovalo, soutěžilo, dovádělo a také nadělovalo. Děkujeme moc rodičům a tetám, že dali dětem do školky kostými. Také děkujeme žákům deváté třídy, že pro děti připravili úžasnou Mikulášskou nadílku. Malé děti dokázaly překonat strach a krásně zazpívaly. Někdo se i přiznal, že malinko zlobil a že se určitě polepší. Nadílku jsme si schovali na místečko a pokračovali jsme v čertovinách, které jsme si náramně užili. Protože tolik čertíků a andílků pohromadě dokáží spoustu věcí a úplně nejvíc ze všeho náramně tancovat a zpívat a taky i čertovsky mlsat.      Jana Mikulová

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • reditelna@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • Ing. Petra Prosná - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz