• Šablony III

     • Příjemce dotace:     

      Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, nám. Pionýrů 1, okr. Most

       

      Název projektu:       

      Zvyšujeme kvalitu výuky III

       

      Registrační číslo projektu: 

      CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019069

       

      Období realizace:

      1. 2. 2021 – 31. 1. 2023


     • Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III pro MŠ a ZŠ.

       

       

      Z finančních prostředků v celkové výši  586.597,- Kč hradíme tyto aktivity:

   • #EU#MŠMT

     • Mateřská škola
     •  Školní asistent – personální podpora MŠ; Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol;  Projektový den v MŠ 

     • Základní škola
     • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ; Kluby pro žáky ZŠ; Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem; Projektový den v ZŠ

       

       

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • reditelna@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • Ing. Petra Prosná - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz