• CHYTRÉ hlavy pro Sever 2019

     Exkurze - Český porcelán a.s. Dubí a elektrárna Ledvice

     Tento projekt je směřován na důležité průmyslové odvětví našeho kraje, kterým je bezesporu těžba hnědého uhlí. Návštěva ledvické elektrárny žáky interaktivně a za pomoci nejnovějších vizuálních technologií (3D virtuální realita apod.) seznámí s významem těžby hnědého uhlí, jeho zpracováním a také se základními principy fungování tepelné elektrárny. Kromě infocentra s projekční místností budou moci žáci navštívit i nejvyšší technickou budovu v ČR (věž ve výši 140 m), odkud si mohou prohlédnout nejen elektrárnu, ale také nejbližší průmyslovou krajinu včetně rekultivovaných oblastí (lom Bílina). Dále pak žáci budou moci navštívit průmyslový závod na zpracování kaolínu k výrobě porcelánu v městě Dubí. Žáci si v podniku Český porcelán a.s. prohlédnou techniku výroby keramiky od počátku až po finální výrobek přímo v továrně a dále v místním infocentru se ve stále expozici dozvědí i více o historii tohoto průmyslu včetně workshopu, kde si sami žáci vyzkoušejí techniku zdobení porcelánu a výpal keramiky, kterou si mohou odnést jako vzpomínku domů. Z projektu je hrazeno vstupné a doprava v celkové výši 7 000 Kč

      
     CHYTRÉ hlavy pro Sever 2018

     V závěru roku 2018 ve škole ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny vládl čilý ruch a to nejen kvůli přípravám na vánoční vystoupení, ale také kvůli finiši s útratou peněz z projektu Chytré hlavy pro sever, kterou každoročně pořádá Vršanská uhelná a.s.. Naše škola se v uplynulém roce do projektu zapojila, podala žádost o částku 155 000 Kč na projekt „Zažij vědu na vlastní kůži“ a finance na realizaci projektu získala. Smyslem projektu bylo vybudování důstojného pracovního místa v běžném typu třídy určeného k laboratorním i běžným experimentům. Toto pracovní zázemí pak  vybavit funkčními moderními pomůckami pro chemicko-fyzikální a přírodovědné předměty.  Nyní mají paní učitelky a žáci k dispozici 7 pracovních míst u stolů, kde mohou mikroskopovat, skládat modely lidského těla, zkoušet jednoduché chemické pokusy a nebo si zkoušet experimenty s fyzikálními pomůckami. Veškeré nové pomůcky zakoupené z projektu jsou ihned po ruce ,neboť jsou uloženy ve skříňkách , které v projektu byly též zakoupeny. Jsme rádi, že máme nové vybavení a nyní se nám bude mnohem lépe a názorněji učit.  Již nyní škola připravuje další žádost, aby i v letošním školním roce byla při žádání o finanční prostředky úspěšná.

      

     CHYTRÉ hlavy pro Sever 2015 - Vzdělávání ve škole i po škole

     • vybavení školní družiny interaktivním plochým panelem a moderním nábytkem
     • v této části školy probíhá i projektové vyučování
     •  

     CHYTRÉ hlavy pro Sever 

     • Vršanská uhelná, a.s.
     • skončili jsme třetí :-)
     • vybavení tří učeben interaktivní technikou
     • získaná částka 210 000 Kč

      

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • reditelna@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • Ing. Petra Prosná - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz