• Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
     • Školní klub

      Vážení rodiče, na základě Vámi projeveného zájmu škola zvažuje obnovení školního klubu. Školní klub je obdoba školní družiny pro žáky vyšších ročníků. Jedná se nám hlavně o ošetření situace, kdy rozvrh nenavazuje na odjezdy autobusů, což zvláště v zimních měsících může představovat problém. Klub by byl ale také otevřený pro „kateřinské děti“. Vaše dítě by mohlo navštěvovat klub, pokud se kapacitně nevešlo do školní družiny a je ze 4. třídy nebo navštěvuje-li 5. a vyšší třídu. Docházka dětí může být pravidelná (denně) i nepravidelná (např. jen v pondělí). Poplatek za klub by byl 100 Kč za pololetí. Jedná se o volnočasovou činnost, program klubu by byl směřován na hry v tělocvičně, čtenářská odpoledne, deskové hry a kreativní dílny. Klub by byl otevřen od 12,30 do 16h. Máte-li o klub zájem, prosím hlasujte zde.

     • Projektové dny 22. - 23. 9. 2021

      Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      v termínu 22. - 23. 9. 2021 proběhnou projektové dny, které budou zaměřeny na průřezová témata ŠVP a jsou plnohodnotnou součástí vzdělávacího procesu. Harmonogram akce a rozdělení "dílen" najdete níže. Detailní informace obdrží žáci od daných vyučujících.

     • Ředitelské volno

      Ředitelství ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, náměstí Pionýrů 1 na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdější předpisů, vyhlašuje z organizačních a provozních důvodů pro žáky základní školy na den 27. 09. 2021 volný den – tzv. ředitelské volno.

     • Dobrovolné testování?

      Vážení zákonní zástupci, povinnost testování pro školy zatím ustala, nicméně certifikáty o bezinfekčnosti jsou často požadovány jinými institucemi (neškolní kroužky, bazény, hotely, sportovní kluby a organizace). Ve spolupráci se zdravotnickou organizací Podkrušnohorská medicína s.r.o. škola může zprostředkovat tzv. "dobrovolné testování". Více k nabídce:

  • Přihlášení

  • Staňte se naším fanouškem

  • Zvonění

   Neděle 26. 9. 2021
  • Počet návštěv: 771703
  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • reditelna@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • Ing. Petra Prosná - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz