Profil školy

   • Profil školy

    Zřizovatelem školy je Město Hora Svaté Kateřiny 

    Kapacita školy cca 200 žáků, současná naplněnost k 30.9.2019 činí 102 žáků.

    Pedagogický sbor   (sekce Učitelé)

    K budově ZŠ patří taktéž školní družina, školní jídelna, žákovské dílny
    keramická dílna , tělocvična 
    (sekce Tělocvična)