•  Vyučovací hodiny a přestávky: 

  1. hodina        7:45 - 8:30
  2. hodina        8:35 - 9:20
  svačinová přestávka
  3. hodina        9:40 - 10:25
  4. hodina        10:35 - 11:20
  5. hodina        11:30 - 12:15
  polední přestávka - obědová pauza
  6. hodina        12:45 - 13:30
  7. hodina        13:35 - 14:20
  8. hodina        14:30 - 15:15

   

   Školní informační systém EduPage: 

  Již od roku 2016 pracujeme s moderním informačním systémem,
  který nahrazuje klasické třídní knihy, žákovské knížky a zastává též funkci

  školní matriky. Prostřednictvím tohoto systému též vedeme i tyto školní webové
  stránky a umožňujeme žákům se interaktivně vzdělávat a připravovat na výuku.

  www.zskaterina.edupage.org

   

   Školská rada (2017 - 2020): 

  od prosince 2017 v tomto složení:

  zástupci rodičů: Baňka Radek, Lahovská Lucie, Vagaši Petr
  zástupci zřizovatele a obecních úřadů: Řebíková Hana , Kádner David, Bc. Ing. Jiří Vokřál
  zástupci pedagogického sboru: Sehnalová Věra, Studničková Simona

  Zápisy z jednání školské rady najdete ZDE

  NOUZOVÝ STAV v ČR upravuje mandát ŠR, a to nařízením Č. j.: MSMT- 40610/2020-1 - kompletní znění ZDE


   Školní žákovský parlament 2020-21: 

  Volení žáci zastupují své spolužáky a jejich jménem pak jednají s vedením školy a s učiteli o věcech, které se
  bezprostředně týkají jich samotných a o věcech majících vliv na kvalitu výuky a jejich žákovský život.  


  V letošním školním roce bude pracovat školní parlament složený z těchto žáků:

  NEOBSAZENO

  Úkoly parlamentu:

  • volba předsedy, místopředsedy (na první ustanovující schůzi)
  • žáci se scházejí cca 1x měsíčně
  • spolupracují s třídními učiteli
  • navrhují akce pro třídy a školu - informace získávají osobním pohovorem se spolužáky
  • pomáhají při organizování akcí

   

  Zápisy z jednání školního parlamentu najdete ZDE

   

   Projektové dny: 

  • žáci si vybírají jeden z tematicky zaměřených projektů podle vlastního zájmu, kterému se věnují celý den
  • projektové dny se konají 6x do roka

   

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • reditelna@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • Ing. Petra Prosná - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz