•  Vyučovací hodiny a přestávky: 

  1. hodina        7:45 - 8:30
  2. hodina        8:35 - 9:20
  svačinová přestávka
  3. hodina        9:40 - 10:25
  4. hodina        10:35 - 11:20
  5. hodina        11:30 - 12:15
  polední přestávka - obědová pauza
  6. hodina        12:45 - 13:30
  7. hodina        13:35 - 14:20
  8. hodina        14:30 - 15:15

   

   Školní informační systém EduPage: 

  Již od roku 2016 pracujeme s moderním informačním systémem,
  který nahrazuje klasické třídní knihy, žákovské knížky a zastává též funkci

  školní matriky. Prostřednictvím tohoto systému též vedeme i tyto školní webové
  stránky a umožňujeme žákům se interaktivně vzdělávat a připravovat na výuku.

   Školská rada (2021 - 2024):

  od června 2021 v tomto složení:

  za zákonné zástupce: Ing. Michal Tarant (předseda ŠR), Erika Micková, David Kádner
  za zřizovatele a obecní úřady: Petr Vagaši; Vladimíra Tondrová; Ing. Václav Wild 
  za pedagogický sbor: Markéta Schandarová, Mgr. Lucie Hájková, Mgr. Bc. Stanislava Borejová

  KONTAKTY:

  předseda ŠR - m.tarant@spslitvinov.cz
  ZZ - eja.mic@seznam.cz; obecnovaves@seznam.cz
  OÚ - waghy.waghy@seznam.cz; mistostarosta@novavesvhorach.cz; obec@brandov.cz
  PDG - schandarova@zskaterina.cz; hajkova@zskaterina.cz; borejova@zskaterina.cz

  Zápisy z jednání školské rady:


  Školní žákovský parlament: 

  Volení žáci zastupují své spolužáky a jejich jménem pak jednají s vedením školy a s učiteli o věcech, které se
  bezprostředně týkají jich samotných a o věcech majících vliv na kvalitu výuky a jejich žákovský život.  

  Zápis z jednání ŠP ze dne 13. 10. 2022

  Zápis z jednání ŠP ze dne 12. 1. 2023

  Zápis z jednání ŠP ze dne 30. 3. 2023

  Archiv jednání - šk. r. 2021/2022 níže

  JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

  ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠP - 10/2021

  ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠP - 11/2021

  ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠP - 2/2022

  ZÁPIS Z JEDNÁNÍ - 3/2022

  ZÁPIS Z JEDNÁNÍ - 6/2022

  VOLBY ŠP 2021

   

  Zápisy z jednání školního parlamentu v předchozích letech najdete ZDE

   

   Projektové dny: 

  • jsou plněny v návaznosti na výstupy ŠVP a mezipředmětové vazby napříč jedntlivými předměty

   

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546 Czech Republic
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupkyně ředitelky: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, borejova@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, Mgr. Bc. Jana Kubičinová