• INFORMACE

   • Školní družina: 

    Kapacita ŠD je přednostně naplněna žáky 1. - 3. třídy
    Úplata činí 200,- Kč/měsíc

    ŠD nabízí vzdělávací a volnočasové aktivity v době ranní od 6:30  do 7:30 hod a odpolední od 11:00 do 16:00 hod.
    Během školního roku zajišťuje paní vychovatelka Markéta Schandarová exkurze, výlety a další akce.

    Při rozhodování o přijetí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitelka školy postupovat podle těchto kritérií: 

    • Přednostně budou přijímáni žáci z 1. a 2. tříd.
    • Na doplnění kapacity bude možno přijmout i žáky 3. tříd, případně 4. třídy. Při větším počtu zájemců ze 4. třídy než volných míst v ŠD bude výběr žáků proveden losem.

     

    PŘIHLÁŠKA DO ŠD

    VNITŘNÍ ŘÁD ŠD

    PLÁN PRÁCE ŠD

    Školní vzdělávací program ŠD a ŠK

    SMĚRNICE O ÚPLATĚ ŠD a ŠK

    ROZHODNUTÍ o prominutí úplaty UKR