• Akce na červen 2018

    1.6.  Mezinárodní den dětí

            Ředitelské volno - provozní důvody

    2.6.  Brandov - Den dětí + jarmark od 13:00 (prodej výrobků školy)

            Mezinárodní den čistého ovzduší

    4.6.  MŠ - dětský den - soutěže

    5.6.  Soutěž Mladý záchranář - Most (4 - vybraní žáci)

             Světový den životního prostředí

    7.6.   Fotografování tříd a zaměstnanců - čas bude upřesněn

    8.6.   Edubus - progam pro 1. i 2. stupeň
             - chemické pokusy 4. - 5.tř - cca 1. - 2.vh., 6. - 8. tř. - cca3. - 4.vh.

    10.6. Den památky obětí vyhlazení obce Lidice

    11.6. Setkání žáků - projekt gramotnost - 4.,6.,7., 9. třída
             - DDM Osek - 7:45 - 14:30

    11.- 13.6.   Výstava + přednáška - romský holocaust
                     - Litvínov - 8. - 9. třída (zatím nepotvrzeno)

    11.- 15.6.   Celé Česko čte dětem

    15.6.  Divadélko pro školy  
              Pohádky z našeho statku - 1. st. v 8:30
              České divadlo 20. století - 2.st. v 9:40

              Školní výlet - 7. třída - Most, Kateřina- spaní ubytovna

    15.-16.6.Spaní v ŠD

    16.6.  MŠ - Tandem Německo - ZOOpark Chomutov - spolupráce dítě + rodič

    17.19.6. Školní výlet - 2., 5. třída - Perštejn

    18.6.  MŠ - fotbal Litvínov - čas bude upřesněn

    19.6.  Sportovní dopoledne - MŠ + německá MŠ

              Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
              - v učebně 1.třídy od 15:30 hod.

    20.6.  Výjezd 8. + 9. třídy - (za ples) - Německo

              Olympijský běh - 1.stupeň - 4. a 5.vh.

    21.6.  Školní výlet - 1. třída- Brandov

               Mezinárodní den trpaslíků

    22.6.   Generální zkouška na akademii k výročí - 4. a 5.vh.

               Ukončení činnosti kroužků a šablon

    23.6.    Výročí školy - ZŠ 110 let, ČŠ - 85 let, MŠ - 65 let, oslavy obce

    25.6.   Stání v tělocvičně - zhodnocení 2. pololetí - začátek 3. vh.
                Pasování prvňáčků na čtenáře a poslední zvonění 9.tř ?

                Pedagogická rada - od 12:45 hod.

                Ukončení činnosti školního bufetu a odpoledního vyučování

    26.-27.6.Školní výlet - 8. třída - autokemp Osek, Rýzmburk, Ústí nad Labem - muzeum

    26.-28.6.Školní výlet - 3., 4., 6. třída - Kadaň

    27.-28.6.TU ve svých třídách - ( třídnické práce ) dopomoc KOM, SEH

    26.6.       MŠ - zahradní slavnost - rozloučení s předškoláky od 15:30

                   Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi

    27.6.  Den památky obětí komunistického režimu

    28.6.  Slavnostní přijetí žáků 1. třídy a vyřazení žáků 9. třídy + předškoláci z MŠ  na oÚ v 8:00 hod.

    29.6.    Rozdávání vysvědčení - 1.vh

     

    Akce na květen 2018

    1.5.  Státní svátek - Svátek práce

    2.5.  MŠ - Muzikoterapie - 9:30 - spolupráce s německou MŠ

    2.5. - 9.5.
           TH - prevence zaměřena na šikanu, kyberšikanu,
            nebezpečí sociální sítě a prevence závislostí

    3.5.  Dopravní soutěž mladých cyklistů - 4 žáci
            Dětské dopravní hřiště Most od 8:30

            Peer program ve 4.tř - 5.vh.

            Světový den svobody tisku

    4.5.   Peer program v 5.tř - 4.vh.

    5.5.  Květnové povstání českého lidu

    7.5.  Ředitelské volno - provozní důvody

    8.5.  Státní svátek - Den vítězství

    9.5.  Divadelní představení - Červený Hrádek
            1. + 2. stupeň (odjezd cca 10:00 - 16:00)  120 Kč/žák

    10.5. Zápis do MŠ

    13.5. Den matek

    14.5. Přednáška - Dravci a sovy
             MŠ + ZŠ - 40,- Kč/žák - 3. vh

    15. 5.Mezinárodní den rodiny

             Cykloštafeta - 4. a 5.vh. - jen soutěžící

    14. - 20.5.Sběrový týden (dle rozpisu)

    16. 5. Projektový den - výrobky jarmark, výročí školy

              MŠ - návštěva Jezeří - Tandem + Německo

             Český den proti rakovině - prodej kytiček - 20 Kč - ŠP

    do 21.5.Uhradit fotografie od Photodienst

    22. 5. Florbalový turnaj - Meziboří - vybraní žáci 1. stupně

    23. 5. Slavnostní vyhlášení - Vv soutěže PO očima dětí
             
    - Magistrát města Mostu - 14:00 - vítězové

    24.5. - 31.5. ŠvP - RS Lubenec

    30. 5. Den sousedů

    31.5.  Světový den bez tabáku

              Den otvírání studánek

    1.6.  Ředitelské volno - provozní důvody

     

    Akce na duben 2018

    2.4.  Velikonoční pondělí

    3.4.  Mezinárodní den dětské knihy 

    4.4.  Florbalový turnaj - Meziboří - vybraní žáci 1. stupně

            Zdravá pětka  - preventivní program pro MŠ

    6.4.  Knihovna Litvínov - od 8:00 - 8. -9. třída (Nepropadejte panice)

    7.4.  Světový den zdraví + Den vzdělanosti

    11.4. Fotografování - PhotoDienst od 10:00 hod. - MŠ + 1. stupeň

    12.4. Přijímací zkoušky na SŠ - 1.kolo

    12.-13.4.
    (čt-pá)     Zápis do ZŠ
                 
    ve čtvrtek 12. 4. 2018 od 12:00 do 17:00 hodin
                  a v pátek 13. 4. 2018 od 9:00 do 12:00 hodin

    17.4.  Projektový den - výrobky pro Toničku, jarmark, výročí školy

    18.4.  MŠ - Národní muzeum Praha - Tandem + Německo

              Stání v tělocvičně - zhodnocení 3.čtvrtketí - od 8:30

              Třídní schůzky od 15:30

    19.4. Přijímací zkoušky na SŠ - 2.kolo

             Vlaštovkiáda - Schola Humanitas
                                    
    -14:30 - 18:00 hod.  12 žáků (6. a 7.tř.)

    22.4. Den Země

    23.4. Den Země - 1.stupeň - po třídách - dle domluvy

              Enviromentální výchova - Ukliďme svět, ukliďme Česko
                                                        - 2. stupeň

              MŠ - Den Země - směr Brandov
                                          - spolupráce pan Vokál + německá MŠ

             Světový den knihy a autorských práv

    24.4.Soutěže v AJ pro žáky 5. a 6. ročníků CROSS SCHOOL RUNNING - Litvínov (12:00 - 15:00), 4 žáci

    29.4. Mezinárodní den tance

    30. 4. Aquasvět Chomutov - plníme rekordy školy

     

    Akce na březen 2018

    1.3.Divadlo Šikulka v MŠ
          (vzhledem k velké nemocnosti možná změna termínu)

    2.3.     MŠ - Exkurze na chovnou farmu býků v HSK - paní Loosová

    5. - 9.3. Jarníprázdniny - pro žáky, MŠ v provozu

    8.3.     Mezinárodní den žen

    12.3.   Lesná - 1.,6.,7. třída - velikonoční tradice a zvyky
               - odjezd 8:30 od školy - program od 9:00 do 14:00

    12. - 16.3. TH - prevence v oblasti poruch příjmy potravy, dětské obezity,
                              zdravý pohyb,prevence kouření, alkohol

    14.3.     MŠ - Návštěva knihovny v HSK

    15.3.     Literární soutěž pro 1.stupeň

    16.3.     Ples žáků 8. - 9. třída

    19.3.     Návštěva předškoláků v ZŠ

    19.3.     OK recitační soutěže - Most

    19. - 28.3. Kalibro - testování žáků 3.třídy

    20.3.     Adapt.odpoledne - bowling Litvínov - 2. třída

    22.3.     Světový den vody

    23.3.     Spaní ve škole 3. a 4.třída

                 Peer program - MŠ u nás ve škole - 10:30

    27.3.     Den otevřených dveří - (15:00 - 17:00)

    28.3.     Velikonoce v německé MŠ

                 Školní turnaj ve stolním tenise

                Den narození J.A. Komenského

    29.3.     Velikonoční prázdniny

    30.3.     Velký pátek

     

    Akce na únor 2018

    2.2.    Pololetní prázdniny  - zachován provoz ŠD

    4.2.    Světový den boje proti rakovině

    5.2.    Schůzka pro rodiče předškoláků v MŠ - 15:30

    6.2.    Florbalový turnaj - Meziboří - vybraní žáci 1. stupně

    8.2.    MŠ - Cesta na Severní pól - projektový den

    11.2.  Světový den nemocných

    12.2.  MŠ - zimní olympiáda

    14.2.  Svátek zamilovaných

    do 16.2.Odevzdat přihlášku na SŠ, SOŠ a SOU - 9.tř.

    16.2.  MŠ - 10:20 u nás ve škole perr program

              Veselé zoubky - 1. třída - v rámci hodiny prvouky - 2.vh.

    20.2.  MŠ - karneval

    21.2.  DVD Litvínov - Sněhová královna - 1., 2., 3. třída - odjezd 9:15

               Mezinárodní den mateřského jazyka

    23.2.  Spaní ve ŠD

              Spaní ve škole - 8.tř.

    24.2.  ŠD - návštěva herny (Litvínov, Most)

    27. 2.  Báječný den s chemií - vybraní žáci 7. třída + 8. a 9. třída - odjezd 7:45- návrat cca 13:00 - Litvínov

    28.2.  Volba povolání - Škola Diplomacie Most - 7. + 8.třída - odjezd 7:15

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
    Czech Republic
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová;

    Zástupkyně ředitelky: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, borejova@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ......
    mobil 736 633 329 .....
    hospodářka 476 113 299
    ekonomka 476 113 299
    sborovna 476 113 298
    školní_družina 476 113 297
    školní_jídelna 417 633 246
    mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov)

    Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby.
    Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
   • Mzdová účetní: Ing. Petra Prosná
    mzdovka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, Mgr. Bc. Jana Kubičinová