• ZÁPIS 2023

  • Vážení zákonní zástupci,

    oznamujeme vám, že zápis k povinné školní docházce (pro školní rok 2023/2024) bude probíhat:

    ·        od ...... do ....... 2023 (14 – 16 hod.) za osobní přítomnosti dětí ve škole

   ·        náhradní termín (v případě nemoci dítěte) lze domluvit telefonicky na čísle 476 113 151

   • SOUHRNNÉ INFORMACE


   •  K zápisu je potřeba doložit tři dokumenty:

    ·       kopii rodného listu (nemusí být ověřená)

    ·       občanský průkaz zákonného zástupce

    ·        Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - ZDE

    ·        Zápisní lístek 2022-23 - ZDE                    

                                              

     Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, doložíte ještě tento dokument:

     ·        Žádost o odklad povinné školní docházky - ZDE

    o   Přílohou této žádosti je potom ještě doporučující posudek školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

       

    Upozorňujeme na povinnost ZZ informovat spádovou školu o umístění dítěte do jiného vzdělávacího zařízení.

    Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

    Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024 (pro děti nar. do 31. 8. 2017)

     Počet tříd: 1; max. počet přijatých žáků: 25

     Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

     ·        děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu Základní školy a Mateřské školy Hora Svaté Kateřiny, nám. Pionýrů 1, okr. Most;

    ·        ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy).

     

    V případě dalších dotazů kontaktujte vedení školy.


    "Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání" lze nahradit >>> ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA


 • Děkujeme za Váš zájem o naši školu!

   • S LÁSKOU
   • SE ZÁJMEM DOZVÍDAT SE NOVÉ VĚCI
   • PO VŠECHNA ROČNÍ OBDOBÍ
   • ZAJÍMAVÝ ROZVRH
   • SOUTĚŽE A ZÁBAVA
   • V GLOBÁLNÍM KONTEXTU