•  Akce na červen 2019 

    1.6.   Mezinárodní den dětí

             Den dětí - Nová Ves v Horách - od 13:00, stánek školy

    3. - 7.6.MŠ - Celé Česko čte dětem - zapojení rodičů a prarodičů

    3.6.    Protidrogový vlak - litvínovské nádraží - 8. třída

    4.6.    Finále školní ligy florbalu - mladší žáci - Meziboří

    5.6.    Světový den životního prostředí

    6.6.    MŠ - Stůj červená - závody na odrážedlech a koloběžkách

              Fotografování tříd a zaměstnanců - podle časového rozpisu 

    7.6.    Dračí lodě - závod škol na lodích - 2. stupeň + předškoláci MŠ

    8.6.    Hornické slavnosti města - vystoupení dětí a žáků školy - 12:00 (cca 30 min.)

    10.6.  Den památky obětí vyhlazení obce Lidice

              Projektový den - Ochrana člověka za běžných rizik a událostí

    12.6.  MŠ - exkurze SOU Hamr - Čím budu, až budu velký

    13.6.  Ježíškova cesta - Boží Dar - 1.stupeň - autobus hrazen

              DD - zahradní slavnost od 16:00

    16.-18.6.Školní výlet- 3. třída - Osek (kemp)

    17.6.   3.Setkání žáků - projekt Gramotnosti - 4.,5.,7., 8. třída  DDM Osek - 7:45 - 14:00

              Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - v učebně 1.třídy od 15:30 hod.

    18.6.  MŠ - Zahradní slavnost - rozloučení s předškoláky od 15:30

              Výstup na horu Říp + - filmové představení - 2. stupeň + 5. třída 

    19.6.  Olympijský běh - 1.stupeň

    20.6.  Stockhausen - 2. třída + 1. a 3.třída (vybraní žáci)

    20.-21.6.   Školní výlet 9.tř. - Kadaň

    21.6.   Mezinárodní den trpaslíků

               Dřevařské sympozium - Nová Ves v Horách - paní Vydrová - 1. a 3.tř. + MŠ

               Ukončení činnosti kroužků +  ukončení činnosti školního bufetu 

    21.- 23.6. ŠD - kempování + program -  Brandov

    od 24.6. Týden bez odpoledního vyučování 

    25.6.  MŠ - Tandem - celodenní výlet do Braňan (s něměckou MŠ)

              Školní výlet - 6. + 7. třída - Laser game Most

              Školní výlet 8.třída - ZOO Ústí nad Labem

              Bowling Litvínov - 3. třída - odjezd po 2.vh.

              Školní výlet - 1.třída - Most - Hněvín, kostel

    25.-27.6. Školní výlet - 4. + 5. třída - Kadaň

    26.6.  Školní výlet - 6. + 7. třída - Litvínov Bowling

              Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi

    27.6.  Den památky obětí komunistického režimu

              Školní výlet Brandov - 2. třída, vyhlášení čtenářů, předání knížek

    28.6.  Ukončenčení školního roku + rozdávání vysvědčení - 1.vh

     

    Akce na květen 2019

    1.5.    Státní svátek - Svátek práce

    2.5.     MŠ - herna Bublinka

    3.5.     ŠD - Nová Ves v Horách - návštěva dílny - paní Vydrová

               Světový den svobody tisku

    5.5.     Květnové povstání českého lidu

    6.5.     MŠ - Den Země – ve spolupráci s revírníkem
                                          – Tandem s německou MŠ + 2.třída

               Literární soutěž pro 1. stupeň - 12:45

              Knihovna Litvínov
               - od 8:00 hod (6.-7.třída) -  Děti a mládež v kyberprostoru
                 od 10:00 hod. (8. - 9.třída) - Válka očima dětí

    7.5.     Náhradní termín pro zápis do ZŠ od 12:00 do 15:00

    8.5.     Státní svátek - Den vítězství

    9.5.     Zápis do MŠ

    10.5.   Aquasvět Chomutov - plníme rekordy školy - 1. + 2. st.

    13. - 19.5.Sběrový týden (vyhlášen i pro širokou veřejnost)

    13.5.    MŠ - besídka nejen pro maminky - odpolední akce s rodiči

                Den matek

    14. 5.   Vyhlášení soutěže POOD - 14:00 - Most - Magistrát

    15.5.    Český den proti rakovině - se zaměřením na prevenci nádorových onemocnění plic (nekouření)
                                                            - prodej žáci 9. třídy

                Mezinárodní den rodiny

    20. - 24.5.MŠ - celé Česko čte dětem   - ,,Rodiče a prarodiče pojďte číst dětem do školky"

    21.5.   Divadelní představení - DR Most  - 10:00 - 8.+9. třída , 55 Kč - hrazeno ze SPŠ

               MŠ - Zdravá pětka - zdravá výživa (lektorka)

    22.5.   Výlet Osek - lanové centrum - 1. a 2. třída - odjezd po 2.vh

    23.5.   MŠ - projektový den červený - srdíčkový

    24.5.   Knihovna Litvínov - 8:00 - 3. tř. - Čtyři roční období
                                                10:00 - 4.-5. tř. - TvTupixx, koukáme na Youtube, ale s rozumem

    28.5.   MŠ - naučná stezka - Na farmě - Tandem s německou MŠ

    29.5.   MŠ - nízkoprahové centrum Jaklík (Litvínov) - preventivní program)

    30. 5.   Belantis - zábavný park - výjezd žáků 8. a 9. třídy (výdělek ples)

               Den sousedů

    31.5.   Světový den bez tabáku

               Den otvírání studánek

     

    Akce na duben 2019

    1.4.          Photodienst - fotografování žáků + skupin - (MŠ + 1. stupeň + zájemci 2. stupeň)

    1.4. - 5.4.Třídnická hodina - prevence osobní bezpečí, šikana, kyberšikana
                                  - pracovní návyky, plánování, vedení k samostatnosti

    2.4.           DVD Litvínov - představení Začarovaný les - pro MŠ a 1. stupeň
                           - zdarma - tělocvična 10:00 - 11:00

    3.4.           Mezinárodní den dětské knihy + Mezinárodní den spodního prádla

                     MŠ - VIANA- Rákosníčkův rybník- výukový program ve Schole Humanitas 

    4.4.          Školská rada - 15:30 

    5.4.           MŠ - Soutěž v pexesu se školní družinou od 13h. v MŠ 

    7.4.          Světový den zdraví + Den vzdělanosti

                    Spaní ve škole - 4. a 5.tř.

    8.4.          Jarní matematická olympiáda - 1. stupeň

                    ŠD - návštěva muzea v Nové Vsi v Horách

    9.4.          Netradiční sportovní hry pro 1. stupeň - 12:45

    11.4.        MŠ - Velikonoční dílny s rodiči v MŠ odpolední akce 15. 30h 

    11. - 12.4.  Zápis do ZŠ ( čtvrtek 12:00 - 17:00, pátek 8:00 - 12:00)

    12.4.        Stání v tělocvičně - zhodnocení 3.čtvrtletí - od 8:30

                    4. školní florbalová liga - mladší žáci - Meziboří

                    Přijímací zkoušky na SŠ - 1.termín

                   ŠD - Spaní v ŠD

                   ŠD - Bowling Litvínov

    15.4.        Projektový den - průřezová témata (8.třída bez odpoledního vyuč.)

                   Třídní schůzky od 15:30

                    Přijímací zkoušky na SŠ - 2.termín

    16.4.        Cross-School Running - soutěž v Aj - 12:00 - 15:00 - Litvínov  (vybraní žáci 5. a 6. třídy)

    17.4.        MŠ - Velikonoční zajíček v německé školce 

    18.-19.4.  Velikonoční prázdniny

    22.4.        Velikonoce +  Den Země

    23.4.        Enviromentální výchova - Ukliďme svět, ukliďme Česko - 2. stupeň

                    Den Země - 1.st.

                    Světový den knihy a autorských práv

    24.4.        MŠ - Projektový den – travičkový 

    25.4.        MŠ - „Pojd´si zasadit svoji kytičku na zahrádku“ aneb zvelebování zahrady – akce s rodiči spojená
                    s opékáním vuřtů 

                    MŠ - Den Země – ve spolupráci s revírníkem – Tandem s německou školkou
                    +  Vyhánění zimy - 2.třída 

    29.4.        Mezinárodní den tance

    1.5.          Státní svátek - Svátek práce

     

    Akce na březen 2019

    4.3. - 8.3. TH - prevence zdraví - význam preventivních prohlídek  
                       civilizační choroby - cukrovka, obezita, atd.  - základy  první pomoci

    4.3.    Nestle pro zdraví - přednášky dle rozpisu (zdarma)
              1. + 2. třída: Hygiena potravin /      3. + 4. třída: Pestrá strava
              5. třída: Rizika nevhodného stravování / 6. + 7. třída: Rizika nevhodného stravování / 8. + 9. třída:  Energie

    5.3.   3. školní florbalová liga - mladší žáci - Meziboří

    6.3.   MŠ - projektový den - žluto - sluníčkový

             DM - Veselé zoubky - 1.třída - PRV - 3.vh.

    8.3.   Mezinárodní den žen- MDŽ

    11. - 17.3.   Jarníprázdniny - pro žáky, MŠ v provozu

    19.3.  MŠ - návštěva 1. třídy (dle domluvy se ŠEB)

              MŠ - schůzka pro rodiče budoucích školáků - 16:00

    20.3.  MŠ - loučení se zimou - vynášení Morany

    21.3.  Světový den poezie  a  Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace

    22.3.  Ples žáků 8. - 9. třída - 17:30 - 23:00 hod.

             Světový den vody

    25.3. Lesná - Velikonoční výukový program - 1. a 3. třída
             (odjezd 8:30 - návrat 14:15)

    26.3. Den otevřených dveří - (15:30 - 17:00)

    27.3. Preventivní program - paní Milerová - 1. st. + 2.st.
             Hravě bez úrazu, Putování za zdravým pohybem, Reprodukční zdraví

    28.3. MŠ - Tandem - výjezd Klíny - farma u Kloučků
             (ve spolupráci s německou MŠ)

             Den narození J.A. Komenského - Den učitelů

    31.3. Přechod na letní čas

     

    Akce na únor 2019

    4.-8.2.  TH - prevence zneužívání návykových látek
                
    (zejména cigarety, alkohol, marihuana) prevence záškoláctví (vše podle věku žáků)

    4.2.      Světový den boje proti rakovině

    6.2.       MŠ - Netradiční zimní olympiáda

    8.2.       MŠ - Návštěva knihovny - Litvínov

    8.2. - 9.2.    Netradiční třídní schůzky a spaní ve škole - 3.třída

    10.2. - 11.2.Spaní ve škole - 4. a 5.třída

    11.2.     Světový den nemocných

    12.2.      MŠ - projektový den - hračkový

                  Netradiční třídní schůzky - 9.třída od 15:30 

    14.2.      Svátek zamilovaných - (Valentýn)

    do 15.2. Odevzdat přihlášku na SŠ, SOŠ a SOU - 9.tř.

    20.2.      MŠ - projektový den - vitamínový

    21.2.      MŠ - návštěva 1. třídy - žabky

                  Mezinárodní den mateřského jazyka

    22.2.      Projektový den - etická výchova

    27.3.      MŠ - společný karneval s německou MŠ

     

    Akce na leden 2019

    1.1.2019  Nový rok - Den obnovy samostatného českého státu

    2.1.          Vánoční prázdniny

    3.-4.1.2019 Ředitelské volno - provozní důvody

    8.1.           Divadélko pro školy
                     1.st. - Z Devatera pohádek podle Karla Čapka           
                     2. st. - Fenomén Karel Čapek aneb Od Dášenky ke zkáze světa 

                     MŠ - Divadlo Šikulka - 60,- Kč

    11.1.         MŠ - fotbalový turnaj v Litvínově

    14.-18.1.   Netradiční třídní schůzky  (termín stanovuje třídní učitel)

    14.1.         MŠ - Sněhové hrátky (dle sněhové nadílky)

                     Škopkiáda  od 12:45 do 14:00 hod. (dle sněhové nadílky)

    15.1.         Exkurze SOŠ Hamr
                     8. třída - odjezd po 2.vh.- návrat na odpol. vyučování

    16.1.         OK - olympiáda dějepis - Gröblová, Hlinka - SVČ Most

                      2. školní florbalová liga - mladší žáci - Meziboří

                     Den památky Jana Palacha

    18.1.          - Divadlo Rozmanitostí - O zlaté rybce – 55,- Kč

    21.-25.1.   Sbírka "Život dětem" - 9.třída 

    23.1.         Pedagogická rada - ukončení docházky a klasifikace za 1.pololetí

                     1. školní florbalová liga - starší žáci - Litvínov

    24.1.          Finanční gramotnost - fiktivní nákupy Litvínov 8.tř. - po 4.vh

    25.1.          MŠ - projektový den - bílý - Výprava na Severní pól

    27.1.         Den obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

    28.1.         Den ochrany osobních údajů

    29.1.         Knihovna Litvínov - Večerníček od 8:00 - 1. tř. ,
                                                        Na chvíli ilustrátorem od 10:00 - 2. tř.

    30.1.         Stání v tělocvičně - zhodnocení 1.pololetí v 9:00

    31.1.         Rozdání výpisu z vysvědčení – 1.vh
                     TH -
    hodnocení, sebehodnocení kolektivu za I. pololetí, analýza vlastních úspěchů a neúspěchů,
                      nastavení si cílů na 2. pololetí

                      Projektový den - průřezové téma - 2.vh.-5.vh. - zrušeno odpolední vyučování

    1.2.            Pololetní prázdniny

     

    Akce na prosinec 2018

    1.12.    Světový den AIDS

    3.-8.12.Třídnické hodiny - Vánoce, lidové zvyky, tradice, sounáležitost – třída, rodina

    4.12.     Přednáška Policie ČR - Kyberkriminalita - 8.+ 9. tř. - 1. a 2.vh.

                 MŠ - Ukázková hodina - projekt Sportuj ve škole - 3.vh. (9:40 - 10:25)

                Ukázková hodina - projekt Sportuj ve škole -1. + 2. tř. - 4.vh.

    5.12.    Den Zdraví - SZŠ Most - 8:00 - 14:00 - 7. - 8. třída

                Čert a Mikuláš - 9. třída - MŠ,1.,2.,3. třída - Mikulášská nadílka (8:45 - 10:00)

                MŠ - čertování

    6.12.    MŠ - Čert a Mikuláš v německé MŠ - Tandem

                Muzeum Most - výstava Židé mezi námi - 8. - 9. třída - odjezd po 4.vh.

    7.12.    MŠ - Vánoční tvořeníčko v německé MŠ

               ŠD - vánoční dílny s rodiči - od 16:30

               Vánoční besídka a spaní ve škole  - 9. třída + 7.třída

    10.12. MŠ - vystoupení dětí na OÚ Nová Ves v Horách

               Den lidských práv

    11.12. Mezinárodní den hor

    12.12. Beseda ÚP - Riegerová (ZŠ Jiřetín) od 8:00 do 10:00 - 9.tř.

               MŠ - muzikoterapie

    13.12. Vánoční vystoupení a vánoční jarmark - MŠ + ZŠ - tělocvična - 16:00 

    14.12. MŠ - pečení cukroví

    17.12. Poznáváme naši vlast - Praha - plnění Švp - celá škola výjezd

    18.12. MŠ - vánoční besídka a tvoření s rodiči - 16:00

    19.12. Výstava vánočních stromků - Litvínov - 3.třída - odjezd 11:15

                MŠ - zpívání dětí - senioři v pečovatelském domě

    20.12.  MŠ - vystoupení dětí na OÚ Hora Svaté Kateřiny

    21.12  .MŠ - vánoční nadílka

    24.12.  Štědrý den

    25.12.  1.svátek vánoční

    26.12.   2.svátek vánoční

    27.12. -2.1.  Vánoční prázdniny

    3.-4.1.2019  Ředitelské volno - provozní důvody

     

    Akce na listopad 2018

    1. 11.   Přednáška Policie ČR - Dopravní výchova
                1.+ 2. tř. - 1.vh.,    3.tř. - 2.vh.,    4. + 5. tř. - 3.vh.

    2. 11.   Památka zesnulých - dušičky

    5.11.    Veletrh vzdělávání SOKRATES - sport. hala Most - 7:12 - 10:45  hod.

    7.11.     MŠ - Projektový den:  oranžovo – hnědý den

                Stmelovací výjezd 3. třídy - Aqudrom Chomutov - 11:45 - 14:30

    8.11.     MŠ - Divadlo Rozmanitostí  - O zlaté rybce – 9.00h v MŠ

    9.11.     Přednáška - Tonda Obal - 3.vh. - 1.+2. třída,
                                                             4.vh. - 3. - 5. třída,    5.vh. - 6. - 9. třída

                SCIO - testování ČJ - 9. třída - 1.vh.

    12.11.   Návštěva SPŠ Most - 9. třída - návštěva školy - volba povolání

                 Školní turnaj ve vybíjené - 1.stupeň - 12:45

    14.11.   MŠ - Marienberg Kids Aréna (odjezd 8:30 - návrat 14:00) v rámci Tandemu

                 SCIO - testování MA - 9. třída - 1.vh.

                 Den bez aut

    15.11.   ŠD - herna Bublinka Litvínov

    17.11.   Den boje za svobodu a demokracii, Mezinárodní den studenstva

    19.-23.11.Fond Sidus - veřejná sbírka (organizuje 9.třída)

                    Volby do Školního parlamentu

    19.11.   ŠD - návštěva Mikulášské štoly v HSK

    21.11.   Stání v tělocvičně - zhodnocení 1. čtvrtletí - 2.vh.

                 Třídní schůzky 15:30 + 16:00 - 9.tř. - Schůzka k volbě SŠ

                 Světový den pozdravů

    22.11.   MŠ - Prevence Jaklík Janov - Téma - ochrana osobního bezpečí

                 Divadelní představení - Perštejni - 10:30 - 1. a 2. st. (MŠ předškoláci) 50 Kč

                 ŠD - návštěva planetária Most

    25.11.   Mezinárodní den bez nákupů

    28.11.   MŠ - Beseda s revírníkem Vokálem v MŠ

    29.11.   Aquasvět Chomutov - plníme rekordy školy - 1. + 2. st. - odpolední vyuč. zrušeno

                 MŠ - Vánoční tvořeníčko v německé školce (30.11. ?)

    30.11.   ŠD - vánoční dílny s rodiči - 16:30

     

    Akce na říjen 2018

    3.10.       MŠ - projektový den Hračkový

                   Spolek rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ - 1. členská schůze od 15:30

    5.10.       Světový den učitelů, Mezinárodní den úsměvu

    5. - 6. 10. Adaptační pobyt - 6. třída - HSK - spaní ve škole

    8.10.       Projektový den - průřezové téma - 5 skupin x 20 žáků
                   (zachována svačinová přestávka, ukončení cca 12:00), 8. tř. bez odpol. vyučování

    8. - 14.10.Sběrový týden - podle rozpisu

    10.10.      Světový den duševního zdraví

    11.10.      Školská rada - od 15:30 hod

                    ŠD - muzeun Most

                    MŠ - Drakiáda s rodiči pod rozhlednou - 16:00

    15.10.      Photodienst - fotografování žáků + skupin - 8:00 (MŠ+1. stupeň + zájemci 2. stupeň)

                    Podzimní matematická olympiáda pro 1.stupeň

    16.10.      Den jazyků - 9. tř. - SSŠ pro marketing a ekonomiku Most od 8:00

                    Světový den výživy

    17.10.      Mezinárodní den za odstranění chudoby

    18.10.      MŠ - Naučná stezka v Nové vsi v Horách - žabky, myšky po domluvě s rodiči

    19.10.     Setkání žáků - projekt gramotnost - 4. ,5. a 7., 8. třída - DDM Osek - 7:45 - 14:30

    19.-20.10.Adaptační pobyt (spaní ve škole) - 1. třída

    20.10.      Den stromů

    21.-22.10.Spaní ve škole - 4. + 5. třída

    23.10.      MŠ - Dýňování s německou školkou - u nás 

    26.10.      Litoměřice - soutěž - Zahrada Čech
                    - 100 let samostatného Československa - 6. - 9. třída

    28.10.      Den vzniku samostatného československého státu

    29.-30.10. Podzimní prázdniny (pro žáky)

    31.10.       Dušičkový den + Hallowennský rej pro MŠ a 1.stupeň - 5.vyuč.hodina 

     

    Akce na září 2018

    3.9.   Slavnostní zahájení školního roku ve třídách,
              v 8:10 přesun všichni do tělocvičny školy (kromě 1. třídy)

    10.9.   Zahájení provozu školního bufetu

    11.9.   MŠ -  schůzka pro rodiče - 16:00

    12.9.   Informační odpoledne - třídní schůzky - 15:30 hod

    13.9.   MŠ - Návštěva kina HSK od 10:00 hod.

    od 17. 9.  Zahájení činnosti kroužků

    19.9.   Ukliďme svět, ukliďme Česko - 2.st. - Enviromentální výchova

                MŠ - Beseda s veterinářem - 9:30

    19. či 26.9.  Dopravní hřiště - Autodrom Most - 2. - 5. třída

    20.9.    MŠ - výstup na rozhlednu v 10:30 hod.

    24.9.    Po Evropě s úsměvem -  9. třída- soutěž - škola Interdakt Most 

    25.9    .MŠ - Cvičení v tělocvičně MŠ - 10:30 hod.

    26.9.    Adaptační výjezd - 2.třída - Osek

    28.9.    Den české státnosti - státní svátek

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
    Czech Republic
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová;

    Zástupkyně ředitelky: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, borejova@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ......
    mobil 736 633 329 .....
    hospodářka 476 113 299
    ekonomka 476 113 299
    sborovna 476 113 298
    školní_družina 476 113 297
    školní_jídelna 417 633 246
    mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov)

    Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby.
    Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
   • Mzdová účetní: Ing. Petra Prosná
    mzdovka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, Mgr. Bc. Jana Kubičinová