• Stání v tělocvičně – 30.1.2020 – zhodnocení 2.čt.
   • Stání v tělocvičně – 30.1.2020 – zhodnocení 2.čt.

   • 02.02.2020 15:50
    • poděkování za proběhlé akce:

    – program Lesná – 4. + 6. třída, Aquasvět Chomutov – plníme rekordy školy, Den Zdraví – 7. – 8. třída, Čert a Mikuláš – 9. třída, Choroš – Litvínov – žáci 8. třídy, Muzeum Most –Krušnohorské Vánoce  - 2. + 3. třída, beseda ÚP – 9. třída, 1. – 5. třída – Ježíškova vnoučata, 6. třída  - výstava ván. stromků, muzeum Praha – 1. + 5. třída, exkurze – paní Vydrová – 6. třída, NTSCH, pyžamový den – akce ŠP, vystoupení Mníšek – vánoční pásmo, projektový den – etická výchova

   •  

    – projektový den pyžamkový, vitamínový,  divadlo Šikulka – div. představení, vánoční tvoření s německou MŠ, Vánoce v německé MŠ, čertování, pečení vánočního cukroví, vánoční pásmo pro seniory, vánoční besídka pro rodiče, vystoupení Mníšek – vánoční pásmo, Tři králové

    ŠD – tvořivé vánoční dílny

    Život dětem – vybraná částka 3.400,-

    Fond Sidus – probíhající sbírka 1 820 ,- Kč ZŠ,  MŠ v prodeji

    na přání paní Berkové (Nová Ves) – pochvala Tomáš Berousek (za pomoc starým lidem)

    Nejlepší žáci z jednotlivých ročníků (nejméně zapomínání): 

    • 1. Horváthová
     2. Klouda
     3. Berousková
     4.  Švanda
     5. Czimprichová
     6.  Džula
     7. Grünfeld
     8. Gojdič
     9. Horáková

    Nejlepší žáci třídy navržení na fotografii:

    • 1. Tarantová
     2. Uxová
     3. Nguyen
     4. Filová M.
     5. Pastyříková
     6. Džula
     7. Filová J.
     8. Čondlová
     9. Horáková

    info – pan Ryšlavý – hlavně žáci 1. stupně (nechodit k němu, nebrat nabízené věci….)

    Rozloučení s končícími pedagogy p.uč. Bachurovou, Pechovou a paní ředitelkou Novákovou

    Poděkování paní ředitelce Novákové za její odvedenou práci

    Poděkování panu zástupci  Kopeckému za jeho odvedenou práci.

    Přání ŘŠ k hezkému vysvědčení

   • Zpět na seznam článků
  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • reditelna@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • Ing. Petra Prosná - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz