Novinky

     • Zápis do MŠ Kateřinka pro školní rok 2021/2022

     • Vážení zákonní zástupci,


      zápis se uskuteční v souladu s pokyny a doporučeními MŠMT, a to v termínu od 2. do 16. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.


      Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

      • osobním podáním 12. 5. 2021 od 8 do 16 hod. - bez přítomnosti dítěte (!) - vzhledem k epidemické situaci je potřeba se objednat telefonicky na určený čas
       • tel: 417 633 247 a dodržovat vyhlášená bezpečnostní opatření platná pro uvedenou dobu
      • do datové schránky školy: n8mqt2q

      • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce skolka@zskaterina.cz
       • bez uznávaného podpisu je nutné, aby žádost o přijetí zákonný zástupce potvrdil do 5 dnů, jinak se k žádosti nepřihlíží
      • poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně)


      Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

      • Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Ke stažení ZDE
       • Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
       • Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře, která je součástí žádosti o přijetí dítěte.
      • Rodný list dítěte (kopii rodného listu)
      • Platný průkaz totožnosti při osobním předání dokumentů


      KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ:

      1. Děti s trvalým pobytem v obci a v jiných obcích, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 5 let věku (povinné předškolní vzdělávání)
      2. Děti s trvalým pobytem v obci a v jiných obcích, které do 31. 8. 2021dosáhnou 4 let věku
      3. Děti s trvalým pobytem v obci a v jiných obcích, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 3 let věku (Děti, které do 31. 8. 2021 nedosáhnou 3 let věku, budou přijaté v případě volné kapacity MŠ)

      Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je s účinností od 1. 9. 2016 stanoveno, že se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
             

      ROZHODNUTÍ

      Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy a vývěsní desce MŠ nejpozději dne 14. 6. 2021 pod přidělenými registračními čísly.

      Předkládaný počet volných míst pro školní rok 2021/2022 v mateřské škole: 10


      Dne 17. 5. 2021 bude zákonným zástupcům umožněno nahlédnout do spisu v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

      V případě nepřijetí, obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním Českou poštou, s. p.

      Pokud nebudou do 16. 5. 2020 dodány všechny dokumenty potřebné pro zahájení řízení – přijímání, bude správní řízení zastaveno (ukončeno).                                                                                                                                                                                                             


     • Informace k uzavření MŠ

     • Vážení zákonní zástupci,

       

      vzhledem k usnesení Vlády České republiky je MŠ uzavřena, a to od 1. 3. 2021 do 11. 4. 2021 (může se změnit).


      Informace pro rodiče předškoláků:

      V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona, pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena:

      1. povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,
      2. povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.

      Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte (zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.).

       

        Nabízíme tyto možnosti vzdělávání dětí:

      • pracovní listy, náměty k činnostem - zasíláme do emailových schránek (předškoláci)
      • Facebook MŠ - omalovánky, inspirace k pracovním či výtvarným činnostem, pracovní listy, odkazy (pohádky, písničky, tanečky), zpětná vazba rodičům
      • osobní převzetí těchto tištěných materiálů v MŠ (možnost po telefonické domluvě)
      • možnost využít bezplatného přístupu k MIUč+ ZDE


       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • KLOKAN - matematická soutěž

     • Tradičně jako každý rok se žáci naší školy zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Klokan.

      Nejlepší výsledků dosáhli žáci 5.A - Aneta Lahovská, Anna Kádnerová a Jiří Chod.

      ...v těsném závěsu pak rostoucí konkurence ze 3.A Eliška Vagašiová, Tomáš Vomáčka a Jakub Mikač.

      Z druhého stupně potom bodovala 6.A - Radek Klouda a Natálie Pastyříková.

       

      Těm nejšikovnějším blahopřejeme a všem ostatním, kteří se o zdolání matematických úloh pokusili děkujeme. 

     • Středa 31. 3. 2021 - #OFLAJN den

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

       

      středa 31. 3. 2021 je vyhlášena jako „OFLAJN“ den – den bez ONLINE výuky! Vzhledem k tomu, že situace s distanční výukou už je pro všechny zúčastněné strany dlouhá a náročná, rozhodli jsme se, že se ve středu zaměříme na ty předměty a činnosti, které online vyučovat nelze. Co po vás – žácích – budeme požadovat a co máte v tento den plnit?

      • tělesná výchova – KATEŘINSKÁ ŠLÁPOTA & jiné sportovní činnosti
       • …vyrazte se prjít a nasbírat cenné kilometry do soutěže třídních kolektivů
       • …zvládnete nějaké triky s míčem, švihadlem či něčím jiným (?)
       • …máte v zásbě jinou činnost – pak se kreativitě meze nekladou a do toho (!)
       • podělte se o zážitky krátkým videem nebo fotkami
      • výtvarná výchova & pracovní výchova
       • blíží se Veliknoce, tak ukažte svou kreativitu
        • vyrobte, nazdobte či jinak dotvořte výzdobu na Velikonoce a podělte se krátkým videem nebo fotkami
      • hudební výchova
       • natčte se a zapějte nějakou svou oblíbenou píseň - popř. předveďte své taneční kreace

      Věříme, že v kombinaci s blížícími se velikonočními prázdninami (bude mít OFLAJN den pozitivní - ne covid pozitivní) vliv na vaši regeneraci a přípravu na poslední tři měsíce letošního školního roku.

      Videa a fotky, prosíme, zasílejte na email svému třídnímu učiteli.

       

      S úctou

      vedení školy

     • Jak Vám/nám to šlape?

     • Průběžné výsledky Kateřinské šlápoty. Vede sedmička, ale prvňáci dohánějí! Tak šup ven. Soutěž trvá do konce dubna!

     • ”Požární ochrana očima dětí a mládeže” pro rok 2021

     • Hodnocení soutěžních prací:

      základní kolo ve škole – kategorie ZŠ2

      1. místo – Stela Vigová
      2. místo – Matěj Slavík
      3. místo – Filip Lukáš

      základní kolo v družstvu Mladých hasičů – kategorie ZŠ2

      1. místo: Aneta Lahovská

      základní kolo ve škole – kategorie ZŠ3

      1. místo – Michaela Meissnerová

      Všichni postupují do okresního kola, které se uskuteční 9. 4. 2021.

     • Projekt - POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

       

      naše škola se zapojila do projektu zde.


      O co jde a v čem je podstata?

      Věříme, že dobré výsledky v učení mají žáci toho učitele, který soustavně vyhodnocuje dopad své výuky na učení dětí a sám se z toho učí, jak lépe vyučovat.

      Zaměřujeme se na společné profesní učení učitelů, které je propojeno s učením žáků. Podporujeme lídry škol při vytváření kultury příznivé pro učení dětí i dospělých a budujeme učící se komunitu spojenou s naší vizí a praxí. Obsahově se zaměřujeme na čtenářství, pisatelství, kritickou gramotnost a na sebeřízení při učení.

      Vznik obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. iniciovala v roce 2009 rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových s cílem pomáhat zvyšovat kvalitu výuky ve veřejných základních školách. Pomáháme školám k úspěchu je dlouhodobý a systematický vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v České republice, který je výhradně financován Nadací The Kellner Family Foundation.

      Naší vizí je škola, kde: "Každý žák se učí naplno a s radostí a své učení si řídí." Tedy škola, kde: 

      • každý žák s potěšením i kriticky užívá texty různého druhu;

      • panuje kultura příznivá pro učení každého, dětí i dospělých.

      Spolupracujeme celkem se 113 školami po celé České republice. Školou vybraní učitelé jsou zapojeni do celorepublikové projektové učící se komunity, využívají pomoci pedagogických konzultantů a silného odborného zázemí projektu. Společně vytváříme a sdílíme know-how a zkušenosti s budováním bezpečné a podnětné kultury pro učení.

      Více o spolupracujících školách se dozvíte v části Školy v projektu.

      Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.

     • 21. březen – důležitý den

     • Pro náš tým CO2 ligy je 21. březen velmi důležitý den. Víme, že i pro mnoho jiných lidí bude tento den významný, někdo bude mít narozeniny, jiný se bude radovat z prvního jarního dne. Mohli bychom také oslavit Mezinárodní den zdravého spánku anebo Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace či Světový den poezie. Pro náš tým má ale tento den ještě jeden význam. Je to termín odevzdání úkolů třetí mise!

      V druhé misi, kdy jsme počítali a snižovali uhlíkovou stopu, jsme opět dosáhli kategorie Paříž. Naše aktivity tedy pomáhají udržet globální oteplování do 2°C. Chtěli bychom ale ještě víc.

      Tentokrát se věnujeme tématu sucha. Vytváříme pocitovou mapu a budeme navrhovat opatření proti suchu. Není to pro nás jednoduché téma, hlavně proto, že jsme převážně obklopeni zelení a krásnou přírodou. Uvědomujeme si ale, že i kolem nás jsou místa, která jsou suchem ohrožena, proto se snažíme je zmapovat a vymyslet, jak předejít jejich vysychání. Největším problémem pro nás je asi šíření kůrovce v důsledku sucha. Chtěli bychom tedy přispět k zamezení jeho rozšiřování.

      Držte nám palce, blížíme se k cíli.

      Tým CO2 ligy Kateřina

   • Kontakty

    • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
    • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546 Czech Republic
    • IČ: 70882762
    • REDIZO 600083659
    • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
    • reditelna@zskaterina.cz
    • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
    • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
    • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
    • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
    • Datová schránka: n8mqt2q
    • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz