Novinky

     • STÁNÍ V TĚLOCVIČNĚ – 24. 6. 2019 – zhodnocení 4.čtvrtletí šk.roku 2018/19

      •   - projektový den – průřezová témata, netradiční sportovní hry pro 1. stupeň, soutěž v anglickém jazyce – 5. – 6. třída, Vlaštovkiáda, Den země, Ukliďme svět, ukliďme Česko,  Dny dětského čtení, 3. třída – bowling, literární soutěž pro 1. stupeň, knihovna Litvínov – program pro 1. – 9. třídu, aquasvět Chomutov – plnění rekordů školy, sběrový týden, M -olympiáda pro 1. stupeň, sbírka Český den proti rakovině – kytičky, program paní Kloučkové – 1. stupeň, vyhlášení soutěže PO očima dětí, divadlo Most – 8. a 9. třída, Osek – lanové centrum – 1. a 2. třída, exkurze paní Vydrová – chlapci 2. stupeň, výjezd do ZOO Praha – 4. a 5. třída, soutěž Mladý záchranář – 7. třída, Belantis – 8. +9. třída + vybraní žáci – akce za ples, jarmark -  Den dětí – Nová Ves v horách, 8. třída – protidrogový vlak Litvínov, finálové utkání ve florbalu – Meziboří, Dračí lodě Most – 2. stupeň, vystoupení dětí a žáků na hornických slavnostech, proj. den Ochrana člověka za běžných rizik a událostí, Ježíškova cesta – výjezd 1. stupeň, 3. setkání žáků – projekt Gramotnosti, výstup na horu ŘÍP + filmové představení – 2. stupeň, Olympijský běh, Dřevařské sympozium Nová Ves – 1. a 3. třída, školní výlety všech tříd,  – hledání zajíčka (německá MŠ – Velikonoce),proj.den travičkový, zvelebování zahrady MŠ ve spolupráci s rodiči, herna Bublinka - Litvínov , Den země s revírníkem, zápis do MŠ, besídka nejen pro maminky, týden čtení - Celé Česko čte dětem, proj. den srdíčkový, Tandem – naučná stezka – Na farmě, nízkoprahové centrum Jaklík – Litvínov, exkurze SOU Hamr, zahradní slavnost, , proj.den – Stůj, červená, Dřevařské sympozium Nová Ves, Tandem – celodenní výjezd do Braňan
       ŠD- bowling Litvínov, spaní ve škole, kempování s programem – Brandov

      Úspěchy žáků

      • Vlaštovkiáda – 1. místo – Klárman, Grünfeld, Volšička
      • Sbírka Fond Sidus – náramky – prodáno 17 ks za 502,- Kč
      • sbírka – Český den proti rakovině – příspěvek v částce 1.780,- za 89 kytiček, navíc 251,- Kč
      • florbalová liga – 4 x za rok, celkově 3. místo - pohár
      • Soutěž v anglickém jazyce – vybraní žáci 5. a 6. třídy – poděkování za účast ze strany pořadatele – účastnický list – kronika školy
      • soutěž Mladý záchranář – všichni žáci 7. třídy – 8 z 12
      • SCIO – Eliška Lochovská - ocenění za druhý nejlepší výsledek :  Ústecký kraj
      • Jarní matematická olympiáda  - MEIS – 1. třída – 1. Dittrich 2. Chod, Vagašiová, Mikač 3. Fila

                                                                            2. třída – 1. Lukáš 2. Nguyen, Postlová 3. Berousková

                                                                            3. třída – 1. Lahovská, Krejčí 2. Vigová 3. Chod

                                                                            4. třída – 1. Pastyříková, Vagašiová

                                                                            5. třída – 1. Vagaši 2. Nedvědová

      • Dračí lodě – 14.místo z 18 posádek
      • Sběrový týden – akce – MEIS – odměny pro nejlepší sběrače tříd + TF + společná věc pro žáky v částce 3.950,-
      • projektový den:  Ochrana člověka za běžných rizik a událostí
        1. místo – družstvo č. 10       2. místo – družstvo č. 3          3. místo – družstvo č. 8 a č. 9  
      • MŠ – vyhlášení výsledků projektu: Svět nekončí za vrátky aneb cvičíme se zvířátky -  FEN – všichni
      • projekt Gramotnosti – zapojena 4., 5., 7. a 8. třída – Osek 17. 6. spolupráce žáků (rodin) – 1. Datlovi, 2. Vránovi, 3. Poštolkovi, 5. Vlaštovkovi, 6. Bažantovi + diplom škole
      • OLYMPIJSKÝ BĚH – vítězové- 1. 2. 3. 4. 5.,  – absolutní vítěz
      • pasování prvňáčků na čtenáře – ŠEB, všichni žáci obdrží knihy
      • čtenáři 2. třídy – zhodnocení proběhne na šk. výletě 2. třídy na Brandově, všichni žáci obdrží knihy
      • vyhlášení nejlepších čtenářů tříd – NOV – všichni vybraná kniha TU a U – 1. Jakub Dittrich, 2. Evelína Postlová, 3. Anna Kádnerová, 4. Veronika Vagašiová, 5. Matyáš Džula, 6. Eva Špaková, 7. Pavlína Čondlová, 8. Šarlota Švandová, 9. Marie Kádnerová
      • navrhovaná odměna MEIS – 3. tř. – Stela Vigová – za psaní článků do kroniky (web) školy
      • OVOV – TEP – celoroční plnění sport. disciplín (předání diplomů a placek)
      • Nejlepší žáci –  zapomínání : 1. Nikola Ferková, Austin Wilson

                                                         2. Matěj Slavík

                                                         3. Noemi Vagašiová

                                                         4. Ela Šebková

                                                         5. Matyáš Džula

                                                         6. Eva Špaková

                                                         7. Pavlína Čondlová

                                                         8. Natálie Horáková

                                                        9. Marie Kádnerová

       

      • Focení nejlepších žáků:
                                       
       1. Eliška Vagašiová

                                                  2. Filip Lukáš

                                                  3. Aneta Lahovská

                                                  4. Veronika Vagašiová

                                                  5. Kristian Vagaši

                                                  6. Adam Vaněk

                                                  7. Pavlína Čondlová

                                                  8. Natálie Horáková

                                                  9. Marie Kádnerová

      • poděkování pedagogům a všem zaměstnancům školy za jejich práci během školního roku
      • burza oblečení a obuv – šatna
      • přání hezkých a pohodových prázdnin žákům a poklidné dovolené pedagogům
      • pasování 8. třídy - třídou devátou -KOP
   • Kontakty

    • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
    • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
    • IČ: 70882762
    • REDIZO 600083659
    • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
    • reditelna@zskaterina.cz
    • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
    • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
    • Ing. Petra Prosná - ekonomka@zskaterina.cz
    • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
    • Datová schránka: n8mqt2q
    • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz