Novinky

     • POZVÁNKA

     • Zveme všechny současné i bývalé pracovníky, zákonné zástupce a žáky ke společné oslavě!

     • O kateřinské škole v Dublinu

     • Ve dnech 22. – 25. 5. 2023 se ředitelka školy Mgr. Bc. Jana Kubičinová zúčastnila mezinárodní aktivity s názvem Accreditation in Erasmus+. Jednalo se o konferenci konanou v angličtině v irském Dublinu za účasti reprezentantů zemí Evropské unie. Zastoupeny byly státy jako Litva, Lotyšsko, Německo, Polsko, Rakousko, Norsko, Švédsko, Holandsko, Rumunsko, Itálie, Francie, Dánsko, Estonsko a samozřejmě Irsko jako hostitelská země.

      Tématem byla akreditace pro Erasmus+. Pro školy, které jsou v programu akreditované, tzn. mají dlouhodobý plán mobilit (výjezdů) učitelů a žáků, jsou alokované grantové peníze, které jsou jim pak na mezinárodní cesty přiznávané v zjednodušených žádostech. Pro školu na Kateřině ředitelka požádala o akreditaci už v roce 2020, ale kvůli formálním nedostatkům žádost nakonec nebyla schválena. Nově se pokusíme zažádat v říjnu 2023.

      Konference se konala v přímořské „dovolenkové“ části Dublinu Dún Laoghaire a našel se zde i prostor pro neformální rozhovory a také např. pro výměnu dobré praxe či pro porovnání školských systémů jednotlivých zemí v různých aspektech. Kromě poznatků ohledně akreditace si ředitelka školy přivezla řadu kontaktů na potenciální zahraniční partnery jak pro E-twinning, tak pro projekt Erasmus+.

     • Sbírka byla úspěšná

     • S vaší velkou pomocí získali žáci 9.A se svou třídní učitelkou na podporu výzkumu rakoviny finanční prostředky za všechny kytičky, které byly určené k prodeji!

      Přesný výtěžek sbírky se dozvíme v dalších dnech.

      Mockrát všem děkujeme za podporu této tradiční akce, která má celorepublikový význam.

     • Změna trasování linek veřejné dopravy

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od 22. 5. 2023 do 31. 5. 2023 bude na silnici č. III/2541 úplná uzavírka mezi Horním Jiřetínem a Novou Vsí v Horách, z toho důvodu je pro dopravce Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace na lince 521 Litvínov, nádraží – Olbernhau, Bahnhof stanovena objízdná trasa – po své trase do zastávky „Litvínov,,Krušnohor“ a odtud místní komunikace ul. Podkrušnohorská, silnice č. II/271 ul. Tyrše a Fügnera, silnice č. II/271 přes Klíny do Mníšku, silnice č. II/271, silnice č. III/2546 do zastávky „Nová Ves v Horách,,hranice“ a dále již po své trase. Tato objízdná trasa je stanovena pro oba směry.

      Zastávky „Hamr,,škola“; „Hamr“; „Janov“; „Horní Jiřetín,,rozc. 0.2“; Horní Jiřetín,,Triola“; „Nová Ves v Horách,Mikulovice“; „Nová Ves v Horách,Mikulovice,u domku a „Nová Ves v Horách“ budou po dobu uzavírky zrušeny bez náhrady.

      vedení školy

   • Kontakty

    • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
    • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546 Czech Republic
    • IČ: 70882762
    • REDIZO 600083659
    • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupkyně ředitelky: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, borejova@zskaterina.cz
    • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
    • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
    • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
    • Mzdová účetní: Ing. Petra Prosná mzdovka@zskaterina.cz
    • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
    • Datová schránka: n8mqt2q
    • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, Mgr. Bc. Jana Kubičinová