Novinky

     • Nadace Unipetrol předala školám dalších 40 monitorů

     • Litvínov - Nadace Unipetrol pokračuje v realizaci svého projektu PC bazar. Po dubnovém předání dvaceti počítačů dětem ze Základní a Mateřské škole v Meziboří u Litvínova rozdělila další čtyři desítky kvalitně repasovaných monitorů mezi tři školy v Litvínově, Mostě a Hoře Svaté Kateřiny. „V rámci PC bazaru chceme postupně předat až tři sta funkčních počítačů, které používali zaměstnanci skupiny Unipetrol, a to celkem šestnácti základním školám. Cílem naší snahy je zlepšit technickou vybavenost škol v regionu,“ uvádí člen správní rady Nadace Unipetrol Tomáš Herink.

      Tomáš Herink, člen správní rady Nadace Unipetrol, a Julie Růžičková, ředitelka Nadace Unipetrol, předali 40 vyřazených, ale zcela funkčních monitorů. Radost budou dělat žákům tří škol, které se do unikátního PC bazaru přihlásily.

      Za Základní školu speciální a Praktickou školu Litvínov převzala 14 monitorů ředitelka Eva Sekyrková se slovy: „Velmi si vážíme přínosných projektů, jako je počítačový bazar Nadace Unipetrol, a srdečně děkujeme za darované počítače, které nám umožní modernizovat naše počítačové učebny.“

      Jitka Nováková, ředitelka Základní školy a Mateřské školy na Hoře Svaté Kateřiny, obdržela pro svou školu deset monitorů. Šestnáct monitorů pak putovalo do Střední školy technické v Mostě, reprezentované jejím ředitelem Karlem Vokáčem.

      „Mám velkou radost, že náš projekt PC bazar vyvolal mezi školami v našem regionu velký zájem. U příležitosti zahájení nového roku jsme proto připravili pro tři školy čtyři desítky kvalitních monitorů, které přispějí ke zkvalitnění výuky informatiky, bez jejíchž základů se dnes už neobejde prakticky žádný obor,“ říká člen správní rady Nadace Unipetrol Tomáš Herink.

      Nadace Unipetrol spustila PC bazar letos na jaře. Nadace Unipetrol věnuje školám nejen počítače, ale také použité, nicméně zcela funkční a bezpečné, chemické a laboratorní vybavení, které by jinak pro školy z důvodu vysoké pořizovací ceny bylo mnohdy nedostupné.

      Julie Růžičková
      Ředitelka Nadace Unipetrol

     • Slavnostní zahájení školního roku 2019/20

     • Stejně jako vloni, tak i letos, nám prázdniny utekly jako voda a byl tu opět nový školní rok. Nejprve jsme společně uvítali prvňáčky a jejich rodiče v 1. třídě. Nebyla jsem na to sama. Popřát a přivítat je také přišel starosta města Mgr. Ing. Jindřich Zetek, paní senátorka MUDr. Alena Dernerová a zastupitel Nové Vsi v Horách Josef Berousek.  Byla také představena třídní učitelka Mgr. Veronika Teplá. Ta předala novým prvňáčkům uvítací list a na krk jim pověsila medaile.

      Přestože máme nyní v 1. třídě pouze 9 žáků, jsem ráda, že nedošlo ke spojení dvou ročníků dohromady a můžeme tak dovolit dětem komfort v podobě vlastní třídní učitelky. V době prázdnin posílilo naši školu 6 nových žáků, kteří k nám přestoupili z jiných škol a počet všech žáků se tak vyšplhal na současných 102.

      Ostatní žáci zahájili školní rok nejprve se svými třídními učiteli a poté měli slavnostní zahájení v tělocvičně školy. I zde měl pan starosta proslov k žákům a zaměstnancům školy. Starostové sousedních obcí byli omluveni, neboť i oni doprovázeli své ratolesti v první školní den na jejich nové školy. Pozdravy však našim dětem a zaměstnancům poslali.

      Paní senátorka dala opět příslib, že naší malé horské školičce bude i do budoucna pomáhat. V letošním roce budeme žádat kraj o dotaci na rekonstrukci sprch, šatny a sociálního zařízení, které je již ve špatném technickém stavu.

      Všem ze srdce přeji, ať vám ten letošní rok uteče co nejrychleji, ale s co nejlepšími výsledky.

                                                                                                                                                  Mgr. Jitka Nováková

                                                                                                                                                      ředitelka školy

     • Školní akce - září 2019

     • 2.9.     Slavnostní zahájení školního roku ve třídách,
                 v 8:15 přesun všichni do tělocvičny školy (kromě 1. třídy)

      3.9.     1.třída - zkrácené vyučování - konec po 2. vh.

      4.9.     1.třída - zkrácené vyučování - konec po 3. vh.

                  MŠ -  schůzka pro rodiče - 16:00

      9.9.      Zahájení provozu školního bufetu

                  Informační odpoledne - třídní schůzky - pouze 3.tř.  - 15:30 hod

      10.9.    MŠ - ekologický projekt - Viana - 9:00

      11.9.    MŠ - projektový den - Hračkový

                  Informační odpoledne - třídní schůzky  - 15:30 hod

      13.-14.9.Adaptační pobyt  1. třídy a stmelovací pobyt 5. třídy

      od 16. 9.Zahájení činnosti kroužků

      17.9.     MŠ - Divadlo Rozmanitostí - Most - pohádka Výlet - 9:00

                   Ukliďme svět, ukliďme Česko - 2.st. - Environmentální výchova

      20.9.      Projektový den  - " Den evropských jazyků" 

      20.-21.9.Spaní ve školní družině - ŠD

      24.9.       Knihovna Litvínov  - 1. tř. - 8:00 - Večerníček
                                                      - 2. tř. - 10:00 - Opatrně na chodníku i silnici

                     Cykloštafeta pro 1. a 2.stupeň - odpoledního vyučování

      25.9.        Programy čtenářství -  od 9:00 (cca 2.hod.)
                       2. -3. tř. - program Kiko,  
                       4. - 5. tř. - program Příběhy v korunách stromů

                     Vlastivědná exkurze - archeologický skanzen Březno u Loun - 4.tř. 

      26.9.      MŠ - naučná houbičková cesta

      30.9.      Knihovna Litvínov  - 3. tř. - 8:00 - Čtyři roční období
                                                     - 4. tř. - 10:00 - TvTupixx (YouTube)

                     MŠ - projekt - Máme rádi zvířátka - 10:00

      28.9.      Státní svátek - Den české státnosti

   • Kontakty

    • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
    • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
    • IČ: 70882762
    • REDIZO 600083659
    • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
    • reditelna@zskaterina.cz
    • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
    • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
    • Ing. Petra Prosná - ekonomka@zskaterina.cz
    • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
    • Datová schránka: n8mqt2q
    • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz