Novinky

    • Zápis do MŠ – AKTUÁLNÍ INFORMACE
     • Zápis do MŠ – AKTUÁLNÍ INFORMACE

     • Vzhledem k opatření, které vydalo MŠMT, bude zápis do MŠ probíhat 7. 5. 2020 od 9 do 17h bez přítomnosti dětí. 

      Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020

      Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

        1. Děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou 5 let věku (povinné předškolní vzdělání), děti s trvalým     pobytem v obci a v jiných obcích

         2. Děti (v případě cizinců děti s místem pobytu), které do 31. 8. 2020 dosáhnou 4 let věku

         3.  Děti (v případě cizinců děti s místem pobytu), které do 31. 8. 2020 dosáhnou 3 let věku

         4.  Děti, které do 31. 8. 2020 nedosáhnou 3 let věku, budou přijaté v případě volné kapacity MŠ

       

      Podání žádosti podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

      1. do datové schránky školy
      2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
      3. poštou (tady platí lhůta 2. 5. - 16. 5.2020)
      4. osobní podání v MŠ dne 7. 5. 2020: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nutné se telefonicky objednat na určený čas (tel: 417 633 247)

      Rodič doloží tyto dokumenty:

      • žádost o přijetí dítěte do MŠ: ke stažení ZDE nebo po tel.domluvě k vyzvednutí v MŠ (v současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře)
      • kopii rodného listu
      • kopii očkovacího průkazu
      • čestné prohlášení o očkování: ke stažení ZDE:
      • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
        

      Veškeré dotazy a informace Vám zodpoví vedoucí učitelka MŠ tel: 417 633 247

     • Vyhodnocení soutěže s názvem "PO očima dětí a mládeže"

     • Ačkoli je škola ztichlá a všechny organizace pracující s dětmi zrušily většinu olympiád a soutěží, jedna z mála se přece jen uskutečnila. Jedná se o soutěž pořádanou Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do okresního kola z naší školy postoupili 2 žáci a 4 žákyně. V tomto kole se umístila Karolína Kucharczyková na třetím místě a Michaela Meissnerová na místě druhém a Anetka Lahovská byla dokonce první. Všechny tři soutěžily v kategorii výtvarných prací.

      Děvčatům blahopřejeme a držíme palce v krajském kole.

      Odkaz na galerii, kde si můžete prohlédnout výtvory všech našich šikulek je ZDE.

     • Změny v přijímacím řízení 

     • Informace pro žáky deváté třídy

      Vážení rodiče,
      dovolte mi, abych Vás informoval o změnách termínu přijímacích zkoušek a o úpravách přijímacího řízení na SŠ vzhledem k současné situaci.  Vláda ČR spolu s ministrem školství rozhodli o posunutí termínu přijímacích zkoušek a jejich úpravám a to následovně:

      Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo.

      BEZE ZMĚN ZŮSTÁVA
       Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

      POZOR ZMĚNA !!!
      Stanoví se, že každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, přičemž způsob omlouvání se neliší od úpravy ve školském zákoně). Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí).

      Vyhodnocení jednotné přijímací zkoušky proběhne nejpozději do 7 kalendářních dní a střední škola má 1 den na to, aby zveřejnila výsledky a seznam přijatých žáků.

      Zápisové lístky musí být po vyhlášení výsledků jednotné přijímací zkoušky (nejzazší termín je 8 dnů od jejího konání) doručeny na SŠ nejpozději do 5 dnů. Zápisový lístek může být uplatněn i opakovaně (podmínkou není úspěšné odvolání jako v minulosti)
      Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není letos přípustné.

      Školní přijímací zkouška se musí uskutečnit, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem, nejpozději do termínu (včetně) konání jednotné zkoušky.

      U škol, kde není ani jednotná přijímací zkouška a ani školní přijímací zkouška (většinou se jedná obory s výučním listem),  může ředitel takové školy rozhodnout o přijetí žáků již během dubna či května.

       

      Celé a přesné znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde:

      http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym


      Shrnutí všech změn v tomto zákoně naleznete v přiloženém souboru ZDE
      Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy.

      V případě dalších dotazů se můžete obracet přímo na mě, jakožto výchovného a kariérového poradce školy.

      S pozdravem

      Mgr. Kopecký Pavel