Novinky

     • Dobrovolné testování

     • Pro nízký zájem rodičů a vzhledem k faktu, že vláda od dnešního dne nepožaduje testy pro návštěvu kroužků a tréninků, se škola rozhodla dobrovolné testování neorganizovat. 

     • ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2021 (25. ročník)

     • Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha - prodávající 9.A + Bc. David Franc (středa 08:30 - 11:20)


      Termín sbírky: středa 29. září 2021

      Kytičky pro rok 2021: Barva stužky: zelená

      Minimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku): 20 Kč

      Obrázek kytičky ke stažení – jpg, png

      Hlavní téma letošní sbírky: Nádory ledvin, močového měchýře a prostaty – možnosti prevence

      Materiály k tématu: 

      On-line Sympozium LPR Praha – únor 2021: https://youtu.be/O456L6uJ7dc

      LETÁK ke sbírce  TISK-2 strany, WEB-4 strany

      Rakovina prostaty Nádorová onemocnění ledvin Rakovina močového měchýře

      Nádorová onemocnění ledvin a močového měchýře – informace za Sympozia LPR z roku 2020

      Cíle sbírky:

      Preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi.Za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

      E-kytičky (dárcovské SMS):

      Posláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777  můžete koupit e-kytičku a podpořit tak Český den proti rakovině. Cena DMS je 30 / 60 / 90 Kč, LPR Praha obdrží 29 / 59 / 89 Kč. Pomáhat nám můžete také pravidelně každý měsíc odesláním  DMS TRV KVET 30 nebo DMS TRV KVET 60 nebo DMS KVET 90.

      Více informací o e-kytičkách najdete na www.cdpr.cz/dms.

      Předem děkujeme za podporu!

     • FOTOGALERIE - projektové dny 22. a 23. 9. 2021

     • FOTO >>> Projektový den "Dřevo a pila" si náležitě (i přes nepřízeň počasí) užila první, druhá i třetí třída na společném vyjezdu na Brandov. Nezůstalo jen u ukázek, ale žáci si také zpět do školy dovezli dřevěné ježky, kteří budou zdobit interiér jednotlivých tříd. #zpatkyvakci #zazitkoveuceni

      FOTO >>> Dvoudenní projektový den s Malým princem si užívá čtvrtá a pátá třída. Výstava je instalována v Město Litvínov - oficiální stránky města na zámku Valdštejnů a nabízí moderní pojetí s interaktivními prvky. Druhou částí tohoto projektového dne je návštěva ateliéru Sylvy Prchlíkové - malířky a výtvarnice naivního umění a abstraktní tvorby.

      FOTO >>> Projektový den "Přízrak Martin" z JSNS a "VZPoura úrazům" přiblížil šesté a sedmé třídě téma vážných úrazů a jejich následků, kterým jde mnohdy předcházet, avšak také nešťastné události, které bohužel ne vždy dokážeme ovlivnit. Život s hedikepem a postižením by neměl být tabu společnosti a naopak by měl hranice a bariéry mezi lidmi bořit. Věříme, že oba ambasadoři projektu VZP ČR na místě žákům svými životními příběhy dostatečně osvětlili, jak málo stačí a život se může v okamžiku změnit. Děkujeme Janu Krauskopfovi a Janu Rajznoverovi za jejich besedu s žáky. #vzpouraurazum #respekt #ucta #pouceni #budtenasebeopatrni

      FOTO >>> Projektový den na téma environmentální výchovy absolvovali žáci osmé a deváté třídy při výjezdu do Mostu. Zúčastnili se exkurze na věž Děkanského kostela, kde se před nimi otevřely pohledy na rekultivovanou oblast po těžbě. Neméně zásadním tématem projektového dne byly také regionální dějiny (zejm. podstata přesunu kostela z důvodu těžby).

     • Školní klub

     • Vážení rodiče, na základě Vámi projeveného zájmu škola  zvažuje obnovení školního klubu. Školní klub je obdoba školní družiny pro žáky vyšších ročníků. Jedná se nám hlavně o ošetření situace, kdy rozvrh nenavazuje na odjezdy autobusů, což zvláště v zimních měsících může představovat problém. Klub by byl ale také otevřený pro „kateřinské děti“. Vaše dítě by mohlo navštěvovat klub, pokud se kapacitně nevešlo do školní družiny a je ze 4. třídy nebo navštěvuje-li 5. a vyšší třídu. Docházka dětí může být pravidelná (denně) i nepravidelná (např. jen v pondělí). Poplatek za klub by byl 100 Kč za pololetí. Jedná se o volnočasovou činnost, program klubu by byl směřován na hry v tělocvičně, čtenářská odpoledne, deskové hry a kreativní dílny. Klub by byl otevřen od 12,30 do 16h. Máte-li o klub zájem, prosím hlasujte zde.

     • Projektové dny 22. - 23. 9. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      v termínu 22. - 23. 9. 2021 proběhnou projektové dny, které budou zaměřeny na průřezová témata ŠVP a jsou plnohodnotnou součástí vzdělávacího procesu. Harmonogram akce a rozdělení "dílen" najdete níže. Detailní informace obdrží žáci od daných vyučujících.

       

      • středa 22. 9. 2021
       • 1.A; 2.A a 3.A – „Dřevo a pila“ (dohled: MEI, TEP, ZDE)
       • 4.A a 5.A – „Projekt Malý princ“ (dohled: ALL, DUR)
       • 6.A a 7.A – 07:45 – 09:20; "Jeden svět na školách" (dohled: STU, VEN)
       • 6.A a 7.A – „VZPoura úrazům“ (dohled: URK) 09:40 – 11:20; uč. č. 2
       • 8.A a 9.A – Děkanský kostel (prohlídka) + rekultivace (dohled: MOR, ŠPA)
      • čtvrtek 23. 9. 2021
       • 4.A a 5.A – „Projekt Malý princ“ (dohled: ALL, DUR)
       • 1.A; 2.A; 3.A; 6.A; 7.A; 8.A a 9.A – „Kateřinský azimut“ (dohled: MEI, ZDE, TEP, ŠPA, STU, MOR, ČAP, MAR)
        • v případě nepříznivého počasí, které by výrazně narušilo průběh, bude přesunuto do vnitřních prostor školy

      S úctou

      vedení školy

     • Ředitelské volno

     • Ředitelství ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, náměstí Pionýrů 1 na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdější předpisů, vyhlašuje z organizačních a provozních důvodů pro žáky základní školy na den 27. 09. 2021 volný den – tzv. ředitelské volno.

     • Dobrovolné testování?

     • Vážení zákonní zástupci, povinnost testování pro školy zatím ustala, nicméně certifikáty o bezinfekčnosti jsou často požadovány jinými institucemi (neškolní kroužky, bazény, hotely, sportovní kluby a organizace). Ve spolupráci se zdravotnickou organizací Podkrušnohorská medicína s.r.o. škola může zprostředkovat tzv. "dobrovolné testování". Více k nabídce:

      V rámci našich služeb nabízíme:

      • Preventivní testování Ag nebo PCR pro celkovou ochranu Vaší školy a také službu rodičům pro zájmové kroužky dětí
      • Vyškolený zdravotní personál
      • Ag testy z okraje nosu, popř. slinné (schválené MZČR)
      • Neinvazivní PCR testy (kloktací nebo slinné)
      • Zákonné vedení evidence (ISIN, COVID FORMS)
      • Testování je plně hrazeno ze zdravotního pojištění (2 x PCR/měsíc, 4x Ag test/měsíc)
      • Výsledek Ag testu do 10 min od odběru formou písemného potvrzení o testování
      • Výsledek PCR testu akreditovanou laboratoří  je v den odběru zasílán elektronicky
      • Likvidaci odpadu

      Potřebujeme ale předběžně zjistit, zda by o takovou "službu" byl zájem. Prosím vyjádřete svůj názor ZDE.

      S úctou

      vedení školy

     • Projekty Nadace ORLEN Unipetrol

     • Popularizace chemie

      V letošním roce se žáci 8. a 9. ročníku budou na hodinách chemie setkávat s tzv. létajícícím chemikářem, který bude společně s Mgr. Bc. Stanislavou Borejovovu popularizovat a moderně pojímat výuku chemie. Věříme, že tento projekt, který podpořila Nadace ORLEN Unipetrol, zajistí do budoucna také přístup k novému vybavení pro výuku chemie.

      Konference 4EDU

      Ve středu 15. 9. 2021 se uskutečnila konference ve výcvikovém centru Unipetrolu, kde jsme se zajímali o nové příležitosti pro naše žáky, aby se škola ještě více propojila s praxí a aby se náš absolvent stal vyhledávaným zaměstnancem.

     • Výsledky testování

     • Vážení zák. zástupci, děti byly otestovány zatím dvakrát (1. 9. či 2. 9. antigenním testem a 6. 9. PCR testem). Všichni žáci jsou negativní. V případě, že chcete potvrzení o negativním výsledku, ozvěte se prosím na email reditelna@zskaterina.cz. Jelikož PCR test má platnost 7 dní, tak testování 9. 9. odpadá. 

     • Národní plán doučování

     • Vážení zákonní zástupci,

      MŠMT (ministerstvo školství) spustilo od září 2021 tzv.  Národní plán doučování ZDE. Skrývá se za ním idea, že tento plán pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky. Některé děti při online výuce často chyběly, či na ni špatně reagovaly a jejich pokrok v některých předmětech se tak v podstatě zastavil.  Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování žáků. V první fázi bude přímé doučování žáků probíhat do 31. 12. 2021.

       

      Naše škola je také součástí tohoto plánu a individuálně se začneme věnovat žákům od 6. 9. 2021. Třídní učitelé mají za úkol vytipovat žáky, které online výuka poškodila nejvíce a škola jim zprostředkuje individuální přístup. Pokud by bylo nutné se žákovi věnovat v odpoledních hodinách a bude tím tak prodloužen jeho rozvrh, budete včas informováni. Doučování je dobrovolné. Zákonní zástupci budou prostřednictvím třídních učitelů požádáni o souhlas, že jejich dítě může být individuálně doučováno. Pakliže Vaše dítě vytipováno nebude, ale vy o individuální doučování máte zájem, můžete o něj požádat prostřednictvím třídního učitele. Specifikujte oblast, ve které vidíte mezery. Budeme postupně vyhodnocovat efektivitu individuálních hodin, tak aby se pomoc dostala tam, kde její třeba a covidová devastace byla co nejvíce minimalizována.Rozvrhy, kdy který žák přijde na řadu, nejsou fixní a lze je operativně měnit (někteří žáci potřebují podporu více, jiní méně).

      Věřím, že tuto aktivitu školy podpoříte.

      Mgr. Bc. Jana Kubičinová, ředitelka školy

   • Kontakty

    • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
    • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546 Czech Republic
    • IČ: 70882762
    • REDIZO 600083659
    • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupkyně ředitelky: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, borejova@zskaterina.cz
    • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
    • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
    • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
    • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
    • Datová schránka: n8mqt2q
    • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, Mgr. Bc. Jana Kubičinová