Novinky

     • PROJEKTOVÝ DEN; 3. 2. 2022, fotoreport

     • Ve čtvrtek 3. 2. 2022 proběhl projektový den (PD), který byl zaměřen na průřezová témata ŠVP zejm. sociální problematiku - fenomén šikany.

      Další fotografie ZDE

       

     • Přehled SŠ na šk. r. 2022/2023

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      ve spolupráci s Úřadem práce ČR – Kontaktní pracoviště Most a se všemi středními školami v okrese Most přikládáme aktualizovanou databázi oborů nabízených pro šk. rok 2022/2023. Na některých školách došlo k drobným změnám (např. počty přijímaných žáků, aktualizace kontaktů či údajů v poznámce ke škole).

      ZDE přehled všech SŠ v okrese Most se žlutě podbarvenými změnami

     • Provoz ŠD 31. 1. 2022

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      pokrytí ŠD z důvodu absence pí Markéty Schandarové je následující:

      pondělí 31. 1. 2022

      ranní ŠD - kol. Studničková (studnickova@zskaterina.cz)odpolední ŠD - kol. Špaková (spakova@zskaterina.cz)

      V případě změny odchodu žáka/yně z družiny využijte e-mailové spojení (viz výše) příp. fyzicky předejte dítěti uvolněnku, kterou předá v ŠD.

      Děkujeme vám za pochopení a spolupráci.

      vedení školy

     • Provoz ŠD od 24. 1. 2022 do 28. 1. 2022

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      pokrytí ŠD z důvodu absence pí Markéty Schandarové je následující:

      pondělí 24. 1. 2022

      ranní ŠD - kol. Studničková (studnickova@zskaterina.cz)odpolední ŠD - kol. Špaková (spakova@zskaterina.cz)

      úterý 25. 1. 2022

      ranní ŠD - kol. Durinová (durinova@zskaterina.cz); odpolední ŠD - kol. Svitáková (svitakova@zskaterina.cz)

      středa 26. 1. 2022

      ranní ŠD - kol. Studničková (studnickova@zskaterina.cz)odpolední ŠD - kol. Špaková (spakova@zskaterina.cz)

      čtvrtek 27. 1. 2022

      ranní ŠD - kol. Durinová (durinova@zskaterina.cz); odpolední ŠD - kol. Studničková (studnickova@zskaterina.cz)

      pátek 28. 1. 2022

      ranní ŠD - kol. Studničková (studnickova@zskaterina.cz)odpolední ŠD - kol. Špaková (spakova@zskaterina.cz)

      V případě změny odchodu žáka/yně z družiny využijte e-mailové spojení (viz výše) příp. fyzicky předejte dítěti uvolněnku, kterou předá v ŠD.

      Děkujeme vám za pochopení a spolupráci.

      vedení školy

     • Upozornění MŠ

     • Vážení zákonní zástupci,

       

      v MŠ se objevilo onemocnění roupem dětským. Prosíme Vás o kontrolu u Vašich dětí.

       

      Roup dětský je parazit, který se vyskytuje pouze u lidí a nejčastěji postihuje děti. Přenáší se fekálně orálním způsobem, tj. že ze střeva nemocného se původce dostane nejčastěji kontaminovanýma rukama do prostředí a opět kontaminovanýma rukama nebo předměty do úst hostitele. Protiepidemickými opatřeními jsou tedy zvýšená osobní hygiena rukou, včetně krátce ostříhaných nehtů . V případě obtíží je potřeba navštívit lékaře.

       

      Léčba probíhá dvoufázově. Lék působí pouze na dospělé jedince roupů, vajíčka nezničí. První dávka léku se dává bezprostředně po zjištění diagnózy, druhá s odstupem několika týdnů, až dozrají nakladená vajíčka. Už po první dávce se sníží jeho infekčnost, ale teprve několik dní po druhé dávce není nemocný infekční. Obecně platí, že o návratu dítěte do kolektivu rozhoduje ošetřující lékař nemocného dítěte.

       

      Děkujeme za pochopení MŠ Kateřinka

       

       

     • Přítomnost bílkovin v praxi

     • Žáci na přírodovědném kroužku prokazovali přítomnost bílkoviny v potravinách. Nejvíce - dle jejich měření a závěrů - měl hrách.

     • Spolupráce se SPŠ a SOŠGaS v Mostě

     • V tomto týdnu se uskutečnilo další setkání, kdy v rámci kariérového poradenství 8.A a 9.A zavítala do Mostu na SPŠ a SOŠGaS, kde mj. pokračuje také úspěšná spolupráce v oblasti vzdělávání (přírodní vědy se zaměřením na chemii - projekt Nadace ORLEN "Flying Teacher").

     • Ukončení karantény 1.A; 2.A; 3.A a části 4.A

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      výše uvedené třídy se po návratu k prezenční výuce budou testovat, a to ve čtvrtek 20. 1. 2022. Do doby potvrzení výsledku AG-testu jsou žáci povinni nosit ochranu úst a nosu dle nařízení MZd ČR ve všech prostorách školy.

      Děkujeme.

      vedení školy

     • PROVOZ ŠD od 20. 1. 2022 (!)

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      pokrytí ŠD z důvodu absence pí Markéty Schandarové je následující:

      čtvrtek 20. 1. 2022

      ranní ŠD - kol. Durinová (durinova@zskaterina.cz); odpolední ŠD - kol. SVI (svitakova@zskaterina.cz)

      pátek 21. 1. 2022

      ranní ŠD - kol. STU (studnickova@zskaterina.cz); odpolední ŠD - kol. STU (studnickova@zskaterina.cz) do cca 12:30; následně kol. ŠPA (spakova@zskaterina.cz)

      V případě změny odchodu žáka/yně z družiny využijte e-mailové spojení (viz výše) příp. fyzicky předejte dítěti uvolněnku, kterou předá v ŠD.

      Děkujeme vám za pochopení a spolupráci.

      vedení školy

     • "Dojít k cíli a pochopení trvá určitou dobu..."

     • Lednový speciál Fokusu Václava Moravce se zabýval vším, co souvisí s matematikou a jak nás v životě ovlivňuje. Součástí dvouhodinové debaty byly příspěvky ze škol napříč Českou republikou včetně té naší.

      Na dotaz štábu ČT "Proč se podle Vás žáci matematiky bojí?"  odpovídala také kolegyně Mgr. Monika Morávková.

      Pokud jste přímý přenos pořadu (11. 1. 2022) nestihli, zde je dostupný záznam: Fokus VM - Matematika (příspěvky učitelů v čase cca 1:38:00)

     • KARANTÉNA pro třídy 1.A; 2.A; 3.A a část 4.A + školní družinu

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      z rozhodnutní KHS jsou třídy 1.A; 2.A; 3.A a část 4.A + školní družina převedeny na DISTANČNÍ VÝUKU (MS TEAMS - dostupné přes portal.office.com popř. přímo přes aplikaci MS TEAMS, a to také v mobilním telefonu) - rozvrh na 17.; 18. 1. a 19. 1. 2022 viz níže, třída 4.A má hybridní výuku - více informací předá elektronicky TU Mgr. Marie Šebková.

      Toto opatření trvá po AKTUALIZACI KHS do středy 19. 1. 2022 (včetně).

      Informace o rizikovém kontaktu resp. žádanka k PCR testu pro žáka/yni přijde zákonnému zástupci formou SMS popř. e-mailem přímo ze systému KHS.

      Děkujeme za pochopení a spolupráci.

      vedení školy

     • REŽIM "test-to-stay" - 2.A; 3.A; 4.A; 6.A; 7.A a 9.A

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      třídy 2.A; 3.A; 4.A; 6.A; 7.A a 9.A zahájily po dnešním testování (13. 1. 2022) tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni žáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro všechny výše uvedené třídy v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky, oddělená toaleta (označeno), při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních (čas vyhrazený na stravu) a děti jsou oddělené od dalších žáků (homogenita, zůstávají ve své třídě po celý den s výjimkou INF).

      Děkujeme za pochopení.

      vedení školy

     • Zprávy z činnosti CO2 ligy

     • Také v letošním roce v naší škole pracuje tým CO2 ligy. Tentokrát je  složen z žáků 6. a 7. třídy, máme mezi sebou také Lucku ze třídy čtvrté. Máme za sebou první misi. Poznávali jsme „našeho protivníka“, zjišťovali, co to je klimatická změna a jak vzniká. Poznali jsme takové pojmy, jako skleníkové plyny, globální oteplování nebo třeba emise. Hodně jsme o problému diskutovali a nakonec jsme ztvárnili naše představy. První misi jsme splnili, podařilo se nám úkoly odevzdat včas a dosáhli jsme kategorie Paříž. Vzhledem ke konkurenci 150 týmů jak ze základních škol, tak gymnázií a dalších středních škol z toho máme opravdovou radost.

      S chutí jsme se pustili do plnění druhé mise, počítáme svoji uhlíkovou stopu a hledáme možnosti, jak zpomalit oteplování planety. Termín odevzdání úkolů je 28. ledna, tak nám držte palce.

      Tým CO2 ligy: Stela Vigová, Aneta Lahovská, Jesika Eseme, Natálie Pastyříková, Ella Šebková a Lucie Lahovská

     • Kroužek fotbalu odpadá

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      z důvodu školení odpadá středeční (12. 1. 2022) kroužek fotbalu.

      vedení školy

     • Režim "test-to-stay" ve 4.A a 7.A UKONČEN (!)

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      třídy 4.A a 7.A mají k pátečnímu večeru (7. 1. 2021) ukončený tzv. režim test-to-stay. Všechny konfirmační RT-PCR testy u pozitivně antigenních záchytů byly NEGATIVNÍ.

      Děkujeme za spolupráci.

      vedení školy

   • Kontakty

    • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
    • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546 Czech Republic
    • IČ: 70882762
    • REDIZO 600083659
    • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupkyně ředitelky: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, borejova@zskaterina.cz
    • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
    • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
    • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
    • Mzdová účetní: Ing. Petra Prosná mzdovka@zskaterina.cz
    • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
    • Datová schránka: n8mqt2q
    • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, Mgr. Bc. Jana Kubičinová