Novinky

     • Ředitelka školy míří do Madridu

     • Mgr. Bc. Jana Kubičinová se zúčastní mezinárodního kontaktního semináře eTwinning se zaměřením na venkovské a malotřídní školy. Seminář se uskuteční ve dnech 30. 6. - 2. 7. 2022 ve španělském Madridu a bude probíhat v angličtině. Zahraniční náklady spojené s účastí na semináři nese Národní podpůrné středisko pro eTwinning. Cílem semináře je nalezení partnera pro projekt eTwinning. Přejeme šťastnou cestu a příjemný let.

     • Svět #ocima_termokamery

     • Náš tým se poměřil s 22 týmy z různých koutů České republiky a umístili jsme se v naší kategorii "Junioři" do 15 let věku na PRVNÍM místě (!)

      Kromě poukazů na nákup školních pomůcek a elektroniky se mohou všichni účastníci těšit na věcné dary od sponzorů soutěže - společnosti Valeo a czc.cz

      Výsledky soutěže jsou na webu ZDE

     • Splnili jsme další mise CO² ligy

     • Ve třetí misi jsme počítali uhlíkovou stopu školy a zjišťovali, jak je možné ji snížit. Museli jsme tedy do ředitelny. Vedení školy nám ochotně poskytlo potřebné informace a povolilo propagační akce ve škole. Čtvrtá mise byla zase o trochu náročnější, tentokrát už nepůjdeme za dospěláky do ředitelny, ale navštívíme přímo starostu a napíšeme ministrům.

      Prvním krokem bylo uskutečnit rozhovor se starostou města o současné ekologické situaci ve městě a plánovaných krocích ke snížení uhlíkové stopy města. V týmu jsme sestavili otázky, které chceme panu starostovi položit a vypravili se na úřad. Pan starosta se nám nemohl věnovat, ale nechal si otázky předložit a písemně nám vypracoval odpovědi. Udělalo nám radost, že se pan starosta věnoval našim dotazům a otevřeně se k nim vyjádřil a chce nás v našich aktivitách podpořit.

      Okruh otázek pro vedení města Hora Svaté Kateřiny:

      • Znáte uhlíkovou stopu obecních budov? Plánujete ji zjistit?
      • Jaká opatření plánuje obec pro snižování spotřeby energií?
      • Kdy, podle Vašeho mínění, bude obec uhlíkově neutrální a jakými kroky toho chcete dosáhnout?
      • Plánujete kontejner na plechovky, co děláte s odpadním olejem?
      • Je pravda, že do kontejnerů na plasty patří také "tetrapak"?
      • Proč se kácí stromy a budou nové? Plánujete rozšíření zeleně ve městě?
      • Řeší město bioodpad?
      • Uvažujete v souvislosti s ekologií o úpravách v dopravě?
      • Používají obyvatelé města fosilní paliva? Pokud ano, může město toto ovlivnit?
      • Nestálo by za to organizovat více dnů „Ukliďme Česko?

      Jedním z posledních úkolů CO2 ligy v letošním školním roce bylo oslovit ministry České republiky a požádat je, aby se zasadili o výrazné zvýšení úspor energií a podíl obnovitelných zdrojů v rámci republiky. Podmínkou také bylo, že se nebudeme „schovávat za tým“, ale každá z nás osloví ministry, které si vybere sama, vlastním dopisem. Texty dopisů jsme společně konzultovali a potom každá z nás poslala dopis vybraným ministrům, například:

      Dobrý den, vážený pane ministře,

      jsem Aneta Lahovská, žákyně 6. třídy ZŠ v Hoře Sv. Kateřiny, a jsem v týmu CO² ligy, kdy se snažíme snížit uhlíkovou stopu abychom mohli mít lepší a zdravější svět. Chci Vás poprosit abyste na svých jednáních podpořil/a omezení používání fosilních paliv, plynu a uhlí. Díky tomu můžeme udělat další krok k čistější zemi.

      Děkuji Aneta Lahovská

      Právě citovaný dopis zaslala Aneta L. také ministru zahraničních věcí, Janu Lipavskému. A pan ministr nám odepsal. Moc si vážíme toho, že naše, dalo by se říct dětská přání, nezůstala panu ministrovi lhostejná a věnoval čas a energii, aby reagoval, ale také poděkoval a popřál hezké prázdniny.

     • Virtuální realita pro druhý stupeň

     • Žáci druhého stupně se v návazném projektovém dni opět posunuli ve svých dovednostech při práci s virtuálními brýlemi a joysticky. Dnes má VR největší podíl samozřejmě v zábavě, ale počet praktického využití v každodenní práci se bude v příštích letech dramaticky zvyšovat. Calliditas používá technologii VR proto, abychom žákům poskytli výhodu pro budoucí život.

     • eTwinning - komunita škol v Evropě

     • Projekt jako takový přináší posilování evropského rozměru ve vzdělávání, pro povědomí mladých lidí o různorodosti multilingvální a multikulturní společnosti a jejich dovednosti vzdělávat se, žít a pracovat kdekoliv v Evropě. Děti v mateřské škole se spojily s partnery na Slovensku a společně si vyzkoušely organizovanou činnost, a to prostřednictvím on-line spojení přes platformu Skype. Pro děti i učitele se jedná o velmi zajímavé zpestření činnosti. Fotogalerie: ZDE

   • Kontakty

    • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
    • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546 Czech Republic
    • IČ: 70882762
    • REDIZO 600083659
    • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupkyně ředitelky: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, borejova@zskaterina.cz
    • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
    • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
    • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
    • Mzdová účetní: Ing. Petra Prosná mzdovka@zskaterina.cz
    • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
    • Datová schránka: n8mqt2q
    • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, Mgr. Bc. Jana Kubičinová