Novinky

     • Sportovní dny

     • Na závěr kalendářního roku poměřili své síly vwe sportovních turnajích žáci prvního i druhého stupně. Starší žáci se utkali ve volejbale a ringu, mladší žáci ve florbale a vybíjené. Fotoreportáž je na našem FB: ZDE a ZDE

     • Koordinační schůzka - lyžařský kurz

     • Vážení zákonní zástupci,

      v pondělí 12. 12. 2022 proběhne první koordinační schůzka k lyžařskému výcvikovému kurzu, který proběhne v únoru 2023.

      Schůzka má plánovaný začátek v 15:30 hod. v uč. č. 1 (přízemí vpravo) a povede jí Mgr. Iveta Dufková - koordinátor akce. Dozvíte se jaký bude harmonogram celé akce a zejm. jaké budou náklady.

      V případě, že se na schůzku nedostavíte, informujte o tom, prosím, na e-mailu dufkova@zskaterina.cz

     • Sportovní kroužek

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      sportovní kroužek do konce kalendářního roku 2022 již NEPROBĚHNE.

      S p. Ramešem se žáci setkají zase v lednu r. 2023.

      Děkujeme za pochopení. 

     • Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost

     • Společenská odpovědnost organizací (CSR) je definována jako kontinuální závazek chovat se eticky, přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšení kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku.

      Naše škola si odnáší z udílení cen hejtmana ÚK třetí místo (!) v kategorii veřejný sektor do 50 zaměstnanců.

      TISKOVÁ ZPRÁVA ZDE

     • Vrstevnická výuka

     • První vrstevnickou výuku si připravili deváťáci pro šestou třídu. Během devadesáti minut se jim snažili přiblížit problematiku klimatické změny vlastním jazykem a zábavným způsobem, nakonec společně recyklovali PET lahve a přeměnili je v dekorativní chobotničky.  

       

       

     • Listopad – měsíc veselých poliček

     • Knížky začínají být našimi přáteli. Loni v listopadu jsme zaplnili nové prázdné (a tedy smutné) poličky novými knihami. Akce měla úspěch, a tak jsme ji letos zopakovali. Ve třídách druhého stupně se každý den v průběhu celého měsíce listopadu otevírala krabice, v které na žáky čekala vždy nová kniha do čtenářského koutku. O knize jsme si popovídali, žáci ji prolistovali, prohlédli si ji, očichali ji, svlékli z obalu, začetli se .... a kdo měl chuť si ji přečíst, půjčil si ji domů.

      Protože i letos se akce žákům líbila, v měsíci prosinci na ně v krabici bude čekat kniha na přání, kterou si každá třída pro sebe společně vybere.

     • Česko-slovenský projekt ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY

     • Během podzimu se celá naše škola zapojila do projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY. Šlo o 13. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia, který pořádá Národný inštitút vzdelávania a mládeže v Bratislavě ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně.

      Cílem projektu je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Všichni žáci naší školy vytvořili záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvárnili letošní téma projektu Můj literární příběh čeká na Tvé přečtení. Krásné originální záložky jsme si vyměnili s partnerskou školou ZŠ a MŠ Helcmanovce nedaleko Košic. Děkujeme slovenským kamarádům za pěkné záložky.

      Projekt může posloužit k poznávání cizího jazyka, literatury, historie, kultury, regionálních zvyků či života žáků ze Slovenské republiky, dále cílí především na rozvoj čtenářství, a tak bývá doprovázen dalšími čtenářskými aktivitami. Pro nás je také důležité navázání přátelství se ZŠ Helcmanovce, od kterého si slibujeme další spolupráci a další společné aktivity.

      Vyhodnocení projektu organizátorem: ZDE

   • Kontakty

    • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
    • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546 Czech Republic
    • IČ: 70882762
    • REDIZO 600083659
    • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupkyně ředitelky: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, borejova@zskaterina.cz
    • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
    • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
    • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
    • Mzdová účetní: Ing. Petra Prosná mzdovka@zskaterina.cz
    • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
    • Datová schránka: n8mqt2q
    • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, Mgr. Bc. Jana Kubičinová