Novinky

     • Elektronická přihláška k zápisu do ZŠ; 2023

     • Vážení zákonní zástupci,

      na stránkách školy ZDE je možnost podat elektronickou přihlášku k zápisu do ZŠ. Po jejím odeslání a schválení školou Vám přijde na zadaný e-mail odkaz s možností rezervace časového okna pro osobní přítomnost u zápisu - návod pro postup, jak systém rezervaci umožňuje je detailně popsán ZDE.

      S úctou

      vedení školy

     • Zápis do přípravné třídy

     • Vážení zákonní zástupci,

      pro školní rok 2023/2024 plánujeme otevřít přípravnou třídu. Třída bude otevřena v případě dostatečného počtu zájemců. Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení. O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023.

      Oznámení o organizaci a termínech zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024
      Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024

      Dokumenty nutné k zápisu do přípravné třídy:

      1) Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy

      • Čitelně vyplněnou žádost je třeba doručit škole od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023 a dodržet níže uvedené způsoby doručení.
      • Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy - formulář bude zveřejněn začátkem měsíce dubna.

      2) Doklad o udělení odkladu školní docházky

      • Postačuje kopie rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2023/2024.

      3) Originál doporučení školského poradenského zařízení

      • Součástí žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy je originál doporučení školského poradenského zařízení.

      Žádost se všemi náležitostmi je třeba doručit škole do 31. 5. 2023 jedním z uvedených způsobů:

      • datovou schránkou zákonného zástupce (fyzické osoby) - IDDS: n8mqt2q
      • poštou - adresa: ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, nám. Pionýrů 1, 435 46
      • e-mailem s ELEKTRONICKÝM podpisem (nepostačuje prostý e-mail) - e-mail: reditelna@zskaterina.cz
      • osobně - po předchozí domluvě.

      Další informace 

      Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

      Přípravná třída má minimální počet deset přihlášených dětí, maximální povolený počet dětí ve třídě je patnáct. Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění dítěte do vyučovacího procesu v 1. třídě. Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev.

      Přípravná třída je bezplatná. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky. Děti se neklasifikují. Výuka trvá pravidelně od 7:45 – 11:20 hodin. Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu za poplatek. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, hradí rodiče.

     • On-line dotazník předběžného zájmu o PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

     • Vážení zákonní zástupci,

      pokud máte zájem své dítě přihlásit do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024, prosíme Vás o vyplnění tohoto dotazníku ZDE.

      Další inforamce k "přípravce" jsou v aktualitách ZDE.

      Děkujeme za spolupráci.

      S úctou

      vedení školy

     • Prevence není nikdy dost 

     • Školu navštívili příslušníci Policie ČR, aby pobesedovali s žáky 2. stupně o bezpečnosti v kyberprostoru. Zaměřili se na predátory na sítích a vysvětlili žákům, jak se predátor na síti chová, jak ho lze odhalit a jak se mu lze bránit. Poradili také, co dělat, když už nás predátor "dostal" a vylákal z nás obnažené fotky. Díky přednášce jsou naši žáci v "kyberdžungli" zase trochu více v bezpečí, protože vědí, co dělat a co ne. 

     • Přijímačky nanečisto 

     • Měsíc před termínem přijímacích zkoušek jsme uspořádali přijímací zkoušky nanečisto. Třídy 8. A a 9. A si zkusily test z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pro osmáky to byla jen první zkouška, aby měli představu, co je za rok čeká, ale pro deváťáky to byla prověrka, jak dobře jsou na přijímačky připraveni. Teď už se čas na přípravu krátí ... držíme jim palce. Až to bude na ostro, ať to dobře zvládnou.  

     • Denis Nistor vítězí

     • Soutěž POODM a výsledky okresního kola

      "Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval za zapojení dětí do soutěže a dětem, které se umístily na hodnocených místech blahopřál. Slavnostní vyhodnocení okresního kola se uskuteční v květnu, pravděpodobně ve velké zasedací síni Magistrátu města Mostu. O konání slavnostního vyhodnocení budete včas informováni zasláním pozvánky." Ing. Ladislav Langmajer; Starosta OSH Most

      Kategorie ZŠ 2

      1. Denis Nistor; ZŠ Hora Svaté Kateřiny

      2. Matěj Žáža; SDH Černice

      3. Pavel Šneberger; ZŠ Štěpánka Most

     • Radek Klouda čtvrtý

     • Na okresním kole fyzikální olympiády se podařilo našemu reprezentatntovi Radku Kloudovi (8.A) obsadit výbornou čtvrtou příčku. Gratulujeme!

     • Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

     • Anna Jiříková (7.A) obsadila jedenáctou pozici v okresním kole soutěže v Aj "Kategorie ZŠ I. A žáci do 7. ročníků základních škol". První desítka jí unikla jen o 1,5 bodu.

      Gratulujeme a děkujeme az reprezentaci školy.

     • Nábor FOTBAL - "SK Krušnohoří"

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci;

      v příloze nelznete dva letáky, které v rámci propagace akcí a ve spolupráci s panem Štefkem sdílíme na našich stránkách.

      Součástí dlouholeté spolupráce s "horským fotbalem" je také pohybový kroužek Ladislava Rameše (každá středa pro MŠ dopoledne a od 12:45 do 14:15 pro ZŠ).

      Více info: Jan Štefko (trenér SK Krušnohoří)

      INFO NÁBOR ZDE a KEMP ZDE

     • MŠ v 1.A

     • Naši předškoláci z MŠ se podívali do výuky v 1.A a vyzkoušeli si dvě hodiny společné výuky.

      Další fotografie najdete na našem FB - ZDE

   • Kontakty

    • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
    • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
     Czech Republic
    • IČ: 70882762
    • REDIZO 600083659
    • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová;

     Zástupkyně ředitelky: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, borejova@zskaterina.cz
    • ředitelna 476 113 151 ......
     mobil 736 633 329 .....
     hospodářka 476 113 299
     ekonomka 476 113 299
     sborovna 476 113 298
     školní_družina 476 113 297
     školní_jídelna 417 633 246
     mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
    • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov)

     Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby.
     Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
    • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
    • Mzdová účetní: Ing. Petra Prosná
     mzdovka@zskaterina.cz
    • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
    • Datová schránka: n8mqt2q
    • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, Mgr. Bc. Jana Kubičinová