Novinky

     • Mladý nadějný fyzik

     • Deváťák Radek Klouda čte knihy o teorii relativity a fyzice se věnuje pod vedením pana učitele Šnora i mimo výuku. Je zvídavý a nadšený. Letos se zúčastnil fyzikální olympiády. Dostal se do krajského kola a stal se úspěšným řešitelem. Za to mu byla udělena pochvala ředitelky školy. Je to velký úspěch. Gratulujeme!

     • Ukliďme Česko

     • Dne 26.4. proběhla na naší škole akce „Ukliďme Česko“. Žáci z prvního stupně uklízeli v okolí školy, na dolním a horním hřišti, v ulici Hřbitovní směrem na Novou Ves v Horách a někteří se prošli po Ecce Homo k vleku až na „Indiány“. Žáci druhého stupně odjeli uklízet na Novou Ves v Horách a do Brandova.

      Děkujeme MÚ Hora Svaté Kateřiny, OÚ Brandov a OÚ Nová Ves v Horách za pohoštění pro žáky a odvoz nasbíraného odpadu. Dále děkujeme paní Grögerové za sponzorský dar ve formě pečiva.

      Akce se nám vydařila a počasí nám přálo. Jsme rádi, že můžeme být prospěšní  místu, ve kterém žijeme.

     • Ples! Ples! Ples!

     • Zveme všechny rodiče, učitele, zaměstnance, bývalé i současné žáky, přátele a podporovatele školy do tanečního reje! 

     • Celé Česko čte dětem

     • Pravidelné hlasité předčítání učí děti jazyku a myšlení, rozvíjí jeich paměť a obrazotvornost, obohacuje jejich vědomosti. Právě proto se naše škola zapojila do akce " Celé Česko čte dětem". Dětem čtou nejen paní učitelky, paní ředitelka, rodiče a babičky, ale vítán u nás bude i pan starosta a řada herců z našeho blízkého okolí. Tento týden navštívila třídu 1.A paní herečka Tereza Alferi. Děti naslouchaly s nadšením jejímu poutavému čtení a aktivně se zapojovaly a odpovídaly na otázky. Paní Terezka, jak ji děti mohly oslovovat, za námi ještě zavítá  v červnu a čtení doplní ještě loutkohereckým výkonem. Už se všichni těšíme na další setkání.

     • Zápis do přípravné třídy v šk. roce 2024/2025

     • Zápis do přípravné třídy se koná 6. a 7. 5. 2024 BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ. Je třeba vyplnit přihlášku, kterou naleznete ZDE. Písemnosti doručujte škole datovou schránkou (kdykoli do 7.5. 2024), osobně ředitelce školy či kanceláři školy (p. hospodářce)  od 10 do 12h a odpoledne od 14 do 15h. Více informací ZDE

     • Kroužek keramiky

     • Milí rodiče a žáci kroužku keramiky, ve čtvrtek 11. 4. 2024 se kroužek z důvodu nemoci paní učitelky nekoná. 

     • Zápis do mateřské školy

     • Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

      Zápis k předškolnímu vzdělávání – sběr vyplněných žádostí bude probíhat ve dnech:

      6. 5. 2024 od 9:00 do 16:00 hodin a 7. 5. 2024 od 8:00 do 12:00 hodin.

      Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání naleznete na www.zskaterina.cz v sekci „Školka“ na záložce „Dokumenty MŠ“.

      Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

      • Osobně v budově MŠ – Růžový vrch 79, čas je možno zarezervovat na telefonním čísle 774 89 70 79, popř. na e-mailu filinova@zskaterina.cz
      • Datovou schránkou zákonného zástupce (fyzické osoby) dítěte (ID datové schránky: n8mqt2q)
      • E-mailem s elektronickým podpisem (nepostačuje prostý e-mail), na e-mail: reditelna@zskaterina.cz
      • Poštou (rozhodující je datum podacího razítka pošty) na adresu: ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny. Náměstí Pionýrů 1, 435 46 Hora Svaté Kateřiny

      K zápisu k předškolnímu vzdělávání je nutné doložit tyto dokumenty:

      • Řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou praktickým lékařem pro děti a dorost
      • Průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
      • Rodný list dítěte

      Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na středu 15. 5. 2024 od 8:00 do 11:30 hodin v budově MŠ.

      Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na informační nástěnce mateřské školy a také na webových stránkách školy – www.zskaterina.cz. Přijaté děti zde budou zveřejněny pod registračním číslem přiděleným během zápisu.

      Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce přijde podepsat a převzít osobně dne 12. 6. 2024 od 16:00 hodin, kdy se bude konat úvodní třídní schůzka.

      Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě zákonným zástupcům Českou poštou na kontaktní adresu uvedenou v Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

      Kritéria přijímání ZDE

     • Horká novinka z ministerstva

     • Právě jsme dostali zprávu, že ministerstvo kvůli technickým obtížím posouvá termín pro podávání přihlášek na SŠ o jeden den. 

      Pro zachování práv uchazečů o střední vzdělávání ... ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prodloužilo lhůtu, po kterou mají uchazeči možnost podávat přihlášky, a to o 1 den. Termín pro podávání přihlášek tedy končí 21. února 2024

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
    Czech Republic
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová;

    Zástupkyně ředitelky: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, borejova@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ......
    mobil 736 633 329 .....
    hospodářka 476 113 299
    ekonomka 476 113 299
    sborovna 476 113 298
    školní_družina 476 113 297
    školní_jídelna 417 633 246
    mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov)

    Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby.
    Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
   • Mzdová účetní: Ing. Petra Prosná
    mzdovka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, Mgr. Bc. Jana Kubičinová