Novinky

     • ZOH na naší škole 9. 2. – 16. 2. 2022

     • Olympiáda byla rozdělena na praktickou a teoretickou část. Praktická proběhla 9. 2. a žáci si mohli vyzkoušet zimní sporty, které si sami vybrali – biatlon, boby a hokej. V teroretické odpovídali na kvízové otázky.

      Výsledky: 

      Biatlon

      I. kategorie                                                 

      1. Demeterová J.
      2. Nistorová R.  
      3. Branke Š. 

       II. kategorie 

      1. Demeter J
      2. Lukáš F. 
      3. Nguyen K. 

       

      III. kategorie 

      1. Lahovská A., Vigová S., Řehořová P. 
      2. Meissnerová M. 

       

      Boby 

      I. kategorie 

      1. Lifka J. 
      2. Brandnerová B. 
      3. Lahovská L. 

       II. kategorie 

      1. Šebek D. 
      2. Chod J. 
      3. Lochovská E. 

       

      Hokej 

      I. kategorie 

      1. Nistorel D. 
      2. Lukáč K. 

       II. kategorie 

      1. Gröger M. 
      2. Eseme R. 
      3. Krejčí L. 

       

      V teoretické části soutěžily třídy mezi sebou v olympijském kvízu, který se skládal ze 6-ti otázek. 


      Výsledky 1. kategorie: 1. – 5. třída 

      • 1. místo; 2. třída 
      • 2. – 3. místo; 1. a 5. třída
      • 4. místo; 3. třída 
      • 5. místo; 4. třída   

      Výsledky 2. kategorie: 6. – 8. třída 

      •  1. – 2. místo; 7. – 8. třída
      • 3. místo; 6. třída 

      DĚKUJEME!!! 

      Všem sportovcům, kteří se zúčastnili letošních zimních olympijských her a k jejich velkým sportovním výkonům.   

      9. třídě za výbornou přípravu a samotnou organizaci. 

      za vstřícnost a pomoc při zajištění místa před ZŠ.

      Vedení naší školy a učitelskému sboru za skvělou spolupráci.

       

      Mgr. Zlatuše Meissnerová, předsedkyně "Kateřinského olympijského výboru" (KOV)

     • Osmá a devátá třída na vzdělávací akci

     • Naše nejstarší ročníky se vydaly 16. 2. 2022 na interaktivní výstavu popularizující přírodní vědy (zejm. oblast nejvýznamnějších českých vědců a vědkyň) do zámku Valdštejnů v Litvínově.

      Kompletní fotogalerie ZDE

     • Třída 4.A míří do karantény

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      z rozhodnutí KHS míří 4.A do karantény z důvodu pozitivního RT-PCR testu žáka/yně. Rizikové kontakty oslovuje přímo KHS, a to prostřednictvím SMS. Třída 4.A je tedy do konce tohoto týdne převedena na distanční výuku - zadání práce od TU přes komunikační kanál Edupage (on-line vysílání se z provozních důvodů neuskuteční).

      Děkujeme vám za pochopení a spolupráci.

      vedení školy

     • Valentýn na zámku

     • V pondělí 14. 2. 2022 se konala exkurze školní družiny s podtitulem valentýnské odpoledne na zámku Valdštejnů v Litvínově. Akce se zdařila a fotografie si můžete prohlédnout ZDE

     • 1.A & matematický Benjamín

     • V 1.A se konal matematický Benjamín - vzdělávací program zaměřený na osovou souměrnost, zrcadlení a geometrická tělesa. Kompletní fotogalerie ZDE

     • INFORMACE K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM OD 19. 2. 2022

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      MŠMT informuje, že dne 9. 2. 2022 vláda schválila následující mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které ruší (od 19. 2. 2022) screeningové testování ve školách a testování zaměstnanců ZDE nadále však bude platit nyní platné mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu (ZDE), ve znění mimořádného opatření (ZDE), ve znění mimořádného opatření (ZDE), a s účinností od 15. 2. 2022 ve znění mimořádného opatření (ZDE).

      V případě škol a školských zařízení se změny týkají také těchto činností (výtah):

      • školní výlety (vícedenní i jednodenní), školy v přírodě či jiné zotavovací akce nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků,
      • plavecký výcvik již není nijak omezen, provoz koupališť není regulován, stejně jako provoz jakýchkoli sportovišť,
      • pořádání třídních schůzek, dnů otevřených dveří či jiných akcí pořádaných pro veřejnost nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků,
      • koncerty, divadelní představení pořádané školou jsou omezeny pouze počtem diváků stejně jako obecně omezení divadelních představení či koncertů (viz výše) a diváci nejsou povinni dokládat OTN,
      • volnočasové aktivity (kroužky) nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků,
      • provoz školní jídelny je bez omezení (není již omezen počet osob u stolu), veřejnost není povinna dokládat OTN.

      Děkujeme za spolupráci.

      S úctou

      vedení školy

     • PROJEKTOVÝ DEN; 3. 2. 2022, fotoreport

     • Ve čtvrtek 3. 2. 2022 proběhl projektový den (PD), který byl zaměřen na průřezová témata ŠVP zejm. sociální problematiku - fenomén šikany.

      Další fotografie ZDE

       

     • DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

     • REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

      Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

     • Přehled SŠ na šk. r. 2022/2023

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      ve spolupráci s Úřadem práce ČR – Kontaktní pracoviště Most a se všemi středními školami v okrese Most přikládáme aktualizovanou databázi oborů nabízených pro šk. rok 2022/2023. Na některých školách došlo k drobným změnám (např. počty přijímaných žáků, aktualizace kontaktů či údajů v poznámce ke škole).

      ZDE přehled všech SŠ v okrese Most se žlutě podbarvenými změnami

     • Provoz ŠD 31. 1. 2022

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      pokrytí ŠD z důvodu absence pí Markéty Schandarové je následující:

      pondělí 31. 1. 2022

      ranní ŠD - kol. Studničková (studnickova@zskaterina.cz)odpolední ŠD - kol. Špaková (spakova@zskaterina.cz)

      V případě změny odchodu žáka/yně z družiny využijte e-mailové spojení (viz výše) příp. fyzicky předejte dítěti uvolněnku, kterou předá v ŠD.

      Děkujeme vám za pochopení a spolupráci.

      vedení školy

     • Provoz ŠD od 24. 1. 2022 do 28. 1. 2022

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      pokrytí ŠD z důvodu absence pí Markéty Schandarové je následující:

      pondělí 24. 1. 2022

      ranní ŠD - kol. Studničková (studnickova@zskaterina.cz)odpolední ŠD - kol. Špaková (spakova@zskaterina.cz)

      úterý 25. 1. 2022

      ranní ŠD - kol. Durinová (durinova@zskaterina.cz); odpolední ŠD - kol. Svitáková (svitakova@zskaterina.cz)

      středa 26. 1. 2022

      ranní ŠD - kol. Studničková (studnickova@zskaterina.cz)odpolední ŠD - kol. Špaková (spakova@zskaterina.cz)

      čtvrtek 27. 1. 2022

      ranní ŠD - kol. Durinová (durinova@zskaterina.cz); odpolední ŠD - kol. Studničková (studnickova@zskaterina.cz)

      pátek 28. 1. 2022

      ranní ŠD - kol. Studničková (studnickova@zskaterina.cz)odpolední ŠD - kol. Špaková (spakova@zskaterina.cz)

      V případě změny odchodu žáka/yně z družiny využijte e-mailové spojení (viz výše) příp. fyzicky předejte dítěti uvolněnku, kterou předá v ŠD.

      Děkujeme vám za pochopení a spolupráci.

      vedení školy

     • Upozornění MŠ

     • Vážení zákonní zástupci,

       

      v MŠ se objevilo onemocnění roupem dětským. Prosíme Vás o kontrolu u Vašich dětí.

       

      Roup dětský je parazit, který se vyskytuje pouze u lidí a nejčastěji postihuje děti. Přenáší se fekálně orálním způsobem, tj. že ze střeva nemocného se původce dostane nejčastěji kontaminovanýma rukama do prostředí a opět kontaminovanýma rukama nebo předměty do úst hostitele. Protiepidemickými opatřeními jsou tedy zvýšená osobní hygiena rukou, včetně krátce ostříhaných nehtů . V případě obtíží je potřeba navštívit lékaře.

       

      Léčba probíhá dvoufázově. Lék působí pouze na dospělé jedince roupů, vajíčka nezničí. První dávka léku se dává bezprostředně po zjištění diagnózy, druhá s odstupem několika týdnů, až dozrají nakladená vajíčka. Už po první dávce se sníží jeho infekčnost, ale teprve několik dní po druhé dávce není nemocný infekční. Obecně platí, že o návratu dítěte do kolektivu rozhoduje ošetřující lékař nemocného dítěte.

       

      Děkujeme za pochopení MŠ Kateřinka

       

       

     • Přítomnost bílkovin v praxi

     • Žáci na přírodovědném kroužku prokazovali přítomnost bílkoviny v potravinách. Nejvíce - dle jejich měření a závěrů - měl hrách.

     • Spolupráce se SPŠ a SOŠGaS v Mostě

     • V tomto týdnu se uskutečnilo další setkání, kdy v rámci kariérového poradenství 8.A a 9.A zavítala do Mostu na SPŠ a SOŠGaS, kde mj. pokračuje také úspěšná spolupráce v oblasti vzdělávání (přírodní vědy se zaměřením na chemii - projekt Nadace ORLEN "Flying Teacher").

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546 Czech Republic
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • reditelna@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz