Novinky

     • Přijímačky nanečisto 

     • Měsíc před termínem přijímacích zkoušek jsme uspořádali přijímací zkoušky nanečisto. Třídy 8. A a 9. A si zkusily test z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pro osmáky to byla jen první zkouška, aby měli představu, co je za rok čeká, ale pro deváťáky to byla prověrka, jak dobře jsou na přijímačky připraveni. Teď už se čas na přípravu krátí ... držíme jim palce. Až to bude na ostro, ať to dobře zvládnou.  

     • Denis Nistor vítězí

     • Soutěž POODM a výsledky okresního kola

      "Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval za zapojení dětí do soutěže a dětem, které se umístily na hodnocených místech blahopřál. Slavnostní vyhodnocení okresního kola se uskuteční v květnu, pravděpodobně ve velké zasedací síni Magistrátu města Mostu. O konání slavnostního vyhodnocení budete včas informováni zasláním pozvánky." Ing. Ladislav Langmajer; Starosta OSH Most

      Kategorie ZŠ 2

      1. Denis Nistor; ZŠ Hora Svaté Kateřiny

      2. Matěj Žáža; SDH Černice

      3. Pavel Šneberger; ZŠ Štěpánka Most

     • Radek Klouda čtvrtý

     • Na okresním kole fyzikální olympiády se podařilo našemu reprezentatntovi Radku Kloudovi (8.A) obsadit výbornou čtvrtou příčku. Gratulujeme!

     • Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

     • Anna Jiříková (7.A) obsadila jedenáctou pozici v okresním kole soutěže v Aj "Kategorie ZŠ I. A žáci do 7. ročníků základních škol". První desítka jí unikla jen o 1,5 bodu.

      Gratulujeme a děkujeme az reprezentaci školy.

     • Nábor FOTBAL - "SK Krušnohoří"

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci;

      v příloze nelznete dva letáky, které v rámci propagace akcí a ve spolupráci s panem Štefkem sdílíme na našich stránkách.

      Součástí dlouholeté spolupráce s "horským fotbalem" je také pohybový kroužek Ladislava Rameše (každá středa pro MŠ dopoledne a od 12:45 do 14:15 pro ZŠ).

      Více info: Jan Štefko (trenér SK Krušnohoří)

      INFO NÁBOR ZDE a KEMP ZDE

     • MŠ v 1.A

     • Naši předškoláci z MŠ se podívali do výuky v 1.A a vyzkoušeli si dvě hodiny společné výuky.

      Další fotografie najdete na našem FB - ZDE

     • Nenech to být (NNTB)

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      před nedávnem začalo 2. pololetí, během kterého dochází mezi žáky v celé ČR k největšímu množství šikanózního chování. Naše škola využívá on-line schránku důvěry NNTB, která pomáhá bojovat proti šikaně. Je proto důležité, aby žáci věděli, že se prostřednictvím NNTB mohou bezpečně svěřit PŘEJÍT DO SCHRÁNKY > ZDE 

      Školní poradenské pracoviště

      Foto: Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra

     • Provoz ŠD a ŠK v době 20. 2. - 24. 2. 2023

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      pokrytí ŠD a ŠK z důvodu absence pí Markéty Schandarové je následující:

      • pondělí 20. 2. 2023; ranní ŠD a ŠK; kol. Durinová; odpolední ŠD a ŠK; kol. Ferenczová
      • úterý 21. 2. 2023; ranní ŠD a ŠK; kol. Ferenczová; odpolední ŠD; kol. Schandarová
      • středa 22. 2. 2023; ranní ŠD a ŠK; kol. Jeřábková; odpolední ŠD a ŠK kol. Schandarová
      • čtvrtek 23. 2. 2023; ranní ŠD a ŠK; kol. Ferenczová; odpolední ŠD; kol. Schandarová
      • pátek 24. 2. 2023; ranní ŠD a ŠK; kol. Durinová; odpolední ŠD a ŠK kol. Ferenczová

      Tel.: 476 113 297

      E-maily:

      • jerabkova@zskaterina.cz
      • durInova@zskaterina.cz
      • ferenczova@zskaterina.cz
      • nguyenova@zskaterina.cz

      V případě změny odchodu žáka/yně z družiny využijte e-mailové spojení (viz výše) příp. fyzicky předejte dítěti uvolněnku, kterou předá v ŠD.

      Děkujeme vám za pochopení a spolupráci.

      vedení školy

     • DOD na Strojírně

     • Poslední návštěvou v rámci komplexního kariérového poradenství pro žáky nejstarších ročníků se stala SPŠ Strojírna Litvínov. Součástí byl také náhled do výroby a praxe nabízených oborů.

     • #eTwinning

     • Žáci se spojili on-line s našimi projektovými partnery v Německu, Španělsku a Rumunsku. Tématem rozhovorů byly každodenní školní zážitky, kulturní prostředí jednotlivých zemí a sdílení společných poznatků.

     • Žáci v Národním muzeu a historickém centru Prahy

     • Žáci školy (1.A; 5.A; 6.A a 7.A) se vydali ve druhém lednovém týdnu na exkurzi do hlavního města. V rámci projektu měli plně hrazenou dopravu a také vstup do Národního muzea je pro školní skupiny zdarma.

      Motivační výjezdy souvisejí s podporou polytechnického vzdělávání a gramotností (fyzika, chemie, biologie, přírodopis, přírodověda, vlastivěda, matematická, čtenářská a digitální gramotnost).

      Projekt „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“

      Zkrácený název projektu: ÚK IKAP A2

      Registrační: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

      Fotogalerie: ZDE

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546 Czech Republic
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupkyně ředitelky: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, borejova@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
   • Mzdová účetní: Ing. Petra Prosná mzdovka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, Mgr. Bc. Jana Kubičinová