Novinky

     • Letní kempy nejnovější informace

     • Na základě minulé zprávy, že Letní kempy nevyšly, se otevřely nové možnosti a nakonec to vypadá, že Letní kempy nakonec vyjdou! Tzn. i s finanční podporou a tudíž pro děti zdarma! V tuto chvíli máme přihlášeno 17 dětí, což představuje jeden kemp a dvě děti.(Letos je striktní omezení 15 dětí na skupinu- nelze více ani míň). Abychom mohli rozjet dvě skupiny (jako loni), potřebujeme ještě 13 dětí. Hlašte se tedy do 18. 6., vy přihlášení pozvěte kamarády! Vy, co už jste se přihlásili v minulé zprávě, nemusíte se hlásit znovu, jste přihlášení. Přihlašování stále ZDE

     • Letní kemp- nové informace!!!

     • Vážení rodiče, milé děti, milí žáci, 

      nenesu dobrou zprávu. Ačkoli ministerstvo vyhlásilo, že podpoří všechny žadatele, obdržela jsem včera zprávu od Asociace školních sportovních klubů, že "Vaše škola bohužel nedosáhla na pořadí mezi školami, které budou finančně podpořeny v projektu Letní kempy AŠSK." 

      Vše jsme probrali v přípravném týmu a rozhodli se kemp zorganizovat i bez finanční pomoci. V praxi to ale znamená, že stravu si děti přinesou vždy vlastní a pokud pojedou na výlet, budou si ho hradit ze své kapsy. Rozhodli jsme se vybrat symbolických 500 Kč na žáka. Akce tedy letos není zdarma a je hrazená. Program zůstává cca stejný jako jsme plánovali. Tzn. začátek každý den od 8h, konec 16h. Lektoři Lukáš a Anička budou také i paní učitelky. Nejsme nyní vázáni pravidly AŠSK, takže počtem  dětí se nemusíme trefovat do žádného čísla. Musíme ale znovu spustit hlasování, protože se změnily podmínky. Termín akce trvá 19. - 23. 7. 2021 a nazveme ji Příměstský tábor ZŠ HSK. Chcete-li své dítě přihlásit, prosím klikněte ZDE. Samozřejmě uvítáme sponzory, ?:)

      Jana Kubičinová

      ředitelka školy

     • Vzhůru do vesmíru

     • Minulý týden létaly rakety mezinárodních kosmických agentur ESA, NASA, CNSA a JAXA do vesmíru přímo ze základny HSK.  

      Vybraní žáci se nejprve zúčastnili výcviku, kde se dozvěděli, jaké jsou podmínky života ve vesmíru a v ISS, které mise a objevitelské lety do vesmíru proběhly a kdy, které kosmické agentury existují, které prostředky vynášejí člověka a techniku do vesmíru, jaký je rozdíl mezi raketou a raketoplánem, seznámili se s principy raketového pohonu apod. Poté se rozdělili do skupin na jednotlivé kosmické agentury a proměnili se na konstruktéry. Podle detailního návodu každá z kosmických agentur vyrobila z PET lahví a papíru svoji raketu a pojmenovala ji. V roli operátorů kosmického řídícího centra pak žáci svou raketu odpálili. Start všech raket se zdařil.  

      Po celou dobu skupinku sledoval reportér a natáčel všechny důležité okamžiky, a tak bylo potřeba z veškerého natočeného hrubého materiálu sestříhat krátké video. Všichni byli proškoleni, jak pracovat s programem Windows Editor videa. Pak už jen zbývalo proměnit se na střihače a krásná videa byla na světě.

       

      Projekty „Vzhůru do vesmíru“ realizované pod vedením pana Šindlera (Learniga Pro s.r.o.) v rámci projektu Šablony II. propojily znalosti a dovednosti žáků z oblasti zeměpisu, fyziky, chemie, pracovní činnosti, výtvarné výchovy a informatiky.

     • Vzdělávací dny podruhé, letos pod názvem Letní kempy

     • Se zatajeným dechem jsme sledovali rozhodování vlády, jestli navýší prostředky pro školy tak, aby se mohly znovu konat Vzdělávací dny a i naše škola se mohla zapojit. Letos se akce přejmenovala na Letní kemp.

      Loni se akce velmi podařila, žáci nejen leccos krásného vyrobili, ale také se smysluplně hýbali v rytmu letních písní a karatistických kat, navštívili koupaliště, ZOO a lanové centrum. Letos nás tedy akce čeká podruhé a rovnou na 5 dní! Dopoledne hravé aktivity, odpoledne hry a soutěže, vyrábění a sport, nebudou chybět 2 výlety. Už se na Vás těší Lukáš i Anička i paní učitelky. Celá akce je zdarma a koná se tentokrát v termínu od 19. do 23. 7. 2021, takže už v ČERVENCI!. Přihlašování je možné přes třídní učitele nebo přes Edupage. Pozor! Máme jen 30 volných míst. Tak to nepropásněte.

     • ZTRÁTY & NÁLEZY

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      v prostrou školních šaten jsou - přehledně - pověšené a umístěné nalezené věci, které nemají v tuto chvíli svého majitele. Podívejte se, prosím, zda něco nepostrádáte. ZZ mohou od 31. 5. 2021 za dodržení epidemických opatření vstoupit do prostor školy a se žákem příp. tyto věci projít.

      Děkujeme vám za spolupráci.

      S úctou

      vedení školy

     • PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY od pondělí 24. 5. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od pondělí 24. 5. 2021 se vrací:

      • k PREZENČNÍ VÝUCE VŠICHNI ŽÁCI - STANDARDNÍ ROZVRHY DLE EDUPAGE: ZDE
      • frekvence preventivního antigenního testování bude jedenkrát týdně (pondělí)
      • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech
      • prezenční výuka probíhá každý všední den od pondělí do pátku s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními (respirátory/roušky)
      • všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky (žáci) nebo respirátory (všechny osoby starší 15 let) - vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr 
      • Pokud je výsledek NEGATIVNÍ = žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
      • Pokud je výsledek POZITIVNÍ = žák poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.
      • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.
      • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

       S úctou

       vedení školy

     • Bezpečnostní hrozba podruhé

     • Vážení rodiče, opakuje se bezpečnostní hrozba ze 7. 5. 2021. Pokud útočník nedostane požadovanou částku, hrozí útoky na školská zařízení.  Hrozí ale také útoky na obchodní centra a pozemní komunikace. Cílem těchto hrozeb je vyvolat paniku. Hrozba není směřována konkrétně na školu v Hoře Sv. Kateřiny či Ústeckém kraji, ale potencionálně kdekoli v republice. Z tohoto důvodu budou ve školách a školkách po celé republice zvýšená bezpečnostní opatření. V minulosti  hrozby zatím nikdy nebyly realizovány, to ale neznamená, že je můžeme zcela ignorovat. V rámci našich zařízení (ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD) jsme přijali bezpečnostní opatření, předpokládáme opět součinnost novoveské policie. Dbejte i vy zvýšené opatrnosti, neobvyklý pohyb hlaste příslušným orgánům. 

      ředitelka školy

      Jana Kubičinová

       

     • Vrácení půjčené techniky

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      žádáme vás o spolupráci ve věci vrácení zapůjčené školní techniky (tablety, notebooky) pro distanční vzdělávání. Termín pro vrácení je nejpozději 1. 6. 2021

      Děkujeme ze spolupráci.

      S úctou

      vedení školy

     • PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY od pondělí 17. 5. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od pondělí 17. 5. 2021 se vrací:

      • k PREZENČNÍ VÝUCE žáci 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A a 8.A - tyto třídy budou osobně přítomny ve vzdělávání v budově školy (nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny) - STANDARDNÍ ROZVRHY DLE EDUPAGE: ZDE
      • ostatní třídy (7.A a 9.A) mají DISTANČNÍ (ONLINE) VÝUKU - ROZVRH ZDE (!)

      Informace k testování žáků na PREZENČNÍ VÝUCE:

      • viz článek Informace k testování od pondělí 26. 4. 2021 v ZŠ a MŠ
       • ŽÁCI PRVNÍHO STUPNĚ VŽDY V PONDĚLÍ
       • ŽÁCI DRUHÉHO STUPNĚ VŽDY V PONDĚLÍ A ČTVRTEK
      • prezenční výuka probíhá každý všední den od pondělí do pátku s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními (respirátory/roušky)
      • všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky (žáci) nebo respirátory (všechny osoby starší 15 let) - vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr 
      • Pokud je výsledek NEGATIVNÍ = žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
      • Pokud je výsledek POZITIVNÍ = žák poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.
      • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

      Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

      S úctou

      vedení školy

     • SBĚROVÝ TÝDEN

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      v termínu 17. 5. - 23. 5. 2021 proběhne sběrový týden. Své "zásoby" (papír/plastová víčka) můžete odevzdat ve všední dny mezi 8 a 10 hodinou dopoledne a mezi 15 a 17 hodinou odpoledne - vždy za budovou školy (přebírají a váží: p. Kohout, pí Hlinková popř. pí Klármanová). V sobotu a neděli je k dispozici u odběrného místa Mgr. Zlatuše Meissnerová v čase od 13 do 14 hodin.

      Děkujeme všem za spolupráci a snížení negativní ekologické stopy.

      S úctou

      vedení školy

     • Odstávka elektřiny dne 10. 5. 2021

     • Vážení rodiče, zítra, tj. 10. 5. 2021, je plánována firmou ČEZ odstávka elektřiny ve velké části horských obcí. Je možné, že dálkovou výuku (3., 5., 6. a 8. třídy) nebude možné zrealizovat tak, jak je naplánována. Škola online výuku neruší, ale počítáme s kolísavou účastí žáků. Je velmi pravděpodobné, že k výpadku bude docházet na různých místech v různé časy a je možné, že výuka zasažena nebude vůbec, nebo že žáci vystačí s nabitím tabletů, notebooků a mobilů.  Pakliže se Vaše dítě nebude zítra moci připojit, do omluvenky prosím napište "výpadek elektřiny". Prezenční výuka, činnost MŠ ani činnost školní jídelny by neměla být výpadkem elektřiny nijak zasažena. 

     • PROVOZ MŠ OD 10.5.2021

     • Vážení zákonní zástupci,

      návrat do mateřských škol je umožněn všem dětem, a to bez výjimek od 10. 5. 2021.

      Návrat dětí není podmíněn testováním a ani ochranou úst a nosu.

      I přesto Vás žádáme, aby děti měly jednu čistou roušku v sáčku. Vstup do MŠ bude zákonným zástupcům (ZZ) umožněn pouze na dobu nezbytně nutnou (oblékání a svlékání dětí) a maximálně 2 ZZ v šatně.

      ZZ mají vstup do MŠ povolen s respirátorem, při dodržení odstupů 2 metry. U dětí se bude nadále provádět ranní filtr. Dítě, které bude mít příznaky nemoci (kašel, rýma, teplota) nebude do MŠ přijato.

      Těšíme se opětovné setkání s Vašimi dětmi a Vámi.

      Kolektiv MŠ Kateřinka

     • PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY od pondělí 10. 5. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od pondělí 10. 5. 2021 se v omezeném režimu vrací:

      • k PREZENČNÍ VÝUCE žáci 1.A, 2.A, 4.A, 7.A a 9.A - tyto třídy budou osobně přítomny ve vzdělávání v budově školy (nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny) - ROZVRH ZDE (!)
      • ostatní třídy (3.A, 5.A, 6.A, 8.A) mají DISTANČNÍ (ONLINE) VÝUKU - ROZVRH ZDE (!)

      Informace k testování žáků na PREZENČNÍ VÝUCE:

      • viz článek Informace k testování od pondělí 26. 4. 2021 v ZŠ a MŠ
       • ​​​​​​​ŽÁCI PRVNÍHO STUPNĚ VŽDY V PONDĚLÍ
       • ŽÁCI DRUHÉHO STUPNĚ VŽDY V PONDĚLÍ A ČTVRTEK
      • prezenční výuka probíhá každý všední den od pondělí do pátku s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními (respirátory/roušky)
      • všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky (žáci) nebo respirátory (všechny osoby starší 15 let) - vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr 
      • Pokud je výsledek NEGATIVNÍ = žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
      • Pokud je výsledek POZITIVNÍ = žák poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.
      • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

      Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

      S úctou

      vedení školy

     • Z Kateřiny do Japonska

     • …došla naše škola v soutěži tříd Kateřinská šlápota!

      Když jsem v polovině března soutěž vyhlašovala, tajně jsem doufala, že se nám podaří nachodit alespoň 100 jarních kilometrů. Mé představy byly ale víc jak stokrát překonány! Naše škola po menších úsecích ušla pomyslnou trasu z Hory Svaté Kateřiny až do Japonska!

      A nyní fanfáry vítězům!

      Na 3. místě se umístila třída 7.A jakožto jediná druhostupňová třída na stupních vítězů (prosím o veliký potlesk). Smekáme, sedmáci!

      Na 2. místě se umístila třída 1. A a už nyní ukázala, že nám ještě ukáže! Veliká gratulace našim nejmenším!

      Tramtadadá!

      Místo první vybojovala a zlatou medaili si odnáší naše 3. A s krásnými 2154,286 km. Obrovská gratulace! Zpěv a tanec!!!

       

      Můžete namítnout, že třídy, ve kterých je méně žáků, byly diskriminované, vypočítali jsme proto také průměr na žáka a v této kategorii se jako nejusilovnější a nejušlapanější ukázala třída 4. A, a tak má Šlápota vlastně vítěze dva. Blahopřejeme!!!

      Slavnostní vyhlášení se bude konat dne 4. 6., kdy plánujeme, letos znovu, Piknik za školou- odpoledne věnované dětem, hrám, soutěžím a divadlu, pokud to dovolí epidemiologická situace.  Vítězové (3.A, 4. A, 1. A a 7. A se tak mohou těšit na překvapivě skvělé odměny).

       

      Na závěr veliký dík všem, kteří jste akci podpořili. Rodičům, že svým dětem dělali sparing partnery v chůzi, třídním učitelkám za to, že děti nejen povzbuzovaly, ale také samy šlapaly za svůj tým, kamarádům, že nebyli líní a navzájem se vytáhli ven. Díky tomu, že jste fajn, se nám podařilo i lépe přečkat dobu nejtemnější, kdy se o otevření škol zatím vůbec nemluvilo.

      Krásná akce díky vám, kteří jste vyhráli ale i díky vám, kteří jste nevyhráli a prostě šlapali.

      Vaše nadšená ředitelka školy

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • reditelna@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • Ing. Petra Prosná - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz