Novinky

     • Ukončení karantény 1.A; 2.A; 3.A a části 4.A

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      výše uvedené třídy se po návratu k prezenční výuce budou testovat, a to ve čtvrtek 20. 1. 2022. Do doby potvrzení výsledku AG-testu jsou žáci povinni nosit ochranu úst a nosu dle nařízení MZd ČR ve všech prostorách školy.

      Děkujeme.

      vedení školy

     • PROVOZ ŠD od 20. 1. 2022 (!)

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      pokrytí ŠD z důvodu absence pí Markéty Schandarové je následující:

      čtvrtek 20. 1. 2022

      ranní ŠD - kol. Durinová (durinova@zskaterina.cz); odpolední ŠD - kol. SVI (svitakova@zskaterina.cz)

      pátek 21. 1. 2022

      ranní ŠD - kol. STU (studnickova@zskaterina.cz); odpolední ŠD - kol. STU (studnickova@zskaterina.cz) do cca 12:30; následně kol. ŠPA (spakova@zskaterina.cz)

      V případě změny odchodu žáka/yně z družiny využijte e-mailové spojení (viz výše) příp. fyzicky předejte dítěti uvolněnku, kterou předá v ŠD.

      Děkujeme vám za pochopení a spolupráci.

      vedení školy

     • "Dojít k cíli a pochopení trvá určitou dobu..."

     • Lednový speciál Fokusu Václava Moravce se zabýval vším, co souvisí s matematikou a jak nás v životě ovlivňuje. Součástí dvouhodinové debaty byly příspěvky ze škol napříč Českou republikou včetně té naší.

      Na dotaz štábu ČT "Proč se podle Vás žáci matematiky bojí?"  odpovídala také kolegyně Mgr. Monika Morávková.

      Pokud jste přímý přenos pořadu (11. 1. 2022) nestihli, zde je dostupný záznam: Fokus VM - Matematika (příspěvky učitelů v čase cca 1:38:00)

     • KARANTÉNA pro třídy 1.A; 2.A; 3.A a část 4.A + školní družinu

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      z rozhodnutní KHS jsou třídy 1.A; 2.A; 3.A a část 4.A + školní družina převedeny na DISTANČNÍ VÝUKU (MS TEAMS - dostupné přes portal.office.com popř. přímo přes aplikaci MS TEAMS, a to také v mobilním telefonu) - rozvrh na 17.; 18. 1. a 19. 1. 2022 viz níže, třída 4.A má hybridní výuku - více informací předá elektronicky TU Mgr. Marie Šebková.

      Toto opatření trvá po AKTUALIZACI KHS do středy 19. 1. 2022 (včetně).

      Informace o rizikovém kontaktu resp. žádanka k PCR testu pro žáka/yni přijde zákonnému zástupci formou SMS popř. e-mailem přímo ze systému KHS.

      Děkujeme za pochopení a spolupráci.

      vedení školy

     • REŽIM "test-to-stay" - 2.A; 3.A; 4.A; 6.A; 7.A a 9.A

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      třídy 2.A; 3.A; 4.A; 6.A; 7.A a 9.A zahájily po dnešním testování (13. 1. 2022) tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni žáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro všechny výše uvedené třídy v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky, oddělená toaleta (označeno), při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních (čas vyhrazený na stravu) a děti jsou oddělené od dalších žáků (homogenita, zůstávají ve své třídě po celý den s výjimkou INF).

      Děkujeme za pochopení.

      vedení školy

     • Zprávy z činnosti CO2 ligy

     • Také v letošním roce v naší škole pracuje tým CO2 ligy. Tentokrát je  složen z žáků 6. a 7. třídy, máme mezi sebou také Lucku ze třídy čtvrté. Máme za sebou první misi. Poznávali jsme „našeho protivníka“, zjišťovali, co to je klimatická změna a jak vzniká. Poznali jsme takové pojmy, jako skleníkové plyny, globální oteplování nebo třeba emise. Hodně jsme o problému diskutovali a nakonec jsme ztvárnili naše představy. První misi jsme splnili, podařilo se nám úkoly odevzdat včas a dosáhli jsme kategorie Paříž. Vzhledem ke konkurenci 150 týmů jak ze základních škol, tak gymnázií a dalších středních škol z toho máme opravdovou radost.

      S chutí jsme se pustili do plnění druhé mise, počítáme svoji uhlíkovou stopu a hledáme možnosti, jak zpomalit oteplování planety. Termín odevzdání úkolů je 28. ledna, tak nám držte palce.

      Tým CO2 ligy: Stela Vigová, Aneta Lahovská, Jesika Eseme, Natálie Pastyříková, Ella Šebková a Lucie Lahovská

     • Kroužek fotbalu odpadá

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      z důvodu školení odpadá středeční (12. 1. 2022) kroužek fotbalu.

      vedení školy

     • Režim "test-to-stay" ve 4.A a 7.A UKONČEN (!)

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      třídy 4.A a 7.A mají k pátečnímu večeru (7. 1. 2021) ukončený tzv. režim test-to-stay. Všechny konfirmační RT-PCR testy u pozitivně antigenních záchytů byly NEGATIVNÍ.

      Děkujeme za spolupráci.

      vedení školy

     • Antigenní testování od 3. 1. 2022

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      dle rozhodnutí Vlády ČR oznamujeme, že od 3. ledna 2022 se povinnost testování vztahuje na všechny žáky, a to bez ohledu na skutečnost, zda prodělali v posledních 180 dnech onemocnění covid-19 či zda byli očkováni. Testování bude probíhat ve vestibulu školy, a to v pondělí a ve čtvrtek (v prvních dvou týdnech měsíce ledna 2022). Následně by měly od 17. 1. 2022 testy probíhat vždy jen v pondělí.

      LETÁK: Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

      Děkujeme vám za pochopení a spolupráci.

      vedení školy

     • Vánoční vystoupení žáků ZŠ na platformě MS Teams

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      na následujících odkazech můžete zhlédnout vystoupení jednotlivých tříd a skupin v rámci letošní on-line vánoční besídky.

      Všem za účast a vystoupení děkujeme a přejeme příjemnou zábavu.

     • Organizace a harmonogram dne 22. 12. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      ve středu 22. 12. 2021 jsou rozvrhovány první čtyři hodiny jako třídnické - program zajišťují TU (v průběhu dopoledne proběhne také on-line vysílání vystoupení žáků do jednotlivých tříd), poté následuje ukončení výuky (11:20).

      V průběhu páté hodiny bude zajištěn dohled nad žáky, kteří v prostorách školy zůstanou z důvodu čekání na autobus.

      Provoz školní jidelny je v tento den bez omezení - stejně tak provoz ŠK (do 15:30) a ŠD (do 16 hod.).

      vedení školy

     • Pozitivní AG TEST u žáka - jak postupovat...

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      škola vydá zákonnému zástupci (pozitivně testovaného žáka/yně) potvrzení (viz mail a Edupage) o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

      Děkujeme Vám za spolupráci.

      vedení školy

     • Testování v pondělí 6. 12. 2021

     • Vážení rodiče, od pondělí 6. 12. přecházíme na antigenní testování. Žáci se otestují za asistence učitelů po vstupu do budovy a do pár minut budou znát výsledek. Věříme, že se nám podaří odhalit případnou pozitivitu žáků tak, že nedojde k rizikovému kontaktu se spolužáky, nebudou tak muset odcházet do karantény celé třídy. Pondělní testování se týká pouze žáků, kteří nejsou v karanténě. Karanténa 1.,  4., 5. a 8. třídě končí v pondělí, v úterý mohou tito žáci přijít do školy, pakliže budou mít výsledek PCR testu negativní a ne starší 72h (tento test zajišťuje rodina žáka). Zdravotní firma k nám od příštího týdne dojíždět nebude.

      Škola se snaží zajišťovat provoz, jak to jde nejlépe, ale i my bojujeme a v tuto chvíli máme 7 zaměstnanců v karanténách či na nemocenské. 

      Děkuji za Vaši vstřícnost a pochopení a přeji hodně sil a zdraví v této nelehké době. 

      Jana Kubičinová, ředitelka školy

     • ROZVRH ONLINE VÝUKY od středy 30. 11. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od středy 30. 11. 2021 do pondělí 6. 12. 2021 (včetně) platí následující rozvrh pro třídy 1.A; 4.A; 5.A a 8.A. Vyučující vždy vytvoří "událost" přes platformu MS TEAMS, která se žákům zobrazí v kalendáři aplikace.

      Děkujeme vám za spolupráci.

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546 Czech Republic
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • reditelna@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz