Novinky

     • NÁLEZ: mobilní telefon

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      již třetím dnem se v kanceláři hospodářky školy nachází mobilní telefon, ke kterému se dosud nikdo nehlásí. Informaci žáci napříč třídami mají, a to opakovaně, avšak nikdo jej nepostádá...

      Tel. na hospodářku školy je 476 113 299

     • POZVÁNKA

     • Zveme všechny současné i bývalé pracovníky, zákonné zástupce a žáky ke společné oslavě!

     • O kateřinské škole v Dublinu

     • Ve dnech 22. – 25. 5. 2023 se ředitelka školy Mgr. Bc. Jana Kubičinová zúčastnila mezinárodní aktivity s názvem Accreditation in Erasmus+. Jednalo se o konferenci konanou v angličtině v irském Dublinu za účasti reprezentantů zemí Evropské unie. Zastoupeny byly státy jako Litva, Lotyšsko, Německo, Polsko, Rakousko, Norsko, Švédsko, Holandsko, Rumunsko, Itálie, Francie, Dánsko, Estonsko a samozřejmě Irsko jako hostitelská země.

      Tématem byla akreditace pro Erasmus+. Pro školy, které jsou v programu akreditované, tzn. mají dlouhodobý plán mobilit (výjezdů) učitelů a žáků, jsou alokované grantové peníze, které jsou jim pak na mezinárodní cesty přiznávané v zjednodušených žádostech. Pro školu na Kateřině ředitelka požádala o akreditaci už v roce 2020, ale kvůli formálním nedostatkům žádost nakonec nebyla schválena. Nově se pokusíme zažádat v říjnu 2023.

      Konference se konala v přímořské „dovolenkové“ části Dublinu Dún Laoghaire a našel se zde i prostor pro neformální rozhovory a také např. pro výměnu dobré praxe či pro porovnání školských systémů jednotlivých zemí v různých aspektech. Kromě poznatků ohledně akreditace si ředitelka školy přivezla řadu kontaktů na potenciální zahraniční partnery jak pro E-twinning, tak pro projekt Erasmus+.

     • Sbírka byla úspěšná

     • S vaší velkou pomocí získali žáci 9.A se svou třídní učitelkou na podporu výzkumu rakoviny finanční prostředky za všechny kytičky, které byly určené k prodeji!

      Přesný výtěžek sbírky se dozvíme v dalších dnech.

      Mockrát všem děkujeme za podporu této tradiční akce, která má celorepublikový význam.

     • Změna trasování linek veřejné dopravy

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od 22. 5. 2023 do 31. 5. 2023 bude na silnici č. III/2541 úplná uzavírka mezi Horním Jiřetínem a Novou Vsí v Horách, z toho důvodu je pro dopravce Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace na lince 521 Litvínov, nádraží – Olbernhau, Bahnhof stanovena objízdná trasa – po své trase do zastávky „Litvínov,,Krušnohor“ a odtud místní komunikace ul. Podkrušnohorská, silnice č. II/271 ul. Tyrše a Fügnera, silnice č. II/271 přes Klíny do Mníšku, silnice č. II/271, silnice č. III/2546 do zastávky „Nová Ves v Horách,,hranice“ a dále již po své trase. Tato objízdná trasa je stanovena pro oba směry.

      Zastávky „Hamr,,škola“; „Hamr“; „Janov“; „Horní Jiřetín,,rozc. 0.2“; Horní Jiřetín,,Triola“; „Nová Ves v Horách,Mikulovice“; „Nová Ves v Horách,Mikulovice,u domku a „Nová Ves v Horách“ budou po dobu uzavírky zrušeny bez náhrady.

      vedení školy

     • Sběrový týden

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      v termínu 22. 5. - 28. 5. 2023 proběhne sběrový týden. Své "zásoby" (papír/plastová víčka - tentokrát nevybíráme karton) můžete odevzdat ve všední dny mezi 8 a 10 hodinou dopoledne a mezi 15 a 17 hodinou odpoledne - vždy za budovou školy (přebírají a váží: p. Kohout, pí Hlinková). V sobotu a neděli je k dispozici u odběrného místa Mgr. Zlatuše Meissnerová v čase od 13 do 14 hodin.

      Podmínky na trhu se surovinami se turbulentně mění, a tak se musíme přizpůsobit poptávce. Věříme, že jak nám, tak ani vám jistě nejde primárně o ziskovou činnost, ale dobročinnou aktivitu ve prospěch lepšího životního prostředí a ekologie.

      Děkujeme předem všem za spolupráci a snížení negativní ekologické stopy.

      S úctou

      koordinátor EVVO

     • Roman Vašina přednášel o životě námořníků

     • Novoveský občan Roman Vašina žákům osmé a deváté třídy přiblížil zákulisí československé námořní plavby. Krátce po velikonočních svátcích popsal své jedenáctileté zážitky z práce stevarda na nákladních zaoceánských lodích v letech 1986 až 1997. Zmínil i stinnou stránku plaveb a problémy, do kterých se lodi dostávaly - přírodními živly počínaje a politickými a společenskými problémy konče a ukázal žákům artefakty z cest.

      Fotografie, zdroj: Mostecký deník

     • Denis Bilý zvítězil

     • Žák 6.A Denis Bilý ovládnul svou kategorii v soutěži Kouzelná chemie, kterou pořádá Nadace ORLEN Unipetrol.

      Gratulujeme!

     • Radek Klouda druhý

     • Žák 8.A Radek Klouda skončil druhý ve své kategorii v soutěži Kouzelná chemie, kterou pořádá Nadace ORLEN Unipetrol.

      Gratulujeme!

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546 Czech Republic
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz