Novinky

     • Navštívili jsme naučnou stezku Gabrielka

     • Ani my, kteří jsme zůstali ve škole a neodjeli do školy v přírodě, nezahálíme. Od pondělí do pátku na nás čeká jiný projektový den. Dnes (22. 9. 2020) jsme v rámci tématu „Poznáváme okolí“, navštívili Brandov. První naše kroky vedly na naučnou stezku Gabrielka. Tady jsme se dozvěděli hodně zajímavostí. Například, že se zde dolovalo nejen uhlí, ale také rudy různých kovů. Z této doby je možné na cestě najít ještě zbytky strusky. Během cesty jsme poslouchali les, poznávali rostliny a našli třeba i zajímavé lišejníky, například terčovník zední (Xanthoria parietina). V lese jsme pak postavili mechové chaloupky a vrátili se, abychom zjistili, jak se dnes žije lidem v obci Brandov. Do školy jsme se vraceli s únavou, ale i spoustou zážitků.

     • Projektové dny 21. 9. 2020 - 25. 9. 2020

     • Vážení rodiče, vážení žáci,

       

      všichni žáci, kteří nejedou do školy v přírodě, budou pracovat formou projektových dnů (stejně jako žáci ve škole v přírodě), plnění ŠVP. Výuka je povinná.

      Upozornění: v prostorách školy je povinnost zakrytí nosu a úst ("rouška"), a to i v době výuky na druhém stupni. Jsou-li na projektové dny žáci společně v prostoru školy a školských zřízení, je tato povinnost i pro stupeň první (!)
       

      PONDĚLÍ; 21. 9. 2020

      průřezové téma

      Environmentální výchova

      7:40 – 12:10 – místo: škola

      pdg. dohled: Mgr. Bc. S. Borejová a V. Sehnalová

       

      ÚTERÝ; 22. 9. 2020

      poznáváme naší vlast - „Gabrielka“

      Odjezd linkovým autobusem směr Brandov z Nové Vsi 7:10, z Hory svaté Kateřiny 7:25, Brandov - sraz 7:40

      návrat – kolem 14:00 hod. ke škole

      pdg. dohled: V. Sehnalová, Mgr. Bc. S. Borejová, Bc. D. Franc

       

      STŘEDA; 23. 9. 2020

      projektový den

      ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

      sportovní oblečení, obuv, svačina, pití

      sraz před školou 7:40, trvání do 12:10

      pdg. dohled: V. Sehnalová, Mgr. Bc. S. Borejová, Bc. D. Franc, Mgr. L. Hájková

       

      ČTVRTEK; 24. 9. 2020

      průřezové téma Osobnostní a sociální výchova

      07:45 – 12:10, místo: škola

      pdg. dohled:  Bc. D. Franc, Mgr. L. Hájková

       

      PÁTEK; 25. 9. 2020

      Průřezové téma Výchova demokratického člověka

      07:45 – 12:10, místo: škola

      pdg. dohled: Bc. D. Franc, Mgr. Bc. S. Borejová

       

      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      Mgr. Daniel Urik, v. r.

      zástupce ředitelky

     • ŠvP zahájena...

     • Držíme si společně palce a věříme, že celý pobyt bude plný zážitků a mnohem lepší, než jen standardní výuka v lavicích. Sledujte nás, budeme přidávat fotografie na FB, komentáře zde na webu a další zajímavosti na Instagramu.

      Výprava je v pořádku na místě a užívá si první večer. (aktualizace 18. 9. 2020, 19:30 hod.)

     • Staň se fotbalistou

     • Dnes dopoledne se konala náborová akce FAČRu. Předškoláci MŠ a 1. - 6. třída využili slunečného dopoledne a na hřišti u rozhledny soutěžili na různých stanovištích. Cílem bylo nadchnout je pro sport a pohyb. Hlavně fotbal. Škola dlouhodobě s FAČR spolupracuje, svůj kroužek fotbalové přípravky vede trenér pan Rameš vždy ve středu, nejprve pro školkové, později i pro školní děti. Děkujeme organizátorům!

     • Povinné nošení "roušek" dle nařízení MZ ČR

     • Vážení rodiče, vážení žáci,

       

      od pátku 18. 9. 2020 platí plošná povinnost zakrytí nosu a úst nejen ve společných prostorách škol a školských zařízení, ale nově také ve výuce, a to na druhém stupni!

      Děkujeme za spolupráci.


      S úctou

      vedení školy

     • Škola v přírodě - souhrnné informace

     • Vážení rodiče, vážení žáci,

      v tomto informačním "balíku" naleznete veškeré informace ke konání ŠvP v Plasích.

      Základní shrnutí akce:

      • Škola v přírodě v RS Máj, Peklo 393, Plasy
      • Termín:  pátek 18. 9. 2020 -  pátek 25. 9.  2020
      • vedoucí ŠvP - Mgr. Monika Morávková - moravkova@zskaterina.cz
      • personální obsazení - Mgr. Pavla Zdeňková, Mgr. Veronika Teplá, Mgr. Marie Šebková, Mgr. MgA. Jana Loosová, Mgr. Zlatuše Meissnerová, Mgr. Lucie Hájková, Mgr. Daniel Urik, Mgr. Bc. Jana Kubičinová, Tomáš Čapek

      Doprava

      • Odjezd 18. 9. -  dva autobusy budou přistaveny u školy na cca 15:00, předpokládaný odjezd cca 15:30
      • Odjezd 25. 9. - autobusy dorazí do areálu na čas cca 9:00, předpokládaný odjezd cca 9:30
      • ORGANIZACE  NÁSTUPU JE PLNĚ V REŽII VEDOUCÍ VÝJEZDU a jednotlivých UČITELŮ
      • PO DOBU PŘEPRAVY JE NUTNÉ MÍT NASAZENOU OCHRANU NOSU A ÚST - "roušku" (!)

      Časy jsou zvoleny tímto způsobem proto, že se ve středisku akce střídají a je nutné, aby se prolnuly tímto způsobem. V mezičase se areál musí připravovit na příjezd nových subjektů a provést nařízená dezinfekce. Organizátor ŠvP počítá s tím, že žáci/yně v případě zájmu dostanou po snídani balíček na cestu domů.


      PROSÍME VŠECHNY ÚČASTNÍKY VÝJEZDU, ABY SI VZALI SVŮJ HRNEČEK, DOSTATEČNÝ POČET ROUŠEK, A TO KVŮLI AKTUÁLNÍ SITUACI, KTERÁ SE MŮŽE MĚNIT!


      Přílohy ke stažení:

      Doplňující informace k ŠvP

      NOVINY Plasy

      Hygienická opatření

      ORGANIZAČNÍ ŘÁD

      JÍDELNÍČEK - orientační

      Plán areálu

      LIST ÚČASTNÍKA ŠvP (!)

      RÁMCOVÝ PROGRAM

     • Škola v přírodě

     • Vážení rodiče,

      ačkoliv se epidemiologické situace v ČR zhoršila, tak i přesto nadále plánujeme akci "Škola v přírodě" a věříme  v její zdárné uspořádání a průběh. S organizací HAUL jsme v kontaktu a vše ladíme do posledního detailu tak, aby nás nic nepřekvapilo. Věříme, že dětem bude lépe v přírodě, než jen ve třídách.

      Děkujeme za spolupráci.


      S úctou

      vedení školy

     • ZHORŠENÁ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE (AKTUALIZACE)

     • Vážení rodiče, vážení žáci,

      počínaje zítřkem - tj. 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit ochranu nosu a úst („roušky“)  ve společných prostorách škol a školských zařízení - např. chodby a toalety – (kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a dalších výjimek uvedených níže). Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance. Nicméně doporučujeme v rámci možností v prostorech vyhrazených pro zaměstnance preventivní opatření aplikovat (zejm. udržování vzdálenosti, větrání a případně nošení roušek).

      Na některé osoby se tato povinnost neuplatňuje. Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje na:

      - děti do dvou let věku,

      - děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,

      - osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

      Dále nařízení platí ve školní jídelně, a to v rozsahu stanoveném mimořádným nařízením MZ tj. povinnost nosit ochranu nosu a úst vždy mimo dobu nezbytně nutnou k přímé konzumaci jídla/pití.

      Ve všech společných prostorách školy (zejm. třídy, toalety, školní jídelna apod.) jsou dostupné hygienické/mycí potřeby/dezinfekce i jednorázové utěrky/kapesníky.

      Dbejte, prosíme, o své zdraví a přistupujte k opatřením zodpovědně.

      Do budoucna mohou nastat specifické situace, kdy bude uvnitř školy závazný příkaz ředitele nosit roušku pro děti/žáky i při absenci povinnosti dle mimořádného opatření krajské hygienické stanice možný a oprávněný. Například, pokud se ředitel školy dozví od krajské hygienické stanice, že byl některý z žáků či zaměstnanců pozitivně testován na covid-19 a teprve se rozbíhá epidemiologické šetření (takže se vyhodnocuje, s kým ve škole byl žák/zaměstnanec v kontaktu a kdo je potenciálně také ve škole nakažený), je přiměřené po přechodnou dobu, než situaci vyhodnotí krajská hygienická stanice, nařídit nošení roušek všem. V odůvodněných případech může ředitel také nařídit nošení roušek zaměstnancům nad rámec povinností plynoucích z výše uvedeného mimořádného opatření.

      Zdroje: MŠMT, MZ (kráceno a doplněno)


      Děkujeme za pochopení.

      S úctou

      Mgr. Bc. Jana Kubičinová, ředitelka školy
      Mgr. Daniel Urik, zástupce ředitelky školy

       

      Původní oznámení...

      Vážení rodiče, vážení žáci,


      v tuto chvíli (11:58, 9. 9. 2020) nemáme od Ministerstva zdravotnictví ani Ministerstva šklolství, mládeže a tělovýchovy bližší informace k chystaným opetřením od zítřka, tj. 10.9.2020. Sledujte, prosím, náš web a sociální sítě.

      Jediná jistota je v tuto chvíli povinnost od 10. 9. 2020 nosit ochranu úst a nosu ve všech vnitřních prostorách školy. Jak budou vnitřní prostory definovány bude v průběhu dne upřesněno.

      Vyčkejte prosím na informace, které vám obratem sdělíme také přes systém Edupage.

      Děkujeme za pochopení.

      S úctou

      Mgr. Bc. Jana Kubičinová, ředitelka školy
      Mgr. Daniel Urik, zástupce ředitelky školy

     • KROUŽKY/KLUBY/ŠABLONY 2020/2021

     • Vážení rodiče, vážení žáci,

       

      v sekci kroužky naleznete aktuální nabídku volitelných kroužků/klubů/doučování. Nabídka se může ještě změnit a rozšířit. Sledujte, prosím, naše stránky. V případě zájmu se obracejte na garanty jednotlivých kurzů popř. vedení školy.

      Děkujeme.

     • Hygienická opatření

     • Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vás informovala o hygienických opatřeních, která jsme v souvislosti s epidemií viru Covid 19 jako škola přijali. Jako pro všechny školy je pro nás závazný Manuál MŠMT, který doporučuje zavádět opatření spolu se zvyšujcícím se nebezpečím, které je vyjádřeno tzv. semaforem. 

      Protože v naší škole jsou počty žáků ve třídách nízké a Mostecko se v současnosti nachází v bílé zóně (tzn. nulové nebo nízké rizikoí), nebylo dosud zapotřebí omezovat počet dětí ve třídách, ani zavádět nošení roušek, a to ani ve společných prostorách. 

      To ovšem neznamená, že jsme žádná opatření nezavedli. Škola se stále pravidelně dezinfikuje,- všechny povrchy (lavice, stoly, židle, kliky, podlahy). Dále mají možnost si dezinfikovat ruce žáci i pedagogové. Dezinfekce je k dispozici v každé třídě a u vchodu do školy. Nově jsme zavedli povinnou dezinfekci rukou žáků před vstupem do počítačové učebny. Svá vlastní pravidla má provoz školní jídelny. I tam je dostupná dezinfekce, příbory jsou baleny do ubrousků. 

      Pro případ zvýšeného nebezpečí nákazy má škola připravené roušky a štíty pro pedagogy. 

      Jelikož se situace může kdykoli zhoršit, prosím přibalte každému žákovi do tašky pohotovostní roušku. Je pravděpodobné, že v následujícím týdnu znovu přistoupíme k měření teploty u vchodu. 

      Manuál MŠMT stanovuje, že pokud zjistíme zvýšenou teplotu (či jiné příznaky respiračního onemocnění) a je přítomen zákonný zástupce, žák nebude vůbec vpuštěn do budovy školy a bude předán zpět rodiči. Pokud rodič přítomen není a žák jeví  příznaky, bude rodič obvolán a je nutné žáka ze školy vyzvednout. Proto budeme v rámci třídních schůzek aktualizovat telefonní kontakty na rodiče.

      Ve škole byla zřízena karanténní místnost, ve které žák počká na příjezd zák. zástupce. 

      Prosím, abyste nás v rámci třídních schůzek informovali, zda Vás čeká zahraniční cesta, nebo jste ji nedávno absolvovali. 

      Jelikož se situace mění a vyvíjí každým dnem, prosím sledujte stránky školy. O případné nákaze, či rozhodnutí o zavedení nových opatření Vás budeme obratem informovat. 

      Děkujeme za vstřícnost a spolupráci, věříme, že společně se nám podaří všechna nebezpečí eliminovat a nákaza se nám vyhne. 

      Mgr. Bc. Jana Kubičinová

      ředitelka školy

       

     • Prvňáčci dorazili v plném počtu

     • a škola se jim moc líbí. Přivítala je nejen paní ředitelka, ale i pan starosta Hory Svaté Kateřiny- Jindřich Zetek a pan starosta Nové Vsi - David Kádner, a také zástupce obce Brandov - p. Jiří Wild. Nejvíc se ale děti těšily na paní učitelku Pavlu Zdeňkovou, ta se jich hned ujala a rozdala jim dárečky a pomůcky. Spolu je nyní čeká 5 let prvního stupně. Znovu jim přejeme hodně štěstí a přikládáme odkaz na fotky. 

     • Hola hola, školka volá...

     • Vážení rodiče,

       

      vzhledem k dokončovacím pracem znovu otevíráme MŠ 10.9. (čtvrtek). Do té doby zůstáváme nadále v prostorách ŠD.

      Děkujeme za pochopení.

     • Připravujeme...

     • Podrobné informace ke Škole v přírodě. Finalizujeme evidenci plateb, prosíme, doplaťte urychleně poslední splátky. 

     • TŘÍDNÍ SCHŮZKY

     • Vážení rodiče,

      zahájení školního roku máme úspěšně za sebou a v tuto chvíli je naší milou povinností vás pozvat na třídní schůzky...

     • Vzdělávací dny učily i bavily

     •  

      Ve dnech 18. – 21. 8. se v naší škole - ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny - konal projekt organizovaný AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) ve spolupráci s MŠMT, a to pod názvem Vzdělávací dny. Hlavní myšlenka projektu byla přivést děti zpět do školy, nenásilnou a hravou formou jim připomenout některé znalosti a dovednosti, trošku děti rozhýbat a vrátit je do kolektivu, který tak dlouho během koronavirové uzavírky škol postrádaly.

      Pro děti škola připravila pestrý program, a to hned pro dvě skupiny po 11 dětech. Hned v pondělí na ně čekaly hry a soutěže, témata byla různá. My dospělí bychom to shrnuli nicneříkajícim pojmem čtenářská gramotnost, ale děti si formou poznávacích her a soutěží připomněly pohádky, či se podívaly do alchymistické dílny Rudolfa II. V odpoledních hodinách malovaly podle čísel a vytvořily nádherné obrazy, které nyní budou zdobit chodby školy a budou nám stále připomínat neopakovatelnou atmosféru letních dní, které jsme strávili spolu. Ještě tentýž den se od lektorů děti naučily sestavu karate a taneční sestavu. Bylo horko, a tak jsme se všichni pořádně zapotili.

      Druhý den byl ve znamení výletu do ZOO Chomutov, kde na nás čekal safari program a pracovní listy, pomocí nichž jsme se hlouběji ponořili do světa zvířat a jejich stavby těla či způsobu života.

      Den třetí – opět ve škole byl tentokrát v jedné skupině ve znamení matematické gramotnosti a logických her, ve druhé skupině se dekódovalo a dešifrovalo. Odpoledne jsme se s lektory naučili vázat vážky z parakordu a vyzkoušeli novou slacklajnu, kterou jsme si mohli díky projektu zakoupit.  Dozvěděli jsme se také, že stromy se musí před slacklajnou chránit, aby se jim neporušila kůra a pečlivě jsme je ovázali kobercem, než jsme na ně slacklajnu připevnili.

      Den čtvrtý byl vyvrcholením celé akce, vydali jsme se do Oseka, kdy po cestě lesem z Loučné jsme splnili vzdělávací složku projektu a v Oseku už na nás čekalo bludiště v korunách stromů, minigolf a hlavně koupaliště. Na závěr jsme všem předvedli sestavu tance a karate, kterou jsme během celého týdne dopilovali k dokonalosti.

      Za zmínku stojí i svačiny a obědy, které byly opravdu chutné, bohaté a často zpestřené sladkostí.

      Vzdělávací dny byly plné zážitků a bavily jak děti, tak lektory. Děkujeme škole za organizaci a AŠSK spolu s MŠMT za metodickou podporu a financování projektu. Těšíme se na další spolupráci. Stabilně škola s AŠSK spolupracuje při projektu Sportuj ve škole.

     • Informace k Vzdělávacím dnům

     • Dny začínají v úterý 18. 8., sraz v 8h ve škole. Seznámíme se s programem, v úterý strávíme ve škole a v přilehlém okolí, na programu jsou dopolední soutěže a aktivity s p. učitelkami, odpoledne s instruktory, budeme malovat podle čísel a věnovat se sportu. Konec v 16h.

      Ve středu sraz  v 8,30 – odjíždíme do ZOO Chomutov, kde nás čeká safari a celodenní program přímo v ZOO. Návrat cca v 16,30.

       

      Ve čvrtek sraz v 8h, znovu program ve škole a přilehlém okolí, soutěže, hry, vyrobíme výrobky z parakordu a zase sport,vyzkoušíme slacklajnu. Konec v 16h

       

      V pátek výlet do oseckého areálu, čeká nás 3D bludiště na stromech, minigolf a koupaliště.  Odjezd v 7,12 linkovým autobusem do Loučné, pak pěšky seběhneme do Oseka. Návrat v 15,53.

       

      Co je pro děti zajištěno a hrazeno z projektu:

      Oběd (ve školní jídelně, nebo formou obědového balíčku), drobná dopolední svačinka (meloun, tatranka), pití (šťáva), vstupy, jízdné, materiál na vyrábění.

       

      Co mají mít děti s sebou:

      • čestné prohlášení, že netrpí nakažlivou chorobou (přílohou této zprávy)
      • pokrývku hlavy,
      • ve dnech s výlety vlastní láhev s pitím,
      • pokud jsou jedlíci, tak více jídla,
      • drobné kapesné, bude možnost zakoupit si nanuk v bufetu,
      • dle aktuálního počasí pláštěnku
      • v pátek plavky a ručník

      Program může být modifikován v závislosti na počasí, např. koupaliště v den, kdy bude pršet, nebude realizované.

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • reditelna@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • Ing. Petra Prosná - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz