Novinky

    • Hezké prázdniny!
     • Hezké prázdniny!

     • K dnešnímu dni (30. 6.) skončil velice podivný školní rok. Nikdy předtím se školy žákům na tak dlouhou dobu nezavřely. Ověřili jsme si, že do jisté míry může zafungovat dálková výuka, ale přítomnost žáků ve škole to v žádném případě nenahradí.

      I když jsme měli možnost se s některými žáky potkat na květnových a červnových konzultacích, nebylo to ono a hojná účast žáků na rozdávání vysvědčení potvrdila mou domněnku, že se nám všem stýská.   Po kamarádech, třídním kolektivu, často po paní učitelce, ale především po smyslu a po směřování. Jestliže se-  jak děti, tak dospělí- nezlepšujeme, neděláme pokrok, neučíme nové věci a dovednosti, stagnujeme a i když nás to dočasně může bavit, nakonec zjistíme, že pocit, kdy pokoříme sami sebe, překonáme překážky, zapracujeme na sobě a něčeho dosáhneme, je daleko lepší.

      O to víc se těšíme na září, aby píle zase mohla být odměněna, aby se tvrdá práce našich žáků zúročila, aby nás mohly nadchnout nové oblasti světa okolo nás, které jsme ještě neprozkoumali, aby se chaos okolo nás zase více zpřehlednil. K tomu nám všem dopomáhej škola, která se v září otevře s některými novými učiteli a s některým novým vybavením. Přeji všem- učitelům i žákům hezké prázdniny plné odpočinku, sluníčka a jestli přijde vlna, ať je to vlna na rybníku či na moři, nikoli druhá koronavirová.

      Hezké léto Vám přeje Jana Kubičinová, ředitelka školy.

     • Organizace konce školního roku 2019/2020

     • 25.6. 8 - 11 h ,třídnické hodiny pro všechny žáky I. stupně (bližší informace předají třídní učitelé)

      22.6.  8 45 – 10 45, třídnické hodiny 9. třída  (info TU)

      23.6.  8 45 – 10 45, třídnické hodiny  6. třída

      25.6.  8 45 – 10 45, třídnické hodiny  7. třída a 8. třída

     • Vzdělávací dny podruhé!!!

     • Jelikož se ne ke každému dostaly informace ohledně vzdělávacích dnů, rozhodli jsme se otevřít ještě jedno  přihlašování.

      Vzdělávací dny (18. – 21.8.) jsme popisovali v minulém článku. Dopoledne děti čekají hravé vzdělávací aktivity s p. učitelkou, odpoledne pak kreativní hraní a výroba různých věcí s instruktory a sport. Jeden den (možná dva) výlet na koupaliště (dle počasí). Program se stále vyvíjí a upřesňuje, pakliže máte zájem, aby se Vaše dítě zúčastnilo těchto vzdělávacích dnů, přihlašte jej pomocí hlasování na Edupage, hlasování jsme prodloužili do 11. 6. 17h. Pokud Vám přihlášení nejde, nebo ho nemůžete dohledat, nebo máte další dotazy, volejte 736 633 329.

     • Vzdělávací dny

     • Vážení rodiče, zvažujeme možnost v termínu od 18.  do 21. 8. uspořádat pro děti I. a II. stupně „vzdělávací dny“, které se budou skládat z dopolední vzdělávací části a odpoledních volnočasových aktivit. 

      Žáci budou ve skupinách do 15 a budou dodržována hygienická opatření.  Pro děti budou vzdělávací dny bezplatné, hrazena pro ně bude i strava a případný materiál, který spotřebují v rámci dílničky. Konkrétní program bude upřesněn. Zjišťujeme zájem. V případě velkého zájmu, lze akci zopakovat. V rámci Edupage jsme zveřejnili přihlašování, které ale zatím slouží ke zjištění předběžného zájmu. 

     • Konzultační hodiny a třídnické hodiny pro žáky II. stupně od 8. 6. 2020

     • Na základě uvolňování opatření zavedených v souvislosti s epidemií koronaviru plánujeme otevření školy pro žáky 2. stupně. Nástup žáků k osobním konzultacím a třídnickým hodinám na naší škole bude možný každý týden takto:

      Úterý 6. ročník 8:45 – 12:00

      Čtvrtek 7. a 8. ročník 8:45 – 12:00

      Žáci budou rozděleni do skupin max. 15 žáků. V prostorách školy se budou pohybovat
      s nasazenou rouškou v rozestupu 2 m. Žák musí mít min. 2 roušky na den. Po vstupu do
      školy si žáci ošetří ruce dezinfekcí. Šatny jsou uzavřené, žák si bundu a boty odloží až v kmenové třídě. Během dopoledne budou žáci věnovat větší pozornost mytí rukou a dezinfekci. Pokud budou mít žáci zaplacený a přihlášený oběd, půjdou po výuce na oběd a pak domů. V jídelně se sedí po jednom, příbory rozdává personál. Jsou plněna veškerá hygienická opatření.

      Do školy se mohou žáci vrátit pouze s vyplněným Čestným prohlášením (ke stažení ZDE).
      Konzultace budou věnovány převážně dovysvětlování obtížné látky z  matematiky, českého jazyka, anglického a německého jazyka, fyziky, chemie, přírodopisu, dějepisu a zeměpisu. Třídnická hodina bude věnována třídním aktivitám s třídní učitelkou.
      Do odvolání platí vzdělávání na dálku. Žákům budou i nadále poskytovány úkoly.

      Rozpis konzultací

       


       

       

     • Nové informace z ministerstva – žáci 1. stupně

     • Dle nového manuálu, kterým ministerstvo mění některá nařízení v souvislosti s postupným uvolňováním opatření, lze zařadit žáka 1. stupně, jenž se doposud nepřihlásil, do prezenčního vzdělávání, a to od 1. 6. 2020.

       Žáci budou doplněni do stávajících skupin, jejichž početnost ovšem nesmí překročit 15 žáků ve skupině. Dále musí být dodržena neměnnost skupiny. Pakliže jste svoje dítě doposud nepřihlásili a máte o prezenční vzdělávání zájem, přihlašte své dítě přes Edupage (zprávou třídnímu učiteli) do 29 .5. do 17h. Vaše dítě bude zařazeno do skupiny a při nástupu do prezenční výuky nesmí zapomenout doložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Ke stažení ZDE.

    • V koronouzi poznáš přítele
     • V koronouzi poznáš přítele

     • Kde by nám byl konec, kdyby okolo nás nebyli štědří dárci a mecenášové?

      Není třeba nikomu popisovat astronomické částky, za něž lze v době koronavirové sehnat roušky, respirátory, teploměry či dezinfekci.

      Ale my máme! A školní rozpočet zruinován nebyl! A to vše díky štědrým sponzorům, kterým nyní patří naše díky. Děkujeme tedy:

      • našemu zřizovateli zastoupenému p. Jindřichem Zetkem za štíty a respirátory
      • p. Davidu Kádnerovi za dezinfekci
      • za velký příval dezinfekce a stříkací nádobky Nadaci Unipetrol (jen je jsme duchapřítomně ulovili k fotografii).

      D*Ě*K*U*J*E*M*E

     • Účast žáků 1. stupně ve vzdělávání - od 25. 5. 2020

     • Vážení rodiče,

      věnujte, prosím, pozornost níže uvedeným informacím. Škola zahájí 25. 5. 2020 náhradní vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně. Provoz bude zahájen v souladu s dokumentem Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

      Účast na uvedených aktivitách je dobrovolná. O účasti rozhoduje zákonný zástupce. Žákům, kteří se nezapojí, bude nadále poskytována výuka distanční formou.

       

      Zákonný zástupce žáka 1. stupně, který se rozhodne, že se jeho syn/dcera bude účastni vzdělávacích aktivit, je povinen vyjádřit zájem o účast do 15. 5. 2020 (hlasováním v Edupage).  Dle přihlášeného počtu žáků budou vytvořeny max.15 členné neměnné skupiny. Složení skupiny   nemusí korespondovat s třídními kmenovými kolektivy. Škola bude poskytovat aktivity od 7,45 - 15,30 hod. V dopolední části (7,45 – 11,20 hod. + oběd) budou aktivity zaměřeny na vzdělávání žáků. Skupina bude přidělena jednomu pedagogickému pracovníkovi, který nemusí být kmenovým třídním učitelem žáků ve skupině. Odpolední část (12,30 – 15,30 hod., žák se nemusí účastnit) bude zaměřena na volnočasové aktivity. Žáci v odpolední části budou pokračovat po obědě. Odpolední skupina musí být složena ze stejných žáků, i když nebudou všichni. Po 25. 5. 2020 nelze do skupiny přijmout další žáky. Obědy budou vydávány skupinám žáků se zachováním předepsaných hygienických norem. Provoz školní družiny je zrušen, veškeré aktivity budou poskytovány bezúplatně.

      Důležitou informací je zvážení, zda vaše dcera/syn nespadá do tzv. rizikové skupiny. Přihláška bude doložena Čestným prohlášením (ke stažení ZDE).

      Žáci bez přihlášení na Edupage nebudou do skupiny zařazeni.

      Bližší informace k organizaci vzdělávání, rozdělení skupin, vstupu do školy a pobytu ve škole, budou sděleny po uzavření počtu přihlášek.

      Podrobné informace a pravidla pro účast žáků ve vzdělávání ke stažení ZDE.

      Děkujeme za spolupráci.

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • reditelna@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • Ing. Petra Prosná - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz