Novinky

     • Absolventi na návštěvě

     • Školu navštívili bývalí žáci - Jana Filová, Jakub Ingvort, Jaroslav Klárman. V úterý 25. 10. 2022 strávili den ve třídách druhého stupně. S žáky besedovali o volbě školy a přípravě k přijímacím zkouškám. Sdělili své poznatky a zážitky z nové školy/nové třídy, informovali, jak probíhá vyučování, jaké jsou nároky učitelů na žáky, jak zvládají dojíždění a jak probíhá "život" na internátu.

     • Actionbound - interaktivní hra v rámci projektového dne

     • Na závěr projektového dne se uskutečnila "Halloweenská týmová hra" pro druhý stupeň. Žáci si zopakovali základní reálie o tomto svátku a prověřili své znalosti a schopnosti ve zdolávání různých úkolů. Výsledková listina níže. 

     • Srdečně vás zveme...

     • Pozvánka na strašidelný lampionový průvod, který organizuje Barbora Ferenczová DiS. v rámci ŠK pro celou naši dětsko-rodičovskou veřejnost; po návratu ke škole bude připraven jak pro účastníky čtení s Mgr. Marií Šebkovou tak průvodu rautík - strašidelné pohoštění.

     • Provoz ŠD v období 10. - 14. 10. 2022

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      pokrytí ŠD z důvodu absence pí Markéty Schandarové je následující:

      pondělí 10. 10. 2022

      • ranní ŠD - kol. Studničková (studnickova@zskaterina.cz)
      • odpolední ŠD - kol. Venclová (venclova@zskaterina.cz)

      úterý 11. 10. 2022

      • ranní ŠD - kol. Durinová (durinova@zskaterina.cz)
      • odpolední ŠD - kol. Venclová (venclova@zskaterina.cz)

      středa 12. 10. 2022

      • ranní ŠD - kol. Jeřábková (jerabkova@zskaterina.cz)
      • odpolední ŠD - kol. Venclová (venclova@zskaterina.cz)

      čtvrtek 13. 10. 2022

      • ranní ŠD - kol. Durinová (durinova@zskaterina.cz)
      • odpolední ŠD - kol. Venclová (venclova@zskaterina.cz)

      pátek 14. 10. 2022

      • ranní ŠD - kol. Jeřábková (jerabkova@zskaterina.cz)
      • odpolední ŠD - kol. Venclová (venclova@zskaterina.cz) do 14:30; následně kol. Durinová (durinova@zskaterina.cz)

      V případě změny odchodu žáka/yně z družiny využijte e-mailové spojení (viz výše) příp. fyzicky předejte dítěti uvolněnku, kterou předá v ŠD.

      Děkujeme vám za pochopení a spolupráci.

      vedení školy

     • Karolína Kucharczyková (8.A) vítězkou

     • Student Cup Most 2022

      Žáci soutěžili v deseti individuálních, vědomostních a sportovních disciplínách. Na stanovišti "Železničářský test" zvítězila v konkurenci dvou stovek žáků Karolína, přícěmž kromě medaile a diplomu si odnesla hlavní cenu kategorie - sportovní outdoorovou kameru. Gratulujeme!

     • Sběrový týden

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      v termínu 10. 10. - 16. 10. 2022 proběhne sběrový týden. Své "zásoby" (papír/plastová víčka) můžete odevzdat ve všední dny mezi 8 a 10 hodinou dopoledne a mezi 15 a 17 hodinou odpoledne - vždy za budovou školy (přebírají a váží: p. Kohout, pí Hlinková). V sobotu a neděli je k dispozici u odběrného místa Mgr. Zlatuše Meissnerová v čase od 13 do 14 hodin.

      Děkujeme všem za spolupráci a snížení negativní ekologické stopy.

      S úctou

      vedení školy

     • Student Cup Správy železnic 2022

     • Žáci 7.A až 9.A se zúčastnili vzdělávací akce, jejímž cílem bylo zvýšit zájem žáků 2. stupně ZŠ o techniku, pomoc při výběru povolání, představit vybrané profese Správy železnic, zvýšit povědomí o Správě železnic a přispět k prevenci a bezpečnému chování na železnici. Akce se uskutečnila 5. 10. 2022 v Mostě-Velebudicích a kompletní fotogalerii naleznete na našem FB: ZDE

     • Pomáháme školám k úspěchu - projekt KFF

     • Účastníci z partnerských škol, kteří absolvovali dvoudenní vzdělávací konferenci na Lesné v Krušných horách se v odpoledních hodinách 22. 9. přijeli podívat do prostor naší školy, aby si v prohlédli interiér, vybavení učeben a dozvěděli se informace o chodu školy.

     • Plavecký výcvik

     • Až do konce listopadu se třídy 2.A - 5.A účastní výcviku, při kterém si žáci v souladu s individuálními předpoklady osvojují základní plavecké dovednosti. Fotogalerii naleznete na našem FB profilu - ZDE

     • ŠvP - Bartošova Pec - fotoreport

     • Pravidelně jsou přidávány fotografie na FB školy - ZDE

      den první: rafting; tvorba vlajek jednotlivých kmenů pro celotáborovou hru; představení

      den druhý: sportovní soutěže, čtenářské dílny, vlastivěda v terénu

      den třetí: výlet na Drábovnu, sportovní a společenské akce (turnaj přhazovaná, kopaná a stolní tenis)

      den čtvrtý: geocaching, šifrovaná, diskotéka

      den pátý: odjezd 10:20 ze ŠvP; příjezd cca 13:00 - 13:30

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546 Czech Republic
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupkyně ředitelky: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, borejova@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
   • Mzdová účetní: Ing. Petra Prosná mzdovka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, Mgr. Bc. Jana Kubičinová