Novinky

     • Důležité informace

     • Vážení rodiče,

      vzhledem k nastalé situaci vás chceme informovat o některých změnách a dalších skutečnostech. 

      1) Plavání bylo pro letošek zrušeno, příští rok na jaře 2021 se plavání zúčastní 1. - 4. třída.

      2) Škola v přírodě se zatím přesouvá do termínu 18. - 25. 9. Platbu splátky proveďte do 25. 5. 2020, pakliže jste tak ještě neučinili.

      3) Stravné a školkovné a úplata za ŠD bude za nevyčerpané měsíce vrácena v hromadné vratce v měsíci červenci. 

      Pevné zdraví všem. 

     • Poděkování...

     • Doba je zlá, lidé ale dobří. Ráda bych touto formou poděkovala všem rodičům, kteří dohlížejí na své děti při domácí přípravě, chápu, že to pro mnohé není lehké a stojí to hodně sil, ráda bych poděkovala učitelům za přivřené obě oči, když výsledky dálkového vzdělávání zdaleka neodpovídají očekávaným standardům, dále bych ráda poděkovala p. Gröblovi, který nezištně přišel pomoci do školky se stavbou plotu. Děkujeme a doufáme, že se koronavirus podaří brzy zkrotit a budeme se moci vrátit do školních lavic a před tabuli.

     • Nařízení ministerstva

     • Ze stránek MŠMT MZDR: Bezpečnostní rada státu rozhodla, že od 11.3.2020 je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství. Počínaje od zítra tedy děti nemají chodit do školy.

      Mateřská škola zůstává otevřena!

      Ošetřovné: 

      Rodiče mají nárok na ošetřovné. Škola rodiči vyplní formulář OSSZ "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)", který mu vydá ve 2 vyhotoveních. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

       

      Potvrzení na formulář budeme vydávat každý pracovní den od 8 do 13h.

       

      Další informace sledujte na webu školy.

     • Uzavření MŠ

     • Z rozhodnutí zřizovatele se od 17. 3. do odvolání uzavírá MŠ. Jídelna vaří do 18. 3., od 19. 3. pak jídelna nevaří.  Sledujte stránky školy. Potvrzení žádosti o ošetřovné potvrzujeme (pro žáky ZŠ do 10let a děti z MŠ) dnes do 12h, zítra od 8 do 10h, dále v pondělí 23. 3. a úterý 24. 3. od 8 do 10h. 

     • Vážení rodiče,

     • vzhledem k situaci ohledně koronaviru zavádíme v ZŠ zvýšená hygienická opatření. Úklid nyní probíhá pouze dezinfekčními prostředky. Zároveň ale žádáme veřejnost o rozumný přístup a nešíření paniky. 

      Děkujeme za pochopení a spolupráci.

      ředitelka školy
       

    • 27. 2. 2020 : Tandem aneb karneval v MŠ
     • 27. 2. 2020 : Tandem aneb karneval v MŠ

     • Dnes bylo ve školce hodně veselo. Přijeli němečtí kamarádi i Klaun Ála a společně jsme si užili karneval. Nejdříve jsme se přivítali společnou vítací písničkou, jak česky, tak německy. Děti přišly v nádherných maskách. Děkujeme mamince Aničky a Boříka za vynikající lízátka. To byla krásná sladká tečka za tancováním a karnevalovým rejem, který jsme si společně všichni  užili. Radost a veselení dnes nemělo hranic. Těšíme se na další společnou akci s našimi německými kamarády.

      Za MŠ Bc. Jana Mikulová

       

       

     • Divadelní představení Memento

     • Dne 26.2.2020 jsme se společně s žáky z Horního Jiřetína a Janova vypravili do Kulturního domu v Horním Jiřetíně na divadelní představení Memento od Radka Johna. Toto divadelní představení se týkalo nepříjemného ale pravdivého příběhu týkajícího se drogové problematiky. Myslíme, že nejen nás, ale všechny naše spolužáky příběh ponaučil o návykových látkách. Doufáme, že příběh Michala a Evy všechny zaujal a přivedl žáky k zamyšlení. Proto chceme poděkovat paní učitelce Věře Sehnalové a paní asistentce Evě Śpakové za celou 8. a 9. třídu, že jste pro nás zařídily toto skvělé divadelní představení.

      Nikolas Gojdič a Matouš Vokřál. 

      žáci 8 třídy.

    • Nové vedení
     • Nové vedení

     • Dne 17. 2. nastala změna ve vedení školy, ředitelkou školy byla jmenovaná Mgr. Bc. Jana Kubičinová. Škola vstoupila do nového období, některé věci se budou měnit, např. pedagogický sbor obohatí dva mladí učitelé. Do konce školního roku jsou ještě možná provizoria, také rozvrh se ještě musí změnit, do budoucna ale plánujeme stabilizaci a postupný rozvoj školy. Chystáme se vstoupit do projektů, školit pedagogy v nových metodách a postupně zlepšit fyzické prostředí školy.

    • Stání v tělocvičně – 30.1.2020 – zhodnocení 2.čt.
     • Stání v tělocvičně – 30.1.2020 – zhodnocení 2.čt.

      • poděkování za proběhlé akce:

      – program Lesná – 4. + 6. třída, Aquasvět Chomutov – plníme rekordy školy, Den Zdraví – 7. – 8. třída, Čert a Mikuláš – 9. třída, Choroš – Litvínov – žáci 8. třídy, Muzeum Most –Krušnohorské Vánoce  - 2. + 3. třída, beseda ÚP – 9. třída, 1. – 5. třída – Ježíškova vnoučata, 6. třída  - výstava ván. stromků, muzeum Praha – 1. + 5. třída, exkurze – paní Vydrová – 6. třída, NTSCH, pyžamový den – akce ŠP, vystoupení Mníšek – vánoční pásmo, projektový den – etická výchova

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • reditelna@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • Ing. Petra Prosná - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz