Novinky

     • „Ukliďme si náměstíčko“ proběhne 20. 4. 2022

     • Jedním z cílů EVVO – Environmentální výchovy je umožnit žákům pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí a také to, co může každý občan v daném místě, kde bydlí, udělat. Již po několikáté jsme zapojeni do této celostátní akce „Ukliďme Česko“. Touto akcí si žáci částečně vytvářejí pracovní návyky.

      Ochranné pomůcky (rukavice) pro žáky zajistily OÚ Nová Ves v Horách, OÚ Brandov a MÚ Hora Svaté Kateřiny.

     • Keramika odpadá

     • Vážení zákonní zástupci,  vážení žáci,

       

      13. 4. 2022 odpadá kroužek keramiky.

       

       

      Děkujeme za pochopení.

     • OKRESNÍ KOLO ODZNAKU VŠESTRANNOSTI

     • Sazka olympijský víceboj, na kterém vybraní reprezentanti škol porovnávají své dovednosti, se konal v Mostě. Za naši školu se jej zúčastnili někteří žáci 5. - 9. ročníku. Umístění na "bedně" vybojoval Radek Klouda (7.A). Gratulujeme a všem děkujeme za reprezentaci školy.

      Kompletní fotogalerie: ZDE

     • ZDRAVÁ 5

     • Žáci prvního stupně absolvovali projekt "Zdravá 5". Tento unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy je zaměřený na zdravý životní styl, a to především v oblasti zdravé stravy. Kompletní fotogalerie: ZDE

     • VIRTUÁLNÍ REALITA bavila

     • Program "Virtuální Realita" (VR) je technologie, která s pomocí speciálního zařízení (nejčastěji helmy) zobrazuje uživateli trojrozměrné prostředí, které vnímá jako realistické. V této simulaci je zároveň možné provádět realistickou interakci s prostředím. V minulém týdnu si své dovednosti vyzkoušeli žáci 6. - 9. třídy.

      Firma Calliditas je soukromý český projekt, který propojuje společensky odpovědné firmy se školstvím.

      Kompletní fotogalerie: ZDE

     • Bára v okresním kole olympiády v AJ šestá

     • Veliká gratulace letí naší Báře Berouskové ke krásnému umístění na 6. místě v rámci olympiády v AJ. Našim nadaným žákům poskytuje škola intervenci, ve které se je snaží rozvíjet nad rámec běžného učiva. Báře děkujeme za reprezentaci školy!

     • PROVOZ ŠD

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      pokrytí ŠD z důvodu absence pí Markéty Schandarové je následující:

      středa 16. 3. 2022

      • ranní a odpolední ŠD - kol. Špaková (spakova@zskaterina.cz)

      čtvrtek 17. 3. 2022

      • ranní ŠD - kol. Durinová (durinova@zskaterina.cz); odpolední ŠD - kol. Svitáková (svitakova@zskaterina.cz)

      pátek 18. 3. 2022

      • ranní a odpolední ŠD - kol. Špaková (spakova@zskaterina.cz)

      V případě změny odchodu žáka/yně z družiny využijte e-mailové spojení (viz výše) příp. fyzicky předejte dítěti uvolněnku, kterou předá v ŠD.

      Děkujeme vám za pochopení a spolupráci.

      vedení školy

     • Požární ochrana očima dětí a mládeže

     • Pod patronací Jiřího Žilky byly předány ceny úspěšným žákům, a to v těchto kategoriích:
       

      Výsledky 1. - 2. třída: Kondrová A.; Štefančík S.; Uxová E.

      Výsledky 3. - 5. třída: Klouda Š.; Račkovič J.; Demeterová J.


      Gratulujeme.

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546 Czech Republic
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupkyně ředitelky: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, borejova@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
   • Mzdová účetní: Ing. Petra Prosná mzdovka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, Mgr. Bc. Jana Kubičinová