Novinky

     • Organizace a harmonogram dne 22. 12. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      ve středu 22. 12. 2021 jsou rozvrhovány první čtyři hodiny jako třídnické - program zajišťují TU (v průběhu dopoledne proběhne také on-line vysílání vystoupení žáků do jednotlivých tříd), poté následuje ukončení výuky (11:20).

      V průběhu páté hodiny bude zajištěn dohled nad žáky, kteří v prostorách školy zůstanou z důvodu čekání na autobus.

      Provoz školní jidelny je v tento den bez omezení - stejně tak provoz ŠK (do 15:30) a ŠD (do 16 hod.).

      vedení školy

     • Pozitivní AG TEST u žáka - jak postupovat...

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      škola vydá zákonnému zástupci (pozitivně testovaného žáka/yně) potvrzení (viz mail a Edupage) o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

      Děkujeme Vám za spolupráci.

      vedení školy

     • Testování v pondělí 6. 12. 2021

     • Vážení rodiče, od pondělí 6. 12. přecházíme na antigenní testování. Žáci se otestují za asistence učitelů po vstupu do budovy a do pár minut budou znát výsledek. Věříme, že se nám podaří odhalit případnou pozitivitu žáků tak, že nedojde k rizikovému kontaktu se spolužáky, nebudou tak muset odcházet do karantény celé třídy. Pondělní testování se týká pouze žáků, kteří nejsou v karanténě. Karanténa 1.,  4., 5. a 8. třídě končí v pondělí, v úterý mohou tito žáci přijít do školy, pakliže budou mít výsledek PCR testu negativní a ne starší 72h (tento test zajišťuje rodina žáka). Zdravotní firma k nám od příštího týdne dojíždět nebude.

      Škola se snaží zajišťovat provoz, jak to jde nejlépe, ale i my bojujeme a v tuto chvíli máme 7 zaměstnanců v karanténách či na nemocenské. 

      Děkuji za Vaši vstřícnost a pochopení a přeji hodně sil a zdraví v této nelehké době. 

      Jana Kubičinová, ředitelka školy

     • ROZVRH ONLINE VÝUKY od středy 30. 11. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od středy 30. 11. 2021 do pondělí 6. 12. 2021 (včetně) platí následující rozvrh pro třídy 1.A; 4.A; 5.A a 8.A. Vyučující vždy vytvoří "událost" přes platformu MS TEAMS, která se žákům zobrazí v kalendáři aplikace.

      Děkujeme vám za spolupráci.

     • Třídy 1.A; 4.A; 5.A a 8.A z rozhodnutí KHS v karanténě do 6. 12. 2021 (včetně)

     • Vážení zákonní zástupci,

      z rozhodnutí KHS platí pro výše uvedené třídy karanténa, a to do pondělí 6. 12. 2021 (včetně). Písemné rozhodnutí KHS ZDE. Z nařízení plyne povinnost podrobit se 5. - 7. den od posledního kontaktu s nemocným PCR vyšetření na SARS-CoV-2 - tzn. 4.; 5. nebo 6. 12. 2021. Negativní PCR test žáka/yně poté umožňuje od 7. 12. 2021 návrat k prezenční výuce.

      Třídy jsou převedeny na distanční výuku (platforma MS TEAMS: dostupné přes portal.office.com) - rozvrhy budou upraveny dle provozních potřeb a zveřejněny v průběhu dnešního dopoledne zde na webu/Edupage a dalších kanálech.

      Obědy jsou plošně žákům odhlášeny.

      Děkujeme za pochopení a spolupráci.

      vedení školy

     • Třídní schůzky/informační odpoledne proběhnou ON-LINE na platformě TEAMS

     • Vážení zákonní zástupci,

       

      čtvrteční (25. 11. 2021) třídní schůzky, informační odpoledne i kariérové poradenství pro 9.A proběhnou z důvodu zhoršené epidemické situace distanční formou. Veškeré informace obdržíte v průběhu zířka (pondělí) přes webové stránky, Edupage i e-mailem.

       

      Děkujeme ze pochopení.

      vedení školy

     • Plošné testování žáků proběhne 22. a 29. listopadu

     • Vážení zákonní zástupci,

      v pondělí 22. a 29. listopadu 2021 proběhne testování žáků v rámci plošného screeningu na covid-19. Testování se bude týkat pouze neočkovaných žáků resp. žáků, kteří neprodělali nemoc v posledních 180 dnech.

      Testování provede (stejně jako v září) mobilní odběrový tým Podkušnohorské medicíny Litvínov, s. r. o. 

      Děkujeme vám za spolupráci.

      S úctou

      vedení školy

     • PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2021

     • Letošní ročník soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN byl pro naši školu velmi úspěšný.

      VÝSLEDKOVÁ LISTINA - kategorie KADET; okres Most

      Barbora BEROUSKOVÁ se v konkurenci 199 soutěžících umístila na skvělém šestém místě!

      Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

      Druhou zajímavostí z téže soutěže (ve vyšší kategorii středních škol) je sedmé místo pro Nicolase GOJDIČE (loňský absolvent), a to z celkového počtu 246 soutěžících.

     • Návštěva centra MP JAKLÍK - MŠ

     • Koncem října jsme s většími dětmi navštívili paní Hejčovou, která pro nás měla opět připravenou spoustu her a nápadů. Moc děkujeme za krásné a podnětné dopoledne.

      Dnešní téma plné pocitů, vyjadřování, komunikace, spolupráce a správného chování.

      Děti si vyzkoušely, co a jak dělat, když jsou v ohrožení a jak je důležité rozlišovat bezpečné a nebezpečné lidi.

      Za to, jak dnes děti vše zvládly, si odvezly krásné reflexní prvky, aby byly na silnici dobře vidět.

      Těšíme se na další setkání.

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • reditelna@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • Ing. Petra Prosná - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz