Novinky

     • Odstávka elektřiny dne 10. 5. 2021

     • Vážení rodiče, zítra, tj. 10. 5. 2021, je plánována firmou ČEZ odstávka elektřiny ve velké části horských obcí. Je možné, že dálkovou výuku (3., 5., 6. a 8. třídy) nebude možné zrealizovat tak, jak je naplánována. Škola online výuku neruší, ale počítáme s kolísavou účastí žáků. Je velmi pravděpodobné, že k výpadku bude docházet na různých místech v různé časy a je možné, že výuka zasažena nebude vůbec, nebo že žáci vystačí s nabitím tabletů, notebooků a mobilů.  Pakliže se Vaše dítě nebude zítra moci připojit, do omluvenky prosím napište "výpadek elektřiny". Prezenční výuka, činnost MŠ ani činnost školní jídelny by neměla být výpadkem elektřiny nijak zasažena. 

     • PROVOZ MŠ OD 10.5.2021

     • Vážení zákonní zástupci,

      návrat do mateřských škol je umožněn všem dětem, a to bez výjimek od 10. 5. 2021.

      Návrat dětí není podmíněn testováním a ani ochranou úst a nosu.

      I přesto Vás žádáme, aby děti měly jednu čistou roušku v sáčku. Vstup do MŠ bude zákonným zástupcům (ZZ) umožněn pouze na dobu nezbytně nutnou (oblékání a svlékání dětí) a maximálně 2 ZZ v šatně.

      ZZ mají vstup do MŠ povolen s respirátorem, při dodržení odstupů 2 metry. U dětí se bude nadále provádět ranní filtr. Dítě, které bude mít příznaky nemoci (kašel, rýma, teplota) nebude do MŠ přijato.

      Těšíme se opětovné setkání s Vašimi dětmi a Vámi.

      Kolektiv MŠ Kateřinka

     • PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY od pondělí 10. 5. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od pondělí 10. 5. 2021 se v omezeném režimu vrací:

      • k PREZENČNÍ VÝUCE žáci 1.A, 2.A, 4.A, 7.A a 9.A - tyto třídy budou osobně přítomny ve vzdělávání v budově školy (nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny) - ROZVRH ZDE (!)
      • ostatní třídy (3.A, 5.A, 6.A, 8.A) mají DISTANČNÍ (ONLINE) VÝUKU - ROZVRH ZDE (!)

      Informace k testování žáků na PREZENČNÍ VÝUCE:

      • viz článek Informace k testování od pondělí 26. 4. 2021 v ZŠ a MŠ
       • ​​​​​​​ŽÁCI PRVNÍHO STUPNĚ VŽDY V PONDĚLÍ
       • ŽÁCI DRUHÉHO STUPNĚ VŽDY V PONDĚLÍ A ČTVRTEK
      • prezenční výuka probíhá každý všední den od pondělí do pátku s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními (respirátory/roušky)
      • všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky (žáci) nebo respirátory (všechny osoby starší 15 let) - vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr 
      • Pokud je výsledek NEGATIVNÍ = žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
      • Pokud je výsledek POZITIVNÍ = žák poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.
      • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

      Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

      S úctou

      vedení školy

     • Z Kateřiny do Japonska

     • …došla naše škola v soutěži tříd Kateřinská šlápota!

      Když jsem v polovině března soutěž vyhlašovala, tajně jsem doufala, že se nám podaří nachodit alespoň 100 jarních kilometrů. Mé představy byly ale víc jak stokrát překonány! Naše škola po menších úsecích ušla pomyslnou trasu z Hory Svaté Kateřiny až do Japonska!

      A nyní fanfáry vítězům!

      Na 3. místě se umístila třída 7.A jakožto jediná druhostupňová třída na stupních vítězů (prosím o veliký potlesk). Smekáme, sedmáci!

      Na 2. místě se umístila třída 1. A a už nyní ukázala, že nám ještě ukáže! Veliká gratulace našim nejmenším!

      Tramtadadá!

      Místo první vybojovala a zlatou medaili si odnáší naše 3. A s krásnými 2154,286 km. Obrovská gratulace! Zpěv a tanec!!!

       

      Můžete namítnout, že třídy, ve kterých je méně žáků, byly diskriminované, vypočítali jsme proto také průměr na žáka a v této kategorii se jako nejusilovnější a nejušlapanější ukázala třída 4. A, a tak má Šlápota vlastně vítěze dva. Blahopřejeme!!!

      Slavnostní vyhlášení se bude konat dne 4. 6., kdy plánujeme, letos znovu, Piknik za školou- odpoledne věnované dětem, hrám, soutěžím a divadlu, pokud to dovolí epidemiologická situace.  Vítězové (3.A, 4. A, 1. A a 7. A se tak mohou těšit na překvapivě skvělé odměny).

       

      Na závěr veliký dík všem, kteří jste akci podpořili. Rodičům, že svým dětem dělali sparing partnery v chůzi, třídním učitelkám za to, že děti nejen povzbuzovaly, ale také samy šlapaly za svůj tým, kamarádům, že nebyli líní a navzájem se vytáhli ven. Díky tomu, že jste fajn, se nám podařilo i lépe přečkat dobu nejtemnější, kdy se o otevření škol zatím vůbec nemluvilo.

      Krásná akce díky vám, kteří jste vyhráli ale i díky vám, kteří jste nevyhráli a prostě šlapali.

      Vaše nadšená ředitelka školy

     • PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY od pondělí 3. 5. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od pondělí 3. 5. 2021 se v omezeném režimu vrací:

      • k PREZENČNÍ VÝUCE žáci 3.A a 5.A - tyto třídy budou osobně přítomny ve vzdělávání v budově školy (nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny) - ROZVRH ZDE (!)
      • ostatní třídy (1.A, 2.A, 4.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A) mají DISTANČNÍ (ONLINE) VÝUKU - ROZVRH ZDE (!)

      Informace k testování žáků na PREZENČNÍ VÝUCE: viz článek Informace k testování od pondělí 26. 4. 2021 v ZŠ a MŠ

      • prezenční výuka probíhá každý všední den od pondělí do pátku s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními (respirátory/roušky)
      • všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky (žáci) nebo respirátory (všechny osoby starší 15 let) - vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr 
      • Pokud je výsledek NEGATIVNÍ = žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
      • Pokud je výsledek POZITIVNÍ = žák poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.
      • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

      Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

      S úctou

      vedení školy

     • PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY od pondělí 26. 4. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od pondělí 26. 4. 2021 se v omezeném režimu vrací:

      • k PREZENČNÍ VÝUCE žáci 1.A, 2.A a 4.A - tyto třídy budou osobně přítomny ve vzdělávání v budově školy (nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny) - ROZVRH ZDE (!)
      • ostatní třídy (3.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A) mají DISTANČNÍ (ONLINE) VÝUKU - ROZVRH ZDE (!)

      Informace k testování žáků na PREZENČNÍ VÝUCE: viz článek Informace k testování od pondělí 26. 4. 2021 v ZŠ a MŠ

      Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

      S úctou

      vedení školy

     • Informace k testování od pondělí 26. 4. 2021 v ZŠ a MŠ

     • Vážení kolegové, rodiče, milí žáci,

      testování nám už dva týdny pěkně běží a věřím, že nepředstavuje žádnou komplikaci v cestě do školy. Děti testy krásně zvládly a vše probíhá bez slz a obtíží. Od příštího pondělka nám ale ministerstvo posílá jiný typ testů – Singclean. Jsou to testy, které mají stejný odběr ale trochu složitější vyhodnocení. Proto škola využila nabídky profesionálů na pomoc mobilního týmu sestřiček.

      Ty přivezou škole svoje testy, testování se tak ještě zjednoduší. Děti se jen samy odeberou a dál si s vyhodnocením (kapání, manipulace s roztoky) poradí sestřička. Laboratoř nás také zbaví odpadu a nabízí, že pokud by test vyšel někomu pozitivní, může na místě provést i PCR test (v tomto případě bychom ale žádali povolení rodičů), rodiče tak nebudou muset kontaktovat lékaře a čekat na žádanku a následně se dopravovat k odběru. Škola díky tomu nabízí rodičům či prarodičům (zákonným zástupcům) možnost se také zdarma otestovat s tím, že jim bude vystaven certifikát o výsledku. Pakliže máte zájem, přijďte s dětmi mezi 7 a 7,45 h v pondělí nebo ve čtvrtek ke škole.

      Pomoc mobilního týmu neznamená, že děti budou nově odebírány zdravotníky. Stále platí, že se jedná o samoodběr (v případě MŠ o odběr za pomoci rodiče), sestřičky na požádání odběr samozřejmě mohou pomoci provést, mobilní tým zde bude pro zjednodušení vyhodnocení testů.

     • Splnili jsme 3. misi

     • Dnes, 22. dubna je Den Země, celosvětová událost, která je zaměřena na podporu ochrany životního prostředí. A právě v tento den jsme byli seznámeni s našimi výsledky 3. mise. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo dosáhnout nejvyšší kategorie, máme obrovskou radost. Níže uvádíme citaci vyhodnocení a věříme, že to je vhodný způsob připomenutí si dnešního významného dne:

      „Kategorie: Paříž+. Misi jste splnili víc než výborně! Nejen, že jste velmi dobře, poctivě a důkladně splnili všechny úkoly, ale udělali jste i některé další. Vaše iniciativa a tvrdá práce vede k tomu, že se vám daří udržovat oteplení planety dokonce na 1,5 °C! Skutečně výborně a jen tak dál!“

      Tým CO2 ligy Kateřina

     • Testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 před přijímací zkouškou na SŠ

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud:

      • nemá příznaky onemocnění COVID-19
      • doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

      Doklad (viz výše) může uchazeč nahradit:

      1. dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
      2. dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
      3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

      Pro naše žáky umožňujeme testování neivazivními testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 před přijímací zkouškou na SŠ, a to přímo v budově školy - nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny. Pokud máte o takový test zájem, kontaktujte - urik@zskaterina.cz

       

      S úctou

      vedení školy

     • PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY od pondělí 12. 4. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od pondělí 12. 4. 2021 se v omezeném režimu vrací:

      • k PREZENČNÍ VÝUCE žáci 1.A, 2.A a 4.A - tyto třídy budou osobně přítomny ve vzdělávání v budově školy (nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny) - ROZVRH ZDE (!)
      • ostatní třídy (3.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A) mají nadále DISTANČNÍ (ONLINE) VÝUKU - ROZVRH ZDE (!)

      Informace k testování žáků na PREZENČNÍ VÝUCE:

      • prezenční výuka probíhá každý všední den od pondělí do pátku
      • testovacími dny jsou pondělí a čtvrtek - testuje se tedy 2x týdně antigenními testy "LEPU MEDICAL" - informace ZDE
      • pokud kupř. žák chyběl v pondělí a úterý, pak ve středu bezprostředně po příchodu do školy si pod dohledem určené osoby provede test a výsledek je zaevidován + ve čtvrtek se účastní testování společně s ostatními dle harmonogramu
      • pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu
      • v případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, je nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny
      • standardní testování probíhá v učebně, kde bude probíhat první vyučovací hodina dle rozvrhu - dohled nad žáky vykonává vyučující první vyučovací hodiny - tento vyučující zároveň dohlíží nad provedením testů a zapisuje údaje o přítomných žácích a výsledcích testů
       • zahájení testování bude VŽDY v 07:35 hod. (!)
      • testování s třetí osobou (zákonný zástupce - či jím pověřená osoba) -  testování probíhá před školou v přístřešku na kola (označeno), kde jsou s rozestupy rozmístěny stoly a židle - určený pracovník školy provádí dohled nad žáky a zapisuje výsledky testů
       • zahájení testování s třetí osobou je možné od 07:15 hod. (!)
      • všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky (žáci) nebo respirátory (všechny osoby starší 15 let) - vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr 

      PROCES SAMOTNÉHO TESTOVÁNÍ - videoinstruktáž

      Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

      1. během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku
      2. po dokončení si testovaný opět nasadí roušku
      3. dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru
      4. dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu
      5. dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
       1. otevírá vyhodnocovací kartu vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A)
       2. odstraňuje lepicí proužek
       3. dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám)
       4. otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne
       5. dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut
      • Pokud je výsledek NEGATIVNÍ = žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
      • Pokud je výsledek POZITIVNÍ = žák poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.
      • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

      Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

      S úctou

      vedení školy

     • PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY od pondělí 12. 4. 2021

     • Vážení zákonní zástupci,

      od 12. 4. 2021 se do MŠ vrací se pouze děti povinného předškolního vzdělávání, případně mladší děti rodičů vybraných profesí dle mimořádného opatření.

      Testování:

      Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí do MŠ. Testovací místností bude třída v přízemí. Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, který obdrží. Za přítomnosti pedagogické pracovnice vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu. V případě negativního výsledku odchází dítě do šatny, zákonný zástupce z MŠ. V prostorech MŠ budou mít zákonní zástupci respirátor po celou dobu testování. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. Vyžadujeme, aby dítě bylo vybaveno minimálně jednou zdravotnickou rouškou, kterou by mělo nasazenou v případě zjištěných příznaků respiračních onemocnění, popř. pozitivního antigenního testu. V případě příznivého počasí se bude testování dětí provádět před MŠ.

       

      Informace k testování dětí:

      • testovacími dny je pondělí a čtvrtek - testuje se tedy 2x týdně antigenními testy "LEPU MEDICAL" – informace: ZDE
      • v případě, že dítě dorazí do MŠ jiný den než je pondělí a čtvrtek, bude testováno
      • testování u dítěte provede zákonný zástupce - či jiná pověřená osoba)
      • pokud s testováním nesouhlasíte, bude mít Vaše dítě omluvenou absenci.
      • testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě)

      Proces samotného testování:

      Videoinstruktáž: ZDE

      Zákonný zástupce provádí samoodběr u dítěte dle pokynů:

      1. během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku
      2. dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru
      3. dle pokynů dohlížející osoby každý zákonný zástupce sám pokračuje krokem k vyhodnocení testu:
       • tevírá vyhodnocovací kartu, vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A)
       • dstraňuje lepicí proužek
       • dhlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám)
       • točí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne
       • dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut
      • Pokud je výsledek NEGATIVNÍ = dítěti je umožněn vstup do MŠ
      • Pokud je výsledek POZITIVNÍ =  dítě odchází se zákonným zástupcem
      • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.
      • Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

      Milí zákonní zástupci, na Vaše děti se velmi těšíme a věříme, že společně vše zvládneme a děti se budou opět radovat ze společných chvil v naší mateřské škole.

      Za MŠ Fenclová Helena

     • TŘÍDNÍ SCHŮZKY & KONZULTACE S VEDENÍM ŠKOLY

     • Vážení zákonní zástupci,

      srdečně vás zveme na třídní schůzky, a to u příležitosti III. čtvrtletí školního roku 2020/2021 - schůzky proběhnou online formou - informace v přiloženém letáku.

      Nabízíme vám také možnost připojit se na schůzku s vedením školy. V případě zájmu je nutné vyplnit registrační formulář ZDE

      S úctou

      vedení školy

     • ZÁPIS do první třídy - INFORMACE

     • KOMPLETNÍ INFORMACE ke stažení: ​​​​​​ZDE

      EDIT: Chystáte-li se zanést dokumentaci osobně do školy v termínu 14. - 15. 4., je třeba se "objednat" na konkrétní čas na čísle 736 633 329 (ředitelka školy)

      Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022 (pro děti nar. do 31. 8. 2015)

      Počet tříd: 1; max. počet přijatých žáků: 25

      Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

      1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu Základní školy a Mateřské školy Hora Svaté Kateřiny, nám. Pionýrů 1, okr. Most
      2. Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy).

      Formulář Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je možné nahradit vyplněním elektronické přihlášky ZDE.

     • Zápis do MŠ Kateřinka pro školní rok 2021/2022

     • Vážení zákonní zástupci,


      zápis se uskuteční v souladu s pokyny a doporučeními MŠMT, a to v termínu od 2. do 16. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.


      Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

      • osobním podáním 12. 5. 2021 od 8 do 16 hod. - bez přítomnosti dítěte (!) - vzhledem k epidemické situaci je potřeba se objednat telefonicky na určený čas
       • tel: 417 633 247 a dodržovat vyhlášená bezpečnostní opatření platná pro uvedenou dobu
      • do datové schránky školy: n8mqt2q

      • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce skolka@zskaterina.cz
       • bez uznávaného podpisu je nutné, aby žádost o přijetí zákonný zástupce potvrdil do 5 dnů, jinak se k žádosti nepřihlíží
      • poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně)


      Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

      • Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Ke stažení ZDE
       • Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
       • Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře, která je součástí žádosti o přijetí dítěte.
      • Rodný list dítěte (kopii rodného listu)
      • Platný průkaz totožnosti při osobním předání dokumentů


      KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ:

      1. Děti s trvalým pobytem v obci a v jiných obcích, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 5 let věku (povinné předškolní vzdělávání)
      2. Děti s trvalým pobytem v obci a v jiných obcích, které do 31. 8. 2021dosáhnou 4 let věku
      3. Děti s trvalým pobytem v obci a v jiných obcích, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 3 let věku (Děti, které do 31. 8. 2021 nedosáhnou 3 let věku, budou přijaté v případě volné kapacity MŠ)

      Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je s účinností od 1. 9. 2016 stanoveno, že se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
             

      ROZHODNUTÍ

      Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy a vývěsní desce MŠ nejpozději dne 14. 6. 2021 pod přidělenými registračními čísly.

      Předkládaný počet volných míst pro školní rok 2021/2022 v mateřské škole: 10


      Dne 17. 5. 2021 bude zákonným zástupcům umožněno nahlédnout do spisu v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

      V případě nepřijetí, obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním Českou poštou, s. p.

      Pokud nebudou do 16. 5. 2020 dodány všechny dokumenty potřebné pro zahájení řízení – přijímání, bude správní řízení zastaveno (ukončeno).                                                                                                                                                                                                             


     • KRIZOVÁ OPATŘENÍ A PROVOZ ŠKOLY OD 1. 3. 2021

     • Vážení zákonní zástupci,

      v návaznosti na usnesení vlády ČR je od pondělí 1. 3. 2021 povinné vzdělávání distančním způsobem pro všechny ročníky (1. – 9. tř.) - ROZVRH

      Platforma určená k výuce je MS TEAMS:

      • přihlášení: portal.office.com - přihlášení mail + heslo - Office 365 je žákům kompletně k dispozici
        

      USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření…

      (výňatek)

      Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

      • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole
      • provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole
      • provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání

      V provozu od 1. 3. 2021 nebude ani školní jídelna.

       

      Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část ZDE. Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba. Narozdíl od jara 2020, škola formulář nepotvrzuje!

       

      S úctou

      vedení školy

     • HODINA ZEMĚ

     • V sobotu 27. 3. 2021 podpořilo akci Hodina Země 1296 jednotlivců, 108 podniků a firem a 146 měst a obcí.

      Celkový klimatický závazek činí 3.385 t CO2 ekv. Mezi jednotlivce se řadili i ti, kteří akci podpořili na základě naší výzvy. Tak se na mapě podporujících objevila místa, kde žijeme, Brandov a Hora Svaté Kateřiny.

      Děkujeme, že vám na naší planetě záleží.

      Tým CO2 ligy Kateřina

     • Informace k uzavření MŠ

     • Vážení zákonní zástupci,

       

      vzhledem k usnesení Vlády České republiky je MŠ uzavřena, a to od 1. 3. 2021 do 11. 4. 2021 (může se změnit).


      Informace pro rodiče předškoláků:

      V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona, pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena:

      1. povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,
      2. povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.

      Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte (zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.).

       

        Nabízíme tyto možnosti vzdělávání dětí:

      • pracovní listy, náměty k činnostem - zasíláme do emailových schránek (předškoláci)
      • Facebook MŠ - omalovánky, inspirace k pracovním či výtvarným činnostem, pracovní listy, odkazy (pohádky, písničky, tanečky), zpětná vazba rodičům
      • osobní převzetí těchto tištěných materiálů v MŠ (možnost po telefonické domluvě)
      • možnost využít bezplatného přístupu k MIUč+ ZDE


       

       

       

       

       

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • reditelna@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • Ing. Petra Prosná - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz