Novinky

     • PF 2024

     • Všem našim dětem, žákům, rodičům, přátelům a podporovatelům školy přejeme pokojné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí, sil, inspirace a lásky. 

     • Novinky z ERASMU+ (Dublin, Tromso, Saarburg)

      • V týdnu od 20. do 24. 11. 2023 hostila škola pana Andrease Schreinera, ředitele gymnázia v Saarburgu. Gymnázium je už druhým rokem naší partnerskou školou v projektu E-twinning a stejně jako my požádali o Erasmus. Grant jim na rozdíl od nás byl přiznán. Pan ředitel tedy přijel na tzv. „stínování“, porovnávali jsme tak práci ředitele v Německu a v Čechách. Abychom jen neseděli v ředitelně, navštívili jsme také okolní památky. Pan starosta Lukáš Pakosta nás zevrubně provedl městečkem, vylezli jsme na rozhlednu, prohlédli si kostel i štolu. Děkujeme. Panu Schreinerovi jsem také ukázala okolí, mimo jiné hrad Hněvín, jezero Most či osecký klášter. V neposlední řadě jsme navštívili střední školy v okolí, a to školu Humanitas a Educhem. Obě nám ukázaly vybavení škol se zaměřením na výuku chemie a technických věd. Děkujeme za vřelé přijetí. Pan Schreiner zároveň plánuje mobilitu svých žáků. Skupinku německých studentů čekáme na týdenní pobyt v naší škole a okolí v dubnu 2024.
      • Abychom také mohli vycestovat my, požádala ředitelka školy o tzv. akreditaci v Erasmu+. Žádost byla podána k 1. říjnu 2023 a čekáme na výsledky, které bychom měli obdržet v lednu. Budeme-li úspěšní, vycestují do Německa (a nejspíš Holandska) i naši žáci, a to hned ve dvou letech po sobě. Vycestují také učitelé na zahraniční vzdělávací kurzy. Při tvoření žádosti o akreditaci využila ředitelka školy poznatků z mezinárodního semináře v Dublinu, kterého se zúčastnila letos v květnu.
      • Jak to funguje, když je škola akreditovaná a jaké společné hodnoty musí obsahovat každý počin financovaný EU, jela ředitelka školy zjišťovat na mezinárodní setkání do Norska, konkrétně města Tromsa, které se nachází až za polárním kruhem. Kromě nově navázaných kontaktů pro mezinárodní spolupráci, a to i pro oblast MŠ, se podařilo také uvidět nádhernou polární záři.
      • Závěrem informujeme, že dne 15. 12. 2023 bylo ředitelce školy slavnostně předáno ocenění Quality Label (Certifikát kvality) za loňský projekt 7. a 9. třídy „Are we so different?“, ve kterém jsme spolu s cizinci pekli vánoční dobroty, učili je pohybové hry a tvořili plakáty ohledně opatření, které školy dělají v oblasti ekologie.
     • Krušnohlásek má napilno

     • V loňském školním roce na naší škole vznikl zájmový pěvecký kroužek. Otevřel se pro děti ve věku od pěti let a žáky prvního stupně. Postupem času se nám kroužek vyprofiloval v pěvecký sbor a pod vedením B. Ferenczové, za hudebního doprovodu T. Čapka a s velkou podporou rodičů si vyzkoušel svůj první vánoční koncert v Mostě, následovaný několika dalšími akcemi v našem městečku včetně městských slavností, při nichž se děti opatrně seznamovaly s veřejným vystupováním a učily spolupracovat s technickým vybavením, bez něhož by to nešlo. 

      Děti se ve sboru učí pracovat s dechem i hlasem, nacvičují správnou intonaci, trénují rytmizaci, učí se správně vyslovovat, trénují paměť i udržení pozornosti, zvládání trémy, také je pro nás důležitá spolupráce, přátelství a týmový duch. Sboreček na naší škole není výběrový; nevybíráme si zpěváčky podle schopností a dovedností, máme otevřeno pro každého, kdo má zájem a chuť si zkusit zazpívat, rozvíjíme u dětí pozitivní motivací kladný vztah k hudbě a naším velkým krédem je, že úplně každý má možnost zažít alespoň kousek školního – hudebního úspěchu. Aktuálně čítá sbor 20 členů, zpívají s námi kluci i holčičky z mateřské školy a 1. stupně základní školy. Od nového roku se dokonce ještě o další dva přihlášené členy rozšíříme, vítáme každého nového zájemce.

      I v letošním školním roce školní sboreček ladí veselou notu a reprezentuje svou školu a své město; už jako velcí mazáci jsme zahájili druhou pěveckou sezónu listopadovým zpíváním na městském úřadě u příležitosti oslavy Dne úcty ke starším. Prosinec se nám pěveckými aktivitami téměř celý naplnil, Krušnohlásek rozsvěcel vánoční stromeček na Brandově, následně pak vznikla přátelská spolupráce s dětským pěveckým sborem Berušky ze ZŠ Písečná v Chomutově a oba sbory společně realizovaly vánoční vystoupení při rozsvěcení vánočního stromečku na Hoře Svaté Kateřiny.

      Díky pozvání Mgr. Herzánové jsme o třetí adventní neděli měli možnost zazpívat samostatný vánoční koncert ve vzdělávacím a rekreačním centru Lesná, v krásném prostoru muzea v hrázděném domě – ještě jednou velmi děkujeme, moc se nám u vás líbilo.

      Před Vánoci Krušnohlásek zazpívá ještě jednou, a to při školní vánoční besídce, aby jej také měli možnost slyšet spolužáci a kamarádi na domácí půdě.

      V novém roce o sborové aktivity také nebude nouze; Krušnohlásek je pozván na oplátku na návštěvu do Chomutova k Beruškám, aby si oba sbory mohly zazpívat i v teplejším a slunečném počasí, čeká nás velikonoční zpívání opět na krásné Lesné a také se hlásíme na květnový festival sborového zpěvu Jirkovská srdíčka na Červeném Hrádku, abychom si zkusili zazpívat i mezi konkurencí a navázali další přátelské kontakty a spolupráce. Sezónu a školní rok pak společně zakončíme zpíváním při výročních slavnostech města Hora Svaté Kateřiny.

       

     • Vánoční zvyky a tradice na Lesné

     • Dne 13.12.2023 jsme se s žáky prvních až čtvrtých tříd zúčastnili krásné akce, kterou pořádá areál Lesná pro děti každý rok.

      Po příjezdu na Lesnou nás přivítal zbytek sněhu, který si děti patřičně užily, než jim začal program.

      Pracovnice, které tam vedou činnosti, si děti rozdělily do dvou skupin a každá se jim věnovala v maximální míře. Prošly s žáky všechna připravená stanoviště a děti se dozvěděly spoustu nových informací, které se vážou k vánočním zvykům a tradicím.

      Nádherně vyzdobený vstup do restaurace na nás dýchnul vánoční atmosférou. Velký dřevěný betlém s postavami v životní velikosti si děti mohly prohlédnout zblízka, poznávaly všechny postavy, dozvěděly se vše o historii vzniku betlému a zazpívaly si známé koledy. Musíme říct, že naše děti toho spoustu znaly a moc je to bavilo.

      Poté přešli všichni do jedné z budov, ve které bylo mimo jiné vytvořené krásné peklo, a zde se o něm žáci dozvěděli spoustu informací. Prošli dobovou světnicí s pecí a krásnými dekoracemi, zde jim pracovnice vyprávěly, jak to chodilo v dobách, kdy lidé neměli mobily, internet a byli chudí, ale i tak šťastní.

      Nakonec si v krásné vyzdobené místnosti všichni vyrobili malého anděla při rukodělné dílničce v příjemném prostředí a v teple.

      Závěr byl také veselý, protože restaurace pro děti připravila výborný oběd - kaši, řízek a pití zdarma. Všichni si moc pochutnali.

      Děkujeme moc zaměstnancům areálu Lesná za super den a paní učitelce Meissnerové za organizaci této akce. Všem paní učitelkám díky za spoluúčast.

      Byl to krásný a přínosný den. Hezké Vánoce všem. Mgr. Petra Šamunová

       

     • Přijímací řízení na střední školy nově

     • Vážení zákonní zástupci, milí deváťáci a všichni, kdo v tomto roce ukončíte povinnou školní docházku,

      jak již jistě víte, dochází v roce 2024 ke změnám v přijímacím řízení na střední školy. Jak tedy podat přihlášku?

      • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou občana – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA).
      • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
      • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

      Vyberte si pouze jednu z možností.

      Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1.2.2024 do 20.2.2024

      Důležité změny:

      • Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!
      • Určení priority jednotlivých škol:
       • Na první místo v přihlášce uveďte nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
       • Na druhé místo uveďte obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
       • Na třetí místo uveďte obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

      Přihláška a další formuláře budou k dispozici cca od 10. ledna 2024.

      Všechny dostupné informace k přijímacímu řízení naleznete na www.prihlaskynastredni.cz

     • Předvánoční týden - organizační informace

     • Milí rodiče, vážení zákonní zástupci, drazí žáci, upozorňujeme na změnu rozvrhu v předvánočním týdnu 18. - 22. 12.. Tento proběhne následovně:

      PO - ST výuka všech tříd dle rozvrhu

      ČT - PÁ 1. stupeň výuka do 4. vh, 2. stupeň výuka do 5. vh.

      V posledních dvou dnech školy roku 2023 proběhne dopoledne sportovní turnaj 1. a 2. stupně (21.12.), vánoční besídka s vystoupením Krušnohlásku a třídní vánoční posezení (22.12.). 

     • Osvětová přednáška o vězeňské službě v ČR

     • Ve čtvrtek 30. 11. přišel k nám do školy muž v uniformě. Byl to příslušník vězeňské služby prap. Bc. Adam Chrenka, který slouží ve věznici Bělušice.

      Hned na úvod museli žáci absolvovat tzv. sčíták, a pak už sledovali prezentaci a poslouchali velmi zajímavý výklad o tom, jak to chodí v českých věznicích. Dozvěděli se, jak vypadá běžný den ve věznici, jaká mají vězňové práva a povinnosti, jak tráví svůj čas, jak probíhá práce dozorce, vychovatele, eskorty, kolik věznic a vězňů v ČR máme a tak dále, a tak dále. Téma vězeňství žáky nadchlo a měli spoustu zajímavých dotazů, na které pan praporčík rád odpověděl, a tak došlo i na několik veselých historek.  

      Jeden dobrovolník se mohl na chvíli stát vězněm, zkusil si „vězeňský mundúr“ a dostal fiktivní oběd z „vězeňského talíře“. Všichni si pak nadšeně prohlédli různé donucovací prostředky, někteří si zkusili nandat pouta, nebo se z nich vyprostit.

      Žáci byli nadšeni, zazněl i názor, že to byla "nejlepší přednáška, kterou kdy  (žačka) slyšela".

      Děkujeme panu prap. Chrenkovi.

      Přílohou si můžete pročíst zpětnou vazbu žáků. 

      Zapsala p. uč. Mgr. Lucie Hájková

       

     • Sportovní kroužek se zaměřením na fotbal

     • Milí sportovci, vážení rodiče, 

      s politováním vám musíme oznámit, že sportovní kroužek se již do ledna 2024 konat nebude. Pevně věříme, že se setkáme v lednu a budeme se vídat častěji. 

      Děkujeme za pochopení

      Ladislav Rameš a vedení školy

     • Stávka - aktualizace

     • Vážení rodiče, milé děti, oznamuji, že zaměstnanci školy se s mou podporou s definitivní platností připojí ke stávce 27. 11. 2023. Vzhledem k tomu, že se jedná prakticky o všechny zaměstnance, bude škola uzavřena, v provozu nebude ani  MŠ, školní jídelna, školní klub a školní družina. 

      V pondělí  27. 11. 2023 tedy neposílejte děti do školy.

      Mrzí nás, že rodičům, kterých se velmi vážíme, tímto možná znepříjemníme tento den, ale případné dopady všech záměrů MŠMT, potažmo vlády, by znamenaly tak vážné ohrožení vzdělávání žáků, zejména v postižených regionech, že proti nim musíme vystoupit. 

      Nebojujeme za sebe, ale za děti a jejich kvalitní vzdělání. 

     • Stávka 27. 11. 2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé děti, oznamujeme Vám, že jsme se, jako zaměstnanci ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, rozhodli připojit ke stávce 27. 11. 2023, pokud se uskuteční. Vzhledem k tomu, že se jedná prakticky o všechny zaměstnance, bude škola ten den uzavřena, v provozu nebude ani školní jídelna, mateřská škola, školní družina a klub.

      Dne 27. 11. 2023 tedy neposílejte děti do školy a nevoďte je do školky.

      Mrzí nás, že rodičům, kterých se velmi vážíme, tímto možná zkomplikujeme jeden den, ale případné dopady všech záměrů MŠMT, potažmo vlády, by znamenaly tak vážné ohrožení vzdělávání žáků, že proti nim musíme vystoupit. Nebojujeme za sebe, ale za děti a jejich kvalitní vzdělání.

      Upozorňuji Vás, že v případě, že by stávka byla odvolána, se škola normálně otevře. O definitivním rozhodnutí se nyní jedná, o všem Vás budeme co nedříve informovat. Nicméně záměr zveřejňujeme už nyní, abychom Vás včas na možnost stávky upozornili.

      Proč jsme se rozhodli stávkovat:

      • není to kvůli platům učitelů, chápeme, že v rozvratu, ve kterém se nacházejí veřejné finance, je třeba úspor 
      • nesouhlasíme s plánovaným omezováním počtu asistentů pedagoga, jsou pro vzdělávání žáků důležití; zvláště v době inkluze, kdy se spolu vzdělávají děti s různými podpůrnými opatřeními a děti intaktní, pokud projde tzv. "parametrizace asistentů", v naší škole asistentky prakticky nezbydou
      • nesouhlasíme se snižováním platů všech neučitelských zaměstnanců (uklízeček, kuchařů), mnoho z nich má i nyní platy velmi nízké;
      • nesouhlasíme se snížením počtu učitelů (např. v naší škole o 1 učitele), protože tím snížíme kvalitu vzdělávání mnoha dětem (budeme muset slučovat třídy),

      Důležité informace ke stávce:

      • rodič nemá právo na žádné mimořádné volno v zaměstnání; v případě potřeby se obraťte na svého zaměstnavatele
      • rodič nemusí žáka omlouvat, rovněž mu nebude počítána absence.

      Více ZDE

      Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné obtíže. Jana Kubičinová a zaměstnanci školy

     • Sportovní kroužek se zaměřením na fotbal

     • Z důvodu pracovního vytížení vedoucího, pana Rameše se v následujících dnech kroužek nekoná:

      středa     8.11.  

      středa  15. 11.  

      středa  22. 11.   

      Sejdeme se opět ve středu 29. listopadu. 

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
    Czech Republic
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová;

    Zástupkyně ředitelky: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, borejova@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ......
    mobil 736 633 329 .....
    hospodářka 476 113 299
    ekonomka 476 113 299
    sborovna 476 113 298
    školní_družina 476 113 297
    školní_jídelna 417 633 246
    mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov)

    Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby.
    Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
   • Mzdová účetní: Ing. Petra Prosná
    mzdovka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Bc. Stanislava Borejová, Mgr. Bc. Jana Kubičinová