Novinky

    • Zápis do 1. tříd - NOVÉ INFORMACE
     • Zápis do 1. tříd - NOVÉ INFORMACE

     • Vzhledem k okolnostem je TERMÍN ZÁPISU do 1. tříd přesunut na  23. 4. 2020 od 9 do 17h a podle nového opatření ministra proběhne bez přítomnosti dětí.

       

      Zápis k povinné školní docházce probíhá od 1. do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Znamená to, že pokud nemáte ani datovou schránku ani elektronický podpis, můžete dítě zapsat do ZŠ v zásadě dvojím způsobem:

       

      1) poštou (tady právě platí lhůta od 1. do 30. 4.)

      2) rodič/zákonný zástupce se osobně dostaví do školy dne 23. 4. mezi 9 a 17h

       

       

      Ať tím či oním způsobem, rodič musí doložit tři dokumenty –

      kopii rodného listu (nemusí být ověřená)

      Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - ZDE 

      Zápisní lístek 2020-21 - ZDE

                                                 

      Pokud žádáte o odklad, doložíte ještě tento dokument:

      Žádost o odklad povinné školní docházky - ZDE

      Přílohou této žádosti je potom ještě doporučující posudek školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Pakliže doporučení nelze doložit (kvůli současné omezené činnosti těchto zařízení), zastaví se správní řízení do doby, než bude zákonný zástupce moci obě doporučení doložit.  

      Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
       

     • Důležité informace

     • Vážení rodiče,

      vzhledem k nastalé situaci vás chceme informovat o některých změnách a dalších skutečnostech. 

      1) Plavání bylo pro letošek zrušeno, příští rok na jaře 2021 se plavání zúčastní 1. - 4. třída.

      2) Škola v přírodě se zatím přesouvá do termínu 18. - 25. 9. Platbu splátky proveďte do 25. 5. 2020, pakliže jste tak ještě neučinili.

      3) Stravné a školkovné a úplata za ŠD bude za nevyčerpané měsíce vrácena v hromadné vratce v měsíci červenci. 

      Pevné zdraví všem. 

     • Poděkování...

     • Doba je zlá, lidé ale dobří. Ráda bych touto formou poděkovala všem rodičům, kteří dohlížejí na své děti při domácí přípravě, chápu, že to pro mnohé není lehké a stojí to hodně sil, ráda bych poděkovala učitelům za přivřené obě oči, když výsledky dálkového vzdělávání zdaleka neodpovídají očekávaným standardům, dále bych ráda poděkovala p. Gröblovi, který nezištně přišel pomoci do školky se stavbou plotu. Děkujeme a doufáme, že se koronavirus podaří brzy zkrotit a budeme se moci vrátit do školních lavic a před tabuli.

     • Nařízení ministerstva

     • Ze stránek MŠMT MZDR: Bezpečnostní rada státu rozhodla, že od 11.3.2020 je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství. Počínaje od zítra tedy děti nemají chodit do školy.

      Mateřská škola zůstává otevřena!

      Ošetřovné: 

      Rodiče mají nárok na ošetřovné. Škola rodiči vyplní formulář OSSZ "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)", který mu vydá ve 2 vyhotoveních. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

       

      Potvrzení na formulář budeme vydávat každý pracovní den od 8 do 13h.

       

      Další informace sledujte na webu školy.

     • Uzavření MŠ

     • Z rozhodnutí zřizovatele se od 17. 3. do odvolání uzavírá MŠ. Jídelna vaří do 18. 3., od 19. 3. pak jídelna nevaří.  Sledujte stránky školy. Potvrzení žádosti o ošetřovné potvrzujeme (pro žáky ZŠ do 10let a děti z MŠ) dnes do 12h, zítra od 8 do 10h, dále v pondělí 23. 3. a úterý 24. 3. od 8 do 10h. 

     • Vážení rodiče,

     • vzhledem k situaci ohledně koronaviru zavádíme v ZŠ zvýšená hygienická opatření. Úklid nyní probíhá pouze dezinfekčními prostředky. Zároveň ale žádáme veřejnost o rozumný přístup a nešíření paniky. 

      Děkujeme za pochopení a spolupráci.

      ředitelka školy