Novinky

     • Vážení rodiče,

     • vzhledem k situaci ohledně koronaviru zavádíme v ZŠ zvýšená hygienická opatření. Úklid nyní probíhá pouze dezinfekčními prostředky. Zároveň ale žádáme veřejnost o rozumný přístup a nešíření paniky. 

      Děkujeme za pochopení a spolupráci.

      ředitelka školy
       

    • 27. 2. 2020 : Tandem aneb karneval v MŠ
     • 27. 2. 2020 : Tandem aneb karneval v MŠ

     • Dnes bylo ve školce hodně veselo. Přijeli němečtí kamarádi i Klaun Ála a společně jsme si užili karneval. Nejdříve jsme se přivítali společnou vítací písničkou, jak česky, tak německy. Děti přišly v nádherných maskách. Děkujeme mamince Aničky a Boříka za vynikající lízátka. To byla krásná sladká tečka za tancováním a karnevalovým rejem, který jsme si společně všichni  užili. Radost a veselení dnes nemělo hranic. Těšíme se na další společnou akci s našimi německými kamarády.

      Za MŠ Bc. Jana Mikulová

       

       

     • Divadelní představení Memento

     • Dne 26.2.2020 jsme se společně s žáky z Horního Jiřetína a Janova vypravili do Kulturního domu v Horním Jiřetíně na divadelní představení Memento od Radka Johna. Toto divadelní představení se týkalo nepříjemného ale pravdivého příběhu týkajícího se drogové problematiky. Myslíme, že nejen nás, ale všechny naše spolužáky příběh ponaučil o návykových látkách. Doufáme, že příběh Michala a Evy všechny zaujal a přivedl žáky k zamyšlení. Proto chceme poděkovat paní učitelce Věře Sehnalové a paní asistentce Evě Śpakové za celou 8. a 9. třídu, že jste pro nás zařídily toto skvělé divadelní představení.

      Nikolas Gojdič a Matouš Vokřál. 

      žáci 8 třídy.

    • Nové vedení
     • Nové vedení

     • Dne 17. 2. nastala změna ve vedení školy, ředitelkou školy byla jmenovaná Mgr. Bc. Jana Kubičinová. Škola vstoupila do nového období, některé věci se budou měnit, např. pedagogický sbor obohatí dva mladí učitelé. Do konce školního roku jsou ještě možná provizoria, také rozvrh se ještě musí změnit, do budoucna ale plánujeme stabilizaci a postupný rozvoj školy. Chystáme se vstoupit do projektů, školit pedagogy v nových metodách a postupně zlepšit fyzické prostředí školy.

    • Stání v tělocvičně – 30.1.2020 – zhodnocení 2.čt.
     • Stání v tělocvičně – 30.1.2020 – zhodnocení 2.čt.

      • poděkování za proběhlé akce:

      – program Lesná – 4. + 6. třída, Aquasvět Chomutov – plníme rekordy školy, Den Zdraví – 7. – 8. třída, Čert a Mikuláš – 9. třída, Choroš – Litvínov – žáci 8. třídy, Muzeum Most –Krušnohorské Vánoce  - 2. + 3. třída, beseda ÚP – 9. třída, 1. – 5. třída – Ježíškova vnoučata, 6. třída  - výstava ván. stromků, muzeum Praha – 1. + 5. třída, exkurze – paní Vydrová – 6. třída, NTSCH, pyžamový den – akce ŠP, vystoupení Mníšek – vánoční pásmo, projektový den – etická výchova

     • Vyjádření paní ředitelky k odvolání z funkce

     • Vážení rodiče,

      dovolte, abych reagovala na situaci, která se kolem mé osoby v současnosti děje. Jistě uslyšíte či si přečtete mnohé. Ano, udělala jsem některé chyby. Příliš jsem důvěřovala, příliš jsem se spoléhala, a málo kontrolovala své podřízené, bývalé ekonomky školy. Společně jsme pochybily. Jako ředitelka jsem za vše plně odpovědná.

      Já sama jsem škole záměrně či úmyslně a k vlastnímu obohacení žádné finanční prostředky nikdy neodčerpala. O jiných škodách nemluvě. Chyby se dělají, chyby se napravují. V mém případě o nápravu nikdo nestál. Jistě se kauza brzy vysvětlí.  U toho já už ale zřejmě nebudu.

       Na horách se nenašel nikdo, kdo by stál o vysvětlení, kdo by mě podpořil, kdo by se mě a mé práce zastal. Pracovala jsem bezmála 25 let pro hory, pro Vaše děti, školu, pro obce, vždy jsem se snažila každému naslouchat, nejednomu z Vás jsem ochotně otevřela dveře a osobně pomohla. Věřím, že jste mě, Vy všichni, dobře znali a dobře to víte. Dnes jsem vedením města vystavována a ponižována jako manažerka, která uvrhla svou školu do bahna. Tím je poškozováno mé dobré jméno. Žádná předchozí kontrola města, ani jiných úřadů, včetně školní inspekce neshledala naši práci závadnou. Naopak.

      Cituji ze zprávy ČŠI: Nově jmenovaná ředitelka školy ve spolupráci se svým zástupcem významně zkvalitnila oblast řízení, pokračuje v naplňování vize otevřené motivující školy podporující všestranný rozvoj žáků.

      Jsem na svou práci a své spolupracovníky hrdá. Myslím si o průběhu mého odvolání své, je účelové a cílené. Všech, kteří se pod něj podepsali, je mi upřímně líto.

      Je to celé výborná životní zkušenost. Přeji Vám, milí horalé, aby nové vedení školy bylo plné pochopení a empatie. Aby se vedení obcí, kterým jde opravdu a ryze primárně o školu, za svého ředitele v každé situaci postavila.

      Příjemný advent, spokojené Vánoce, do nového roku hodně zdraví, pohody a osobní spokojenosti. Na shledanou v lepších časech!                               

      Mgr. Jitka Nováková

     • ŽIVOT DĚTEM - Děkujeme !

     • Naši žáci 9.třídy se svou třídní učitelkou paní Bachurovou pomohli za pomoci Vás rodičů a dalších přispěvatelů vybrat na pomoc dětem pěknou částku. Všem moc děkujeme. Poděkování samotné nadace Život dětem je přílohou této novinky.

     • Ekurze do výrobny hraček v Nové Vsi - 19.12.2019

     • Dne 19.12.2019 jsme spolu s paní učitelkou Sehnalovou a paní asistentkou Špakovou, v rámci pracovní výchovy  ,navštívili firmu na výrobu hraček,  NBW v Nové Vsi v Horách. Ve firmě nás přivítala paní majitelka, Soňa Vydrová, která se nám po celou dobu věnovala. Byly tam samé dřevěné hračky. Měli jsme připravenou prezentace, dozvěděli jsme se, kolik firem se zde na horách zabývalo výrobou hraček, kolik zde v obcích žilo lidí, atd.. Exkurze se nám líbila, děkujeme paní Vydrové.     Matyáš Džula 6. třída

    • Pokračování projektu : Škola v pohybu - 11.12.2019
     • Pokračování projektu : Škola v pohybu - 11.12.2019

     •  Před dnešní besídkou jsme se ještě pořádně protáhli s panem trenérem. Reakce na signál a na správnou barvu jsme zvládli hravě. Nechybělo cvičení s míči a nakonec hra na ovečky a na vlka.  Těšíme se na další cvičení.     Za MŠ Bc. Jana Mikulová

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • reditelna@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • Ing. Petra Prosná - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz