Novinky

     • PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY od pondělí 24. 5. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od pondělí 24. 5. 2021 se vrací:

      • k PREZENČNÍ VÝUCE VŠICHNI ŽÁCI - STANDARDNÍ ROZVRHY DLE EDUPAGE: ZDE
      • frekvence preventivního antigenního testování bude jedenkrát týdně (pondělí)
      • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech
      • prezenční výuka probíhá každý všední den od pondělí do pátku s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními (respirátory/roušky)
      • všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky (žáci) nebo respirátory (všechny osoby starší 15 let) - vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr 
      • Pokud je výsledek NEGATIVNÍ = žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
      • Pokud je výsledek POZITIVNÍ = žák poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.
      • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.
      • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

       S úctou

       vedení školy

     • Bezpečnostní hrozba podruhé

     • Vážení rodiče, opakuje se bezpečnostní hrozba ze 7. 5. 2021. Pokud útočník nedostane požadovanou částku, hrozí útoky na školská zařízení.  Hrozí ale také útoky na obchodní centra a pozemní komunikace. Cílem těchto hrozeb je vyvolat paniku. Hrozba není směřována konkrétně na školu v Hoře Sv. Kateřiny či Ústeckém kraji, ale potencionálně kdekoli v republice. Z tohoto důvodu budou ve školách a školkách po celé republice zvýšená bezpečnostní opatření. V minulosti  hrozby zatím nikdy nebyly realizovány, to ale neznamená, že je můžeme zcela ignorovat. V rámci našich zařízení (ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD) jsme přijali bezpečnostní opatření, předpokládáme opět součinnost novoveské policie. Dbejte i vy zvýšené opatrnosti, neobvyklý pohyb hlaste příslušným orgánům. 

      ředitelka školy

      Jana Kubičinová

       

     • Vrácení půjčené techniky

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      žádáme vás o spolupráci ve věci vrácení zapůjčené školní techniky (tablety, notebooky) pro distanční vzdělávání. Termín pro vrácení je nejpozději 1. 6. 2021

      Děkujeme ze spolupráci.

      S úctou

      vedení školy

     • PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY od pondělí 17. 5. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od pondělí 17. 5. 2021 se vrací:

      • k PREZENČNÍ VÝUCE žáci 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A a 8.A - tyto třídy budou osobně přítomny ve vzdělávání v budově školy (nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny) - STANDARDNÍ ROZVRHY DLE EDUPAGE: ZDE
      • ostatní třídy (7.A a 9.A) mají DISTANČNÍ (ONLINE) VÝUKU - ROZVRH ZDE (!)

      Informace k testování žáků na PREZENČNÍ VÝUCE:

      • viz článek Informace k testování od pondělí 26. 4. 2021 v ZŠ a MŠ
       • ŽÁCI PRVNÍHO STUPNĚ VŽDY V PONDĚLÍ
       • ŽÁCI DRUHÉHO STUPNĚ VŽDY V PONDĚLÍ A ČTVRTEK
      • prezenční výuka probíhá každý všední den od pondělí do pátku s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními (respirátory/roušky)
      • všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky (žáci) nebo respirátory (všechny osoby starší 15 let) - vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr 
      • Pokud je výsledek NEGATIVNÍ = žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
      • Pokud je výsledek POZITIVNÍ = žák poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.
      • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

      Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

      S úctou

      vedení školy

     • SBĚROVÝ TÝDEN

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      v termínu 17. 5. - 23. 5. 2021 proběhne sběrový týden. Své "zásoby" (papír/plastová víčka) můžete odevzdat ve všední dny mezi 8 a 10 hodinou dopoledne a mezi 15 a 17 hodinou odpoledne - vždy za budovou školy (přebírají a váží: p. Kohout, pí Hlinková popř. pí Klármanová). V sobotu a neděli je k dispozici u odběrného místa Mgr. Zlatuše Meissnerová v čase od 13 do 14 hodin.

      Děkujeme všem za spolupráci a snížení negativní ekologické stopy.

      S úctou

      vedení školy

     • Odstávka elektřiny dne 10. 5. 2021

     • Vážení rodiče, zítra, tj. 10. 5. 2021, je plánována firmou ČEZ odstávka elektřiny ve velké části horských obcí. Je možné, že dálkovou výuku (3., 5., 6. a 8. třídy) nebude možné zrealizovat tak, jak je naplánována. Škola online výuku neruší, ale počítáme s kolísavou účastí žáků. Je velmi pravděpodobné, že k výpadku bude docházet na různých místech v různé časy a je možné, že výuka zasažena nebude vůbec, nebo že žáci vystačí s nabitím tabletů, notebooků a mobilů.  Pakliže se Vaše dítě nebude zítra moci připojit, do omluvenky prosím napište "výpadek elektřiny". Prezenční výuka, činnost MŠ ani činnost školní jídelny by neměla být výpadkem elektřiny nijak zasažena. 

     • PROVOZ MŠ OD 10.5.2021

     • Vážení zákonní zástupci,

      návrat do mateřských škol je umožněn všem dětem, a to bez výjimek od 10. 5. 2021.

      Návrat dětí není podmíněn testováním a ani ochranou úst a nosu.

      I přesto Vás žádáme, aby děti měly jednu čistou roušku v sáčku. Vstup do MŠ bude zákonným zástupcům (ZZ) umožněn pouze na dobu nezbytně nutnou (oblékání a svlékání dětí) a maximálně 2 ZZ v šatně.

      ZZ mají vstup do MŠ povolen s respirátorem, při dodržení odstupů 2 metry. U dětí se bude nadále provádět ranní filtr. Dítě, které bude mít příznaky nemoci (kašel, rýma, teplota) nebude do MŠ přijato.

      Těšíme se opětovné setkání s Vašimi dětmi a Vámi.

      Kolektiv MŠ Kateřinka

     • PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY od pondělí 10. 5. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od pondělí 10. 5. 2021 se v omezeném režimu vrací:

      • k PREZENČNÍ VÝUCE žáci 1.A, 2.A, 4.A, 7.A a 9.A - tyto třídy budou osobně přítomny ve vzdělávání v budově školy (nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny) - ROZVRH ZDE (!)
      • ostatní třídy (3.A, 5.A, 6.A, 8.A) mají DISTANČNÍ (ONLINE) VÝUKU - ROZVRH ZDE (!)

      Informace k testování žáků na PREZENČNÍ VÝUCE:

      • viz článek Informace k testování od pondělí 26. 4. 2021 v ZŠ a MŠ
       • ​​​​​​​ŽÁCI PRVNÍHO STUPNĚ VŽDY V PONDĚLÍ
       • ŽÁCI DRUHÉHO STUPNĚ VŽDY V PONDĚLÍ A ČTVRTEK
      • prezenční výuka probíhá každý všední den od pondělí do pátku s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními (respirátory/roušky)
      • všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky (žáci) nebo respirátory (všechny osoby starší 15 let) - vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr 
      • Pokud je výsledek NEGATIVNÍ = žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
      • Pokud je výsledek POZITIVNÍ = žák poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.
      • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

      Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

      S úctou

      vedení školy

     • Z Kateřiny do Japonska

     • …došla naše škola v soutěži tříd Kateřinská šlápota!

      Když jsem v polovině března soutěž vyhlašovala, tajně jsem doufala, že se nám podaří nachodit alespoň 100 jarních kilometrů. Mé představy byly ale víc jak stokrát překonány! Naše škola po menších úsecích ušla pomyslnou trasu z Hory Svaté Kateřiny až do Japonska!

      A nyní fanfáry vítězům!

      Na 3. místě se umístila třída 7.A jakožto jediná druhostupňová třída na stupních vítězů (prosím o veliký potlesk). Smekáme, sedmáci!

      Na 2. místě se umístila třída 1. A a už nyní ukázala, že nám ještě ukáže! Veliká gratulace našim nejmenším!

      Tramtadadá!

      Místo první vybojovala a zlatou medaili si odnáší naše 3. A s krásnými 2154,286 km. Obrovská gratulace! Zpěv a tanec!!!

       

      Můžete namítnout, že třídy, ve kterých je méně žáků, byly diskriminované, vypočítali jsme proto také průměr na žáka a v této kategorii se jako nejusilovnější a nejušlapanější ukázala třída 4. A, a tak má Šlápota vlastně vítěze dva. Blahopřejeme!!!

      Slavnostní vyhlášení se bude konat dne 4. 6., kdy plánujeme, letos znovu, Piknik za školou- odpoledne věnované dětem, hrám, soutěžím a divadlu, pokud to dovolí epidemiologická situace.  Vítězové (3.A, 4. A, 1. A a 7. A se tak mohou těšit na překvapivě skvělé odměny).

       

      Na závěr veliký dík všem, kteří jste akci podpořili. Rodičům, že svým dětem dělali sparing partnery v chůzi, třídním učitelkám za to, že děti nejen povzbuzovaly, ale také samy šlapaly za svůj tým, kamarádům, že nebyli líní a navzájem se vytáhli ven. Díky tomu, že jste fajn, se nám podařilo i lépe přečkat dobu nejtemnější, kdy se o otevření škol zatím vůbec nemluvilo.

      Krásná akce díky vám, kteří jste vyhráli ale i díky vám, kteří jste nevyhráli a prostě šlapali.

      Vaše nadšená ředitelka školy

     • PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY od pondělí 3. 5. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od pondělí 3. 5. 2021 se v omezeném režimu vrací:

      • k PREZENČNÍ VÝUCE žáci 3.A a 5.A - tyto třídy budou osobně přítomny ve vzdělávání v budově školy (nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny) - ROZVRH ZDE (!)
      • ostatní třídy (1.A, 2.A, 4.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A) mají DISTANČNÍ (ONLINE) VÝUKU - ROZVRH ZDE (!)

      Informace k testování žáků na PREZENČNÍ VÝUCE: viz článek Informace k testování od pondělí 26. 4. 2021 v ZŠ a MŠ

      • prezenční výuka probíhá každý všední den od pondělí do pátku s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními (respirátory/roušky)
      • všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky (žáci) nebo respirátory (všechny osoby starší 15 let) - vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr 
      • Pokud je výsledek NEGATIVNÍ = žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
      • Pokud je výsledek POZITIVNÍ = žák poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.
      • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

      Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

      S úctou

      vedení školy

     • PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY od pondělí 26. 4. 2021

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od pondělí 26. 4. 2021 se v omezeném režimu vrací:

      • k PREZENČNÍ VÝUCE žáci 1.A, 2.A a 4.A - tyto třídy budou osobně přítomny ve vzdělávání v budově školy (nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny) - ROZVRH ZDE (!)
      • ostatní třídy (3.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A) mají DISTANČNÍ (ONLINE) VÝUKU - ROZVRH ZDE (!)

      Informace k testování žáků na PREZENČNÍ VÝUCE: viz článek Informace k testování od pondělí 26. 4. 2021 v ZŠ a MŠ

      Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

      S úctou

      vedení školy

     • Informace k testování od pondělí 26. 4. 2021 v ZŠ a MŠ

     • Vážení kolegové, rodiče, milí žáci,

      testování nám už dva týdny pěkně běží a věřím, že nepředstavuje žádnou komplikaci v cestě do školy. Děti testy krásně zvládly a vše probíhá bez slz a obtíží. Od příštího pondělka nám ale ministerstvo posílá jiný typ testů – Singclean. Jsou to testy, které mají stejný odběr ale trochu složitější vyhodnocení. Proto škola využila nabídky profesionálů na pomoc mobilního týmu sestřiček.

      Ty přivezou škole svoje testy, testování se tak ještě zjednoduší. Děti se jen samy odeberou a dál si s vyhodnocením (kapání, manipulace s roztoky) poradí sestřička. Laboratoř nás také zbaví odpadu a nabízí, že pokud by test vyšel někomu pozitivní, může na místě provést i PCR test (v tomto případě bychom ale žádali povolení rodičů), rodiče tak nebudou muset kontaktovat lékaře a čekat na žádanku a následně se dopravovat k odběru. Škola díky tomu nabízí rodičům či prarodičům (zákonným zástupcům) možnost se také zdarma otestovat s tím, že jim bude vystaven certifikát o výsledku. Pakliže máte zájem, přijďte s dětmi mezi 7 a 7,45 h v pondělí nebo ve čtvrtek ke škole.

      Pomoc mobilního týmu neznamená, že děti budou nově odebírány zdravotníky. Stále platí, že se jedná o samoodběr (v případě MŠ o odběr za pomoci rodiče), sestřičky na požádání odběr samozřejmě mohou pomoci provést, mobilní tým zde bude pro zjednodušení vyhodnocení testů.

     • Splnili jsme 3. misi

     • Dnes, 22. dubna je Den Země, celosvětová událost, která je zaměřena na podporu ochrany životního prostředí. A právě v tento den jsme byli seznámeni s našimi výsledky 3. mise. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo dosáhnout nejvyšší kategorie, máme obrovskou radost. Níže uvádíme citaci vyhodnocení a věříme, že to je vhodný způsob připomenutí si dnešního významného dne:

      „Kategorie: Paříž+. Misi jste splnili víc než výborně! Nejen, že jste velmi dobře, poctivě a důkladně splnili všechny úkoly, ale udělali jste i některé další. Vaše iniciativa a tvrdá práce vede k tomu, že se vám daří udržovat oteplení planety dokonce na 1,5 °C! Skutečně výborně a jen tak dál!“

      Tým CO2 ligy Kateřina

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546 Czech Republic
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • reditelna@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • AGIS účetnictví a daně, a. s. (Venuše Sedláčková, MBA) - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz