Novinky

     • Karolína boduje

     • Máme milou povinnost informovat, že Karolína Kucharczyková obsadila v krajském kole POODM (Požární ochrana očima dětí a mládeže) v kategorii ZŠ2 PRVNÍ místo a tím postoupila do republikového kola - blahopřejeme!

      Pokud to situace dovolí, tak vyhlášení výsledků republikového kola by se mělo uskutečnit dne 27.11.2020 v Přibyslavi.

      Držíme palce!

     • Akční plán MAP II pro ORP Litvínov

     • Vážení zákonní zástupci,

      sdílíme zprávu MAS NADĚJE, o. p. s. - v současné době probíhá proces sběru připomínek k aktuálně řešeným dokumentům v rámci MAP II. Pokud je to možné, prosím Vás o sdílení zprávy na Vašich webových stránkách. Zpráva je dostupná na níže uvedeném odkazu a jsou v ní veškeré informace pro veřejnost k možnosti zaslání připomínek.

      Připomínky sbíráme do 23. 10. 2020 na e-mail paní Zavázalové. Všechny informace jsou uvedeny ve zmiňované zprávě dostupné na odkazu níže.

      Odkaz ZDE

      Děkuji Vám, přeji pěkný den a mnoho sil.

      S pozdravem

      Bc. Tomáš Harant

      Manažer

      Administrátor projektu

     • SBĚROVÝ TÝDEN & PROVOZ JÍDELNY

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      • sběrový týden POKRAČUJE (!)
      • školní jídelna pokračuje v provozu - obědy je nutné si v případě zájmu přihlásit a jejich odběr je možný denně, a to ve 12:30 hod. - pouze s sebou (jídlonosič - ten je třeba do 8 hod. jídelně doručit)

      Děkujeme za pochopení a spolupráci.

       

     • DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ pro celou ZŠ (!)

     • Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

      od zítřka, tj. 14. 10. 2020 dochází k plošnému uzavření škol - 1. i 2. stupně. Výuku budeme organizovat následovně:

      • 1. – 2. třída – zadávání látky přes Padlet - odkaz bude zaslán zákonným zástupcům přes Edupage
      • 3. – 5. třída – online výuka přes Microsoft Teams denně od 8:00 do 9:30 (přihlášení: portal.office.com - přihlášení mail + heslo - Office 365 je žákům kompletně k dispozici)
      • 6. – 9. třída – online výuka od 8:00 hod. (3 vyučovací hodiny) 8:00 – 8:45; 8:55 – 9:40 a 9:50 –10:35; ostatní předměty budou mít zadané úkoly v TEAMS (přihlášení: portal.office.com - přihlášení mail + heslo - Office 365 je žákům kompletně k dispozici) – ve skupině třídy a v příslušném předmětu
      • rozvrhy hodin VŠECH tříd budou aktualizovány a na dobu distanční výuky pozměněny - budou zveřejněny na webu i sociálních sítích + zaslány přes Edupage
      • zákonným zástupcům, kteří nemají notebook/tablet/pevný počítač, ale mají možnost připojení k internetu můžeme jako škola zapůjčit tablet, a to na základě smlouvy o výpůjčce - pokud chcete tuto službu využít kontaktujte nás v nejbližší době

      Děkujeme všem za spolupráci.

      S úctou
      vedení školy

     • Sběrový týden - INFORMACE

     • Vážení rodiče, vážení žáci,

      v termínu 12. 10. - 18. 10. 2020 proběhne sběrový týden. Své "zásoby" (papír/plastová víčka) můžete odevzdat ve všední dny mezi 8 a 10 hodinou dopoledne a mezi 15 a 17 hodinou odpoledne - vždy za budovou školy (přebírají a váží: p. Kohout, pí. Primasová popř. pí. Hlinková). V sobotu a neděli je k dispozici u odběrného místa Mgr. Zlatuše Meissnerová v čase od 13 do 14 hodin.

      Děkujeme všem za spolupráci a snížení negativní ekologické stopy.

      S úctou

      vedení školy

     • Divadélko pro žáky

     • V pátek 2. 10. 2020 proběhla dvě představení „Poklad kapitána Baltazara“ a „Romantismus není jen romantika“. Akce žáky napříč ročníky pobavila a přinesla všem v neklidné době zpestření výuky.

     • Gratulujeme oceněným děvčatům...

     • Ve čtvrtek 1. 10. 2020 proběhlo za přítomnosti Ing. Ladislava Langmajera slavnostní předání ocenění žákům za soutěž POODM (požární ochrana) 2020. Oceněny byly Michaela Meissnerová, Aneta Lahovská a Karolína Kucharczyková.

     • Výměna učebnic

     • Vážení rodiče, vážení žáci,

      v úterý 29. 9. 2020 je plánována kompletní výměna učebnic (!); z tohoto důvodu jsou změny v rozvrhu hodin jednotlivých tříd uzpůsobeny této aktivitě (první dvě vh jsou třídnické hodiny s třídním učitelem).

      Prosíme vás o spolupráci a součinnost při této akci.

      Děkujeme.

     • VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA  

     • V pátek si žáci, kteří nejeli do ŠvP užili projektový den na téma výchova demokratického občana.

      Žákům byly nejprve popsány státní symboly, poté byla vysvětlena symbolika a historie Českého státního znaku, a znaku Hory Svaté Kateřiny.

      Žáci poté dostali za úkol navrhnout svůj vlastní státní znak, a popsat ho vlastními slovy. 

      Ve druhé části dne bylo žákům vysvětleno a zjednodušeně ukázáno, jak fungují různé formy vlády (demokracie, monarchie, diktátorství atd.).

                  Žáci poté dostali další úkol, a to zkusit zorganizovat školní volby a být demokraticky zvolen do čela “žákovského parlamentu“. 

     • Návrat ze ŠvP

     • Vážení rodiče,

      odjezd z areálu v Plasích je plánován před půl desátou - výpravu očekáváme zpět v Hoře kolem půl dvanácté až dvanácté hodiny, a to v závislosti na průjezdnosti hlavního tahu I/27 resp. D7. V případě změn vás budeme informovat - sledujte, prosím, naše stránky a sociální sítě.

      Aktualizujeme (9:30): loučení s areálem a skupinovými vedoucími je v některých případech velmi dojemné, až to vypadá, že domů se ani nechce... :-) Autobusy vyjíždí...

      10:45 - autobus s druhým stupněm se nachází na D7 před Chomutovem, autobus s prvním stupněm má kratší pauzu na svačinu za Žíželicemi

      Děkujeme.

     • Přátelství

     • Čtvrteční projekt na téma Přátelství proběhl v komorní a velmi milé atmosféře. Všichni zúčastnění aktivně a kreativně přistoupili ke všem výzvám dnešního dne. Museli například postavit v týmu papírovo-špejlovou věž, namalovat kamínky přátelství, pomoci slepému kamarádovi najít cestu mezi překážkami a mnoho dalšího. Počasí nám přálo, a tak jsme si užili příjemné dopoledne venku.

     • Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

     • Pro žáky byla připravena 4 stanoviště, na kterých procvičovali své dovednosti a znalosti z jednotlivých témat: 

      ochrana člověka, dopravní výchova, živelné pohromy, osobní bezpečí a šikana.

      Nejprve s žáky proběhla diskuse a rozbor problematických částí jednotlivých témat a poté byla znalost prozkoušena, a to převážně formou pracovních listů. Pracovní listy byly doplněny praktickými pomůckami (například dopravní výchova – ukázky značek).        

      Žáci ke konci dne dostali za úkol i praktická cvičení, příkladem může být průchod bludištěm. Při této aktivitě museli žáci projít sítí čtverců, kdy na předem určených pozicích byly položeny “pasti“, které žáka vracely na začátek bludiště. Během tohoto cvičení byla trénována komunikace a krátkodobá paměť žáků.

      FOTOGALERIE

     • Navštívili jsme naučnou stezku Gabrielka

     • Ani my, kteří jsme zůstali ve škole a neodjeli do školy v přírodě, nezahálíme. Od pondělí do pátku na nás čeká jiný projektový den. Dnes (22. 9. 2020) jsme v rámci tématu „Poznáváme okolí“, navštívili Brandov. První naše kroky vedly na naučnou stezku Gabrielka. Tady jsme se dozvěděli hodně zajímavostí. Například, že se zde dolovalo nejen uhlí, ale také rudy různých kovů. Z této doby je možné na cestě najít ještě zbytky strusky. Během cesty jsme poslouchali les, poznávali rostliny a našli třeba i zajímavé lišejníky, například terčovník zední (Xanthoria parietina). V lese jsme pak postavili mechové chaloupky a vrátili se, abychom zjistili, jak se dnes žije lidem v obci Brandov. Do školy jsme se vraceli s únavou, ale i spoustou zážitků.

     • Projektové dny 21. 9. 2020 - 25. 9. 2020

     • Vážení rodiče, vážení žáci,

       

      všichni žáci, kteří nejedou do školy v přírodě, budou pracovat formou projektových dnů (stejně jako žáci ve škole v přírodě), plnění ŠVP. Výuka je povinná.

      Upozornění: v prostorách školy je povinnost zakrytí nosu a úst ("rouška"), a to i v době výuky na druhém stupni. Jsou-li na projektové dny žáci společně v prostoru školy a školských zřízení, je tato povinnost i pro stupeň první (!)
       

      PONDĚLÍ; 21. 9. 2020

      průřezové téma

      Environmentální výchova

      7:40 – 12:10 – místo: škola

      pdg. dohled: Mgr. Bc. S. Borejová a V. Sehnalová

       

      ÚTERÝ; 22. 9. 2020

      poznáváme naší vlast - „Gabrielka“

      Odjezd linkovým autobusem směr Brandov z Nové Vsi 7:10, z Hory svaté Kateřiny 7:25, Brandov - sraz 7:40

      návrat – kolem 14:00 hod. ke škole

      pdg. dohled: V. Sehnalová, Mgr. Bc. S. Borejová, Bc. D. Franc

       

      STŘEDA; 23. 9. 2020

      projektový den

      ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

      sportovní oblečení, obuv, svačina, pití

      sraz před školou 7:40, trvání do 12:10

      pdg. dohled: V. Sehnalová, Mgr. Bc. S. Borejová, Bc. D. Franc, Mgr. L. Hájková

       

      ČTVRTEK; 24. 9. 2020

      průřezové téma Osobnostní a sociální výchova

      07:45 – 12:10, místo: škola

      pdg. dohled:  Bc. D. Franc, Mgr. L. Hájková

       

      PÁTEK; 25. 9. 2020

      Průřezové téma Výchova demokratického člověka

      07:45 – 12:10, místo: škola

      pdg. dohled: Bc. D. Franc, Mgr. Bc. S. Borejová

       

      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      Mgr. Daniel Urik, v. r.

      zástupce ředitelky

     • ŠvP zahájena...

     • Držíme si společně palce a věříme, že celý pobyt bude plný zážitků a mnohem lepší, než jen standardní výuka v lavicích. Sledujte nás, budeme přidávat fotografie na FB, komentáře zde na webu a další zajímavosti na Instagramu.

      Výprava je v pořádku na místě a užívá si první večer. (aktualizace 18. 9. 2020, 19:30 hod.)

     • Staň se fotbalistou

     • Dnes dopoledne se konala náborová akce FAČRu. Předškoláci MŠ a 1. - 6. třída využili slunečného dopoledne a na hřišti u rozhledny soutěžili na různých stanovištích. Cílem bylo nadchnout je pro sport a pohyb. Hlavně fotbal. Škola dlouhodobě s FAČR spolupracuje, svůj kroužek fotbalové přípravky vede trenér pan Rameš vždy ve středu, nejprve pro školkové, později i pro školní děti. Děkujeme organizátorům!

     • Povinné nošení "roušek" dle nařízení MZ ČR

     • Vážení rodiče, vážení žáci,

       

      od pátku 18. 9. 2020 platí plošná povinnost zakrytí nosu a úst nejen ve společných prostorách škol a školských zařízení, ale nově také ve výuce, a to na druhém stupni!

      Děkujeme za spolupráci.


      S úctou

      vedení školy

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most
   • nám.Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny 43546
   • IČ: 70882762
   • REDIZO 600083659
   • Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kubičinová; Zástupce ředitelky: Mgr. Daniel Urik
   • reditelna@zskaterina.cz
   • ředitelna 476 113 151 ...... mobil 736 633 329 ..... hospodářka 476 113 299 ekonomka 476 113 299 sborovna 476 113 298 školní_družina 476 113 297 školní_jídelna 417 633 246 mateřská_škola 417 633 247 email: skolka@zskaterina.cz
   • 168413300 / 0300 (ČSOB Litvínov) Uvádějte též VS dítěte kvůli správné identifikaci platby. Pokud číslo VS neznáte obraťte se na hospodářku školy.
   • Ing. Petra Prosná - ekonomka@zskaterina.cz
   • Hospodářka: Eva Lukášová, Dis. - lukasova@zskaterina.cz
   • Datová schránka: n8mqt2q
   • Správa webu a sociálních sítí: Mgr. Daniel Urik; urik@zskaterina.cz